Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cемінар нмц

696 views

Published on

10/12/15

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cемінар нмц

 1. 1. «Супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та сімей дітей з особливими потребами» (практикум для соціальних педагогів) Обухова Н.О., соціальний педагог КЗ ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР Запоріжжя, 2015
 2. 2. Що означає поняття «Складні життєві обставини»? Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг» від 15 березня 2012 року № 4523-VІ визначає складні життєві обставини як такі, що спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має ( не набула або втратила) здатність чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.
 3. 3. Категорії сімей, що потребують соціальної підтримки, визначені Порядком взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у СЖО. До таких сімей належать:  - сім’ї з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням в місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними відносинами в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований у державній службі зайнятості, як такий, що потребує працевлаштування;  - сім’ї, у яких існує ризик переведення дитини в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ДПБП);  - неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка;  - сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні.
 4. 4. Проблеми сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах Соціально- педагогічні Соціально- психологічні Матеріально- економічні Юридичні- Залежність одного чи обох батьків; - відсутність батьківського потенціалу у батьків; - відсутність навичок самостійного прийняття рішення; - бездоглядність дитини; - важковиховуваність дітей; - використання фізичних методів покарання; - схильність дітей до правопорушень; - відсутність одного з батьків; - педагогічна занедбаність дітей; - нехтування потребами дітей; - відсутність навичок з організації дозвілля; - непідготовленість дітей до школи; - проблеми у розвитку когнітивної сфери дітей; - проблеми у розвитку комунікативної сфери дітей та батьків. - насильство; - агресивна поведінка батьків чи дітей; -напружений психологічний клімат у сім’ї; - невміння чи небажання вирішувати конфлікти; - конфлікти із членами сім’ї та рідними; - занижена самооцінка батьків та дітей. Безробіття одного чи обох батьків; - відсутність житла або його непридатність для проживання; - бідність; - заборгованість за житлово-комунальні послуги; - відсутність санітарно-гігієнічних засобів; - відсутність ліжка, постільної білизни, коляски тощо; - відсутність економічного мислення - оформлення документів; - оформлення пільг та виплат; - проблеми із законом; - невміння представляти свої інтереси в органах влади; - прописка; - влаштування дітей у дитячий садок; - поділ майна.
 5. 5. Порядок виявлення та обліку дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах  Кризові родини (код 08, 09, 10) - сім'ї, які потребують негайної допомоги та соціального супроводу з боку фахівців центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі ЦСССМ), а в нашому випадку - соціального педагога школи-інтернату;  Проблемні родини - сім'ї, які тривалий час повинні залишатися у полі зору соціально- психологічної служби Закладу, оскільки вони не в змозі самостійно подолати проблемну ситуацію, визначити необхідну послугу або скористатися допомогою. Внаслідок чого їй надаються захисні послуги з метою вирішення існуючої проблеми (ситуації).  Проблемні родини умовно розділяють на декілька груп: 1) Перша група (Коди 01,02,04) - перебування в таких родинах є відносно безпечного для дитини, але потребує психологічної та соціально-педагогічної підтримки та соціального супроводу ЦСССМ. 2) Друга група (Коди 06,07,08,11) - сім'ї, в яких утримуються діти, що перебувають на обліку ССД. Робота планується разом зі службою у справах для дітей (далі ССД). 3) Третя група (коди 03, 09, 10, 12) - є ризик вилучення дитини з родини. У даному випадку Заклад планує роботу з родиною спільно зі ЦСССМ та ССД.
