Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

антибактериал эмийн тухай, бүлэг, ангилал,

 • Login to see the comments

антибактериал эмийн тухай, бүлэг, ангилал,

 1. 1. С.Билгүүнтөгөлдөр АУС-305
 2. 2.      1. Антибиотикууд 2.Сульфаниламидууд 3. Микробын эсрэг нийлэг бэлдмэлүүд 4.Сүрьеэгийн эсрэг эм 5. Тэмбүүгийн эсрэг эм
 3. 3.             1.Б-лактамын цагирагт бүтэцтэй антибиотик а. Пенициллиний бүлэг б.Цефалоспориний бүлэг в.Бусад антибиотикууд 2. Макролидийн бүлэг 3.Тетрациклиний бүлэг 4. Левомицетиний бүлэг 5. Аминогликозидийн бүлэг 6. Полимиксиний бүлэг 7. Линкозамидийн бүлэг 8. Гликопептидийн бүлэг 9. Бусад бүлгийн антибиотик
 4. 4.       1. Бионийлэг пенициллин а. Богино хугацааны үйлдэлтэй бэлдмэл: Бензилпенициллин натри, Бензилпенициллин кали, Феноксиметилпенициллин б. Удаан хугацааны үйлдэлтэй бэлдмэл:Бензилпенициллин новокайны давс, Бициллин-1, Бициллин-3, Бициллин-5 2. Хагас нийлэг пенициллин: а. Б-лактамаз фермент ялгаруулдаг микроб-т нөлөөлдөг эм: Оксациллин, Клоксациллин б. Өргөн хүрээний үйлдэлтэй бэлдмэл: Ампициллин, Амоксициллин, Карбенициллин динатрийн давс , Аугментин.
 5. 5.  Ихэвчлэн грам эерэг-т сайн нөлөөлнө. Стрептококк, пневмонкокк, гонококк, менингококк, сахуу, татран, боомын савханцарууд , хийн үхжил, цайвар спирохет, зарим актиномицет-д нөлөөлнө. Энэ антибиотикууд нь микробын эсийн ханын нийлэгжэлийг саатуулж микробын эсрэг үйдэл үзүүлнэ.
 6. 6.       1 үеийн антибиотик( цефазолин, цефалоридин, цефалексин) Е.коли, пневмококк, стафилококк, стрептококк-д сайн үйлчилнэ. 2 үеийн антибиотик( цефуроксим, цефаклор) Энтерөбактер, протеус улгарис-т нөлөөлнө 3 үеийн антибиотик( цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим) Грам сөрөгт сайн нөлөөлнө
 7. 7.     1 үе( эритрөмицин,олеандомицин) 2 үе( рокситромицин, мидекамицин, кларитромицин) 3 үе( азитромицин) Өөрийн молекулдаа янз бүрийн сахаруудтай холбогдсон макроцил лактоны цагираг агуулсан ба бактерийн уургийн нийлэгжлийг саатуулдаг.
 8. 8.  Тетрациклин, окситетрациклиний дигидрат, мтэтациклиний гидрохлорид, доксициклиний гидрохлорид. Грам эерэг сөрөг коккууд-д үйлчилнэ. Бактерийн рибосомын уургийн нийлэгжлийг саатуулна.
 9. 9.  Левомицетин, левомицетины хатрийн сукцинат. Грам эерэг сөрөг коккудад, гэдэсний бактер зэрэгт нөлөөлнө. бактерийн рибосомын нийлэгжлийг дарангууйлна.
 10. 10.      1 үе( Стрептомицин, неомицин, канамицин, мономицин) 2 үе(Гентамицин) 3 үе( Тобрамицин, амикацин) 4 үе( Изепамицин) Грам сөрөгт ихэвчлэн нөлөөлнө. Рибосомын уургийн нийлэгжлийг саатуулна.
