Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Onderzoek onder Gevolmachtigde Agenten (GA’s) naar de
Toegevoegde Waarde van Volmachtverzekeraars
Algemene versie, 27 maar...
 Samenvatting
 Algemene inleiding
1. Strategie & Beleid Gevolmachtigden
2. Performance van verzekeraars & Net Promotor S...
 “Beloning” blijkt ook dit jaar het belangrijkste strategische thema te zijn,
maar de beoordeling van verzekeraars is nau...
 Bijna 60% van de gevolmachtigden kent een CRvp van minder dan 85%.
 Middelgrote huisvolmachten kennen relatief de hoogs...
 In totaal zijn ongeveer 258 contactpersonen bij GA’s benaderd via
persoonlijke en algemene e-mail adressen.
 In de peri...
27-3-2015 | Pagina 6
 In 2014 was het grootste deel van volmachtbedrijven, die hebben deelgenomen aan het
onderzoek, grot...
27-3-2015 | Pagina 7
 In 2015 hebben in totaal 65 volmachtbedrijven deelgenomen aan het onderzoek, als volgt
verdeeld per...
27-3-2015 | Pagina 8
Omzet&Rentabiliteit
Eennieuwe(nietverplichte)optie  Een nieuwe (niet verplichte) optie in het onderz...
27-3-2015 | Pagina 9
Omzet&Rentabiliteit
Naartypekantoor
N=42
+ / +- / -
+ / +
- / -
 In totaal hebben 42 kantoren (65%
v...
Strategie &
Beleid Gevolmachtigden
27-3-2015 | Pagina 11
Aantalvolmachtgevers
Pertypekantoor(2014–2015)
 Service providers, middelgrote en grote huisvolmach...
27-3-2015 | Pagina 12
Verdelingvandeomzet
PertypekantoorenPMC(2014–2015)
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015...
27-3-2015 | Pagina 13
Strategischethema’s
Welkestrategischethema’sspelen?
Klein Middelgroot Groot
Beloning 7 4 6 7 24
Prod...
27-3-2015 | Pagina 14
 Ongeveer 8 op de 10 kleine
huisvolmachten geven de voorkeur aan
een waarde gerelateerde beloning (...
27-3-2015 | Pagina 15
 Ongeveer 7 op de 10 kleine
huisvolmachten geven de voorkeur aan
een waarde gerelateerde beloning. ...
27-3-2015 | Pagina 16
 Er zijn geen kleine huisvolmachten met
een volmacht voor ‘Zorg & Inkomen’.
 Alle middelgrote huis...
27-3-2015 | Pagina 17
Huismerken
AfwijkendeproductenGevolmachtigden
N=65N=65
 Ongeveer 2/3 van de gevolmachtigden voert
e...
Performance van verzekeraars &
Net Promotor Score
27-3-2015 | Pagina 19
Partnership
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
7,7 7,7 7,7
7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2
6,8 6,8 6,8
6,6
...
27-3-2015 | Pagina 20
Beleid&Management
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
7,8
7,6
7,3 7,2 7,2 7,2 7,2
7,0 6,9 6,9
6,7 6,...
27-3-2015 | Pagina 21
Kennis&Kwaliteit
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
7,5
7,4
7,3 7,2 7,2 7,2
7,0...
27-3-2015 | Pagina 22
Ontwikkelinghuismerken
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
8,1 8,0
7,3 7,3 7,2 7,1
6,9 6,9 6,9
6,7
6...
27-3-2015 | Pagina 23
Beloning
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
7,8
7,6 7,5
7,2 7,2 7,1
6,9
6,8
6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6...
27-3-2015 | Pagina 24
Capaciteit
HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen
7,9
7,7
7,4
7,3
7,1 7,1 7,1
7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6...
27-3-2015 | Pagina 25
NPS
ZoudeGA’sdemaatschappijaanbevelen?
 Hoe waarschijnlijk is het dat u de maatschappij zou aanbeve...
