Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Jigsaw 1)

4,397 views

Published on

Cebu Normal University, BSED - Social Science IV finals project. A lesson plan using the Jigsaw 1 Model by Erica Jane Conde.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Jigsaw 1)

 1. 1. Conde, Erica Jane A. Cebu Normal University BSEd-Social Science IV Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng pagtanggap at paggalang sa iba’t-ibang perspektibo na may kaugnayan sa samu’t-saring isyu sa gender. Pamantayan sa Pagganap: Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng dokumentasyon na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad. Pamantayan sa Pagkatuto: Napaghahambig ang katayuan ng kababaihan, lesbian, gays, bisexuals, at transgender sa iba’t-ibang bansa at rehiyon. I. Mga Layunin Sa pamamagitan ng iba’t-ibang gawain, ang mga mag-aaral sa ikasampung baitang na may 60% na kawastuhan ay inaasahang: a. Natatalakay ang pagkakaiba sa pananaw ng iba’t-ibang uri ng gender at sekswalidad sa iba’t-ibang bansa; b. Nakikibahagi sa sariling karanasan sa pakikitungo sa iba’t-ibang gender; c. Nakapaglalahad ng iba’t-ibang angkop na paraan sa pakikitungo at pagpapahalaga sa LGBT community sa pamamagitan ng maikling rap song. II. Paksang Aralin 1. Pangnilalaman: Sex and Gender 2. Kakayahan: Malayang pagpapahayag, pagbabahagi 3. Attitude: Pagrespeto, Pagkilala sa indibidwalidad ng tao
 2. 2. 4. Kahalagahan: Ang mga mag-aaral ay matututong magpahalaga sa sariling pagkakaiba ng iba’t-ibang gender. Matututo rin silang kumilala sa mga kontribusyon sa lipunan ng iba’t-ibang gender. III. Mga Kagamitan 1. TV 2. Laptop 3. Lyrical Video ng kantang If I Were A Boy ni Beyonce. 4. Babasahin patungkol sa katayuan ng iba’t-ibang bansa sa isyu nga LGBT. IV. Pamamaraan (Jigsaw I) Step I. Introduction Magpapakita ang guro ng isang lyric video ng kantang If I Were A Boy ni Beyonce. Pagkatapos ay ipapaalam ng guro sa klase na may pangkatang magaganap pagkatapos maipresenta sa klase ang aralin. Step II. Study Team Formation Ipapangkat ng guro ang klase sa lima. Ang grupong mabubuo ay tatawaging “study teams.” Kinakailangang pumili ng limang miyembro (kung sakaling ang bawat grupo ay sumobra sa limang miyembro), at iuuri base sa iba’t-ibang kulay. Step III. Assembly of Expert Groups Pagkatapos iuri ang limang napiling miyembro sa bawat grupo ay bubuo ng bagong grupo na tatawaging “expert groups.” Ang bawat “expert groups” ay iuuri base sa nabuong grupo ng guro: 1 - Lily 2 – Rose 3 – Tulips 4 – Sunflower 5 - Santan
 3. 3. Pagkatapos, ang bawat grupo ay bibigyan ng mga babasahin patungkol sa katayuan at pagtrato sa mga miyembro ng LGBT sa mga bansang Philippines, Saudi Arabia, USA, Thailand, at Russia. Ang bawat miyembro ng “expert groups” ay kinakailangang magsagawa ng 3 minutong diskusyon upang mas mapalawig pa ang impormasyong nabasa. Step IV. Teaching the Study Teams Pagkatapos ng mabusising diskusyon ng bawat “expert group,” kinakailangang bumalik ang bawat miyembro sa kanilang “study teams.” Ang bawat “teacher experts” ay kailangang isa-isang tatalakay sa bawat bansa. Bibigyan lamang ng 10 minuto ng guro ang bawat teacher expert na magtalakay. Step V. Talk Back Sa puntong ito, upang masukat kung mayroong natutunan ang bawat grupo at mas mapalawig pa ang kanilang kaalaman sa talakayan at malaman pa ang kanilang mga saloobin, itatanong ng guro ang mga sumusunod na katanungan: 1. Mayroon ba kayong sariling karanasan sa pangungutya sa miyembro ng LGBT? 2. Ano ang mga halimbawa ng mga pangungutya na iyong ginawa o mga naranasan? 3. Ano ang iyong naramdaman? Naramdaman mo ba ang pagtanggap ng lipunan sa iyong tunay na pagkatao? 4. Ano ang iyong masasabi sa mga katayuan ng mga bansang nabanggit patungkol sa LGBT community? 5. Ano ang pangarap mo para sa LGBT community? V. Pagtataya Upang mapalawig ang pag-unawa ng mga estudyante sa isyu ng LGBT, ang bawat “study team” ay aatasang gumawa ng isang maikling rap song na naglalahad ng mga angkop na pakikitungo at pagpapahalaga sa mga miyembro nga LGBT community. PAMANTAYAN:
 4. 4. Content – 30 puntos Paglalahad – 20 puntos Takdang Aralin Para sa susunod na talakayan, magsaliksik patungkol sa estado ng Reproductive Health Law sa bansa.

×