Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DaVinc3i Community
Hét praktijknetwerk voor keteninnovatie
in de sierteelt Cor Verdouw & Johan Bakker
Workshop DaVinc3i ve...
Opkomst gevirtualiseerde handelsnetwerken
2
Centrale Logistieke Hub Virtuele coördinatie, decentrale hubs
Aanleiding: DaVinc3i project 2011-2015
Waardevolle kennis ontwikkeld!
4
2 1 3
Versterken leidende positie van Nederlandse
sierteeltcluster in virtueel, internati...
Waardevolle community opgebouwd!
DaVinc3i smaakte naar meer!
6
Vervolgproject
Community
Accelerator project:
ondersteunen en faciliteren
bestaande logistieke
innovatie-communities in he...
Beoogde effecten:
• Versterken leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in
virtueel, internationaal handelsnetwer...
Hoofddoel
9
Het verder uitbouwen van de DaVinc3i
Community en het verspreiden en
implementeren van de kennis over
kwalitei...
• MIND SHIFT
- Diagnose technische + sociale belemmeringen/ kansen
- Bevorderen technische + sociale innovaties door voorl...
Een keten waarin de kwaliteit van producten
continu op afstand wordt bewaakt,
bijgestuurd, gepland en geoptimaliseerd op
b...
Virtuele
Plant
Virtualisering:
via internet real-time inzicht
12
Domein: het sierteeltnetwerk
13
HubsTransport TransportProductie Markten
FinanciersOverheden AdviseursTechnologiebedrijven...
Inbedding in de sector
DAVINC3I
Community
Green
CHAINge
kwaliteitTuinbouw
Digitaal
IT, Floricode
standaarden
DaVinc3i
1.0
...
Projectorganisatie
Stuurgroep (FloraHolland, VGB, VSV, WU)
Projectleider (WU) Community manager (LEI)
WP2
“Serious Game
Qu...
• Mooie mix praktijk en theorie
• Openheid deelnemende bedrijven
• Wetenschap vertalen naar actuele vragen voor
de praktij...
Praktijkgedreven onderzoeksaanpak
17
Bedrijfsleven
Wetenschap
Studenten-
opdrachten
Community Activiteiten
Onderzoek
• Ondersteunen bedrijven in het verder uitvoeren van de
DaVinc3i onderzoeksagenda
• Benaderen nieuwe bedrijven om communit...
• Opzetten en uitbouwen kennisportal voor de DaVinc3i
Community
• Disseminatie van resultaten in presentaties, artikelen i...
Serious Game representeert realiteit!
20
• Om kennis uit te wisselen
• Om nieuwe perspectieven te bieden
• Om interacties te stimuleren
Eerste doel: VERBETEREN KEN...
Sociale innovatie kwaliteitsgestuurde ketens
22
• Weten waar in de keten en het bredere systeem de
knelpunten zitten (technologisch, regelgeving,
samenwerking, etc.)
• Pr...
Programma
24
Tijd Wat
13.00 uur Ontvangst met koffie
13.15 uur Welkom & introductie door Mystery Guest
13.30 uur Presentat...
Beoogde effecten:
• Versterken leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in
virtueel, internationaal handelsnetwer...
Inspireren, leren, innoveren, netwerken, SAMENWERKEN!
- Samenwerken aan keteninnovatie
- Stages en afstudeeropdrachten stu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop DaVinc3i verbindt!

322 views

Published on

Presentatie van het project DaVinc3i Community voor de workshop 12 oktober 2016.

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Workshop DaVinc3i verbindt!

