Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Phòng:18a Cao Bá Quát : 043.9998.445 /
O4.3998.6566
CHUYÊN: HÚT B PH T, BÙN ,CH T TH I CÔNGỂ Ố Ấ Ả
NGHI PỆ
CHUYÊN:MÁYTHÔNG...
l ng ã c các khách hàng kh ng nh. i ngượ đ đượ ẳ đị Độ ũ
nhân viên nhi t tình, thân thi n, trách nhi m.ệ ệ ệ
V n Phòng:18a...
Chúng tôi có y ( hóa n VAT Ch ng t c nđầ đủ đơ ứ ừ ầ
thi t ) khách hàng ti n thanh toán.ế để ệ
- Gía thành h p lý nh t – B...
HÀ TÂY C , HÀ NAM, B C NINHŨ Ắ
LIÊN H :Mr_NAM : O9O4.566.695Ệ
R T HÂN H NH C PH C V QUÝ KHÁCHẤ Ạ ĐƯỢ Ụ Ụ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI AN DƯƠNG

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI AN DƯƠNG

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI AN DƯƠNG

  1. 1. Phòng:18a Cao Bá Quát : 043.9998.445 / O4.3998.6566 CHUYÊN: HÚT B PH T, BÙN ,CH T TH I CÔNGỂ Ố Ấ Ả NGHI PỆ CHUYÊN:MÁYTHÔNG T C_KO C PHÁ THÔNGẮ ĐỤ T C C NG,CH U R AẮ Ố Ậ Ử C quan cá nhân có nhu c u xin liên hơ ầ ệ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ Cán B i u Hành: LH_Mr_NAM: O9O4.566.695 /ộ Đ ề O942.69.69.86 CHUYÊN: HÚT B PH T, BÙN ,CH T TH I CÔNGỂ Ố Ấ Ả NGHI P..Ệ MÁY THÔNG T C_KO C PHÁ THÔNG T CẮ ĐỤ Ắ C NG,CH U R AỐ Ậ Ử Ph c V - Uy Tín - Nhi t Tình - Chu áoụ ụ ệ Đ D ch v hàng u t i hà n iị ụ đầ ạ ộ ph c v nhanh, s ch s , chuyên nghi p và KHÔNGụ ụ ạ ẽ ệ C PHÁ là tiêu chí hàng u c a công ty chúng tôi!ĐỤ đầ ủ V i kinh nghi m 10 n m trong ngh , uy tín và và ch tớ ệ ă ề ấ
  2. 2. l ng ã c các khách hàng kh ng nh. i ngượ đ đượ ẳ đị Độ ũ nhân viên nhi t tình, thân thi n, trách nhi m.ệ ệ ệ V n Phòng:18a Cao Bá Quát :043.9998.445 /ă O4.3998.6566 =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph tố ,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c ma….v..vđườ ướ => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph t,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c m a….v..vđườ ướ ư => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ Ph c v ,Nhanh - S ch - G n gàng - Không m t vụ ụ ạ ọ ấ ệ sinh. *X lý mùi hôi, ng n mùi tri t các khu v sinh,nhàử ă ệ để ệ ,chung c ..v.v..ở ư *L p t ng ng c ng ng m,s a ch a khu vắ đặ đườ ố ố ầ ử ữ ệ sinh…. * ph c v quý khách hàng c thu n l i,chúng tôiĐể ụ ụ đượ ậ ợ có các lo i xe hút và nh ng n giá sau.ạ ữ đơ * 1. n giá xe hút : 500.000 /1xeĐơ đ * 2. n giá xe hút : 650.000 /1xeĐơ đ * 3. n giá xe hút : 750.000 /1xeĐơ đ * 4. n giá xe hút : 900.000 /1xeĐơ đ
  3. 3. Chúng tôi có y ( hóa n VAT Ch ng t c nđầ đủ đơ ứ ừ ầ thi t ) khách hàng ti n thanh toán.ế để ệ - Gía thành h p lý nh t – B o hành dài h n – uy tín –ợ ấ ả ạ Ph c v quý khách hang nhanh,24/24.ụ ụ - V i i ng k thu t viên gi i, nhi u n m kinhớ độ ũ ỹ ậ ỏ ề ă nghi m,nhi t tình, chu áo.ệ ệ đ Cán B i u Hành: LH_Mr_NAM: O9O4.566.695 /ộ Đ ề O942.696.986 C quan cá nhân có nhu c u xin liên hơ ầ ệ Tr S Chính Công Ty S 18 a CAO BÁ QUÁT - HÀụ ở ố N IỘ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ LIÊN H :Mr_NAM : O9O4.566.695 /O942.696.986Ệ =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph t,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c m a….v..vđườ ướ ư => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ Ph c v ,Nhanh - S ch - G n gàng - Không m t vụ ụ ạ ọ ấ ệ sinh. *X lý mùi hôi, ng n mùi tri t các khu v sinh,nhàử ă ệ để ệ ,chung c ..v.v..ở ư *L p t ng ng c ng ng m,s a ch a khu vắ đặ đườ ố ố ầ ử ữ ệ sinh…. NGOÀI CÁC C S TRÊN A BÀN HÀ N I CHÚNGƠ Ở ĐỊ Ộ TÔI CÒN PH C VỤ Ụ CÁC T NH LÂN C N KHÁC NH :Ỉ Ậ Ư SÓC S N, ÔNG ANH, T S N B C NINH, B N XEƠ Đ Ừ Ơ Ắ Ế B C GIANG, V NH PHÚC, H NG YÊN, PHÚ TH ,Ắ Ĩ Ư Ọ
  4. 4. HÀ TÂY C , HÀ NAM, B C NINHŨ Ắ LIÊN H :Mr_NAM : O9O4.566.695Ệ R T HÂN H NH C PH C V QUÝ KHÁCHẤ Ạ ĐƯỢ Ụ Ụ

×