Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria curs 2010 11ok-1

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria curs 2010 11ok-1

 1. 1. MEMÒRIA CEMSANTA EULÀRIA DES RIU 2010-2011
 2. 2. 1.- Introducció....................................................................................... 32.- Composició i participació.................................................................. 43.- Funcionament: Reunions, acords, documentació lliurada................. 7 a.- Plenari b.- Comissió Permanent c.- Comissions: Comissió de Planificació Comissió d’Infraestructures4.- Actuacions derivades dels acords del CEM..................................... 125.- Documents elaborats...................................................................... 13 2
 3. 3. 1. - Introducció La present memòria vol ser una recopilació de la feina realitzada pels membresdel CEM de Santa Eulària des Riu. El curs 2010-11 ha estat marcat per les necessitats d’infraestructures delmunicipi. S’ha centrat tots els esforços en realitzar la demanda urgent d’aquestes i inclúsla col·laboració amb els Equips Directiu, les APIMEs i els Consells Escolars dels centres. EL CEM de Sta. Eulària des Riu informa, repetidament, de les mancances delmunicipi davant de la Conselleria d’Educació amb l’espera d’una resposta que mai haarribat. Finalitzat el curs i amb un canvi polític en el Govern i amb una regidora novad’Educació al municipi es decideix aplaçar el plenari de juliol per a setembre, on espodrà presentar les línies d’actuació de la Regidoria d’Educació i tenir més informaciósobre les propostes d’actuació de la Conselleria. Es manté la línia de treball d’anticipar-nos a situacions de risc en la comunitatescolar gràcies a les contribucions de les diferents perspectives dels membres del CEM. Com a novetat s’ha iniciat la itinerància dels plens, cada convocatòria es fa uncentre diferent amb l’objectiu de donar a conèixer el CEM a la comunitat educativa decada centre. 3
 4. 4. 2.-2.- Composició i participacióSector Representant CÀRREC Titula Suplent Comissions a r què pertanyPresidenta Eduvigis Presidenta T Totes Sánchez MeroñoAjuntament Ana Costa Vice- T Permanent Guasch presidenta Planificació ReglamentAjuntament Carmen Ferrer S TorresAjuntament Maria Ferrer Vocal T Permanent, Torres Infraestructures InformacióAjuntament Salvador Losa S MaríAjuntament Carmen Quintero Vocal T Subst. PermanentAjuntament José Luis Pardo Vocal S SánchezAlumne Elena Marí Vocal T alta des de 13 d’abril 2011Alumna Vocal TConselleria Laura Carrascosa Vocal Td’EducacióConselleria Lidia Riera Vocal Sd’Educació EnriqueAPiMA Lucas Guasch Vocal S TorresAPIMA Francisca Yern Vocal T PermanentAPiMA Belén Alvite Vocal SAPiMA Cándida Vocal T Escandell MayansAPiMA Teresa Giménez Vocal T Permanent Solera PlanificacióAPiMA Amparo Calvo Vocal S VilaAPiMA Pedro Ibán Vocal T Infraestructures DomínguezAPIMA Enric Roig Cicerol Vocal S 4
 5. 5. Serveis Rosa Ferrer Ferrer Vocal T Permanent,Socials PlanificacióServeis Eulàlia Guasch SSocials MaríSTEI Victoria Alemany T Subst. Franch Permanent PlanificacióSTEI Remedios Vocal T González Permanent MoyáSTEI Edelmiro Vocal T FernándezUGT Francisca Ortiz Vocal T CabanosUGT Evangelina Rey Vocal S TadeoCCOO Salvador Llopis Vocal T MorenoCCOO Fidel Fernández Vocal S MartínTècnic Lourdes Riera Tur Vocal T Subst. PermanentAjuntament InfraestructuresTècnic Antonio Tur Riera Vocal T PermanentAjuntamentTècnic Maria Guasch SAjuntament TurSECRETÀRIA Catalina Macías T PlanellsSECRETÀRIA Catalina Ramón Secretària S PermanentCentre Mª del Pilar Riera Vocal Spúblic RoigCentre Asunción Planells Vocal T PermanentPúblic Infraestructures 5
 6. 6. Centre Merche Ibarrola Vocal T Permanent, Públic San Martín Infraestruct. Centre Marga Planells S Públic Centre Mª Emilia García Vocal T públic 0-3 García Centre Nieves Guasch Vocal T Privat Guasch Centre Director escola S privat internacional MORNAParticipació dels diferents sectorsSector Nbre. Nombre de Vacants % de membres persones representació. segons nomenades ReglamentPresidenta 1 1 100Ajuntament 3 3 100Professorat 5 5 100enrepresentaciósindicalPares/mares 4 4 100Centres 3 3 100públicsCentres 1 1 100privatsAd. educativa 1 1 100Alumnes 2 1 1 50%PAS 1 - 1 0Tècnics 3 3 100Ajuntament 6