 1. 1. DaVinc3i Community Hét praktijknetwerk voor keteninnovatie in de sierteelt Cor Verdouw & Johan Bakker Workshop DaVinc3i verbindt! Bleiswijk, 12 oktober 2016
 2. 2. Opkomst gevirtualiseerde handelsnetwerken 2 Centrale Logistieke Hub Virtuele coördinatie, decentrale hubs
 3. 3. Aanleiding: DaVinc3i project 2011-2015
 4. 4. Waardevolle kennis ontwikkeld! 4 2 1 3 Versterken leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in virtueel, internationaal handelsnetwerk Logistiek ICT Businessmodellen Synchromodale strategieën Transparantie & ketenplatform Samenwerken Flexibele & vraaggestuurde concepten Hubnetwerken
 5. 5. Waardevolle community opgebouwd!
 6. 6. DaVinc3i smaakte naar meer! 6
 7. 7. Vervolgproject Community Accelerator project: ondersteunen en faciliteren bestaande logistieke innovatie-communities in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda.
 8. 8. Beoogde effecten: • Versterken leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in virtueel, internationaal handelsnetwerk • Betere kwaliteit voor consumenten • Minder uitval • Nieuwe vormen van toegevoegde waarde • Ketens efficiënter en duurzamer door betere samenwerking Ambitie DaVinc3i Community 8 DaVinc3i Community is hét praktijknetwerk voor keteninnovaties in de sierteelt en dé aanjager van praktijk- gedreven ketenonderzoek
 9. 9. Hoofddoel 9 Het verder uitbouwen van de DaVinc3i Community en het verspreiden en implementeren van de kennis over kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteeltsector om zo de kracht van Nederland als virtueel regiecentrum voor handel en logistieke coördinatie te versterken.
 10. 10. • MIND SHIFT - Diagnose technische + sociale belemmeringen/ kansen - Bevorderen technische + sociale innovaties door voorlopers en mainstream • KENNIS TOEPASSEN - Samenbrengen en toepassen kennis over gevirtualiseerde kwaliteitsgestuurde ketens - Ontwikkelen concepten voor effectieve doorstroom onderzoekskennis • VLIEGWIEL - Versterken en verankeren van DaVinc3i community - Aanjagen verdiepende projecten binnen Nederlandse en Europese subsidieprogramma’s Afgeleide doelstellingen 10
 11. 11. Een keten waarin de kwaliteit van producten continu op afstand wordt bewaakt, bijgestuurd, gepland en geoptimaliseerd op basis van virtuele objecten Wat is een gevirtualiseerde kwaliteitsgestuurde keten? 11
 12. 12. Virtuele Plant Virtualisering: via internet real-time inzicht 12
 13. 13. Domein: het sierteeltnetwerk 13 HubsTransport TransportProductie Markten FinanciersOverheden AdviseursTechnologiebedrijven C O N S U M E N T E N I N P U T S
 14. 14. Inbedding in de sector DAVINC3I Community Green CHAINge kwaliteitTuinbouw Digitaal IT, Floricode standaarden DaVinc3i 1.0 virtualisatie, logistiek, keten- samenwerking DaVinc3i Community maakt optimaal gebruik van bestaande relaties, ervaringen en kennis Let it grow SPIL Big T&U ... “We stand on the shoulders of other giants....” Pilot A Kwaliteit- gestuurde Sierteelt- keten Pilot B Pilot N Pilot C “DaVinc3i Community vergroot de succeskans van praktijkinnovaties door het sociale proces te versterken.”
 15. 15. Projectorganisatie Stuurgroep (FloraHolland, VGB, VSV, WU) Projectleider (WU) Community manager (LEI) WP2 “Serious Game Quality Controlled Logistics” WP3 “Sociale Innovatie Quality Controlled Logistics” WP1 “Activeren DaVinc3i Community Bedrijfsdeelnemers
 16. 16. • Mooie mix praktijk en theorie • Openheid deelnemende bedrijven • Wetenschap vertalen naar actuele vragen voor de praktijk • Lean & mean organisatie • Neutrale coordinator • Veel aandacht voor communicatie en events Voortbouwen op succesfactoren DaVinc3i 16
 17. 17. Praktijkgedreven onderzoeksaanpak 17 Bedrijfsleven Wetenschap Studenten- opdrachten Community Activiteiten Onderzoek
 18. 18. • Ondersteunen bedrijven in het verder uitvoeren van de DaVinc3i onderzoeksagenda • Benaderen nieuwe bedrijven om community verder uit te bouwen • Activeren bedrijven voor studentenopdrachten • Uitvoeren studentenopdrachten • Borgen van bevindingen uit studentenprojecten en onderzoek leercommunity Uitbouwen van de DaVinc3i community 18
 19. 19. • Opzetten en uitbouwen kennisportal voor de DaVinc3i Community • Disseminatie van resultaten in presentaties, artikelen in vakbladen, nieuwsberichten/blogs, social media, etc. Kennis delen 19
 20. 20. Serious Game representeert realiteit! 20
 21. 21. • Om kennis uit te wisselen • Om nieuwe perspectieven te bieden • Om interacties te stimuleren Eerste doel: VERBETEREN KENNIS Tweede doel: ONDERSTEUNEN BESLUITVORMING • Om samen beslissingen te maken • Om de coördinatie te verbeteren • Om onderhandelingen te vergemakkelijken
 22. 22. Sociale innovatie kwaliteitsgestuurde ketens 22
 23. 23. • Weten waar in de keten en het bredere systeem de knelpunten zitten (technologisch, regelgeving, samenwerking, etc.) • Prioritering voornaamste knelpunten en formuleren actiepunten Eerste doel: analyseren systeem barrières voor innovatie 23 Tweede doel: sociale innovatie ondersteunen • Vormgeven en ondersteunen leerproces om systeem barrières weg te nemen • Experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken
 24. 24. Programma 24 Tijd Wat 13.00 uur Ontvangst met koffie 13.15 uur Welkom & introductie door Mystery Guest 13.30 uur Presentatie DaVinc3i project Cor Verdouw & Johan Bakker, Wageningen Economic Research 14.00 uur Visie aanjagers DaVinc3i Edwin Wenink, Royal FloraHolland & Ivo van den Akker, VGB & Rob Aarse, VSV/TLN 14.30 uur Korte pauze 14.45 uur Interactieve workshop: Barrières en kansen kwaliteitsgestuurde ketens Kelly Rijswijk & Giulia Salvini, Wageningen Universiteit 16.30 uur Afsluiting, netwerken en drankje Cor Verdouw & Johan Bakker, Wageningen Economic Research
 25. 25. Beoogde effecten: • Versterken leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in virtueel, internationaal handelsnetwerk • Betere kwaliteit voor consumenten • Minder uitval • Nieuwe vormen van toegevoegde waarde • Ketens efficiënter en duurzamer door betere samenwerking Ambitie voor de komende tijd 25 Da Vinc3i Community is hét praktijknetwerk voor keteninnovaties in de sierteelt en dé aanjager van praktijk- gedreven ketenonderzoek
 26. 26. Inspireren, leren, innoveren, netwerken, SAMENWERKEN! - Samenwerken aan keteninnovatie - Stages en afstudeeropdrachten studenten - Workshops sociale innovatie en serious gaming - Digitale community - Community meetings - Volgende meeting: voorjaar 2017 Join the movement! 26 Johan.Bakker@wur.nl 06 – 22 92 27 46 / 070 – 33 58 184

×