Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
La demanda i la reclamació de les llibertats catalanes es
palpen i es materialitzen des de l’ent...
1621-1624 EL GRAN MEMORIAL
CONDE DUQUE DE OLIVARES
Podem reconèixer en aquest Gran Memorial, el “tumulto”
del CORPUS DE SANG, el 7 de juny de 1740?
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
GUERRA DELS SEGADORS DE 1640 A 1652
CONDE DUQUE DE OLIVARES
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
1624 - CONTRAFACCIÓ O ACCIÓ DE
CONTRAVENIR:
Obrar en contra d’una llei o de les
prescripcions d’un reglament.
Música: Dans...
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
LA PROCLAMACIÓN CATÓLICA
CONDE DUQUE DE OLIVARES
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
LA PROCLAMACIÓN CATÓLICA
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
FELIP IV DE CASTELLA I III D’ARAGÓ / LLUÍS XIV DE FRANÇA
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
TRACTAT DELS PIRINEUS 1659
Els territoris afectats van conspirar durant anys per
tornar a unir-s...
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
Música: Processó
(Quan el mal ve d’Almansa - Al Tall)
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
FELIP IV DE CASTELLA I III D’ARAGÓ
MARTÍN DE ARAGÓN, DUQUE DE VILLAHERMOSA
Y VIRREI
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
Música: La Muixeranga
Himne Nacional dels Països Catalans
1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
PANORAMA DE LA BATALLA D’ALMANSA 1707
RAFAEL MELCHOR DE MACANAZ
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
FELIP V DE CASTELLA I IV D’ARAGÓ
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
NOBLESA CASTELLANA
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
ARISTOCRÀCIA CASTELLANA
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
JOSÉ PATIÑO, Súper Intendent del Principat de Catalunya,
un dels inspiradors d...
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
Música: Ave Maria Catalana - l’Alguer
Umbras – Maria Carta
1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
JOSÉ PATIÑO, Súper Intendent del Principat de Catalunya,
un dels inspiradors d...
1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS
PERDUDES
CARLOS III
Memorial de Greuges de 1760
1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS
PERDUDES
Marquès de Esquilache
1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS
PERDUDES
Vicente Bacallar y Sanna, marquès de San Felipe
1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS
PERDUDES
Les referències a Feijoo en qüestió de llengua, una
constant dels monarques i els governs castellans
1760-1820 L’ENYORANÇA...
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
El catalán mismo, en otro tiempo de carácter
tan libre, ha perdido no poco de su ...
Joaquín M. López, ministre de Governació
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
Claudio Moyano impulsor de la Llei
d’Instrucció Pública
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
L’Espanya Uniforme, la Foral i la
“incorporada o asimilada”
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), Gran Cruz
de Carlos III, Diputat, Senador y M...
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
1842 Bombardeig de Barcelona pel general
Espartero
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
La “Revista Militar” insultava els catalans
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
El diari “El Nacional” des de Cadis s'hi
afegeix
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
Primera Vaga General de l'Estat.
Catalunya juliol de 1855
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
DURAN I BAS
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
José Posada Herrera, ministre de governació
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
PRIMERA REPÚBLICA (1873)
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1875 - 1905) LA REVIFALLA
Enhorabona els que fugin de la política madrilenya...,
però que no fugin de cap manera de fer p...
(1875 - 1905) LA REVIFALLA
Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana
(1875 - 1905) LA REVIFALLA
Memorial de Greuges
(1875 - 1905) LA REVIFALLA
Exposició Universal de Barcelona 1888
(1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT
ECONÒMIC
Francisco Romero Robledo, diputat
conservador
(1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT
ECONÒMIC
Impostos Resta d'Espanya APORTACIÓ CATALANA Cens Catalunya
Territorial 119.13...
(1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT
ECONÒMIC
Joaquín Ruiz Jiménez
(1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT
ECONÒMIC
Les Bases per la Constitució Regional
Catalana reclamaven la devolució de les...
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
(1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT
ECONÒMIC
Alejandro Lerroux
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
El pueblo catalán es ingenuo e idealista. Hace
doscientos años perdió Cat...
