Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tula (Ang Butil ng Punlang Diwang Makabayan)

1,508 views

Published on

Poem

Published in: Education
  • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ? They helped me a lot once.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Tula (Ang Butil ng Punlang Diwang Makabayan)

  1. 1. Page1of1 ANG BUTIL NG PUNLANG DIWANG MAKABAYAN (Ikaapat na Taon sa Sekundarya 2010) Malayang Taludturan ©αlphaΦhi εmjay| mjpa.socstud.edu@e-mail.edu/arevalojed@gmail.com Alipinsasarilinglupainatangbanyagaang siyangsambahin Mga diyus-diyosangmaituturing, mayhangaringmaitim Sa pusonglunggati’ylukab nasahilahil at sikipnapanimdim Sikdongdugo, guloknamatalim, sa koronang buhay siyangkikitil. Perlasna nilapastangan, bayangpinagnakawanngmgakawatan, Nitongkarapatanat prebilihiyongmamuhaynangmaykalayaan! Kaya nga maalabna diwa’y nakihamok,‘di namapigilan Nagmistulangisangnag-alsangtinapaysakanyangkabaltikan. Gunitaingkamahadlikahang Kanluranin aysiyangnagpunla Sa kapwaINDIYO’tILUSTRADONGdakilasa pagkamakabansa Binuklodbaang damdaminni DIAN MASALANTA? At gayongang Kastila’y nilukob ngligalig at pagkabahala. Makasaysayanghiblangbuhay ni HermanoPule Isangkonkretonguliran ng katapangangmaipagmamalaki, Matapos maitatagang relihiyosongConfradiade SanJose, Hinarapang kamtayanpara sa bayanat para sa mga api. Sa hangaringmakamitang tunayna kahuluganng kasarinlan Angtao’y palabanat mapaghanapsa hustisyangpalipunan Lalo na’tnakararanas ng diskriminasyonatabusongmortal Walangsanto-santonghindi mabubuwal,ituringmansiyangbanal. Pag-irogsa inang bayanang butil ng punlangdiwangmakabayan Mula sa Hari ng Katagaluganaydapatnatingmatutuhan: SintahinangD’yos, lupaat paniniwalangmaylayong masanghayang, Mamatay kaman sa iyonghantungan,maymaiiwankangkadakilaan!

×