Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hörselnedsättning hos bilförare –
körbeteende, avsökningsstrategier och
förarstödssystem
Birgitta Thorslund
The Swedish Na...
Åldersrelaterad hörselnedsättning i Europa
• 30% män, 20% kvinnor vid 70 år
• 55% män, 45% kvinnor vid 80 år
Förekomsten ö...
Enkätstudie
• Färre körkortsinnehavare bland dem med HN,
men samma körsträcka
• Förare med HN använder möjligen kompensato...
Simulatorstudie
Skillnader i körbeteende relaterade till HN
• uppträder när körkomplexiteten
överskider “baseline”
• leder...
Fältstudie

Thorslund, B., Peters, B., Herbert, N., Holmqvist, K., Lidestam, B., Black, A.,
& Lyxell, B. (2013). Hearing l...
Syfte
• Utvärdera användandet av en taktil stödsignal till ett
navigationssystem
• Undersöka effekten av HN på ögonrörelse...
Design
Systeminformation
Visuell
70 km/h

Visuell + taktil

50 km/h

70 km/h

50 km/h

Hörsel
status

NH

15

15

15

15

...
Data
Körprestation
• On road protocol från Mobilitetcentrum

Hastighet
• VBOX

Ögonrörelser
• SMI glasögon

Enkät
• Körpre...
Enkät
Med den taktila informationen aktiv (vs. inaktiv) upplevde
båda grupper
• att det var lättare att navigera
• att sys...
On road protocol
Utan den taktila supporten (vs. med ), hade deltagarna
• fler anmärkningar på ouppmärksamhet frammåt
• fl...
Hastighet

• HN- gruppen körde saktare
• Signifikant saktare vid 70 km/h
• Ingen effekt av systeminform.
• Ingen ålderseff...
Ögonrörelser
Nya randomiserade filnamn exkluderar
• hörselstatus
• systeminformation
Manuell “frame by frame” analys där o...
Taktilt stöd ledde till
• Lägre andel blickdata på navigationsdisplayen
• Högre andel blickdata på vindrutan
• Ingen skill...
Hörselnedsättning var förknippat med
• Högre andel blickdata i backspegeln
Oftare eller längre tid?
Effekten av taktilt stöd på navigationsdisplayen
• Signifikant för antal blickar per minut
Effekt...
Slutsatser
Taktilt stöd leder till:
• Högre tillfredställelse med navigationssystemet
• Färre blickar på navigationsdispla...
Samlade slutsatser från de tre studierna
Skillnader i körbeteende relaterade till hörselnedsättning:
• framträder vid över...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Session 23 1 thorslund

Download to read offline

Hörselnedsättning hos bilförare – körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem
Transportforum 2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Session 23 1 thorslund