27-3-2015 | Pagina 26
Scoremodel
Performancevolmachtverzekeraar2015 2015
Rang Verzekeraar NPS Partnership
Beleid &
Managem...
27-3-2015 | Pagina 27
Scoremodel
Performancevolmachtverzekeraar2014
Rang Verzekeraar NPS Partnership
Beleid &
Management
K...
27-3-2015 | Pagina 28
Cluster-analyse
GemiddeldescoresvanalleGA’s(1)
NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een v...
27-3-2015 | Pagina 29
Cluster-analyse
GemiddeldescoresvanalleGA’s(2)
NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een v...
27-3-2015 | Pagina 30
Cluster-analyse
GemiddeldescoresvanalleGA’s(3)
NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een v...
27-3-2015 | Pagina 31
Cluster-analyse
GemiddeldescoresvanalleGA’s(4)
NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een v...
Correlatie-analyses
Correlatie-analyse 6 performance indicatoren: correlatie met NPS
 partnership : 0,78 (hoog), vergelijkbaar t.o.v. 2014
 ...
27-3-2015 | Pagina 34
CorrelatiesmetdeCRvp
Performance,Omzet,PMCenHuismerken Performance
 Er is een beperkt significante ...
Over Baken Adviesgroep &
KoKo Kroup
27-3-2015 | Pagina 36
Laurens van Graafeiland
lvangraafeiland@bakenadviesgroep.nl
06 285 65 175
Baken Adviesgroep BV
Postb...
© 2015, Baken Adviesgroep B.V. & KoKo Kroup
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toegevoegde Waarde van Volmachtverzekeraars 2015

857 views

Published on

Onderzoek onder Gevolmachtigde Agenten (GA’s) naar de Toegevoegde Waarde van Volmachtverzekeraars 2015

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Toegevoegde Waarde van Volmachtverzekeraars 2015

 1. 1. Onderzoek onder Gevolmachtigde Agenten (GA’s) naar de Toegevoegde Waarde van Volmachtverzekeraars Algemene versie, 27 maart 2015 Toegevoegde waarde onderzoek 2015
 2. 2.  Samenvatting  Algemene inleiding 1. Strategie & Beleid Gevolmachtigden 2. Performance van verzekeraars & Net Promotor Score 3. Correlatie-analyses  Over Baken Adviesgroep & KoKo Kroup 27-3-2015 | Pagina 2 Inhoudsopgave
 3. 3.  “Beloning” blijkt ook dit jaar het belangrijkste strategische thema te zijn, maar de beoordeling van verzekeraars is nauwelijks afhankelijk van de beloning.  Rond de 80% van alle gevolmachtigden heeft een sterke voorkeur voor een waarde gerelateerde beloning in plaats van een verrichtingentarief. Dit is al snel zo’n 10% meer dan in 2014. De grootste verandering is waar te nemen binnen het marktsegment “Service Providers”. Opvallend, gezien alle inspanningen van de ‘Initiatiefgroep’ om haar verrichtingenmodel te promoten door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en nieuwsbrieven.  De correlatie tussen de Net Promoter Score (NPS) en de beoordeling op de performance criteria “Huismerken” en “Beloning” is flink gedaald.  Delta Lloyd is in 2015 belangrijkste ‘stijger’ t.o.v. 2014, waarbij zowel de performance als de NPS is verbeterd.  Reaal, uit het peloton gelost, heeft naast inmiddels zwartrijder Aegon helemaal achter in de bus plaatsgenomen. 27-3-2015 | Pagina 3 Samenvatting Enkeleopvallendewaarnemingen(1)
 4. 4.  Bijna 60% van de gevolmachtigden kent een CRvp van minder dan 85%.  Middelgrote huisvolmachten kennen relatief de hoogste rentabiliteit per gevolmachtigde per verzekeraar.  Gevolmachtigden met een relatief groter omzetaandeel op de product- markt-combinatie (PMC) ‘Schade Zakelijk’ kennen een beperkt hogere rentabiliteit dan gevolmachtigden met een focus ‘Schade Particulier’. De CRvp wordt wel negatieve beïnvloedt indien op de PMC ‘Schade Zakelijk’ gebruik gemaakt wordt van een huismerk.  Opvallend is dat gemiddelde omzet per gevolmachtigde per verzekeraar niet veel verschilt tussen grote en middelgrote huisvolmachten. Grote huisvolmachten verdelen de omzet onder meerdere verzekeraars dan de middelgrote huisvolmachten. 27-3-2015 | Pagina 4 Samenvatting Enkeleopvallendewaarnemingen(2)
