Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacja wewnętrzna w MŚP

3,986 views

Published on

Komunikacja wewnętrzna to krwioobieg każdej organizacji. Od jej jakości w dużej mierze zależy efektywność organizacji i jej pracowników, realizacja celów, rozwój firmy.
Komunikacja wewnętrzna i kultura organizacyjna to naczynia połączone – warunkują się, wpływają na siebie. Bezpośrednio wpływają na atmosferę pracy, samopoczucie i zaangażowanie pracowników.
Na początku działalności przedsiębiorstwa jego kultura i komunikacja kształtowane są przede wszystkim w nieformalny sposób przez założyciela i pracowników. Najczęściej panuje rodzinna atmosfera, praca jest jak drugi dom. W miarę wzrostu przedsiębiorstwa atmosfera ta siłą rzeczy zanika. A nie musi… Kiedy i jak pomyśleć o kulturze organizacji i komunikacji wewnętrznej?

Published in: Business
 • Login to see the comments

Komunikacja wewnętrzna w MŚP

 1. 1. WarszawaKomunikacja wewnętrzna w MŚP 18 listopada 2011r.Karolina Dulnik
 2. 2. Była sobie firma…
 3. 3. Była sobie firma… …jednoosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 4. 4. Była sobie firma… …kilku- kilkunastoosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 5. 5. Była sobie firma… …kilku- kilkunastoosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 6. 6. Była sobie firma… …kilkudziesięcioosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 7. 7. Była sobie firma… …kilkudziesięcioosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 8. 8. Była sobie firma… …kilkusetosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 9. 9. Była sobie firma… …kilkusetosobowa Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 10. 10. Kultura?Jaka kultura?!
 11. 11. Definicje i pojęcia Kultura organizacji • misja • wizja • wartości Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 12. 12. Komunikacja wewnętrzna?A co to?!
 13. 13. Definicje i pojęcia Na podstawie Analizy Sieci Społecznych, źródło: Episteme Managers www.episteme.com.pl Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 14. 14. Definicje i pojęcia Na podstawie Analizy Sieci Społecznych, źródło: Episteme Managers www.episteme.com.pl Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 15. 15. Definicje i pojęcia Akademia Rozwoju Filantropii: Komunikacja wewnątrz firmy między różnymi szczeblami pracowników, a także między zarządem, kierownictwem a pracownikami, możliwa dzięki różnym kanałom komunikacji wewnętrznej. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 16. 16. Definicje i pojęcia Wikipedia: Komunikacja wewnętrzna to ogólna nazwa procesów komunikacji (formalnych i nieformalnych), które organizacja inicjuje ze swoim bliskim otoczeniem, tj. z osobami, z którymi relacja wymaga wsparcia, przede wszystkim z pracownikami i członkami organizacji. Głównym celem komunikacji formalnej jest informowanie pracowników i członków o kierunkach rozwoju i wynikach organizacji (i / lub zespołu), do którego należą. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 17. 17. Definicje i pojęcia Komunikacja wewnętrzna jest kluczowym składnikiem strategii budowania zaangażowania pracowników. Komunikacja wewnętrzna polega na dzieleniu znaczeo i ich rozumieniu, nie tylko na przekazywaniu informacji. Komunikacja wewnętrzna jest funkcją lub działem organizacji, który identyfikuje i zaspokaja potrzeby informacyjne współpracowników. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 18. 18. Definicje i pojęcia Rola specjalistów odpowiadających za komunikację ulega zmianie – osoby, które dotąd przekazywały informacje coraz częściej odpowiadają „jedynie” za stworzenie platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy pracownikami. MyRagan.com Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 19. 19. Definicje i pojęcia Powiedz mi, a zapomnę Pokaż mi, a zapamiętam Zaangażuj mnie, a zrozumiem Konfucjusz Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 20. 20. Definicje i pojęcia organizacja = organizm Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 21. 21. Definicje i pojęcia układ krwionośny - przepływ informacji komunikacja = + wewnętrzna układ odpornościowy - integracja Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 22. 22. Definicje i pojęcia Wartości wyznawane Wartości przez deklarowane pracowników przez firmę Postawy i zachowania pracowników Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 23. 23. Definicje i pojęcia misja, wizja, cele strategiczne potrzeby pracowników komunikacja wewnętrzna kultura organizacyjna Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 24. 24. Jak to zrobid?!
 25. 25. Definicje i pojęcia Jaki pan, taki kram. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 26. 26. Definicje i pojęcia Kto z kim przystaje, takim się staje. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 27. 27. Definicje i pojęcia Bliższa ciału koszula. Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 28. 28. Definicje i pojęcia Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 29. 29. Czym to zrobid?
 30. 30. Definicje i pojęcia Narzędzia komunikacji wewnętrznej • komunikacja słowna • komunikacja pisemna • komunikacja audiowizualna • komunikacja wirtualna Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 31. 31. Definicje i pojęcia Komunikacja elektroniczna: informowanie Komunikacja pisemna: zrozumienie Komunikacja bezpośrednia: zmiana postaw Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 32. 32. Definicje i pojęcia Spójnośd komunikacji w organizacji • Komunikacja wewnętrznakrwioobiegiem • Public Relations ciałem • Marketing szatą Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości, 14 – 20 listopada 2011r.
 33. 33. „Budowa strategiikomunikacji wewnętrznej”19 – 20 XII 2011r.Pracownia Kompetencji
 34. 34. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK I: Punkty wyjścia i punkty dojścia w budowaniu strategii komunikacji wewnętrznej • Komu i po co potrzebna jest strategia komunikacji wewnętrznej? • Przesłanki dla zbudowania strategii komunikacji wewnętrznej • Czynniki determinujące komunikację wewnętrzną w organizacji • Miejsce komunikacji wewnętrznej w organizacji • Badania i przygotowanie organizacji do zbudowania strategii komunikacji wewnętrznej
 35. 35. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK II: Cele i zadania strategii komunikacji wewnętrznej • Od celów organizacji do celów komunikacji wewnętrznej • Zadania i cele zarządu • Potrzeby i oczekiwania pracowników • Konflikt interesów? • Rola komunikacji nieformalnej w organizacji – jak ją wykorzystad? • Uczestnicy procesu i kierunki komunikacji
 36. 36. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK III: Narzędzia komunikacji wewnętrznej • Przegląd, charakterystyka i zastosowanie • Nowe media w komunikacji wewnętrznej • Jak optymalnie dobrad narzędzia w strategii komunikacji wewnętrznej? • Marketingowe wsparcie strategii komunikacji wewnętrznej.
 37. 37. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK IV: Budowa strategii komunikacji wewnętrznej • Kroki budowania i wprowadzania strategii komunikacji wewnętrznej • Elementy strategii • Dokumenty i procesy wspierające budowę strategii • Od organizacji do jednostki • Od celów do planów • Od planów do treści • Matryce komunikacji wewnętrznej
 38. 38. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK V: Wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej • Angażowanie pracowników w procesy komunikacji wewnętrznej • Kontrola wdrożenia i efektywności działao komunikacji wewnętrznej • Spójnośd komunikacji w organizacji
 39. 39. Budowa strategii komunikacji wewnętrznej BLOK VI: O czym komunikator wiedzied powinien • Jak rozmawiad z zarządem? • Kompetencje komunikatora • Typowe prawidłowości komunikacji wewnętrznej
 40. 40. Dane kontaktowe Dziękuję i zapraszam  DULNIK communico Karolina Dulnik kom.: (+48) 696.782.861 mail: karolina@dulnik.com.pl www.dulnik.com.pl

×