Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Det svenska körprovet ur
kognitivt perspektiv
Björn Lidestam
IBL
Linköpings universitet
Det svenska körprovet ur
kognitivt perspektiv
116 trafikinspektörers skattningar (enkät)
12 trafikinspektörers utsagor (in...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Teoretiska
begrepp

Bedömningsområden

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
Begrepp från forskning

Begrepp från körprovet

Bedömningsområden

Teoretiska begrepp

Riskmedvetenhet

c Avsökning

l Tak...
1. Överensstämmelse mellan teori och praktik
a. Högre ordningens kognition är avgörande
– Uppmärksamhet, trafikuppförande,...
c. Avsökning är en bra indikator för riskmedvetenhet
– Högst skattat av alla teoretiska begrepp, både för riskmedvetenhet ...
2. Förslag till förbättringar av körprovsverksamheten
a.

Ordbok för praktiskt formella begrepp
Tydliga och enhetliga defi...
3. Förslag till studie
Syfte: Finna mätbara prediktorer för trafiksäker körning
Nytta: Förbättring av körprovet, förarutbi...
Tack till
Trafikmedicinska rådet, Vägverket
Anna Lundqvist
Lina Persson
Jerker Rönnberg
Henrik Söderqvist
Per-Olof Nilsson...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Session 23 5 lidestam

Download to read offline

Samstämmigheten mellan kognitionspsykologi och trafikinspektörers teorier om bilkörning
Transportforum 2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Session 23 5 lidestam