 5. 5.  In totaal zijn ongeveer 258 contactpersonen bij GA’s benaderd via persoonlijke en algemene e-mail adressen.  In de periode van 19 januari 2015 t/m 10 maart 2015 zijn in totaal 67 (26% van de uitgenodigd) respondenten aan de vragenlijst begonnen.  Voor 2 kantoren is de vragenlijst 2x ingevuld. Hiervoor is in de verdeling van de kantoren naar type, omzet per product-markt-combinatie (PMC) en het wel of niet voeren van huismerken rekening mee gehouden. Voor de vragen over voorkeur beloningsmodel, de zes performance onderdelen, NPS en strategische punten zijn de antwoorden van alle respondenten afzonderlijk meegenomen.  Uitgaande van een foutmarge van 10% en een kans van 50% dat iemand hetzelfde antwoord geeft op de vragen, geeft dit een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer 90%.  Er is geen weging toegepast. 27-3-2015 | Pagina 5 Inleiding AanpakenOnderzoeksverantwoording
 6. 6. 27-3-2015 | Pagina 6  In 2014 was het grootste deel van volmachtbedrijven, die hebben deelgenomen aan het onderzoek, grote huisvolmachten (40%) en Service providers (30%). Vergeleken met de samenstelling van het NVGA-ledenbestand waren deze groepen significant oververtegenwoordigd.  In 2015 is extra geïnvesteerd in de benadering van met name kleine huisvolmachten. Hierdoor is de verdeling van de kantoren naar type meer overeenkomstig de samenstelling van het NVGA-ledenbestand.  Onder ‘Huisvolmachten Klein’ vallen gevolmachtigden met een premie-inkomen tot € 2,5 miljoen per jaar.  Onder ‘Huisvolmachten Middelgroot’ vallen gevolmachtigden met een premie-inkomen vanaf € 2,5 miljoen tot en met € 5 miljoen per jaar.  Onder ‘Huisvolmachten Groot’ vallen gevolmachtigden met een premie-inkomen vanaf € 5 miljoen per jaar. Deelnemerspertypekantoor Ontwikkeling2014-2015 N=65N=100
 7. 7. 27-3-2015 | Pagina 7  In 2015 hebben in totaal 65 volmachtbedrijven deelgenomen aan het onderzoek, als volgt verdeeld per volmachtgever. Deelnemers Aantaldeelnemerspervolmachtgever N=65
 8. 8. 27-3-2015 | Pagina 8 Omzet&Rentabiliteit Eennieuwe(nietverplichte)optie  Een nieuwe (niet verplichte) optie in het onderzoek van dit jaar is een vergelijking van de CRvp van de volmachtportefeuille bij de verschillende maatschappijen. Er wordt niet gevraagd naar een exact percentage, maar een indeling in drie categorieën. 1. Kunt u aan de hand van de VRA op boekjaar per verzekeraar de omvang van de portefeuille (verdiende premie) bij deze verzekeraar aangegeven? (Maatschappijen kennen geen administratie op tekenjaar en slechts op boekjaar. Voor de analyse maken wij daarom gebruik gemaakt van de cijfers per maatschappij uit de "VRA op boekjaar".) • tot € 500.000,- • € 500.000,- tot € 1.000.000,- • € 1.000.000,- of meer 2. Kunt u aan de hand van de VRA op boekjaar per verzekeraar de CRvp Boekjaar per ultimo 2014 bij deze verzekeraar aangegeven? • tot 85% • 85% tot 95% • 95% of meer  In totaal hebben 42 kantoren (65% van het aantal deelnemende kantoren) gebruik gemaakt van de nieuwe (niet verplichte) optie en een opgave verstrekt van de verdiende premie en de CRvp Boekjaar per ultimo 2014.  Uitgaande van een foutmarge van 12% en een kans van 50% dat iemand hetzelfde antwoord geeft op de vragen, geeft dit een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer 90%.