 6. 6. Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністер¬ства освіти і науки України від 14.06.06 № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Мін'юсті України 12.07.06 за № 824/12698):  1 — інвалідність батьків або дітей;  2 — вимушена міграція;  3 — наркотична або алкогольна залежність одного із членів сім'ї;  4 — перебування одного із членів сім'ї у місцях позбавлення волі;  5 — важковиховуваність дитини, девіантність;  6 — насильство в сім'ї;  7 — безпритульність;  8 — сирітство;  9 — складні стосунки в сім'ї, психологічний розлад;  10 — відсутність житла або роботи;  11 - бездоглядність;  12 — виникнення ризику для здоров'я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, у районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);  13 — інше (дописати).
 7. 7. Етапи патронажу:  Класний керівник на початку року вивчає умови виховання дітей в родинах (розгорнутий висновок про особливості внутрішньосімейної взаємодії, стилю виховання та житлово-побутових умов, в яких перебуває родина, кодування);  Психолого школи проводить відповідну роботу відносно уточнення та формулювання залишкового психологічного діагнозу ;  Соціальний педагог відповідно до отриманих даних, внесених до соціального паспорту класу, складає соціальний паспорт школи із зазначеним кодом категорії сім'ї (результати проведеної роботи виносяться на розгляд засідання шкільної Ради профілактики, на якій приймається рішення відносно визначення шляхів подолання проблем родини, що можуть вплинути або впливають на частку учня. На підставі прийняття Радою профілактики рішень з соціальнім педагогом заповнюється журнал обліку сімей дітей, які опинилися у СЖО );  Результати проведеної діагностики відносно проблем родини доводяться Закладом письмово до відому ЦСССМ та ССД (соціальний педагог) планує разом із суб'єктами соціальної роботи (ЦСССМ та ССД ) спільний вихід до родини. Результати спільного інспектування оформлюються відповідним актом обстеження матеріально-побутових умов з обов'язковим зазначенням мети відвідування родини.  Якщо родина відмовляється від комплексних заходів соціальної підтримки – Соціальний педагог повідомляє про це ССД для прийняття відповідних заходів впливу.  З метою запобігання порушеннях прав дитини, Заклад надає копію соціального паспорту до ЦСССМ.  У випадках діагностування родин за кодом 01, 02, 05, 09, 11, планується робота самостійно згідно з наданими повноваженнями ( вся первина документація відносно родини та дітей в ній складається фахівцями Закладу та у разі необхідності)
 8. 8.  2.2. Вимоги до ведення документації закладу.  Формується особова справа дитини, яка містить наступні документи:  Доповідну класного керівника відносно визначення проблем родини, внаслідок чого дитина потребує соціально-педагогічної підтримки та постановки на облік (за формою).  Витяг з протоколу Ради профілактики про постановку на внутришкільний облік.  Довідку із ССД про те, що родина перебуває на обліку (вказати, з якого часу ) або ЦСССМ про те, що родина даної дитини перебуває під соціальним супроводом (із визначенням дати постановки на облік).  Облікову картку дитини, яка виховується в родині, що опинилася в СЖО (додаток 6).  Психолого- педагогічну характеристику дитини (додаток 7).  Акт обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання дитини (додаток 8).  Індивідуальний план соціально-педагогічного патронажу дитини (додаток 5).  Повідомлення Закладом до ССД або ЦСССМ (додаток 10).  Результати соціального інспектування, оформлюються відповіднім актом (додаток 9).
 9. 9. Фонды оказания помощи:  У нас в городе: городской фонд помощи населению в сложных ситуациях: пр. Маяковского,3 (управление соц.защиты). Необходимо написать заявление, копия паспорта, идентификационного номера, пенсионного удостоверения, выписки от доктора, со стационара и все, какие есть копии, что касается проблемной ситуации, справка о доходах.  Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), руководитель Руди Лухман rlu-chmanc@unic национальная ассоциация инвалидов Украины 099 563 83 11www.sos.naiu.org.ua  Украинская благотворительная сеть г.Ивано-Франковск. т.(0342) 546760, 502403 - благотворительный фонд "Пациенты Украины"  Благотворительный фонд "Свичадо" ( лечение за границей) трудные случаи и фонд "Украина - я за тебя" тоже. Координат нет, надо набрать через интернет.  Международный фонд благотворительный "Ангел Украины" помощь онкобольным детям, 0674585999 Роман Валентинович, руководитель Запорожского филиала  http://vk.com/club95993052 Это фонд глухих - помощь в Интернете.  http://sos-ukraine.org/ Міжнародний благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ СОС Дитячі Містечка Україна Години роботи офісу: з 10 до 18 пн-пт Тел.+38(044) 2329581 email: office@sos-ukraine.org

×