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Revista “Ejercito Español”
24 de gener de 1907
(editorial)
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Segismundo Moret
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Romanones
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Francisco Silvela
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Antoni Maura
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
(1907) LA BALANÇA FISCAL
JOSÉ CANALEJAS
(1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
(1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
(1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
EL ADELANTO, de Salamanca
(1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
(1909) LA SETMANA TRÀGICA
Alfons XIII
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
(1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC
S’ORGANITZA
Francesc Cambó
Alfons XIII
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
Francesc Cambó
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
Alfons XIII
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
Pío Baroja
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
Diputació de Burgos
(1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
Frederic Rahola segons dibuix de Ramon Casas
LLETANIES
Sergei Rachmaninov - Les Vespres Op. 37.
(1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
General Miguel Primo de Rivera
(1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
(1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
(1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
Ramón Pérez de Ayala
1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
Recaptació de tributs de 1931
Font: Carles Pi i Sunyer.
El comerç de Catalun...
Manuel Martínez Aguiar Conde de Pedroso
1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
Ortega y Gasset
1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
Francisco de Cossío
1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Manuel Fraga Iribarne - 1968
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
José Prat - 1984
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Albert Boadella - 2005
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Xavier Pericay- 2005
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Alfonso Guerra - 2006
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
César Vidal - 2006
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Mariano Rajoy - 2006
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Agapito Mestre - 2007
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Alfonso Ussía - 2008
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Yolanda Couceiro -2009
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Yolanda Couceiro -2009
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Yolanda Couceiro -2009
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Angel Galindo García - 2009
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Pedrojota Ramírez - 2010
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
José Ignacio Wert - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Alfonso Ussía - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
José Maria Carrascal - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Alejo Vidal Quadras - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
César Vidal - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Mayor Oreja - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Fernando Savater - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Enrique de Diego - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Hermann Tertsch - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Toni Cantó - 2013
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Antonio Gala - 2014
1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA
Adolfo Suárez - 1978
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
La planificació tirànica de castella
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La planificació tirànica de castella

Aquestes són les fotos que es projecten a la "Conferència il·lustrada" que properament I+D, Indigents a Dojo, presentarà a locals, teatres, sales i sales d'estar de tots els Països Catalans. Cal que recuperem la memòria i la consciència del que planificaren el 1620, iniciaren el 1640, liquidaren a partir del 1707 i han vingut executant fins els nostres dies: LA CATALANOFÒBIA.

Indigents a Dojo (I+D), exposem tot el procés en l'aventura escènica "QÜESTIÓ CATALANA?". Més informació a: http://indigentsadojo.blogspot.com.es/

 • Login to see the comments

La planificació tirànica de castella

 1. 1. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ La demanda i la reclamació de les llibertats catalanes es palpen i es materialitzen des de l’entronització de Felip IV de Castella i III d’Aragó, el 31 de març de 1621. Felip, assessorat pel Compte Duc d’Olivares, es negava a jurar les constitucions de la Corona catalana. Per tant, d’acord amb les lleis i constitucions catalanes, i el règim paccionat o pactat, el rei no podia governar. Per resoldre aquesta qüestió, diversos ambaixadors varen anar a Madrid.
 2. 2. 1621-1624 EL GRAN MEMORIAL CONDE DUQUE DE OLIVARES
 3. 3. Podem reconèixer en aquest Gran Memorial, el “tumulto” del CORPUS DE SANG, el 7 de juny de 1740? 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
 4. 4. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ GUERRA DELS SEGADORS DE 1640 A 1652
 5. 5. CONDE DUQUE DE OLIVARES 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
 6. 6. 1624 - CONTRAFACCIÓ O ACCIÓ DE CONTRAVENIR: Obrar en contra d’una llei o de les prescripcions d’un reglament. Música: Dansa de Nanos (Quan el mal ve d’Almansa - Al Tall)
 7. 7. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
 8. 8. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ LA PROCLAMACIÓN CATÓLICA
