Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data science w ubezpieczeniach

861 views

Published on

Data science w ubezpieczeniach - Agnieszka Zdebiak (Fundacja DataSci)

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Data science w ubezpieczeniach

 1. 1. Big Data w UbezpieczeniachData Science w ubezpieczeniach
 2. 2. About Me Agnieszka Zdebiak @AZdebiak Agnieszka.Zdebiak@gmail.com 15 years experience software designer data scientist BigB.it DataSci.EU Data Science Warsaw
 3. 3. Ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę
 4. 4. Matematyka aktuarialna Matematykę aktuarialną zapoczątkowały w XVIIw prace angielskiego astronoma E. Halleya dotyczące wymieralności w wybranej populacji
 5. 5. Data Scientist
 6. 6. Aktuariusz Wymagania - wykształcenie wyższe, preferowane kierunki matematyka, ekonomia, finanse - egzamin aktuarialny (ewentualnie w trakcie egzaminów aktuarialnych) jako dodatek - doświadczenia w dziale aktuariatu w spółce życiowej bądź majątkowej - preferowane obszary aktuarialne: taryfikacja, wycena produktów, rezerwy, raportowanie - wysoko rozwinięte kompetencje analityczne - biegła znajomość programu Excel - znajomość SQL oraz SAS jako atut
 7. 7. Data Scientist - biegła znajomość programu Excel -znajomość SQL oraz SAS jako atut - doświadczenia w dziale aktuariatu w spółce życiowej bądź majątkowej, - preferowane obszary aktuarialne: taryfikacja, wycena produktów, rezerwy, raportowanie - wysoko rozwinięte kompetencje analityczne -wykształcenie wyższe, preferowane kierunki matematyka, ekonomia, finanse -egzamin aktuarialny (ewentualnie w trakcie egzaminów aktuarialnych) - jako dodatek
 8. 8. Aktuariusz Opis stanowiska - przeprowadzanie analiz aktuarialnych portfela ubezpieczeń - współpraca przy wycenie oraz tworzeniu produktów ubezpieczeniowych - kontrola rentowności wdrożonych produktów kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego i operacyjnego - doskonalenie systemu informacji aktuarialnej, zapewnienie poprawności raportowania danych aktuarialnych -ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - praca z produktami majątkowymi oraz życiowymi
 9. 9. Matematyka aktuarialna Osoba 55-letnia wpłaca przez 10 lat składkę roczną Π z góry i następnie od 65 roku życia otrzymuje roczną rentę bezterminową w wysokości 1 . Znaleźć Π , jeśli Π jest składką netto. Przyjąć i=5%.
 10. 10. Matematyka aktuarialna Osoba 55-letnia wpłaca przez 10 lat składkę roczną Π z góry i następnie od 65 roku życia otrzymuje roczną rentę bezterminową w wysokości 1 . Znaleźć Π , jeśli Π jest składką netto. Przyjąć i=5%. Π = 1,51
 11. 11. Matematyka aktuarialna Koszty rzeczywiste usługi ubezpieczeniowej znane są po zakończeniu okresu ubezpieczenia
 12. 12. Programy lojalnościowe
 13. 13. Źródła danych
 14. 14. Use Cases
 15. 15. Use Cases z obszaru ubezpieczeń
 16. 16. Porównywarki
 17. 17. Porównywarki Google Compare Auto Insurance Services, Inc. is now licensed to sell insurance in all 50 U.S. states.
 18. 18. Safe driving rewarded
 19. 19. Pay per mile
 20. 20. Pay per mile
 21. 21. New car and insurance
 22. 22. Get healthy - get rewarded
 23. 23. Get healthy - get rewarded
 24. 24. P2P Insurance
 25. 25. P2P Insurance peer-to-peer insurance concept, which rewards small groups of users with a cash-back bonus at the end of each year they remain claimless
 26. 26. Grupowe ubezpieczenia
 27. 27. Grupowe ubezpieczenia
 28. 28. Grupowe ubezpieczenia
 29. 29. Let’s talk @AZdebiak Agnieszka.Zdebiak@gmail.com Data science

×