 1. 1. Det svenska körprovet ur kognitivt perspektiv Björn Lidestam IBL Linköpings universitet
 2. 2. Det svenska körprovet ur kognitivt perspektiv 116 trafikinspektörers skattningar (enkät) 12 trafikinspektörers utsagor (intervju) 1. Överensstämmelse mellan teori och praktik (2005–2007) 2. Förslag till åtgärder 3. Förslag till studie
 3. 3. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 4. 4. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d k f ha ig e m b l j M q Trafikbeteende h ka g ei f i Personlighet k p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering h b g di f ea k M= ih g m f k d b cl ae j M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r l m af h g i b e jd Riskmedvetenhet l m jc M g Motivation M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 50 60 70 80 c 90 %
 5. 5. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 6. 6. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 7. 7. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 8. 8. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 9. 9. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 10. 10. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 11. 11. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Teoretiska begrepp Bedömningsområden Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering M r Uppmärksamhet m Tillämpning av trafikregler j Risktagande d i k f ha g e mj b l M q Trafikbeteende h ka g e i f i Personlighet p Placering f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering k M M= ih g m f k d b cl ae j g Motivation M o Manövrering j m a gh d c k e i 10 20 n q r Riskmedvetenhet h b g m lj di c f ea k M= p M n Hastighet e Inhibition m l c b dj o d Fokuserad uppmärksamhet h Normer och social påverkan c 30 40 50 l 60 b f 70 80 90 % 10 20 30 40 af h g e 50 60 l m i b jd 70 80 c 90 %
 12. 12. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet jh k igkm m (27%) g (27%) Riskmedvetenhet h i j Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 13. 13. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga e a (15%) Exekutiv förmåga d d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 14. 14. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l b l (14%) Kapacitet för taktisk körning (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 15. 15. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f f (9%) Buskörning utan koll–c –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 16. 16. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika riskd d g k k (19%) Motivation och kapacitet att undvika risk g e e (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 17. 17. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b l(19%) Avsökning och taktik c b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 18. 18. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel trafiken i Samspel i i trafikenhijh j (16%) a a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 19. 19. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning (9%) Intresse och regeltillämpning f m f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 20. 20. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – – avancerat q r n (52%) (52%) Syntes avancerat p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 21. 21. Begrepp från forskning Begrepp från körprovet Bedömningsområden Teoretiska begrepp Riskmedvetenhet c Avsökning l Taktisk planering b Automatisering m Tillämpning av trafikregler j Risktagande Riskmedvetenhet h j i k g m (27%) Exekutiv förmåga d e a (15%) Kapacitet för taktisk körning b l (14%) Buskörning utan koll f –c (9%) r Uppmärksamhet (65%) Attityd och norm j i h k g a e (29%) Avsökning och beslutsfattande c d m l b (18%) (56%) Intresse f (10%) q Trafikbeteende Motivation och kapacitet att undvika risk d g e k (19%) Avsökning och taktik c l b (19%) Samspel i trafiken i h j a (16%) Intresse och regeltillämpning f m (9%) (63%) d Fokuserad uppmärksamhet i Personlighet g Motivation h Normer och social påverkan e Inhibition f Intresse för bilkörning a Arbetsminne k Strategisk planering Bred koll l c m b (18%) Fokusering e a d (18%) Eftertanke k f h g (15%) Sensation seeking j i (14%) n Hastighet (64%) Exekutiv förmåga och stil c e d b l a (25%) Attityd och personlighet j g i (16%) Inordna sig under regler m h (12%) Buskörning f –k (9%) (55%) Grunder o p (31%) Grunder o p (31%) (63%) Påverkar inte e d j c g k a m i (36%) Attityd, körstil h f (10%) Kapacitet för taktisk körning l b (9%) Syntes – avancerat q r n (52%) p Placering o Manövrering (83%) Riskmedvetenhet
 22. 22. 1. Överensstämmelse mellan teori och praktik a. Högre ordningens kognition är avgörande – Uppmärksamhet, trafikuppförande, hastighet – skattades högst – Uppmärksamhet och erfarenhet – nämndes spontant i flertalet intervjuer – Högre ordningens kognition förklarade mest varians (52%) i PCA medan ”grundläggande färdigheter” i form av manövrering och placering skattades betydligt lägre och förklarade 31% av variansen. Slutsats: Körprovet mäter komplexa förmågor, och må så göra eftersom riskmedvetande är komplext. b. Stor variation i hur trafikinspektörer uttrycker sig om praktiskt formella begrepp – Vad som är viktigt hos en bilförare – Definitioner av begrepp – Relationer mellan begreppen Slutsats: Resultaten tyder på variation i kunskap – som kan medföra att körprov bedöms olika beroende på hur körbeteende tolkas.
 23. 23. c. Avsökning är en bra indikator för riskmedvetenhet – Högst skattat av alla teoretiska begrepp, både för riskmedvetenhet och för bedömningsområdena – Kräver inte omfattande slutsatser om kognitiva processer – Nämndes spontant i intervjuer och associerades där med riskmedvetenhet, uppmärksamhet, och planering – Bäst ekologisk och prediktiv validitet – Observerbart beteende som styrs direkt av uppmärksamhet, som i sin tur styrs av riskmedvetenhet Slutsats: Avsökning är viktigt i både teori och praktik. Övriga teoretiska begrepp som skattades högt: Automatisering (LaBerge, 1990; Matthews et al., 2000; Michon, 1979, 1985) Taktisk planering (Janssen, som hänvisas till i Michon, 1979, 1985; se även Brouwer & Fasotti, 1997; Wickens & Hollands, 2002) Tillämpning av trafikregler (Brouwer & Fasotti, 1997; Parker et al., 1995; Parker, Manstead, Stradling, & Reason, 1992) Risktagande (cf. target risk, Wilde, 1982) Fokuserad uppmärksamhet (Cohen, 2003; Duncan, 1999) Personlighet (Matthews et al., 2000; Näätänen & Summala, 1974)
 24. 24. 2. Förslag till förbättringar av körprovsverksamheten a. Ordbok för praktiskt formella begrepp Tydliga och enhetliga definitioner i lättillgänglig form. Kan ingå som kurslitteratur och examineras, vilket bör öka överensstämmelsen mellan trafikinspektörer. b. Intervjudel i körprovet Minskar risken för felaktiga slutsatser om perceptuella och kognitiva processer. Slutgiltig bedömning baseras på sammanvägd bedömning av körbeteende och intervjusvar. Körprovet blir ett inlärningstillfälle för aspiranten. c. Utveckla och implementera avsökningstest Komplement till körprovet samt diagnostiskt prov på trafikskolor (jfr. brittiska hazard perception test). Apparatur: körsimulator med sikt i alla riktningar och kamera för att registrera ögonrörelser, så att blickmönster och fixationstider kan mätas i förhållande till körbeteende. Möjliggör slutsatser om vad föraren uppmärksammat eller inte, och utskrift av dessa objektiva mått kan strax därefter användas som underlag för en kort diskussion om hur föraraspiranten tolkat kritiska situationer.
 25. 25. 3. Förslag till studie Syfte: Finna mätbara prediktorer för trafiksäker körning Nytta: Förbättring av körprovet, förarutbildningen, samt utbildningen och fortbildningen av trafikinspektörer Design: Longitudinell tvärsnittsstudie Metod: Slumpvis utvalda föraraspiranter testas med testbatteri för att mäta förmodat viktiga egenskaper före körprovet. Under körprovet bedömer trafikinspektörerna hur föraraspiranterna presterar i riskmedvetenhet, bedömningsområdena och vissa praktiskt formella och teoretiska begrepp (t.ex. avsökning, automatisering, erfarenhet och taktisk planering) i kvantifierade mått på på en graderad skala. De som får godkänt körprov följs sedan upp under några år genom att de skriver dagbok över sin körning. Körsträcka, incidenter och nära incidenter registreras. Efter avslutad registrering kan slutsatser dras om vilka egenskaper och bedömningar från körprovet som har störst inverkan på körbeteende och olycksrisk.
 26. 26. Tack till Trafikmedicinska rådet, Vägverket Anna Lundqvist Lina Persson Jerker Rönnberg Henrik Söderqvist Per-Olof Nilsson Rita Restrup Hans-Yngve Berg Lars Englund

Samstämmigheten mellan kognitionspsykologi och trafikinspektörers teorier om bilkörning Transportforum 2014

Views

Total views

345

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×