Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3

Share

Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічний план

Презентація виконавчого директора ЦПСА Ольги Будник, присвячена питанням стратегічного розвитку громадських організацій, зокрема, формуванню мсіїі, бачення та стратегічного плану організації

Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічний план

 1. 1. Стратегічні засади роботи та розвитку організації: Місія, бачення, стратегічний план Ольга Будник, Центр політичних студій та аналітики
 2. 2. Куди ми йдемо?
 3. 3. Пошук напрямку діяльності
 4. 4. Куди ми хочемо прийти?
 5. 5.  Організаційна стратегія пов’язана з передбаченням майбутнього для вашої організації, створенням цінності в очах ваших клієнтів та партнерів, створенням та підтримкою сильної позиції на ринку. Починати, уявляючи кінцеву мету
 6. 6. Як виглядає організаційний процес?
 7. 7.  Стратегічне планування - це сформалізований процес довготривалого планування в організації, що включає в себе визначення цілей організації, опрацювання програми їх реалізації та вибір методів втілення цієї програми в життя. Стратегічне планування
 8. 8. Найефективніший менеджмент без ефективного лідерства (бачення) Впорядкування стільців на палубі Титаніка, який тоне.
 9. 9.  Стратегічний план - це документ, опрацьований в рамках процесу стратегічного планування. Він описує місію організації, бачення її розвитку та тривалу перспективу, стратегічні цілі, а також методи їх досягнення. Він створюється на досить тривалий період часу (як правило, не менше ніж на 2-3 роки) Стратегічний план
 10. 10. Все створюється двічі Творіння думки - проект Творіння фізичне
 11. 11. а. Сформувати цілісну картину зв'язку цілей та механізмів досягнення бажаних результатів б. Сконцентрувати діяльність в найбільш ефективних напрямах в. Створити систему оцінки діяльності г. Скоординувати зусилля різних відділів та активістів Для чого потрібний стратегічний план?
 12. 12.  Етап 1. Підготовка планування  Етап2. Визначення місії організації  Етап 3. Формування бачення організації, цінності організації.  Етап 4. Цільові групи, партнери, клієнти, послуги організації.  Етап 5. Аналіз зацікавлених сторін.  Етап 6. SWOT-аналіз.  Етап 7. Визначення стратегічних напрямів та цілей.  Етап 8. Складання плану моніторингу та оцінки.  Етап 9. Аналіз ризиків та шляхів їх усунення Загальні етапи стратегічного планування
 13. 13.  На який період ми готуємо наш стратегічний план?  Чи ми можемо зробити це самі?  Хто братиме участь у процесі планування?  Хто керуватиме процесом стратегічного планування?  Потрібно визначити скільки буде зустрічей та коли саме вони будуть проведені?  Скільки осіб та на якому етапі будуть залучені до процесу планування?  Чи це заважатиме їм виконувати інші свої обов’язки? Підготовка планування
 14. 14.  Базові документи організації – статут, найважливіші ухвали, тощо.  Очікування засновників, очікування членів організації.  Очікування та потреби клієнтів організації.  Очікування спонсорів організації.  Результативність дій організації. Підготовка планування
 15. 15. 1. Місія 2. Стратегічне бачення 3. Напрями та цілі 4. Індикатори 5. Стратегія Структура стратегічного плану
 16. 16. Визначення місії організації  Місія організації – це визначення “конкретної причини існування організації” – це твердження, що ідентифікує мету організації, методи її досягнення та групи адресатів, для яких працює наша організація.
 17. 17. Навіщо нам місія? Місія впорядковує та уточнює “ідею створення організації”. Чітко визначена місія організацій має наступні переваги:  Виразно та однозначно визначає суть організацій;  Надає організації напрям діяльності – виконує роль маяка;  Представляє собою візитну картку організацій для її клієнтів, спонсорів та інших зацікавлених осіб;  Полегшує самоідентифікацію з організацією її членів та волонтерів.
 18. 18. Місія та ціль  Місія – це те, що ми віддаємо, приносимо в цей світ. Ціль – це те, що ми беремо від життя, завойовуємо, досягаємо
 19. 19. Визначає суть діяльності, дає відповідь на питання: чим ми займаємося? чого прагнемо? • Місія Intel – збереження за собою ролі ключового постачальника в Інтернет – економіці і сприянню будь-яким зусиллям по роботі в Інтернет. Сьогодні головне в комп’ютерах – це Інтернет. Ми розширяємо можливості ПК і Інтернет. • Otis – Elevator – наша місія надати всім клієнтам засоби переміщення людей і вантажів вверх, вниз і в сторони на обмежену відстань з надійністю, яку не може забезпечити ні одна інша компанія. Місія організації
 20. 20. Місія Американського Червоного Хреста: “Місія АКЧ – покращувати якість людського життя; розвивати в людях впевненість у власних силах і виховувати відповідальність; ми навчаємо уникати нещасних випадків…надавати першу допомогу” Місія Kodak “Ми робимо фото” Місія організації
 21. 21. Це чітко окреслена бажана ситуація в майбутньому. Бачення Майкрософт: “Забезпечувати нові можливості у будь-який час, у будь-якому місці, на будь- якому пристрої з допомогою найкращого програмного забезпечення” Бачення Інтел: “Мільярди комп’ютерів з підключенням до Internet, мільйони серверів, трильйони доларів прибутків від електронної комерції” Стратегічне бачення