 9. 9. 27-3-2015 | Pagina 9 Omzet&Rentabiliteit Naartypekantoor N=42 + / +- / - + / + - / -  In totaal hebben 42 kantoren (65% van het aantal deelnemende kantoren) gebruik gemaakt van de nieuwe optie en de vragen over de verdiende premie en de CRvp ingevuld.  De deelnemende kantoren zijn als volgt verdeeld naar type kantoor: • Huisvolmachten Klein: 17% • Huisvolmachten Middelgroot: 19% • Huisvolmachten Groot: 29% • Service providers: 36%  Service providers kennen relatief gezien de hoogste gemiddelde omzet per gevolmachtigde per verzekeraar.  Middelgrote huisvolmachten kennen relatief de hoogste rentabiliteit per gevolmachtigde per verzekeraar.
 10. 10. Strategie & Beleid Gevolmachtigden
 11. 11. 27-3-2015 | Pagina 11 Aantalvolmachtgevers Pertypekantoor(2014–2015)  Service providers, middelgrote en grote huisvolmachten hebben het aantal volmachtgevers waarmee zij zaken doen uitgebreid ten opzichte van 2014.  Het gemiddeld aantal volmachtgevers bij de kleine huisvolmachten is ten opzichte van 2014 gedaald. N=65
 12. 12. 27-3-2015 | Pagina 12 Verdelingvandeomzet PertypekantoorenPMC(2014–2015) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 KleinMiddelgrootGroot Huisvolmachten Service Providers Totaal N=65  De meerderheid van de omzet betreft ‘Particulier Schade’ (61%) en neemt in belang toe; deels door het ‘wegvallen’ van de inkomsten uit de product-markt- combinatie (PMC) ‘overige’.  Service providers leggen de focus op ‘Particulier Schade’, hoewel ‘Zakelijk Schade’ aan belang wint.  Met name de middelgrote en grote huisvolmachten hebben relatief het grootste aandeel ‘Zorg & Inkomen’.  De grote huisvolmachten lijken de particuliere markt herontdekt te hebben.
 13. 13. 27-3-2015 | Pagina 13 Strategischethema’s Welkestrategischethema’sspelen? Klein Middelgroot Groot Beloning 7 4 6 7 24 Productontwikkeling, PARP & Pools 5 3 6 7 21 Pools 1 1 1 3 Productontwikkeling 2 2 3 7 PARP 2 1 1 5 9 Tekencapaciteit 1 1 2 (Distributie)strategie & Partnership 7 2 6 5 20 (Distributie)strategie verzekeraars 2 1 4 7 Continuiteit Volmachtmarkt 2 2 4 Partnership 2 5 1 8 Financiele belangen 1 1 Performance 9 1 1 11 Technisch rendement 3 1 1 5 Datakwaliteit 2 2 Compliance 1 1 Solvency 2 2 Schadesturing 1 1 Operationele bedrijf 2 2 2 6 Straight-through processing (STP) 1 1 1 3 Klantbelang 1 1 1 3 Service provider Huisvolmachten TotaalRespondenten  In totaal hebben 50 (73%) van de 67 respondenten aangegeven welke strategische thema’s zij van groot belang achten.  De 82 open antwoorden zijn onderverdeeld in een vijftal thematische clusters. Resultaten  Beloning en de wijze van implementatie en uitvoering van de vele verschillende beloningsvormen, is – net als in 2014 - binnen alle segmenten het belangrijkste thema (29%).  Productontwikkeling, PARP & Pools zijn belangrijke vraagstukken (26%). Alleen bij de kleine huisvolmachten speelt dit thema minder.  (Distributie)strategie & Partnerschip is binnen alle segmenten een belangrijk thema (24%), hoewel er belangrijke accentverschillen waargenomen worden. Bij de (zelfstandigere) grote huisvolmachten en Service providers’ is ‘Partnership’ veel minder een thema dat speelt.  De Performance van de gevolmachtigden zelf (13%) speelt vooral bij de Service providers een belangrijke rol, waarbij veel aandacht uitgaat naar Rentabiliteit, Datakwaliteit, Solvency en Compliance.  Straight-through processing (STP) en het centraal stellen van het belang van de klant, zijn de issues binnen het Operationele bedrijf (7%).
