Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 i̇letişim yonetimi

2,338 views

Published on

PMBOK v5'e göre hazırlanmış olan İletişim Yönetimi eğitimi sunusudur. Sunu ve sunudaki resimler türkçe hazırlanmıştır, sunularda bulunan dokümanlar zip olarak ayrıca yüklenecektir

Published in: Services
 • Login to see the comments

7 i̇letişim yonetimi

 1. 1. İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 2. 2. İletişim Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı İletişim Yönetimi Bilgiyi İletme İletişim Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur İletişim Kontrolü
 3. 3. • Proje ile ilgili bilginin zamanında ve uygun yaratılması, toplanması, dağıtımı, saklanması, geri getirilmesi ve atılması için takip edilir • Proje yöneticileri, zamanlarının çoğu kısmını iletişime harcar • İletişim aktivitesinin potansiyel boyutları: • İç – dış • İdari – gayri resmi • Yatay – dikey • Resmi – samimi • Yazılı – sözlü • Sözlü - sözsüz İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 4. 4. • Dahili (proje içi) ve harici (müşteriler, tedarikçiler, diğer projeler, organizasyonlar, halk) • Resmi (raporlar, notlar, brifingler) ve gayrı resmi (e-postalar, notlar, hazırlıksız yapılan tartışmalar) • Dikey (organizasyonun üst ve alt kademeleriyle) ve yatay (aynı kademedeki kişilerle) • Kurumsal (haber bültenleri, yıllık rapor) ve kurumsal olmayan (kayda geçmeyen iletişimler) • Yazıyla ve konuşmayla veya sözlü (ses tonlamalan) ya da sözsüz (vücut dili) İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 5. 5. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Paydaş listesi • Paydaş yönetim stratejisi • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • İletişim gereksinimleri analizi • İletişim teknolojisi • İletişim modelleri • İletişim metodları • Toplantılar • İletişim yönetim planı • Proje dokümanı güncellemeleri İletişim Yönetimi Planlama İletişim Yönetimi • İletişim Yönetimi Planlama: Paydaşların bilgi ihtiyaçlarını belirlemek ve iletişim yaklaşımı planlamaktır. Hazırlayan: Beka Cotur
 6. 6. • Potansiyel iletişim kanalları göz önünde bulundurulmalıdır • İletişim kanalı Formül: N=kişi sayısı Araçlar İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi Planlama İletişim Gereksinimleri Analizi • Tüm yönlere iletişimi gerektirir • Kimin kiminle iletişim kuracağı ve kimin hangi bilgiyi alacağının belirlenmesi ve kısıtlanması gereklidir. Müşteri, sponsor, fonksiyonel müdürler ve takım üyeleri Diğer proje müdürleri Diğer projeler Diğer paydaşlar Proje 2 )1( NN Hazırlayan: Beka Cotur
 7. 7. İletişim Modeli • Temel iletişim modeli • Gönderen, bilginin net ve tam olmasını sağlamaktan sorumludur, böylece alıcı doğru olarak alır ve tam olarak anladığını teyid eder • Etkin bir iletişim yapabilmek için gönderici/alıcı şu faktörleri dikkate almalıdır: • iletişimin %55’i sözsüzdür • Dil ötesi: sesin tonu ve yüksekliği • Etkin dinleme İletişim Yönetimi Araçlar AlıcıGönderen Kodlama Deşifre Deşifre Kodlama Parazit Parazit Aracı İletişim Yönetimi Planlama Mesajı lletme Mesajın Alındığını Bildirme Hazırlayan: Beka Cotur
 8. 8. İletişim Metodları • İnteraktif iletişim (Ör: toplantı, telefon, video konferans) • Ortak bir anlayış sağlamak için en etkin yoldur • İletme İletişimi (Ör: mektup, e-posta, basın yayımı, faks, ses postası) • İletişimin ulaştığını ya da anlaşıldığını garantilemez • Alma iletişimi (Ör: intranet sitesi, e-öğrenme) • Büyük bilgi hacimleri ve büyük izleyici kitlesi için kullanılır • Proje yöneticisi tüm iletişimi kontrol edemez, fakat iletişimsizliği, net olmayan yönlendirmeleri ve kapsam kaymasını önlemeye çalışabilir İletişim Yönetimi Araçlar İletişim Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 9. 