Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 53

ушкодження міокарда атеросклероз

2

Share

Download to read offline

ушкодження міокарда атеросклероз

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ушкодження міокарда атеросклероз

 1. 1.  Патофізіологія серцево-судинної системи: недостатність серця від ушкодження міокарда, атеросклероз.  Лектор – Пашевін Денис Олександрович, к.м.н., науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіолоії ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ – неспроможність органу забезпечувати нормальний хвилинний об`єм крові 1.Недостатність серця від перевантаження 2. Недостатність серця через ушкодження міокарда 3. Змішана 4.Позаміокардіальна  
 3. 3. УШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА Коронарогенні Некоронарогенні - гіпоксичний некроз - електролітно-стероїдна кардіопатія - аутоімунне ушкождення - інфекційний міокардит -спадкові міокардіодистрофії та інші АТЕРОСКЛЕРОЗ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ
 4. 4. АТЕРОСКЛЕРОЗ - ГОЛОВНИЙ ВБИВЦЯ НА ПЛАНЕТІ
 5. 5. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ
 6. 6. Атеросклероз прецеребральних і церебральних артерій Хронична недостатність церебрального кровообігу, інфаркт мозку (ішемичний інсульт) Атеросклероз коронарних артерій ІХС (стенокардія, інфаркт міокарду, порушення ритму серця, серцева недостатність) Атеросклероз аорти Гіпертензія, аневризма аорти, тромбоэмболії великого кола кровообігу Атеросклероз ниркових артерій Вазоренальна артеріальна гіпертензія, нефросклероз Атеросклероз мезентеріальних артерій інфаркти кишківника Атеросклероз судин нижніх кінцівок Переміжна кульгавість, гангрена пальців и стопи
 7. 7. АРТЕРІОСКЛЕРОЗ – патологічний процес, що характерізується втратою еластичності артеріальних судин Атеросклероз (Marchand F.J., 1904) Артеріосклероз Менкеберга (1903) Гіаліновий та гіперпластичний артеріолосклероз
 8. 8. Артеріосклероз  Менкеберга – форма  ушкодження артеріальної стінки, при якій  відбувається некроз і кальцифікація медії  (медіакальциноз, дистрофічна кальцифікація)
 9. 9. Патогенез артеріосклерозу Менкеберга
 10. 10. БИЦЬ Юрій Вікторович – створив експериментальну модель артеріосклерозу Менкеберга
 11. 11. Дія пошкоджуючого фактору викликає різке порушення життєдіяльності та загибель певної кількості клітин судинної стінки Активація протеолітичних ферментів, призводить до руйнування білків позаклітинного матриксу Порушення внутрішньоклітинного іонного гомеостазу за рахунок зазначених вище факторів виснажує системи енергозабезпечення, (що можуть бути і первинно ушкоджені); Заміщення детриту компонентами сполучної тканини, що продуються ГМК та фібробластами, які були ушкоджені меншою мірою, та кальцифікація медії; Порушення системи крові, зокрема, у кальцієвому гомеостазі, зсіданні крові, ліпідному складі сприяють ушкодженю клітин судинної стінки, але не мають вирішального значення.
 12. 12. Атеросклероз – патологічний  процес, що супроводжується  відкладенням ліпідів, сполучної  тканини та елементів крові при  ушкодженні інтими артерій, та може  спричинювати утворення атером,  фіброз і тромбоутворення  
 13. 13. СТАДІЇ АТЕРОСКЛЕРОЗУСТАДІЇ АТЕРОСКЛЕРОЗУ Ініціальне ушкодження Жирова смужка Проміжне ушкодження Атерома Фіброатерома Ускладнене ушкодження
 14. 14. Що первинно при атеросклерозі?Що первинно при атеросклерозі? УшкодженняУшкодження судинної стінкисудинної стінки Порушення ліпідногоПорушення ліпідного спектру кровіспектру крові Rudolf Virchow Ross R., Glomset J.A. та ін. J.L. Goldstein та ін. Н.Н.Анічков
 15. 15. МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ:МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ: КОНЦЕПЦІЯКОНЦЕПЦІЯ “ВІДПОВІДЬ НА УШКОДЖЕННЯ”“ВІДПОВІДЬ НА УШКОДЖЕННЯ” ФАКТОРИ УШКОДЖЕННЯФАКТОРИ УШКОДЖЕННЯ ЕКЗОГЕННІ: - токсичні впливи (паління); - хронічні інфекції (вірус герпесу I типу, цитомегаловірус, хелікобактер пілорі, хламідії та ін.); - іонізуюче випромінювання та ін. ЕНДОГЕННІ: - гідростатичний тиск (тиск зсуву); - гіперліпідемія, - модифіковані ліпопротеіни; - вільні радикали; - гіперглікемія та ін.
