Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

234 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

1

 1. 1. 1.Introducció a Windows XP <ul><li>1.1 Què és la informàtica? </li></ul><ul><li>1.2 Hardware i software </li></ul><ul><li>1.3 Què és un sistema operatiu? </li></ul><ul><li>1.4 Personalizar l’Escriptori </li></ul><ul><li>1.5 Treballar amb finestres </li></ul><ul><li>1.6 Treballar amb fitxers i carpetes. L’Explorador del Windows </li></ul><ul><li>1.7 Paperera de reciclatge </li></ul><ul><li>1.8 Altres tasques en Windows </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercicis proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 2. 2. 2.XARXES LOCALS <ul><li>2.1 Què és una xarxa informàtica? </li></ul><ul><li>2.2 Tipus de xarxes </li></ul><ul><li>2.3 Hardware de connexió </li></ul><ul><li>2.4 Protocol de xarxa en Windows </li></ul><ul><li>2.5 Xarxes sense fil </li></ul><ul><li>2.6 Sguretat a la xarxa </li></ul><ul><li>Exercicis proposats </li></ul><ul><li>Exircicis inve stigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 3. 3. 3. Usuari i grup en Windows XP <ul><li>3.1Usuari </li></ul><ul><li>3.2 Gestió de grups </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercicis proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 4. 4. 4. Recursos compartits: carpetes i grups de treball <ul><li>4.1 Ús dels assistents de xarxa </li></ul><ul><li>4.2 Grups de treball </li></ul><ul><li>4.3 Compartir recursos de xarxa </li></ul><ul><li>Exercics resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 5. 5. 5. Internet. Accés a serveis bàsics <ul><li>5.1 Què és Internet? </li></ul><ul><li>5.2 El web. Navegadors </li></ul><ul><li>5.3 Recerca d’informació a Internet </li></ul><ul><li>5.4 Correu electronic </li></ul><ul><li>5.5 Fòrums i missatgeria instantània </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 6. 6. 6. Internet. Seguretat i accés a serveis segurs <ul><li>6.1 Actualitzacions del sistema operatiu </li></ul><ul><li>6.2 Accés a pàgines web segures </li></ul><ul><li>6.3 Recomanacions de segures </li></ul><ul><li>6.4 Software maliciós i fraus en línia. Protecció </li></ul><ul><li>6.5 Certificat digital. Obtenció i ús </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 7. 7. 7. Mitjans socials. Web 2.0 <ul><li>7.1 Introducció al web 2.0 </li></ul><ul><li>7.2 Xarxes socials </li></ul><ul><li>7.3 Compartir i distribuir arxius </li></ul><ul><li>7.4 Blocs </li></ul><ul><li>7.5 Wikis </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 8. 8. 8. Microsoft PowerPoint. Presentacions <ul><li>8.1 Iniciar i tancar PowerPoint </li></ul><ul><li>8.2 La nostra primera presentació </li></ul><ul><li>8.3 Desar/recuperar una presentació </li></ul><ul><li>8.4 Finestra de treball de PowerPoint </li></ul><ul><li>8.5 Treball amb diapositives </li></ul><ul><li>8.6 Efectes d’animació i transició </li></ul><ul><li>8.7 Passos finals per fer la presentació </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 9. 9. 9. Disseny de ´pàgines web <ul><li>9.1 Introducció </li></ul><ul><li>9.2 Treball directament amb codi HTML </li></ul><ul><li>9.3 Editor visual de pàgines web Nvu </li></ul><ul><li>9.4 Crear pàgina web amb Nvu </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 10. 10. 10.Treball amb imatges, àudio i video <ul><li>10.1 Hardware multimèdia </li></ul><ul><li>10.2 Edició d’matges </li></ul><ul><li>1.0.3 Treballar amb àudio i video </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>
 11. 11. 11. Llicències software i de distribució de continguts <ul><li>11.1 Llicéncia de software </li></ul><ul><li>11.2 Categiries de software lliure i no lliure (tipus de llicéncies) </li></ul><ul><li>11.3 La fundació Liure del software </li></ul><ul><li>11.4Creative Commons </li></ul><ul><li>Exercicis resolts </li></ul><ul><li>Exercics proposats </li></ul><ul><li>Per investigar </li></ul><ul><li>Conceptes bàsics </li></ul>

×