 11. 11.   Линкомицин, клиндамицин. Бактерийн эсийн уургийн нийлэгжлийг дарангууйлна. Анаэроб микроб, стафилококк, стрептококк-д илүү үйлчилнэ.
 12. 12.     а. Дунд зэргийн хугацааны үйлчлэлтэй: стрептоцид, норсульфазол, Сульфадимезин, сульфазин, этазол, котримоксазол. б. Удаан хугацааны үйлчлэлтэй: Сульфапиридазин, сульфадиметоксин в.маш удаан хугацааны үйлчлэлтэй: сульфален Ихэвчлэн бөөрөөр ялгарна. Стрептококк, стафилакокк, пневмококк, гонококк, гэдэсний савханцарт сайн нөлөөлнө.
 13. 13.           Хагас нийлэг пенициллин: Аминопенициллинүүд: Ампициллин хоногт 1,5-2 г булчинд эсвэл судсанд, 4-6 удаа хоногт 2 г , 2 удаа уух Амоксициллин хоногт 1,5-3 г 3удаа уух Карбокципенициллинүүд: Карбенициллин хоногт 4-8 г, булчинд 4 удаа Тикарциллин хоногт 12-18 г, судсанд 4-6 удаа Уреидопенициллин: Азлоциллин хоногт 8-12 г судсанд 3-4 удаа Пиперациллин хоногт 4-6 г судсанд, булчинд 2-3 удаа
 14. 14.              Хагас нийлэг пенициллин Б-лактамазтай: Аугментин хоногт 1,125-1,875 г 3удаа уух, хоногт 3,6 г судсанд 3 удаа Уназин хоногт 0,375-0,75 г 2 удаа уух Тиментин хоногт 12,4-18,6 г судсанд 4-6 удаа Тазоцин хоногт 13,5 г судсанд 3 удаа Цефалоспорин: 1 үе Цефазолин хоногт 2г булчинд, судсаар 2 удаа Цефалексин хоногт 0,5-1,0 2удаа уух 2 үе Цефуроксим хоногт 0,25-0,5г 2 удаа уух Цефаклор хоногт 0,75г 3удаа уух 3 үе Цефотаксим хоногт 2-4г судсанд 2 удаа Цефтазидим хоногт 1-2г булчинд судсанд 2 удаа Цефтриаксон хоногт 1-2г булчинд судсанд 2удаа
 15. 15.            Аминогликозидууд: 2 үе Гентамицин хоногт кг жинд 3-4 мг 3 удаа булчинд 3 үе Амикацин хоногт кг жинд 10мг булчинд судсанд 2-3 удаа 4 үе Нетромицин хоногт кг жинд 4-6 мг булчинд 2-3 удаа Карбопенем: Меронем хоногт 1,5 г судсанд 2-3 удаа Тиехам хоногт 1,5г булчинд 3 удаа Нитрофураны бэлдмэл: Фуразолидин хоногт 0,2=0,4 г 4 удаа уух Сульфаниламид: Ко-тримоксазол 0,96г 2 удаа уух
 16. 16.   Үүсгэгчээсээ шалтгаалан антибиотикийг авч хэрэглэнэ. Амоксициллин, фуразолидин, триметрафин хэрэглэнэ. Ихэвчлэн антибиотикийн чанараас хүч зэргээс шалтгаалан 3-7 хоног эмчилгээ хийнэ, давхар шингэн юм сайн ууж доороосоо халуун уураар утна. Амокциллинийг 8 цагын зайтай ууна. CEPHALOSPORIN, ciprofloxacin , DOXYCYCLINE, trimethoprim/sulfamethoxazole.
 17. 17.  Шээс бэлгийн замын халдварын үед гаднаас нян бактер шээсний сүвээр болон, цусаар дамжин давсаг болон бөөрөнд очсоны үндсэн дээр үржих нөхцөлийг нь багагсах, нян бактерийн мембранийг цоолох, уургийн нийлэгжлийг нь зогсоох зэргээр үүсгэгчийг устгаж үрэвслийг дарахад чиглэгдсэн болно.
 18. 18. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×