 9. 9. CONDE DUQUE DE OLIVARES 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
 10. 10. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ LA PROCLAMACIÓN CATÓLICA
 11. 11. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ FELIP IV DE CASTELLA I III D’ARAGÓ / LLUÍS XIV DE FRANÇA
 12. 12. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ TRACTAT DELS PIRINEUS 1659 Els territoris afectats van conspirar durant anys per tornar a unir-se amb el Principat
 13. 13. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ Música: Processó (Quan el mal ve d’Almansa - Al Tall)
 14. 14. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ FELIP IV DE CASTELLA I III D’ARAGÓ
 15. 15. MARTÍN DE ARAGÓN, DUQUE DE VILLAHERMOSA Y VIRREI 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ
 16. 16. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA Música: La Muixeranga Himne Nacional dels Països Catalans
 17. 17. 1621-1714 LA PLANIFICACIÓ PANORAMA DE LA BATALLA D’ALMANSA 1707
 18. 18. RAFAEL MELCHOR DE MACANAZ 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA
 19. 19. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA FELIP V DE CASTELLA I IV D’ARAGÓ
 20. 20. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA NOBLESA CASTELLANA
 21. 21. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA ARISTOCRÀCIA CASTELLANA
 22. 22. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA JOSÉ PATIÑO, Súper Intendent del Principat de Catalunya, un dels inspiradors de la Nova Planta
 23. 23. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA Música: Ave Maria Catalana - l’Alguer Umbras – Maria Carta
 24. 24. 1715-1760 L’APLICACIÓ DEL DRET DE CONQUESTA JOSÉ PATIÑO, Súper Intendent del Principat de Catalunya, un dels inspiradors de la Nova Planta
 25. 25. 1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS PERDUDES CARLOS III
 26. 26. Memorial de Greuges de 1760 1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS PERDUDES
 27. 27. Marquès de Esquilache 1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS PERDUDES
 28. 28. Vicente Bacallar y Sanna, marquès de San Felipe 1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS PERDUDES
 29. 29. Les referències a Feijoo en qüestió de llengua, una constant dels monarques i els governs castellans 1760-1820 L’ENYORANÇA DE LES INSTITUCIONS PERDUDES
 30. 30. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS El catalán mismo, en otro tiempo de carácter tan libre, ha perdido no poco de su amor a la libertad después que se halla unido al indolente castellano. La cual unión fué cómo atar a un cuerpo muerto un hombre vivo para que fuesen dos los muertos. ANTONI PUIGBLANC
 31. 31. Joaquín M. López, ministre de Governació (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS
 32. 32. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS Claudio Moyano impulsor de la Llei d’Instrucció Pública
 33. 33. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS L’Espanya Uniforme, la Foral i la “incorporada o asimilada”
 34. 34. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), Gran Cruz de Carlos III, Diputat, Senador y Ministre
 35. 35. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS 1842 Bombardeig de Barcelona pel general Espartero
 36. 36. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS La “Revista Militar” insultava els catalans
 37. 37. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS El diari “El Nacional” des de Cadis s'hi afegeix
 38. 38. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS Primera Vaga General de l'Estat. Catalunya juliol de 1855
 39. 39. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS DURAN I BAS
 40. 40. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS José Posada Herrera, ministre de governació
 41. 41. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS PRIMERA REPÚBLICA (1873)
 42. 42. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 43. 43. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 44. 44. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 45. 45. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 46. 46. (1875 - 1905) LA REVIFALLA Enhorabona els que fugin de la política madrilenya..., però que no fugin de cap manera de fer política catalana, puix l’aspiració que ha de tenir lo catalanisme és ben clara i ben concreta: la de fer nàixer lo gran partit provincialista. VALENTÍ ALMIRALL
 47. 47. (1875 - 1905) LA REVIFALLA Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
 48. 48. (1875 - 1905) LA REVIFALLA Memorial de Greuges
 49. 49. (1875 - 1905) LA REVIFALLA Exposició Universal de Barcelona 1888
 50. 50. (1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT ECONÒMIC Francisco Romero Robledo, diputat conservador
 51. 51. (1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT ECONÒMIC Impostos Resta d'Espanya APORTACIÓ CATALANA Cens Catalunya Territorial 119.130.000,00 ptes. 23.300.000,00 ptes. 19,56% 10,06% Industrial 47.800.000,00 ptes. 14.470.000,00 ptes. 30,27% Drets Reals 82.250.000,00 ptes. 13.085.000,00 ptes. 15,91% Cèdules personals 6.790.000,00 ptes. 780.000,00 ptes. 11,49% Aduanes 139.600.000,00 ptes. 55.850.000,00 ptes. 40,01% SUMES 395.570.000,00 ptes. 107.485.000,00 ptes.27,17% Aportació de la recaptació de 1887 Font: Estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio
 52. 52. (1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT ECONÒMIC Joaquín Ruiz Jiménez
 53. 53. (1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT ECONÒMIC Les Bases per la Constitució Regional Catalana reclamaven la devolució de les Constitucions catalanes
 54. 54. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 55. 55. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 56. 56. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 57. 57. (1820-1874) LA RESISTÈNCIA DELS CATALANS CAPÇALERES DE LA PREMSA DE L’ÈPOCA
 58. 58. (1875-1905) LA CAMPANYA PEL CONCERT ECONÒMIC Alejandro Lerroux
