Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Etteplan valitsi
Canonin Therefore-
dokumentinhallinta-
järjestelmän suositus-
alustaksi. Dokumentinhallinta-
palvelun ide...
Etteplan vastaa monimuotoisiin
dokumentinhallinnan tarpeisiin
Etteplan on edelläkävijä tuotteistettujen insinöörityön
teho...
ei tarvitse itse opetella uusia järjestelmiä, maksaa lisens-
sejä ja hankkia servereitä. Dokumentinhallintapalvelun
ideana...
Seuraa meitä
www.twitter.com/CanonBusinessFI
www.youtube.com/CanonBusinessFI
www.linkedin.com/company/canon-oy
www.slidesh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CASE Etteplan: Uusi ratkaisumalli asiakkaiden dokumentinhallintatarpeisiin, Canonin tuella

1,320 views

Published on

Etteplan kääntyi pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Canonin puoleen pohtiessaan uuden dokumentinhallintapalvelun tuotteistamista. Liiketoiminnallisen kehitystuen lisäksi tarvittiin vankka ja monipuolinen dokumentinhallinta-alusta, jonka päälle palvelun voi rakentaa. Etteplan valitsi Canonin Therefore-dokumentinhallintajärjestelmän. Therefore™ on monipuolinen ja tietoturvallinen dokumentinhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan tehostaa kaikkia dokumenttikeskeisiä prosesseja. Lue lisää: canon.fi/therefore tai lähetä viesti demand@canon.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Published in: Business
 • Thank you for sharing this interesting information here. Great post. And I agree with you that it is really hardly to find a student who enjoys executing college assignments. All these processes require spending much time and efforts, that is why i recommend all the students use the professional writing service HelpWriting.net Good luck.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

CASE Etteplan: Uusi ratkaisumalli asiakkaiden dokumentinhallintatarpeisiin, Canonin tuella