 14. 14. 27-3-2015 | Pagina 14  Ongeveer 8 op de 10 kleine huisvolmachten geven de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning (2014: 71%).  Veel middelgrote huisvolmachten (82%) geven voor ‘Schade Particulier’ de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning. Het percentage is wel flink gedaald (2014: 94%).  Driekwart van de grote huisvolmachten geef de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning. Een stijging van 10%-punten (2014: 65%).  Bij de Service providers is de verandering het grootst. Ook zij geven bijna allemaal (78%) de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning. Een stijging van 26%-punten (2014: 52%). Wijzevanbeloning Welkevoorkeur:SchadeParticulier 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 KleinMiddelgrootGroot Huisvolmachten Service Providers Totaal N=65
 15. 15. 27-3-2015 | Pagina 15  Ongeveer 7 op de 10 kleine huisvolmachten geven de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning. Een opvallende daling van 21%-punten (2014: 86%).  Alle middelgrote huisvolmachten (100%) geven voor ‘Schade Zakelijk’ de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning. Een stijging van 7%-punten (2014: 93%).  Bijna alle grote huisvolmachten geven de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning (89%). Een lichte stijging van bijna 4%-punten (2014: 85%).  Bij de Service providers is de voorkeur voor een waarde gerelateerde beloning ook bij ‘Schade Zakelijk’ sterk gestegen. Inmiddels geeft 83% de voorkeur aan deze vorm van beloning, een stijging van bijna 14%-punten (2014: 69%). Wijzevanbeloning Welkevoorkeur:SchadeZakelijk 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 KleinMiddelgrootGroot Huisvolmachten Service Providers Totaal N=65
 16. 16. 27-3-2015 | Pagina 16  Er zijn geen kleine huisvolmachten met een volmacht voor ‘Zorg & Inkomen’.  Alle middelgrote huisvolmachten geven voor ‘Zorg & Inkomen’ de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning.  Ongeveer 8 op de 10 grote huisvolmachten geven de voorkeur aan een waarde gerelateerde beloning.  Bij driekwart van de Service providers heeft een voorkeur voor een waarde gerelateerde beloning. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (2014: 36%). Wijzevanbeloning Welkevoorkeur:Zorg&Inkomen 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 KleinMiddelgrootGroot Huisvolmachten Service Providers Totaal N=65
 17. 17. 27-3-2015 | Pagina 17 Huismerken AfwijkendeproductenGevolmachtigden N=65N=65  Ongeveer 2/3 van de gevolmachtigden voert een huismerk voor ‘Schade Particulier’.  Er is geen correlatie waargenomen tussen de CRvp en het hebben van een huismerk ‘Schade Particulier’.  In alle marktsegmenten daalt het percentage van de gevolmachtigden dat een huismerk voert. Met name bij de kleine huisvolmachten.  De marktprojectie betreft de gecombineerde resultaten van alle deelnemers aan het Onderzoek Toegevoegde Waarde Volmachtverzekeraars 2014 en 2015, gecombineerd met de resultaten uit Switchmonitor Volmachtpools 2015.  Ongeveer 50% van gevolmachtigden voert een huismerk voor ‘Schade Zakelijk’.  Er is een significante negatieve correlatie (0,01 niveau) waargenomen tussen de CRvp en het hebben van een huismerk ‘Schade Zakelijk.  Bij de middelgrote huisvolmachten en Service providers is het gebruik van huismerken voor ‘Schade Zakelijk’ toegenomen.
