Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kravhantering och testarbete
inom förvaltningar
Christer Mattson
Agenda
• Presentation – Christer & Konsultbolag1
• Vad är förvaltning?
• Påverkan på kravhantering
• Påverkan på testarbet...
Presentation
Christer
Kravledare
• 90 specialister inom kravhantering och test
• Utbildar över 1200 personer per år
• Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0)
•...
Förvaltning vs Projekt
• Projekt
– Nyutveckling
– Kan vara vidareutveckling
• Förvaltning
– Drift/Underhåll
– Kan vara vid...
Vad innebär RAFS rent praktiskt?
• Rättning
– En defekt i systemet som behöver åtgärdas
• Anpassning
– En förändring för a...
RAFS och kravhanteringen
• Rättning
– Förväntat resultat, verkligt resultat och steg att upprepa
defekten kan vara tillräc...
Om ingen tidigare dokumentation
finns (eller går att hitta/lita på)?
• Personberoende för att kunna
utveckla ny funktional...
RAFS och testarbetet
• Rättning
– Kräver test av rättelsen
– Ger upphov till regressionstester
• Anpassning
– Kräver ändri...
Om ingen tidigare dokumentation
finns?
• Nya testfall varje gång
• Ingen lärdom från
tidigare om påverkan
– Stor risk för ...
Smart kravhantering vid
förvaltningsarbete
• Säkerställ att verktyg för kravhantering används
• Bygg kravhierarkier så att...
Smart testarbete vid
förvaltningsarbete
• Använd verktyg för att hantera testfall
• Koppla testfallen till krav
• Ha en ba...
Hjälpmedel
Nu finns KB1online också
som mobilapp!
Frågor?
• E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se
• Telefon: 08-586 178 26
• Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM
• W...
Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

1,116 views

Published on

Hur påverkas kravhanteringen och testarbetet vid förvaltningsarbete? Presentationen beskriver vad du behöver tänka på och ger dig en del tips för att undvika fällorna.

Published in: Software
 • Login to see the comments

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

 1. 1. Kravhantering och testarbete inom förvaltningar Christer Mattson
 2. 2. Agenda • Presentation – Christer & Konsultbolag1 • Vad är förvaltning? • Påverkan på kravhantering • Påverkan på testarbetet • Tips för att hantera utmaningarna och dra nytta av fördelarna • Summering
 3. 3. Presentation
 4. 4. Christer Kravledare
 5. 5. • 90 specialister inom kravhantering och test • Utbildar över 1200 personer per år • Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0) • Lönsamt varje år sedan starten 2001
 6. 6. Förvaltning vs Projekt • Projekt – Nyutveckling – Kan vara vidareutveckling • Förvaltning – Drift/Underhåll – Kan vara vidareutveckling – RAFS • Rättning • Anpassning • Förbättring • Sanering
 7. 7. Vad innebär RAFS rent praktiskt? • Rättning – En defekt i systemet som behöver åtgärdas • Anpassning – En förändring för att följa ny arbetsflöden, lagar, förordningar etc • Förbättring – En förändring av systemet för att systemet som helhet ska bli bättre • Sanering – Förändringar ”under ytan” för att förbättra kodstruktur, drift etc
 8. 8. RAFS och kravhanteringen • Rättning – Förväntat resultat, verkligt resultat och steg att upprepa defekten kan vara tillräckligt kravarbete • Anpassning – Kravarbetet kan vara både mindre och större, oftast befintlig funktionalitet • Förbättring – Kravarbetet oftast större, oftast ett helt nytt funktionellt område • Sanering – Kravarbetet sker vanligen av IT-avdelningen (Leverantören)
 9. 9. Om ingen tidigare dokumentation finns (eller går att hitta/lita på)? • Personberoende för att kunna utveckla ny funktionalitet – Finns det ens personer som kan hur systemet är uppbyggt fortsatt? • Mycket dyrt att utveckla ny funktionalitet • Alternativ för att förbättra situationen – Dokumentera befintlig funktionalitet först? – Endast beskriva ny önskad funktionalitet? – Blandning av båda? • Du behöver en strategi! Vad är värst – utgå från kravdokumentation du inte vet status på eller ignorera den?
 10. 10. RAFS och testarbetet • Rättning – Kräver test av rättelsen – Ger upphov till regressionstester • Anpassning – Kräver ändring, tillägg och borttag av befintliga testfall – Ger upphov till regressionstester • Förbättring – Kan kräva förändring av teststrategi, kräver testplan och nya testfall – Ger upphov till regressionstester • Sanering – Kräver stor insats av systemtester – Kräver insats av acceptanstester – Ger upphov till regressionstester
 11. 11. Om ingen tidigare dokumentation finns? • Nya testfall varje gång • Ingen lärdom från tidigare om påverkan – Stor risk för att funktionalitet bryts • Regressionstesterna blir tunga eller görs inte alls • Personberoende
 12. 12. Smart kravhantering vid förvaltningsarbete • Säkerställ att verktyg för kravhantering används • Bygg kravhierarkier så att existerande krav kan identifieras vid förändringar • Ge detaljerna på kraven genom dina testfall • Om ingen kravdokumentation finns – Ta fram kravdokumentation för de mest kritiska områdena/systemen direkt – Tillför kravdokumentation successivt vartefter du arbetar med förändringar på odokumenterade kravområden
 13. 13. Smart testarbete vid förvaltningsarbete • Använd verktyg för att hantera testfall • Koppla testfallen till krav • Ha en bas av regressionstestfall som du väljer mellan • Säkerställ att du bygger en påverkansmatris på lagom nivå • Fundera på att automatisera delar av dina regressionstester
 14. 14. Hjälpmedel Nu finns KB1online också som mobilapp!
 15. 15. Frågor? • E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se • Telefon: 08-586 178 26 • Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM • Webbsida: www.konsultbolag1.se • Facebook: www.facebook.com/konsultbolag1 • Twitter: Konsultbolag1 • Företagssida LinkedIn: www.linkedin.com/company/konsultbolag1 • Gruppsida Vi som brinner för Krav & Test LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=2699061

×