Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 53

Cancer 2

0

Share

Download to read offline

cancer, pathophysiology, metastasis, telomerase

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cancer 2

 1. 1. Пухлина як типовий патологічний процес Науковий співробітник відділу ЗМПФ ін-ту фізіології НАН України, к.м.н. Пашевін Д.О
 2. 2. Пухлина – типовий патологічний процес, що характеризується безмежним і безконтрольним ростом клітин, що не пов’язаний з потребами організму
 3. 3. 50% первинні продукти на основі вуглецю 1% біомаси
 4. 4. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні-добре • Всі клітини рівні між собою • Тривалість життя клітини не обмежується • Клітина має право на поділ • Всі продукти поділяються за потребами • Клітини не вбивають інші клітини
 5. 5. • Гіпоталамус,епіфіз • Гіпофіз - кишеня Ратке+епендима+нейросекреторні клітини • Мозкова частина наднирників-нейробласти • Щитоподібна, прищитоподібні, тимус, кортекс наднирників-ектодерма
 6. 6. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні-добре • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • Клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ • Всі продукти поділяються за потребами • Клітини не вбивають інші клітини
 7. 7. Вкорочення теломерних послідовностей
 8. 8. Кінцева недореплікація
 9. 9. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні- добре • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • (не всі) клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ • Всі продукти поділяються за потребами • Клітини не вбивають інші клітини
 10. 10. Регуляція клітинного циклу
 11. 11. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні-добре • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • (не всі) Клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ (якщо це потрібно організму) • Всі продукти поділяються за потребами • Клітини не вбивають інші клітини
 12. 12. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні- добре • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • (не всі) Клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ (якщо це потрібно організму) • Всі продукти поділяються за дозволом • Клітини не вбивають інші клітини
 13. 13. • Одноклітинні-погано, багатоклітинні-добре • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • (не всі) Клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ (якщо це потрібно організму) • Всі продукти поділяються за дозволом • Клітини не вбивають інші клітини (без потреби)
 14. 14. Властивості пухлинних клітин - Імморталізація (втрата ліміту Хейфліка, відсутність апоптозу) - Порушення регуляції поділу - Вихід з-під контролю імунної системи - Атипізм
 15. 15. ОНКОГЕННІ ФАКТОРИ ФІЗИЧНІ: іонізуюче опромінення, ультрафіолетове опромінення ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ БІОЛОГІЧНІ: ДНК та РНК-вмісні віруси ХІМІЧНІ: поліциклічні та гетероциклічні вуглеводні, алкілюючі, ацетилюючі сполуки, ароматичні аміни, аміди та ін. - порушення гормонального гомеостазу - генетична схильність - хромосомні хвороби (нестабільність геному) та ін.
 16. 16. СТАДІЇ ОНКОГЕНЕЗУ 2. Промоція (розбурювання) – активація поділу клітин, що мають потенціну здатність до безмежного, неконтрольованого поділу 1. Трансформація (ініціація) – утворення клітини, що має потенційну здатність до безмежного, неконтрольованого поділу 3. Прогресія – набуття нових властивостей пухлинними клітинами, що дозволяють безмежно, та неконтрольовано ділитися та розповсюджуватися
 17. 17. Апоптоз
 18. 18. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРИРОДУ ОНКОГЕНІВ 3. Проонкогени активно експресуються у проліферуючих клітинах і є абсолютно необхідними для життєдіяльності організму. Це – ПРОТОНКОГЕНИ, гени, що кодують білки-регулятори клітинного поділу 1. У деяких вірусів є гени, продукти яких порушують регуляцію клітинного циклу. Це - ОНКОГЕНИ, а такі віруси є онкогенними 2. В геномі кожної клітини є онкогени, але в неактивному стані. При онкогенезі відбувається активація ПРООНКОГЕНІВ, акі кодують патогенні онкопротеїни
 19. 19. Порушення регуляції поділу
 20. 20. МЕХАНІЗМИ ОНКОГЕНЕЗУ ЕПІГЕНЕТИЧНІ не передбачають стійких змін в генетичному апараті клітин, а вказують на порушення регуляції поділу клітин МУТАЦІЙНІ передбачають стійкі зміни в генетичному апараті клітин (мутації)
 21. 21. Хронічний міелолейкоз
 22. 22. ГОЛОВНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ ПРОТООНКОГЕНІВ 1. Транслокація в ділянку активної транскрипції Наприклад, перенос гену myc з 8 на 14 хромосому в ділянку генів легких ланцюгів імуноглобулінів → збільшення myc → активація поділу (лімфома Беркіта) Транслокація гена abl з 9 на 22 хромосому → надлишкова продукція ABL (тир-ПК) → активація поділу ( хронічний мієлолейкоз) 2. Ампліфікація Наприклад, збільшення кількості копій N-myc (в нормі знаходиться в 2 хромосомі) → утворення гомогеннозабарвлених регіонів, інтеграція копій до інших хромосом (4, 9, 13), накопичення екстрахромосомних копій → активація транскрипції ДНК (нейробластома, рак легень) 3. Генна мутація Наприклад, мутація гена ras → порушення гідролізу ГТФ (ГДФ має пригнічувати активність G-протеїна) → підтримання G-протеїна в постійно активному стані → активація транскрипції ДНК (разні пухлини)
 23. 23. Порушення клітинного циклу
 24. 24. Порушення клітинного циклу
 25. 25. Порушення клітинного циклу
 26. 26. Метастазування
 27. 27. Метастазування
 28. 28. 3. Виживання в циркулюючій крові 1. Адгезія та проникнення крізь базальну мембрану 2. Проникнення крізь судинну стінку (інтравазація) 4. Прикріплення до судинної стінки 5. Проникнення крізь ендотелій та базальну мембрану (екстравазація) 6. Активація ангіогенезу та проліферація в іншому органі
 29. 29. • Одноклітинні-добре, багатоклітинні-погано • Всі клітини рівні між собою (але деякі рівніше) • (не всі) Клітини живуть, скільки завгодно • Клітина має право на поділ (якщо це потрібно організму) • Всі продукти поділяються за дозволом • Клітини не вбивають інші клітини (без потреби)
 30. 30. “Надо чтить потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...“

×