 18. 18. Performance van verzekeraars & Net Promotor Score
 19. 19. 27-3-2015 | Pagina 19 Partnership HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 7,7 7,7 7,7 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6,6 6,5 6,5 5,6 4,8 kopgroep peloton de bus NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht
 20. 20. 27-3-2015 | Pagina 20 Beleid&Management HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 7,8 7,6 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,0 6,9 6,9 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 5,2 4,8 kopgroep peloton de bus NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht
 21. 21. 27-3-2015 | Pagina 21 Kennis&Kwaliteit HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4 kopgroep peloton de bus NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht
 22. 22. 27-3-2015 | Pagina 22 Ontwikkelinghuismerken HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 8,1 8,0 7,3 7,3 7,2 7,1 6,9 6,9 6,9 6,7 6,5 6,5 6,4 6,1 6,0 5,8 5,2 NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht kopgroep peloton de bus
 23. 23. 27-3-2015 | Pagina 23 Beloning HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 7,8 7,6 7,5 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,3 6,2 NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht kopgroep peloton de bus
 24. 24. 27-3-2015 | Pagina 24 Capaciteit HoebeoordeeltdeGA’sdemaatschappijen 7,9 7,7 7,4 7,3 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,6 6,6 NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht kopgroep peloton de bus
 25. 25. 27-3-2015 | Pagina 25 NPS ZoudeGA’sdemaatschappijaanbevelen?  Hoe waarschijnlijk is het dat u de maatschappij zou aanbevelen aan collega’s? Net Promoter Score (waarbij 0% = niet, 100% = zeer waarschijnlijk). 7 0 0 -11 -14 -16 -29 -29 -36 -37 -40 -46 -54 -56 -69 -69 -84 -84 NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht P – D = Net Promoter Score Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk (D)etractors Passive (P)romoters 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kopgroep peloton de bus
 26. 26. 27-3-2015 | Pagina 26 Scoremodel Performancevolmachtverzekeraar2015 2015 Rang Verzekeraar NPS Partnership Beleid & Management Kennis en kwaliteit Huismerken Capaciteit Beloning gemiddeld Groep score correlatie met NPS: 0,79 0,74 0,61 0,49 0,47 0,38 1 Delta Lloyd -14 koploper koploper koploper peloton boven koploper peloton boven 3,7 solo 5 2 ARAG 7 koploper koploper peloton boven koploper peloton onder koploper 3,5 koploper 4 3 Bovemij 0 koploper peloton boven peloton boven koploper peloton boven koploper 3,5 peloton boven 3 4 Nat-Ned -16 peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven koploper koploper 3,3 peloton onder 2 5 DAS -29 peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven 3,0 bus 1 6 Europeesche -29 peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven 3,0 7 AGA 0 peloton boven peloton boven peloton boven peloton boven peloton onder peloton boven 2,8 8 Fatum -11 koploper bus peloton onder koploper peloton boven peloton onder 2,7 9 Monuta -46 peloton boven koploper peloton boven bus peloton onder peloton onder 2,5 10 Avero -36 peloton onder peloton boven peloton boven peloton onder peloton boven peloton onder 2,5 11 Amersfoortse -56 peloton onder peloton boven peloton boven peloton onder peloton onder peloton onder 2,2 12 ASR -40 peloton onder peloton onder peloton boven bus peloton