Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT
TRIỂN
GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ
LÝ SỐ LIỆU STATA
Giới thiệu Stata
• Các phiên bản của Stata: từ version 8 trở đi (hiện tại là version
10) có thêm cả giao diện kéo thả menu...
Gi i thi u v STATA (ti p)ớ ệ ề ế
Giới thiệu Stata(tiếp)
Giao diện menu
File: Trong menu này g m: l u d li u, log, các ví dồ ư ữ ệ ụ
trong Stata
Edit: Các...
Giới thiệu Stata(tiếp)
Giao diện menu
Statistics: Làm vi c v i th ng kê nh tính t n su t,ệ ớ ố ư ầ ấ
trung bình, h i quy,...
Giới thiệu Stata(tiếp)
• Câu lệnh phân biệt chữ hoa chữ thường (khuyên dùng chữ
thường).
• C u trúc câu l nh trong Stataấ ...
Giới thiệu Stata(tiếp)
Ví d v c u trúc l nh generate:ụ ề ấ ệ
generate [type] newvar[:lblname] =exp [if] [in]
Trong đó:
ty...
Giới thiệu Stata(tiếp)
Các ki u d li u trong Stata:ể ữ ệ
Kiểu biến Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
byte -127 100
int -3...
Giới thiệu Stata(tiếp)
Thiết lập thư mục làm việc
sysdir set PLUS “D:StataStata10adoplus”  Bình thường sẽ tạo một thư
mụ...
Giới thiệu Stata(tiếp)
Thiết lập thư mục làm việc
sysdir set PLUS “D:StataStata10adoplus”  Bình thường sẽ tạo một thư
mụ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài giảng 1: Bắt đầu với STATA

4,598 views

Published on

Bên cạnh những phần mềm giúp xử lý số liệu thống kê thường gặp hiện nay như SPSS, Excel, Phần mềm xử lý số liệu thống kê STATA mở ra một cánh cửa mới cho những người có nhu cầu làm việc với dữ liệu định lượng bởi những tính năng nổi trội như: tốc độ cao, khả năng xử lý linh hoạt, giúp người sử dụng quản lý số liệu và đặc biệt là khả năng phân tích thống kê chính xác.

Với mong muốn được hỗ trợ giới nghiên cứu kinh tế xã hội Việt Nam có thể làm việc thuận lợi hơn, chúng tôi xin giới thiệu bộ bài giảng "Xử lý dữ liệu định lượng bằng phần mềm thống kê STATA".
Các bài giảng này sẽ:
- Cung cấp những lý thuyết cơ bản về thống kê và giới thiệu một số kỹ thuật phân tích dữ liệu thường dùng nhất trong STATA
- Giới thiệu những ứng dụng giúp người sử dụng có thể: nhập, sửa đổi, biểu thị, xử lý và quản lý dữ liệu.

Khóa học cung cấp 4 cấu phần giúp người học từng bước làm quen với STATA. Học viên sẽ lần lượt được tiếp cận với giáo trình, các ví dụ và bài tập thực hành.

Bài giảng 1: Bắt đầu với STATA
Bài giảng 1 sẽ giới thiệu cho học viên những khái niệm cơ bản trong STATA như: cấu trúc của phần mềm, loại hình dữ liệu có thể sử dụng trong STATA cũng như những quy ước khi làm việc với phần mềm này
-Cấu trúc của Stata
Loại dữ liệu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Stata
Quy ước và các thư mục làm việc

Tài liệu tham khảo: Các bạn có thể tham khảo các tài liệu sau đây để tìm hiểu thêm về nội dung bài học:
Hướng dẫn sử dụng STATA 9, STATA, 2005
Thống kê với STATA, Lawrence C. Hamilton, Curt Hinrichs Nhà xuất bản, 2006
Bắt đầu với STATA, STATA, 2005