 1. 1. Etteplan valitsi Canonin Therefore- dokumentinhallinta- järjestelmän suositus- alustaksi. Dokumentinhallinta- palvelun ideana on, että kaikki hoituu automaattisesti: uusimmat versiopäivitykset ovat aina käytössä ja tietojen kategorisointi sekä määrittely hoidettu varmuudella. Kun aineistot tallennetaan oikein, ne myös löytyvät helposti. Uusi ratkaisumalli asiakkaiden dokumentinhallintatarpeisiin, Canonin tuella ”Vuosien yhteistyön myötä meille on kehittynyt syvä luottamus Canonin asiantuntijoihin. Liiketoiminnan tuki ja yhteistyön vaivattomuus, näillä Canon on luottamuksemme lunastanut.” Vesa Erkkilä, Sales Manager, Etteplan
 2. 2. Etteplan vastaa monimuotoisiin dokumentinhallinnan tarpeisiin Etteplan on edelläkävijä tuotteistettujen insinöörityön tehokkuutta lisäävien palvelujen tarjoajana. Ydinliiketoi- mintaan lukeutuvan suunnittelutyön ja teknisen doku- mentoinnin myötä yrityksen asiakkailla on luontainen tarve myös sähköiselle dokumentinhallinnalle. Osalla niistä asiakkaista, jotka kaipaavat apua doku- mentinhallintaan, on jo oma sähköinen dokumentin- hallintajärjestelmä käytössä ja apua kaivataan vain dokumenttien tallentamiseen ja organisoimiseen. Toiset ovat kuitenkin valmiit ulkoistamaan dokumentinhallin- nan kokonaan Etteplanille. – Mietimme, kuinka voisimme auttaa tätä asia- kasryhmää parhaiten ja syntyi idea kokonaisvaltaisesta dokumenttienhallintapalvelusta, kertoo Vesa Erkkilä, Sales Manager Etteplanilta. Etteplan kääntyi pitkäaikaisen yhteistyökump- paninsa Canonin puoleen pohtiessaan, kuinka uuden dokumentinhallintapalvelun saisi tuotteistettua. Lii- ketoiminnallisen kehitystuen lisäksi tarvittiin vankka ja monipuolinen dokumentinhallinta-alusta, jonka päälle palvelun voi rakentaa, mikäli asiakkaalla ei ole erillisiä vaatimuksia. – Valitsimme dokumentinhallintajärjestelmäksi Canonin Thereforen, sillä sen kilpailukykyiset ominai- suudet vakuuttivat meidät, Vesa selventää.
 3. 3. ei tarvitse itse opetella uusia järjestelmiä, maksaa lisens- sejä ja hankkia servereitä. Dokumentinhallintapalvelun ideana on, että kaikki hoituu automaattisesti: uusimmat versiopäivitykset ovat aina käytössä ja tietojen kate- gorisointi sekä määrittely hoidettu varmuudella. Kun aineistot tallennetaan oikein, ne myös löytyvät helposti. Asiakkaiden suunnalta saatu palaute on positii- vista: he ovat yllättyneet, kuinka yksinkertaista There- foresta on löytää tietoa. – Pitäessäni asiakkaille pika- opastuksia Thereforen käyttöön olen huomannut, että järjestelmä on loppukäyttäjille hyvin helppo omaksua, Jarno kertoo. Etteplanin asiakkailla on dokumentteihin vain luku- oikeudet. Dokumenttien päivittäminen hoituu Ettepla- nin kautta osana palvelua. – Aiemmin palvelupyynnöt saapuivat meille säh- köpostilla, toisinaan useilta eri henkilöiltä eri aikoihin. Virheilmoitukset ja tehdyt korjaukset menivät helposti ristiin, mikä aiheutti tuplatyötä ja turhautumista, Jarno selittää. Nyt asiakas voi raportoida päivitystarpeen heti Therefore-webbilomakkeen avulla, tieto linkittyy au- tomaattisesti oikeaan dokumenttiin ja etenee työkier- toon. Kun korjaus on tehty, tieto siitä lähtee automaatti- sesti asiakkaalle. Tästä on syntynyt merkittävä ajan säästö Ettepla- nille ja samalla asiakkaat saavat parempaa asiakaspal- velua, kun työt ja niistä viestiminen hoituu nopeasti ja luotettavasti. – Olemme myös huomanneet, että Therefore pal- velee hyvin auditointitilanteissa: oikeat tiedot löytyvät helposti ja dokumenttien viimeisimmät versiot ja tieto- jen oikeellisuus kunnossa, Vesa huomauttaa. Kumppanuus rakentuu luottamukselle – Yhteistyön toimivuuden kannalta olennaista on Ca- nonilta saamamme tuki: aina kun asiakkaalla on haaste, Canonilta saadaan vastaukset nopeasti, Vesa kertoo. Merkittävin hyöty Etteplanille on se, että nyt yrityksellä on tarjota asiakkailleen ratkaisu, joka siirtää työkuorman pois loppuasiakkaalta. Uuden palvelutuot- teen avulla asiakkaiden haasteet voidaan ratkaista luo- tettavasti ja heille voidaan tarjota entistäkin enemmän hyötyä. Ketterästi kokeilemalla kohti palvelun tuotteistamista Ketterän kehitysmallin mukaisesti Etteplan halusi kartuttaa dokumentinhallintapalvelun tuottamiskoke- mustaan todellisten asiakasprojektien kautta. Sopiva tilaisuus syntyi, kun kaivoskoneita valmistava asia- kasyritys ulkoisti laitteidensa teknisen dokumentoinnin Etteplanille. Etteplanin asiantuntijat hakevat tarvittavat tie- dot arkistoista tai muista tietojärjestelmistä, tarkis- tavat tietojen oikeellisuuden ja siirtävät dokumentit sähköiseen muotoon. Tämän jälkeen dokumentit kategorisoidaan ja tallennetaan Therefore-dokumen- tinhallintajärjestelmään. Etteplanin asiakasyrityksen työntekijät pääsevät netin kautta käsiksi heille räätälöityyn sivustoon, jon- ka kautta he voivat hakea tarvitsemiaan dokumentte- ja, mistä ja milloin vain. Palvelumalli sopii moneen tarpeeseen Samalla kun Therefore tuli Etteplanille tutuksi, huo- mattiin, kuinka monipuoliset mahdollisuudet se tarjoaa muiden asiakkaiden palvelemiselle. Joillekin asiakkaille koko dokumenttiarkiston digitointi kerralla on yksinker- taisesti liian mittava muutosprojekti. Onneksi sen voi hoitaa myös ”mappi kerrallaan”. – Thereforen hyvä puoli on se, että kokonaisuuden voi rakentaa pienissäkin erissä. Kun suunnittelutyö ja indeksointimääritykset tehdään kunnolla ja dokument- tien tallentamisessa ollaan säntillisiä, järjestelmä pysyy hallittavana, vakuuttaa Documentation Specialist Jarno Paavola, joka toimii Therefore-pääkäyttäjänä Etteplanilla. – Therefore on oivallinen dokumentinhallinnan työkalu, mutta vaatii kurinalaisuutta määrittelyvaihees- sa, dokumenttien syöttämisessä ja metadatan oikeelli- suuden varmistamisessa. Juuri tässä me voimme auttaa asiakkaitamme, Jarno naurahtaa. Loppuasiakkaalle tärkeintä on helppokäyttöisyys Etteplanilla on huomattu, että ulkoistettu palvelu on monille asiakkaille houkutteleva vaihtoehto. Asiakkaan ”Usein kun asiakas kääntyy puoleemme, mielessä on jokin tietty tarve. Asiaa tutkimalla löydämme kuitenkin todellisen tarpeen sen taustalla – ratkaisun tarjoaminen tähän on avain menestymiseen. Näin myös järjestelmähankintaa pohtiville asiakkaille dokumen- tinhallinnan tarjoaminen ulkoistettuna kokonaispalveluna saattaa poistaa monta murhetta kerralla.” Jarno Paavola, Documentation Specialist, Etteplan
 4. 4. Seuraa meitä www.twitter.com/CanonBusinessFI www.youtube.com/CanonBusinessFI www.linkedin.com/company/canon-oy www.slideshare.net/CanonBusinessFI www.canon.fi/business-bytes/ Canon Oy Huopalahdentie 24, PL 1 00351 Helsinki puhelin 010 544 20 canon.fi Etteplan tarjoaa suunnittelupalveluja, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuja. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluproses- sien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Ette- planin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävis- sä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Canonin Therefore™ on monipuolinen ja tietoturvallinen dokumentinhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan tehos- taa kaikkia dokumenttikeskeisiä prosesseja – sekä yrityksesi sisäisiä työnkulkuja että vuorovaikutusta ulkoisten sidosryh- mien kanssa. Haluatko keskustella dokumentinhallinnasta? Lähetä viesti demand@canon.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

×