onder peloton onder 2,0 13 Goudse -69 peloton onder peloton onder bus peloton onder peloton onder peloton onder 1,8 14 Allianz / London -54 peloton onder peloton onder peloton onder bus peloton onder peloton onder 1,8 15 Reaal -84 bus bus bus koploper peloton onder peloton onder 1,8 16 Generali -69 peloton onder peloton onder bus peloton boven bus bus 1,7 17 Aegon -84 bus bus bus bus peloton onder peloton onder 1,3 NB: de kopgroep heeft minimaal een score van 0,5 hoger dan het gemiddelde en de bus heeft minimaal een score van 0,5 lager dan het gemiddelde
 27. 27. 27-3-2015 | Pagina 27 Scoremodel Performancevolmachtverzekeraar2014 Rang Verzekeraar NPS Partnership Beleid & Management Kennis en kwaliteit Huismerken Beloning Capaciteit gemiddeld Groep score correlatie met NPS: 0,79 0,74 0,64 0,63 0,59 0,48 1 Bovemij -13 koploper koploper peloton boven solo koploper koploper 4,0 solo 5 2 ARAG -17 koploper koploper koploper koploper koploper peloton boven 3,8 koploper 4 2 Nationale-Nederlanden -13 koploper peloton boven koploper koploper koploper koploper 3,8 peloton boven 3 4 Monuta -31 koploper koploper koploper koploper peloton onder peloton boven 3,5 peloton onder 2 5 Europeesche -19 peloton boven peloton boven koploper koploper peloton boven peloton boven 3,3 bus 1 6 Fatum -20 koploper peloton boven peloton onder koploper peloton boven peloton boven 3,2 7 Allianz Global Assistance 6 koploper peloton boven peloton boven peloton boven peloton onder peloton boven 3,0 8 Delta Lloyd -34 peloton onder peloton boven peloton boven peloton onder peloton boven peloton boven 2,7 9 DAS -54 peloton onder peloton boven peloton boven bus peloton boven peloton boven 2,5 9 HDI Gerling -75 peloton onder peloton onder peloton onder peloton boven peloton boven peloton boven 2,5 11 Reaal -55 peloton onder peloton onder peloton boven peloton onder bus peloton boven 2,2 12 Allianz -59 peloton boven peloton boven peloton boven bus bus bus 2,0 12 Avéro Achmea -56 peloton onder peloton onder peloton onder peloton onder peloton onder peloton onder 2,0 14 Aegon -66 bus bus peloton onder peloton onder peloton onder peloton onder 1,7 14 Goudse -65 peloton onder peloton onder bus peloton onder peloton onder bus 1,7 14 London -48 peloton onder peloton onder peloton onder bus peloton onder bus 1,7 17 a.s.r. -73 bus bus peloton onder bus bus bus 1,2 18 Generali -72 bus bus bus bus bus bus 1,0 NB: de kopgroep heeft minimaal een score van 0,4 tot 0,5 hoger dan het gemiddelde en de bus heeft minimaal een score van 0,4 tot 0,5 lager dan het gemiddelde 2014
 28. 28. 27-3-2015 | Pagina 28 Cluster-analyse GemiddeldescoresvanalleGA’s(1) NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht Beleid&Management Partnership
 29. 29. 27-3-2015 | Pagina 29 Cluster-analyse GemiddeldescoresvanalleGA’s(2) NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht Huismerken Kennis & Kwaliteit
 30. 30. 27-3-2015 | Pagina 30 Cluster-analyse GemiddeldescoresvanalleGA’s(3) NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht Beloning Capaciteit
 31. 31. 27-3-2015 | Pagina 31 Cluster-analyse GemiddeldescoresvanalleGA’s(4) NB: alleen beoordeeld voor verzekeraars waarvan een volmacht Beleid&Management Kennis & Kwaliteit
 32. 32. Correlatie-analyses