9. İletişim Planı • Paydaş iletişimi gereksinimleri • İletilecek bilgiler (dil, format, içerik ve ayrıntı düzeyi dahil); • Bu bilgilerin dağıtılmasının nedenleri; • Gerekli bilgilerin dağıtılması için zaman çerçevesi • Bilgileri iletmekten sorumlu kişi; • Gizli bilgilerin açıklanması için yetki vermekten sorumlu kişi; • Bilgileri iletmekte kullanılacak metotlar ya da teknolojiler • Genellikle belirli yasa ya da düzenlemelerden, teknolojilerden, organizasyon politikalarından vb. kaynaklanan iletişim kısıtları, İletişim Yönetimi İletişim Yönetimi Planlama Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 10. 10. Girdiler Araçlar Çıktılar • İletişim yönetim planı • Performans raporları • Çevresel işletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • iletişim teknolojisi • İletişim metodları • Bilgi dağıtım araçları • Performans raporlama • Proje iletişimleri • Proje yönetimi planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Bilgiyi İletmeİletişim Yönetimi • Bilgiyi iletme: proje bilgilerinin oluşturulması, toplanması, dağıtılması, saklanması, erişilmesi ve erişilebilir kılma sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 11. 11. İletişim Yönetimi Araçlar Durum İletişim Türü Proje planını güncelleme Yönetime sunum Karmaşık bir problemi çözmeye çalışma Bir telefon görüşmesi ile ilgili notlar alma Kontrata değişiklikler yapma Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ilk uyarı) Bir takım üyesini zayıf performansı için bilgilendirme (ikinci uyarı) Toplantı organize etme Bir iş paketini netleştirme Ek kaynak talep etme Bir problemin temel nedenini belirleme Bir sorunun netleştirilmesi için e-posta gönderme Kilometretaşı kutlaması düzenleme İhale konferansı düzenleme Resmi Yazılı Resmi Sözel Resmi Yazılı Gayrı Resmi Yazılı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Resmi Yazılı Gayrı Resmi Yazılı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Gayrı Resmi Sözel Gayrı Resmi Yazılı Gayrı Resmi Sözel Resmi Sözel Bilgiyi İletme Hazırlayan: Beka Cotur
 12. 12. İletişim Yönetimi Araçlar • Kişisel beceriler • Yönetim becerileri • Sunum becerileri • Uzlaşma • Yazma becerisi • Hitabet • Vs.. • Liderlik • Takım kurma • Motivasyon • İletişim • Etkileme • Karar verme • Politik ve kültürel farkındalık • Uzlaşma • Vs.. Bilgiyi İletme Hazırlayan: Beka Cotur
 13. 13. İletişim Yönetimi Araçlar Etkin Toplantı Yönetimi • Toplantıyı planlama veya hazırlama • Tarih/saat ve katılımcıların belirlenmesi • Her toplantı için net bir amaç olmalı ve davet sırasında iletilmeli • Ajanda yaratılmalı ve önceden dağıtılmalı • Plana bağlı kalma (Disiplin) • Zamanında başlayıp zamanında bitirmeli • Toplantı başkanı tanıtılmalı ve kimin toplantı tutanağını tutacağı belirlenmeli • Ajanda maddelerini özetlemeli ve katılımcıların mutabakatıyla bitirilmeli • İyi takip • Tutanakları yapılacaklar listesi ve sonucuyla birlikte göndermeli • Katılımcılardan geri dönüş almalı • Tüm aksiyon maddelerinin durumu izlenmeliHazırlayan: Beka Cotur Bilgiyi İletme
 14. 14. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Proje iletişimleri • Sorun kaydı • Çalışma performansı verileri • Organizasyonel süreç varlıkları • Bilgi yönetimi sistemleri • Uzman görüşü • Toplantılar • Çalışma performansı bilgileri • Değişiklik talepleri • Proje yönetimi planı güncellemeleri • Proje belgeleri güncellemeleri • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri İletişim Kontrolü • İletişim Kontrolü: Proje paydaşlarının bilgi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla proje yaşam döngüsü boyunca iletişimi izleme ve kontrol etme sürecidir. İletişim Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur

×