 7. 7. Assistència als Plens per sectors Sectors Nombre 06-10-10 12-01-11 13-04-11 membres nomenats Presidenta 1 1 1 1 Ajuntament 3 3 2 3 Professorat 5 4 3 3 Pares/mares 4 4 3 4 Centres 3 3 2 3 públics Centres 1 0 0 0 privats Ad. 1 1 1 0 educativa Alumnes 2 0 0 1 PAS - - - - Tècnics 3 3 3 3 AjuntamentAssistències a les Comissions Permanents per sectors Sectors Nombre 22-09- 17-11- 15-12- 16-02- 16-03- 21-06- 10 10 10 11 11 11 membres permanent Presidenta 1 1 1 1 1 1 1 Ajuntament 2 1 2 2 2 1 2 Professorat 2 2 1 1 2 2 2 Pares/mares 1 1 1 1 1 1 1 Centres 2 1 1 1 1 2 2 Públics Centres Privats Ad. - Educativa Alumnes - PAS - Tècnics 2 1 1 2 1 2 1 Ajuntament 7
 8. 8. 3.- Funcionament: Nombre de reunions per deixar constància de la temporalització del treball. Mesos Plens Plens Com. Com. Com. Permanent Planificació Infraestruc- tures Setembre 1 09 Octubre 09 1 Novembre 1 1 1 09 Desembre - 1 09 Gener 10 1 (Sta. Gertrudis) Febrer 10 1 1 Març 10 1 Abril 10 1 (Ntra. Sra. Jesús) Maig 10 Anul·lada Juny 10 1 Juliol 10 Anul·lat. Lloc de celebració de les reunions Plens rotatius a cada centre del municipi. Permanents a l’oficina del CEM del carrer Sant Jaume. Comissions a l’ajuntament. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: PlenariSESSIÓ Resum de: Documentació originada Acords i temes tractats06-10-10 - Exposició per part de l’APIMA de Sta. Gertrudis de la necessitat de desdoblar el - MEMÒRIA 2009-10. grup de 3r ( 28 alumnes i 4 són de nee). - Informar i aprovar la memòria del 2009-10. -Carta al ConsellerAjuntament - Informar i aprovar l’informe municipal sobre informant de la situació el Programa de Fons de llibres. d’escolaritzció del municipi - Informe necessitat d’ampliar l’Escola i les necessitats d’adults i l’escola Oficial d’idiomes. d’infraestructures. 8
 9. 9. - Presentació propostes de treball comissions de Planificació i d’Infraestructures.12-01-11 -Presentació del Centre d’Informació Juvenil -Carta per informar al municipal. Conseller sobre lesCEIP Sta.Gertrudis. -Presentació propera edició de les jornades necessitats “Educar en família”. d’infraestructures del -Informar i aprovar l’informe sobre la situació municipi. educativa del municipi curs 2009-10.13-04-11. - Exposició per part de tècnics de la Guardia -Carta al Director General Civil de Trànsit sobre Seguretat i normativa de FP Sr. Miquel Mestre en el transport es colar. informant de la necessitat -Presentació dels nous membres, alumnes de de més oferta de cicles l’IES XARC. formatius de FP al municipi.CEIP Ntra. Sra.De Jesús -Avaluació sobre les jornades “Educar en família”. -Informe a les APIMES -Informació de l’estat de l’escoleta mun icipal sobre la proposta de EI Menuts. petició de cicles formatius - Informació de les activitats realitzades per de FP. les APIMES referent a la petició del desdoblament de Sta. Gertrudis i en 2n Institut. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió Permanent SESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada 22-09-10 - Presentació redacció final memòria Memòria 09-10. del curs 2009-10. Informes: - Presentació redacció final de l’informe Programa Fons de llibres. sobre Programa de fons de llibres. Ampliació escola d’adults. -Informe necessitat d’ampliar l’escola Escola Oficial d’Idiomes. d’adults i una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes (anglès). Elaboració ordre del dia del Ple d’octubre. 17-11-10 -Carta enviada al Conseller i roda de premsa informant de les necessitats del Informe situació municipi. educativa del municipi - Estudi Informe Anual de la situació curs 2009-10. educativa del municipi curs 2009-10. - Propostes de treball per les comissions d ePlanificació i d’Infraestructures. 15-12-10 - Comentar la carta de resposta rebuda Carta al CEIE sobre les 9