 33. 33. Correlatie-analyse 6 performance indicatoren: correlatie met NPS  partnership : 0,78 (hoog), vergelijkbaar t.o.v. 2014  beleid : 0,74 (hoog), vergelijkbaar t.o.v. 2014  kennis : 0,61 (gemiddeld), vergelijkbaar t.o.v. 2014  huismerken : 0,49 (gemiddeld), een daling t.o.v. 2014 (0,63)  capaciteit : 0,47 (laag), vergelijkbaar t.o.v. 2014  beloning : 0,38 (laag), een daling t.o.v. 2014 (0,59) Factor-analyse 6 performance indicatoren: 5 clusters verklaren 97% van de variantie  Cluster 1 : Partnership & Beleid  Cluster 2 : Kennis  Cluster 3 : Huismerken  Cluster 4 : Capaciteit  Cluster 5 : Beloning Regressie-analyse 5 clusters: regressiemodel met NPS (coëfficiënt)  Partnership & beleid : 0,64 (sterke bijdrage)  Kennis : 0,33 (gemiddelde bijdrage)  Huismerken : 0,22 (lage bijdrage)  Capaciteit : 0,22 (lage bijdrage)  Beloning : 0,20 (lage bijdrage) 27-3-2015 | Pagina 33 ImpactopNPS Performancefactormetdehoogsteimpact
 34. 34. 27-3-2015 | Pagina 34 CorrelatiesmetdeCRvp Performance,Omzet,PMCenHuismerken Performance  Er is een beperkt significante positieve correlatie (0,05 niveau) tussen CRvp en de NPS  Er is een beperkt significante positieve correlatie (0,05 niveau) tussen CRvp en de score voor huismerken  Er is een significante positieve correlatie (0,01 niveau) tussen CRvp en de score voor beleid Omzet  Er is een significante negatieve correlatie (0,01 niveau) tussen CRvp en de verdiende premie Produc-markt-combinaties (PMC’s) • Er is een beperkt significante negatieve correlatie (0,05 niveau) tussen CRvp en het omzetaandeel Schade Particulier • Er is een beperkt significante positieve correlatie (0,05 niveau) tussen CRvp en het omzetaandeel Schade Zakelijk Huismerken • Er is een significante negatieve correlatie (0,01 niveau) tussen CRvp en het hebben van een huismerk Schade Zakelijk • Er is een significante negatieve correlatie (0,01 niveau) tussen CRvp en het hebben van een huismerk Leven en Uitvaart
 35. 35. Over Baken Adviesgroep & KoKo Kroup
 36. 36. 27-3-2015 | Pagina 36 Laurens van Graafeiland lvangraafeiland@bakenadviesgroep.nl 06 285 65 175 Baken Adviesgroep BV Postbus 95013 1090 HA Amsterdam T: 020 659 22 84 | www.bakenadviesgroep.nl www.linkedin.com/in/laurensvangraafeilandbaken www.twitter.com/bakengroep Baken Adviesgroep is een fact-based strategie en marketing intelligence adviesbureau in de verzekeringsbranche. Baken ontwikkelt in eigen beheer marktrapporten en gerichte marktonderzoeken en voert maatwerk adviesopdrachten uit in de verzekeringssector. De expertise van Baken ligt op het gebied van markt- en concurrentieanalyses en marktonderzoeken. Arthur Goes Arthur@kokokroup.nl 06 165 80 105 KoKo Kroup Postbus 92072 1090 AB Amsterdam T: 020 659 22 84 | www.kokokroup.nl www.linkedin.com/in/acrgoes www.twitter.com/acrgoes Innovatie & Innovatiemanagement: "Nieuwe wegen vinden en het verschil maken, omdat het anders kan." Door het beschikbaar stellen van Kennis, Capaciteit en (turn-key) Concepten wil KoKo Kroup als facilitator, adviseur, project of interim manager organisaties, mensen en medewerkers binnen de sector Financiële dienstverlening helpen zich te ontwikkelen en aan te passen.
 37. 37. © 2015, Baken Adviesgroep B.V. & KoKo Kroup Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer Alle informatie is afkomstig uit antwoorden die zijn gegeven door de deelnemers aan het onderzoek. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. De auteurs Baken Adviesgroep B.V. & KoKo Kroup zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie uit dit rapport of onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in dit rapport. 27-3-2015 | Pagina 37

×