Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem software de prelucrare și procesare a grafurilor1

321 views

Published on

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sistem software de prelucrare și procesare a grafurilor1

 1. 1. Sistem Software deSistem Software deprelucrareprelucrare și procesareși procesarea grafurilora grafurilorCONDUCATOR ȘTIINȚIFICCONDUCATOR ȘTIINȚIFIC: SERGIU CORLAT: SERGIU CORLATSTUDENT: ANDREI COLIBANSTUDENT: ANDREI COLIBANACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVAACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVAMINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAMINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEIUNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEIFacultatea Ştiinţe ExacteFacultatea Ştiinţe ExacteCatedraCatedra: Matematic: Matematică i informaticășă i informaticăș
 2. 2. Actualitatea temei• 90% din datele care există astăzi în lume au fostgenerate în ultimii doi ani. (http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/)• O parte din aceste date prezinta structuri ce pot fi reprezentate înformă de grafuri. ()• Pentru Cern s-a folosit spa iu cât pentru a scrie 100.000țde DVD-uri în fiecare an(http://home.web.cern.ch/about/computing)• Se estimează că volumul mediu de date produse defiecare organiza ie va cre te cu 53% în următoarele 18ț șluni – de la 194 terabytes la 296.7 terabytes.(http://storagenewsletter.com/news/marketreport/idg-enterprise-big-data-research)
 3. 3. Scopul lucrariiSă colectăm, studiem și aplicăm baza teoreticănecesară pentru prelucrarea și procesareagrafurilor
 4. 4. Obiective•Definirea noțiunilor generale ale grafurilor•Descrierea algoritmilor•Implementarea algoritmilor într-un limbaj deprogramare•Crearea unui sistem software care să utilizezealgoritmii implementați
 5. 5. Algoritmi și metode• Parcurgeri• Parcurgerea în lățime• Parcurgerea în adâncime• Conexitate• Colorări• Algoritmi exacți de colorare a grafurilor• Algoritmi euristici de colorare• Drumuri minime• algoritmul Dijkstra• algoritmul Floyd
 6. 6. Algoritmi și metode• Centre în graf• Centrul absolut• P – centru• Arbori• Algoritmul Kruskal• Algoritmul Prim
 7. 7. Sistemul SoftwareWeb ClientOS APITGF, DOT,GraphML, GXL,GML, XGMML
 8. 8. Aplicarea bazei teoretice în practică•Procesarea grafului co-autorilorbazat pe datele dinInstrumentul BibliometricNa ionalț•Vizualizarea grafului•Distan a minimă dintre autoriț
 9. 9. Tehnologii utilizate•Vizualizare: HTML5, CSS3, JavaScript (d3.js,springy), WebGL•Procesare: C++, PHP 5•Baza de date: MySQL 5, sqlite
 10. 10. ConcluzieSistemul software de prelucrare și procesare agrafurilor permite extragerea informației utile dintr-o cantitate imensă de date, vizualizarea datelor într-o formă “umană”, prelucrarea cărora de către om,fară ajutorul unei aplicații soft, ar fi greu de realizat.
 11. 11. Vă mulțumesc pentru atenție!

×