 59. 59. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA El pueblo catalán es ingenuo e idealista. Hace doscientos años perdió Cataluña sus libertades y durante más de treinta años se asomaban al puerto, cuando llegaba alguna escuadra, para ver si venía la escuadra inglesa a salvarlos, como les había prometido Inglaterra. EMILI RIU I PERIQUET
 60. 60. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Revista “Ejercito Español” 24 de gener de 1907 (editorial)
 61. 61. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Segismundo Moret
 62. 62. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Romanones
 63. 63. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Francisco Silvela
 64. 64. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Antoni Maura
 65. 65. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 66. 66. (1907) LA BALANÇA FISCAL JOSÉ CANALEJAS
 67. 67. (1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
 68. 68. (1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
 69. 69. (1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL EL ADELANTO, de Salamanca
 70. 70. (1908)EL CONFLICTE DEL PORT FRANC O ZONA NEUTRAL
 71. 71. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 72. 72. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 73. 73. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 74. 74. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 75. 75. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 76. 76. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 77. 77. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 78. 78. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 79. 79. (1909) LA SETMANA TRÀGICA
 80. 80. Alfons XIII (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 81. 81. (1906 - 1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Francesc Cambó
 82. 82. Alfons XIII (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 83. 83. Francesc Cambó (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 84. 84. Alfons XIII (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 85. 85. Pío Baroja (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 86. 86. (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA
 87. 87. (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Diputació de Burgos
 88. 88. (1906-1923) EL CATALANISME POLÍTIC S’ORGANITZA Frederic Rahola segons dibuix de Ramon Casas
 89. 89. LLETANIES Sergei Rachmaninov - Les Vespres Op. 37.
 90. 90. (1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA General Miguel Primo de Rivera
 91. 91. (1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
 92. 92. (1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
 93. 93. (1923-1920) LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Ramón Pérez de Ayala
 94. 94. 1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
 95. 95. 1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA Recaptació de tributs de 1931 Font: Carles Pi i Sunyer. El comerç de Catalunya amb la resta d’Espanya, Mèxic, 1959 12% DE LA POBLACIÓ IMPOSTOS %CATALUNYA Impost sobre beneficis de societats 21% Utilitats de dividends de societats 38% Utilitats sobre el capital 39% Utilitats de treballs amb el capital 24% Utilitats del treball dels funcionaris 10% Utilitats del treball dels particulars 34% Utilitats dels artistes 19% Utilitats dels obrers 51% Duanes de Catalunya 40% Drets Reals 19% Recaptació tabac 17% Recaptació per Timbres 19%
 96. 96. Manuel Martínez Aguiar Conde de Pedroso 1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
 97. 97. Ortega y Gasset 1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
 98. 98. Francisco de Cossío 1931-1936 EL PARÈNTESI DE LA SEGONA REPÚBLICA
 99. 99. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Manuel Fraga Iribarne - 1968
 100. 100. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA José Prat - 1984
 101. 101. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Albert Boadella - 2005
 102. 102. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Xavier Pericay- 2005
 103. 103. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Alfonso Guerra - 2006
 104. 104. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA César Vidal - 2006
 105. 105. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Mariano Rajoy - 2006
 106. 106. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Agapito Mestre - 2007
 107. 107. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Alfonso Ussía - 2008
 108. 108. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Yolanda Couceiro -2009
 109. 109. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Yolanda Couceiro -2009
 110. 110. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Yolanda Couceiro -2009
 111. 111. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Angel Galindo García - 2009
 112. 112. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Pedrojota Ramírez - 2010
 113. 113. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA José Ignacio Wert - 2013
 114. 114. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Alfonso Ussía - 2013
 115. 115. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA José Maria Carrascal - 2013
 116. 116. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Alejo Vidal Quadras - 2013
 117. 117. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA César Vidal - 2013
 118. 118. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Mayor Oreja - 2013
 119. 119. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Fernando Savater - 2013
 120. 120. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Enrique de Diego - 2013
 121. 121. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Hermann Tertsch - 2013
 122. 122. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Toni Cantó - 2013
 123. 123. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Antonio Gala - 2014
 124. 124. 1978 – 2014 LA CATALANOFÒBIA EN DEMOCRÀCIA Adolfo Suárez - 1978

×