Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aspekto ng pandiwa

164,694 views

Published on

Aspekto ng Pandiwa. Field Study 3

Published in: Education
 • Login to see the comments

Aspekto ng pandiwa

 1. 1. ASPEKTO NG PANDIWA Inihanda ni: Jereen M. Mesolis
 2. 2. Pandiwa Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigaybuhay sa isang lipon ng mga salita. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Maaaring gumagamit ng isa o higit pang panlapi sa pagbuo ng salitang kilos na ito.
 3. 3. aspekto ng pandiwa Ang aspekto ng pandiwa ay nagpapakita kung kalian nagyari, nangyayari, o ipagpapatuloy pa ang kilos.
 4. 4. aspekto ng pandiwa 1. Perpektibo o Naganap 2. Imperpektibo o Pangkasalukuyan 3. Kontemplatibo o Magaganap 4. Perpektibong Katatapos
 5. 5. Perpektibo o Naganap Ito ay nagsasaad na tapos nang gawin ang kilos. Pormula: Nag + Salitang Ugat
 6. 6. Perpektibo o Naganap Mga Halimbawa: Nagluto Nagtanong Nagsimba Nagtanim Naghugas Nagbiro Naglinis Nagsulat
 7. 7. Imperpektibo o Pangkasalukuyan Ito ay nagsasaad ng kilos na laging ginagawa o kasalukuyang nangyayari. Pormula: Nag + Unang Pantig + Salitang Ugat
 8. 8. Imperpektibo o Pangkasalukuyan Mga Halimbawa: Maglalaba Maglilinis Magaaral Magtatanim Magsisimba Magbabasa Maghuhugas Magsusulat
 9. 9. Kontemplatibo o magaganap ito ay nagpapahayag na ang kilos ay hindi pa nasisimulan o naisasagawa. Ito ay gagawin pa lamang. Pormula: Mag + Unang Pantig + Salitang Ugat
 10. 10. Perpektibong Katatapos Ito ay nagsasaad ng kilos na sandali lamang pagkatapos ito ginawa. Pormula: Ka + Unang Pantig + Salitang Ugat
 11. 11. Perpektibong Katatapos Mga Halimbawa: Kagagaling Katatanim Kalalaba Kaaaral Kasasayaw Kasusulat Kasisimba Kababasa
 12. 12. Mga Halimbawa
 13. 13. Salitang Ugat Perpektibo Imperpektibo Kontemplatibo Perpektibong Katatapos Punas Nagpunas Nagpupunas Magpupunas Kapupunas Dikit Nagdikit Nagdidikit Magdidikit Kadidikit Sampay Nagsampay Nagsasampay Magsasampay Kasasampay Tingin Nagtingin Nagtitingin Magtitingin Katitingin Mahal Nagmahal Nagmamahal Magmamahal Kamamahal
 14. 14. SALAMAT PO 

×