 22. 22. Цінності організації
 23. 23.  Цільові групи;  Партнери;  Клієнти;  Послуги; Визначаємо:
 24. 24. Стейкхолдери Інтерес стейкхолдерів в вашій організації Оцінка впливу (високий, середній, низький) Стретегії по отриманню підтримки чи зменшенню перепон Група підтримки Нейтральні В опозиції Аналіз зацікавлених сторін
 25. 25.  S – Strengths - Сильні сторони  W- Weaknesses - Недоліки, слабкі місця  O- Opportunities – Можливості, шанси  T- Threats – Труднощі, загрози SWOT - аналіз
 26. 26.  Сильні сторони: (Що ви вмієте робити дійсно добре?, Що ви вмієте робити краще за інших?, Які позитивні сторони діяльності вашої організації? Які ресурси ви маєте? )  Слабкі сторони: (Що Вам поки не вдається зробити? Що ви поки що не вмієте робити? Яких ресурсів ви не маєте? В яких сторонах організації ви сумніваєтесь?) Аналіз сильних і слабких сторін:
 27. 27. • Наявність дієвої команди; • успішний досвід в реалізації соціальних (благодійних) проектів; • Оплачувані працівники в організації; • Наявність постійних та диверсифікованих джерел залучення ресурсів; • велика кількість надійних партнерських організацій; • Гарні стосунки з органами влади • Розгалужена регіональна структура; • і т.д. • Відсутнє дієве ядро команди; • Відсутній розподіл обов'язків в середині організації; • Ресурси залучаються нестабільно, переважно з одного джерела; • Відсутня підтримка органів влади та слабка партнерських організацій; • Відсутність приміщення і обладнання для стаціонарної роботи організації; • Не спроможність поки реалізовувати великі проекти; • і т.д. Приклад для ГО
 28. 28. 1. Аналіз наявних ресурсів 2. Аналіз потреб 3. Аналіз перспектив розвитку 4. Аналіз загроз Аналіз внутрішніх можливостей
 29. 29. 1. Аналіз загроз 2. Аналіз конкурентів 3. Аналіз союзників 4. Аналіз динаміки 5. Виявлення стратегічних “висот” 6. Моделювання сценаріїв Аналіз зовнішнього середовища
 30. 30.  Створюємо список зовнішніх чинників, які можуть мати вплив на досягнення цілей організації;  Співставляємо чинники, які створюють для нас додаткові можливості, а також ті чинники, які становлять загрозу або спричиняють труднощі;  Визначаємо, як ми можемо використати попередньо визначені можливості, а також, як ми можемо протидіяти загрозам. АНАЛІЗ ОТОЧЕННЯ (МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ)
 31. 31.  1) клієнти та значуще оточення  2) конкуренти та союзники  3)соціальні,культурні, економічні, політичні або технологічні умови які впливають на ГО Можливості та загрози:
 32. 32. (можливості) • Наявність людського ресурсу • Ресурс часу який вони можуть виділити для організації ; • Постійне фахове зростання членів організації; • Можемо стати найбільш впливовою організацією в регіоні; • Цілковита реалізація необхідних для нашої цільової групи заходів; • Отримання бюджетного та іншого фінансування; • Створення коаліцій та реалізація спільних проектів. (загрози) • Пониження рівня дієвості і взаємопорозуміння в команді; • Зменшення кількості членів та волонтерів організації; • Загроза розпаду команди; • Закінчення бюджетного фінансування та грантових програм нашого профілю; • Зміни в законодавстві, державна політика щодо ГО; • Втрата союзних організацій, активізація конкурентів. Приклад для ГО
 33. 33. Напрями – це сфери діяльності, в яких реалізовується місія Цілі – конкретні результати, які мають бути досягнуті по кожному напряму • Короткострокові - поточне покращення ситуації і результатів. • Довгострокові - думаємо зараз над тим, що зробити зараз, щоб покращити результати в майбутньому. Напрями та цілі
 34. 34.  Адвокаційний  Соціальний  Фандрейзинговий  Антикорупційний  Правозахисний  … Приклади напрямків роботи для ГО
 35. 35.  конкретний (specific);  вимірюваний (measurable);  досягаємий (attainable);  значущий (relevant);  Спів-вимірний з конкретними термінами(time- bounded) Правило SMART
 36. 36. Це критерії оцінки досягнення поставлених цілей. • Кількісні - чисельність організації, обсяг бюджету, кількість проектів, публікації в ЗМІ, кількість клієнтів, кількість партнерів, інші специфічні критерії… • Якісні - професійність кадрів, структура бюджету, частка самофінансування, інформованість громадськості, авторитет, визнання, структура клієнтів, задоволення клієнтів, структура партнерів, форми співпраці… Індикатори
 37. 37.  Ціль  Діяльність для її досягнення  Таймінг  Індикатори  Відповідальний Моніторинг та оцінка
 38. 38. Стратегічні цілі Ризик Ймовірність Вплив Шляхи усунення Кому належить Аналіз ризиків та шляхи їх усунення
 39. 39.  Операційний план на поточний рік  Операційний бюджет на поточний рік  Фандрайзинговий план  Комунікативна стратегія  Медіа-план Додатки
 40. 40. Я знаю, куди я йду і я знаю правду, і я не зобов’язаний бути таким, як вам цього хочеться. Я вільний бути таким, як я хочу. (с) Мухаммед Алі
 41. 41. Дякую за увагу! Ольга Будник, budnyk@cpsa.org.ua
 • ssusera6da7a

  Nov. 20, 2019
 • ssuser4072d4

  Nov. 24, 2016
 • ONRL_M_Gorky

  May. 5, 2016

Презентація виконавчого директора ЦПСА Ольги Будник, присвячена питанням стратегічного розвитку громадських організацій, зокрема, формуванню мсіїі, бачення та стратегічного плану організації

Views

Total views

3,164

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×