*Để biết thêm chi tiết về các hoạt động và nghiên cứu của DEPOCEN truy cập
Website: http://depocen.org/vn/
LinkedIn: http://linkd.in/1GnHrHB
Facebook: https://www.facebook.com/newdepocen?fref=ts

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài giảng 1: Bắt đầu với STATA

 1. 1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU STATA
 2. 2. Giới thiệu Stata • Các phiên bản của Stata: từ version 8 trở đi (hiện tại là version 10) có thêm cả giao diện kéo thả menu. • Menu: giao diện kéo thả menu • Stata Command (ctrl + 4): giao diện dòng lệnh (hầu hết thao tác của chúng ta với dữ liệu đều qua giao diện dòng lệnh). • Stata Result (ctrl + 1): Cửa sổ hiện thị tất cả các kết quả bao gồm cả đúng và sai. • Review (ctrl + 5): xem lại tất cả các lệnh mà bạn đã thực hiện. • Variable (ctrl + 6): Hiển thị tên biến và kiểu biến…
 3. 3. Gi i thi u v STATA (ti p)ớ ệ ề ế
 4. 4. Giới thiệu Stata(tiếp) Giao diện menu File: Trong menu này g m: l u d li u, log, các ví dồ ư ữ ệ ụ trong Stata Edit: Các thao tác copy, past Data: Làm vi c v i bi n (mô t , t o…), liên k t dệ ớ ế ả ạ ế ữ li uệ Graphics: Làm vi c v i đ thệ ớ ồ ị
 5. 5. Giới thiệu Stata(tiếp) Giao diện menu Statistics: Làm vi c v i th ng kê nh tính t n su t,ệ ớ ố ư ầ ấ trung bình, h i quy, time – seriesồ Window: Dùng đ hi n th các c a s nh comand,ể ể ị ử ổ ư Review… và do file
 6. 6. Giới thiệu Stata(tiếp) • Câu lệnh phân biệt chữ hoa chữ thường (khuyên dùng chữ thường). • C u trúc câu l nh trong Stataấ ệ [by varlist:] command [varlist] [= exp] [if exp] [in range] [weight] [using filename] [, options] • Khi gõ bạn có thể không cần gõ tất cả câu lệnh. Ví dụ: thay vì gõ generate (tạo một biến) bạn có thể gõ gen là được. • Có thể dùng tiếng việt trong Stata 10 (font: .vntime).
 7. 7. Giới thiệu Stata(tiếp) Ví d v c u trúc l nh generate:ụ ề ấ ệ generate [type] newvar[:lblname] =exp [if] [in] Trong đó: type:kiểu biến, trong Stata có kiểu như byte, int, long, float, double, str newvar: tên biến lblname: Nhãn của biến exp: có thể là một biến, một biểu thức toán học • Chúng ta có th s d ng menu:ể ử ụ Data  Create or Change variables  Create new variable
 8. 8. Giới thiệu Stata(tiếp) Các ki u d li u trong Stata:ể ữ ệ Kiểu biến Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất byte -127 100 int -32,767 32,740 long -2,147,483,647 2,147,483,620 float -1.70141173319*10^38 1.70141173319*10^38 double -8.9884656743*10^307 8.9884656743*10^307 str 1 244
 9. 9. Giới thiệu Stata(tiếp) Thiết lập thư mục làm việc sysdir set PLUS “D:StataStata10adoplus”  Bình thường sẽ tạo một thư mục ado ở ổ C, nếu khi bạn update các câu lệnh mới thì nó sẽ tự động vào thu mục plus ado. Sử dụng help: help câu_lệnh; findit từ_khóa.
 10. 10. Giới thiệu Stata(tiếp) Thiết lập thư mục làm việc sysdir set PLUS “D:StataStata10adoplus”  Bình thường sẽ tạo một thư mục ado ở ổ C, nếu khi bạn update các câu lệnh mới thì nó sẽ tự động vào thu mục plus ado. Sử dụng help: help câu_lệnh; findit từ_khóa.

×