 10. 10. des de la Conselleria sobre les necessitats necessitats del municipi d’infraestructures a l’etapa -Es plantetja la necessitat d’implicar a d’Educació Infantil. les APIMES en les demandes de els necessitats d’infraestructures. - Proposta de fer els Plens rotatius pels centres del municipi. -Proposar al FIOP que els alumnes facin les pràctiques als centres de Primària.16-02-11 - Presentació de la plataforma d’APIMES en defensa del 2n Institut Ja!. -Presentació de les conclusions de la Redacció acta amb les reunión realitzada amb els alumnes. .- conclusions de la reunió Recolzament a les actuacions de les amb els alumnes. APIMES en defensa del desdoblament del CEIP Sta. Gertrudis i del 2n Institut ja!16-03-11 -Elaboració de l’ordre del dia pel plenari d’abril. - Informar de les actuacions de les APIMES.12-05-10 - Renovació membres del CEM, article 24 del reglament, sorteig dels membres a renovar. - Informació de les tasques de les Comissions de Planificació i d’Infraestructures.18-05-11 Permanent anul·lada per la mort del n’Ildefons Juan Mari, mestre i director del CEIP Puig d’en Valls fins a juny de 2010.21-06-10 -Informar sobre les places ofertes per l’escola d’estiu. - Situació de l’escolarització al municipi pel curs 2011-12. - S’acorda retrasar el Ple de juliol fins a setembre, degut a la nova situació després de les eleccions municipals i comunitats autònomes, i poder conèixer les línies d’actuació. Elaboració de l’ordre del dia del plenari desetembre. - Propsota d’enviar una carta a la Conselleria sol·licitant els menjadors.Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: 10
 11. 11. Comissió de PlanificacióSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada -Organització de la reunió amb els30-11-10 representants dels alumnes i els representants del CEM a l’IES Xarc el dia 14 de gener. - Realitzar la proposta, a traves dels Serveis Socials, per que els alumnes de FIOP (Formació i Orientació profesional per a discapacitats) facin les pràctiques a centres de Primària. Comissió d’InfraestructuresSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada30-11-10 - Transport escolar. Seguretat i01-02-10 normativa. Sol·licitar col·laboració d’especialistes, tècnics de la guàrdia civl de trànsit. - Plans d’autoprotecció dels centres. Necessitats de seguretat. -4.-4.- Actuacions derivades dels acords del CEM derivades Les actuacions realitzades durant el curs 2010-11 per aconseguir els objectius han estat:- Comunicar als centres i a les institucions corresponents els acords del CEM.- Participar en el CEIE.- Elaborar un informe sobre la situació educativa del municipi on es recullen les reflexions sobre la necessitat d’un nou institut al municipi amb una oferta professional més amplia.- Col·laborar en les jornades “L’aventura d’educar en família” organitzada pel Departament de Serveis Socials amb la col·laboració de la Comissió de Prevenció i Abordatge de les Situacions de Risc en la Infància i l’Adolescència.- Elaborar estudis sobre el desenvolupament del Programa de Fons de llibres de la Conselleria, la necessitat d’ampliar els estudis de l’Escola d’Adults i la proposta de fer una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes en anglès a Sta. Eulària.- Recolzar les actuacions de la plataforma d’APIMES a favor del 2n Institut Ja!.- Recolzar les actuacions de l’APIMA del CEIP Sta. Gertrudis sol·licitant el desdoblament del centre. 11
 12. 12. - Descentralitzar les reunions dels Plens i donar a conèixer així el CEM per tot el municipi.- Escoltar les propostes del alumnes organitzant una reunió amb ells.5.-5.- Documents elaborats. (Annexos) 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. D’ENSENYANCES PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’ENSENYANCES DE FP PEL SEGONS INSTITUT.A petició de la Comissió de les APIMES de Sta Eulària que sol·liciten ell SEGONSINSTITUT A STA. EULÀRIA la COMISSIÓ PERMANENT del CEM en la sessió del 16de març acorda transmetre a la comissió el següent:“ S’acorda sol·licitar les següents rames de FP: Rama Nàutica. Medi Ambient. Agricultura. Imatge i So. Marítima Pesquera. Servei Soci cultural i a la comunitat. Edificació i Obra Civil.Aquesta sol·licitud serà presentada a la Comissió per la presidenta delCEM.”Aquest acord va estar ratificat al Ple del CEM del dia 13 d’abril de 2011. 22

×