 1. 1. Hörselnedsättning hos bilförare – körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)
 2. 2. Åldersrelaterad hörselnedsättning i Europa • 30% män, 20% kvinnor vid 70 år • 55% män, 45% kvinnor vid 80 år Förekomsten ökar • Ljudliga miljöer, längre livstid Ökande andel äldre trafikanter • Bättre hälsa, ökade resvanor Tilltagande marknad av avancerade stödsystem • Parkingshjälp, navigation, kollisionsvarning etc. • Vanligtvis ljudbaserade
 3. 3. Enkätstudie • Färre körkortsinnehavare bland dem med HN, men samma körsträcka • Förare med HN använder möjligen kompensatoriska strategier • HN påverkar inte självrapporterade incidenter eller olyckor • Förare med HN är lika intresserade av förarstödssystem som NH • Andra modaliteter bör undersökas för att öka tillgängligheten Thorslund, B., Peters, B., Lyxell, B., & Lidestam, B. (2013). The Influence of Hearing Loss on Transport Safety and Mobility. European Transport Research Review, 5(3), 117-127.
 4. 4. Simulatorstudie Skillnader i körbeteende relaterade till HN • uppträder när körkomplexiteten överskider “baseline” • leder till ett mera försiktigt körbeteende • kan vara ett sätt att kompensera Vibration i förarsitsen är effektivt för att påkalla förarens uppmärksamhet och acceptansen är hög. Thorslund, B., Peters, B., Lidestam, B., & Lyxell, B. (2013). Cognitive workload and driving behavior in persons with hearing loss. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour 21C, 113-121.
 5. 5. Fältstudie Thorslund, B., Peters, B., Herbert, N., Holmqvist, K., Lidestam, B., Black, A., & Lyxell, B. (2013). Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Journal of Eye Movement Research, 6(5):1, 1-9.
 6. 6. Syfte • Utvärdera användandet av en taktil stödsignal till ett navigationssystem • Undersöka effekten av HN på ögonrörelser • Undersöka möjliga kompensatoriska strategier förknippade med HN Deltagare • 30 förare, 15 NH och 15 HN (moderat) • Ålder ~ 40-70 years
 7. 7. Design Systeminformation Visuell 70 km/h Visuell + taktil 50 km/h 70 km/h 50 km/h Hörsel status NH 15 15 15 15 HN 15 15 15 15 Grupp Ruttordning A 1A 2A B 1B 2B C 2B 1A D 2A 1B 1 A B 2
 8. 8. Data Körprestation • On road protocol från Mobilitetcentrum Hastighet • VBOX Ögonrörelser • SMI glasögon Enkät • Körprestation • Upplevelse av navigationssystemen
 9. 9. Enkät Med den taktila informationen aktiv (vs. inaktiv) upplevde båda grupper • att det var lättare att navigera • att systemet var mera användbart • högre känsla av säkerhet och komfort Deltagare med HN (vs. NH) • upplevde i större utsträckning att det var lättare att navigera när den taktila informationen var aktiverad
 10. 10. On road protocol Utan den taktila supporten (vs. med ), hade deltagarna • fler anmärkningar på ouppmärksamhet frammåt • fler anmärkningar på avståndshållning Ingen effekt av HN sågs på systeminformation Deltagare med HN hade • färre anmärkningar på för hög hastighet • fler anmärkningar på för låg hastighet • fler anmärkningar på ojämn hastighet Ingen effekt av systeminformation sågs på hastighetsanm.
 11. 11. Hastighet • HN- gruppen körde saktare • Signifikant saktare vid 70 km/h • Ingen effekt av systeminform. • Ingen ålderseffekt
 12. 12. Ögonrörelser Nya randomiserade filnamn exkluderar • hörselstatus • systeminformation Manuell “frame by frame” analys där områden av intresse markeras
 13. 13. Taktilt stöd ledde till • Lägre andel blickdata på navigationsdisplayen • Högre andel blickdata på vindrutan • Ingen skillnad mellan hörselgrupperna
 14. 14. Hörselnedsättning var förknippat med • Högre andel blickdata i backspegeln
 15. 15. Oftare eller längre tid? Effekten av taktilt stöd på navigationsdisplayen • Signifikant för antal blickar per minut Effekten av HN på backspegeln • Signifikant för antal blickar per minut
 16. 16. Slutsatser Taktilt stöd leder till: • Högre tillfredställelse med navigationssystemet • Färre blickar på navigationsdisplayen • Mera fokus på vägen • Bättre körprestation (uppmärksamhet och avstånd) Förare med HN jämfört med NH förare: • Kör saktare • Tittar oftare i backspegeln
 17. 17. Samlade slutsatser från de tre studierna Skillnader i körbeteende relaterade till hörselnedsättning: • framträder vid överskridande av viss komplexitet • indikerar ett mera försiktigt körbeteende med lägre hastighet och flera blickar i backspegeln Taktila signaler i form av vibrationer i förarsitsen: • är effektivt för att påkalla uppmärksamhet • kan användas som kompletterande support för navigationssystem • Värdesätts av förare både med och utan hörselnedsättning

Hörselnedsättning hos bilförare – körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Transportforum 2014

Views

Total views

286

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×