Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web Science 15.09.2011

1,054 views

Published on

Web Science - Day 1

A seminar at the University of Latvia.

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Web Science 15.09.2011

 1. 1. Web Science<br />Ceturtdienās, plkst. 16:30<br />Vieta: LU MII, Raiņabulv. 29, vestibilā<br />Kontaktinformācija:<br />http://captsolo.net/webscience_lv/<br />websci.lu@gmail.com<br />
 2. 2. Par mums<br />Uldis Bojārs<br />sociālātīmekļaizpēte<br />NormundsGrūzītis<br />dabiskāsvalodasapstrāde<br />RenārsLiepiņš<br />semantiskāstehnoloģijas<br />
 3. 3. Web Sciencespecseminārs<br />IevadsWeb Science<br />pamati, tīmekļaattīstība un tehnoloģijas, sociālaistīmeklis<br />Sociālātīmekļa (blogs, Twitter, …) analīze<br />praktisksdarbskomandā<br />datuvākšana, analīze un attēlošana<br />Semināri + diskusijas<br />lietas, kasnoderpraktiskādarbakontekstā<br />publikāciju, rīku un projektuanalīze<br />
 4. 4. World Wide Web<br />Sākumā:<br />Protokoli (un aparatūra)<br />Rīki (pirmaistīmekļaserveris un pārlūks)<br />Read-only tīmeklis<br />Mūsdienās:<br />Sarežģīts, bāgāts un daudzpusīgsfenomens<br />Dinamiskidati<br />Sociālaistīmeklis<br />
 5. 5. Web Science<br />http://wiki.websciencetrust.org/w/Curriculum_topics/<br />
 6. 6. Web Science (II)<br />Aktuālatēma<br />Web Science Trust, institūts<br />http://webscience.org/<br />Web Science konferences (2009 - …)<br />Web Science vasarasskola<br />http://wiki2011.webscience.deri.ie/websciwiki2011/<br />Īsatīmekļa + sociālātīmekļavēsture<br />
 7. 7. Praktiskā daļa<br />Projektvirzīta<br />
 8. 8. <ul><li>Kopīgs projekts
 9. 9. Visa semestra laikā
 10. 10. Tēmas apskatām projekta kontekstā</li></li></ul><li><ul><li>TwittermoodASV noskaņojumasvārstības
 11. 11. Facebook Gaydarfacebookdraugi => seksuālāorientācija</li></ul>http://gawker.com/5364264/facebook-gaydar-emerges-from-breakthrough-mit-project<br />Piemēram<br />
 12. 12. Priekšlikums<br />
 13. 13. Twitter Bot<br /><ul><li>Izanalizētsekotākocilvēkuīpašības
 14. 14. Kāditweeti
 15. 15. Kādasekotājustruktūra
 16. 16. Izveidotbotukasdabūmaksimālidaudzsekotājus</li></li></ul><li>Intereses?<br />
 17. 17. Web Science<br />http://wiki.websciencetrust.org/w/Curriculum_topics/<br />
 18. 18. Aktualitātes<br />Web Science Trusthttp://webscience.org/<br />Web Science Conference 2009http://www.websci09.org/<br />Web Science Conference 2010http://www.websci10.org/<br />Web Science Conference 2011http://www.websci11.org/<br />WebScience Doctoral Summer School 2011http://wiki2011.webscience.deri.ie/websciwiki2011/<br />Mini Projects<br />

×