Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация универсал педсовет май 15 16 н.р.

159 views

Published on

16

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентация универсал педсовет май 15 16 н.р.

 1. 1. «Універсал» - психолого- педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів
 2. 2. Мета проекту: на засадах особистісно- орієнтованого підходу створити систему виховної роботи, спрямовану на соціалізацію учнів з урахуванням потенційних можливостей кожного індивіда, утвердження його як особистості, включення в активне суспільне життя навчального закладу, міста, держави.
 3. 3. В основу програми “Універсал” покладено діагностичний комплекс “Соціум”: 1. Соціальна активність особистості за основними видами діяльності; 2. Соціально-комунікативний розвиток учнів класу; 3. Ціннісні орієнтації в сфері спілкування. Крім того, в програмі використано методики: 4. Ціннісні пріоритети (С. Тищенко); 5. Діагностика вад особистісного розвитку “ДВОР” (З. Карпенко).
 4. 4. Для аналізу соціальної активності учнів класу класний керівник та учні здійснюють її оцінку за основними видами діяльності, до яких відносяться: • дозвільно-ігрова; • фізично-оздоровча; • художньо-образна; • предметно-перетворювальна; • навчально-пізнавальна; • соціально-комунікативна; • громадсько-корисна; • національно-громадська; • духовно-катарсична.
 5. 5. Життєва активність учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 10 20 30 40 50 60 70 Предметно-перетворююча Духовно-катарсична Художньо-образотворча Навчально-пізнавальна Громадсько-корисна Національно-громадянська Фізично-оздоровча Соціально-комунікативна Дозвільно-ігрова 48% 50% 50% 52% 53% 54% 56% 59% 64%
 6. 6. Ціннісні орієнтації учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 10 20 30 40 50 Громадсько-корисна Духовно-катарсична Фізично-оздоровча Навчально-пізнавальна Предметно-перетворююча Соціально-комунікативна Художньо-образотворча Національно-громадянська Дозвільно-ігрова 35% 35% 39% 40% 41% 42% 42% 45% 48%
 7. 7. Структура класних колективів учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 43% 21% 23% 13% Актив Пасив Відторгнуті Ізольовані
 8. 8. Вади особистісного розвитку учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 25% 30% 32% 32% 35% 40% 42% 42% 44%
 9. 9. Ціннісні пріоритети учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 5 10 15 20 25 30 35 40 40% 37% 35% 32% 30% 30% 26% 18% 17%
 10. 10. Проблемні сфери за результатами діагностики: 1. Недостатній рівень життєвої активності учнів у діяльностях: • навчально-пізнавальної; • художньо-образотворчої; • духовно-катарсичної ; • предметно-перетворювальної. 2. Знижений рівень згуртованості класних колективів. 3. Підвищений рівень невпевненості, естетичної нечутливості, імпульсивності та агресивності дітей. 4. У ціннісних пріоритетах учнів недостатньо вагоме місце займають сфери «Я і праця», «Я і громадянські обов’язки».
 11. 11. Виховні задачі на майбутній рік: • Підвищити рівень згуртованості учнів навчального закладу через залучення до колективних форм роботи відторгнутих учнів методом демонстрації особистості, враховуючи здібності та ресурси даної категорії дітей. • Формувати в учнів школи цінності до навчально- виховної діяльності, враховуючи рівень невпевненості у власних силах вихованців, використовуючи метод демонстрації результатів особистості. • Переключати активність агресивних та імпульсивних дітей у конструктивне русло враховуючи інтереси та схильності дітей. Координувати зусилля вчителів і батьків, дотримуючись єдиної виховної тактики. • Формувати цінності до праці, позиції громадянина.
 12. 12. Дякуємо за увагу!

×