 16. 16. Функції ендотеліоциту - контроль за судинним тонусом - контроль за згортанням крові та адгезією тромбоцитів - регулювання міграції лейкоцитів - регулювання запального процесу
 17. 17. Platelets: key players in vascular inflammation. Delia Projahn and Rory R. Koenen©2012 by Society for Leukocyte Biology
 18. 18. МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ:МЕХАНІЗМИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ: ““ЛІПІДНА” КОНЦЕПЦІЯЛІПІДНА” КОНЦЕПЦІЯ
 19. 19. ЛІПОПРОТЕЇНОВИЙ ОБМІНЛІПОПРОТЕЇНОВИЙ ОБМІН
 20. 20. МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИМОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ
 21. 21. ПІНІСТА КЛІТИНА ПІД ЕЛЕКТРОННИМ МІКРОСКОПОМ
 22. 22. Атеросклероз та артеріальна гіпертензія – circulus viciosus судинної патології Хронічне ушкодження судинної стінки Розвиток атеросклерозу Ендотеліальна дисфункція Порушення регуляції судинного тонусу Підвищення артеріального тиску
 23. 23. ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУАРТЕРІОСКЛЕРОЗУ Thoma R. (1921): при атеросклерозі первинно уражуються еластичні компоненти судин Balo J. та Banga I.: екстракти підшлункової залози найбільшою мірою здатні руйнувати еластичні волокна судинної стінки, виділення еластази Robert L. із співавторами (1989): відкриття еластинових рецепторів Биць Ю.В., Веремєєнко К.М., Досенко В.Є. (1998): порушення балансу між еластазою та її інгібіторами при моделюванні артеріо- атеросклерозу
 24. 24. БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЧЕРЕЗ ЕЛАСТИНОВІ РЕЦЕПТОРИ ЕФЕКТ ТИПИ КЛІТИН Індукція адгезії клітин до еластинових волокон Гладеньком`язові клітини (ГМК), фібробласти Вивільнення оксиду азоту (NО) та NО-залежна вазоділятація Ендотеліальні клітини, ГМК Хемотаксична міграція Моноцити Фібробласти ГМК Підвищення продукції активних форм кисню та вільних радикалів Макрофаги Активація проліферації клітин Фібробласти
 25. 25. Схема убіквітин-залежного протеасомного протеолізу
 26. 26. ШЛЯХИ УЧАСТІ ПРОТЕАСОМНОГО ПРОТЕОЛІЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ Протеоліз модифікованих при оксидативному стресі білків Участь в обміні ліпопротеїдів Регулювання поділу і диференціації клітин Регуляція апоптозу ГМК та ендотелію Експресія молекул клітинної адгезії Деградація білків з коротким терміном “напівжиття” (NFkB, p53, та ін.)
 27. 27. Трипсиноподібна, хімотрипсиноподібна та ПГПГ активність тканин аорти кроля : 1- контроль, 2- чотири тижні холестеринової дієти, 3- вісім тижнів холестеринової дієти * - Р < 0,05 0 0,02 0,04 0,06 0,08 1 2 3 мкмАМСхмгбілкузахв 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 2 3 мкмАМСхмгбілкузахв 0 0,05 0,1 0,15 0,2 1 2 3 мкмАМСхмгбілкузахв * * * *
 28. 28. Морфологія судинної стінки контрольних кролів ( зріз аорти, подвійне забарвлення гематоксилін/ Oil red, збільшення Х 20; Х40)
 29. 29. Морфологія судинної стінки кролів, що перебували на холестериновій дієті ( зріз аорти, подвійне забарвлення гематоксилін/ Oil red, збільшення Х 20; Х40)
 30. 30. Морфологія судинної стінки кролів, що перебували на ХС дієті, і отримували “Корвітин” (зріз аорти, гематоксилін/ Oil red, збільшення Х 20; Х40)
 31. 31. Інші теорії атерогенезу • Моноклональна • Лізосомна • Інфекційна (вірусна, хламідійна) • Аутоімунного ушкодження • Гормонального дисбалансу
 32. 32. Метаболічний синдром: - резистентність до інсуліну - гіперглікемія - ожиріння - гіпертензія -дисліпідемія
 33. 33. Близько 30% населення розвинених країн страждають на Х-синдром
 34. 34. «The pathogenesis of metabolic syndrome remains debated» - так починається абсолютна більшість наукових статей
 35. 35. Гіпертонічна хвороба Неадекватні умови життя, генетична схильність інсулінорезистентність Ожиріння, дисліпідемія, ЦД Гіперлептинемія, гіпогрелінемія гіперінсулінемія Зростання к-сті альдостерону Порушення харчової поведінки Прозапальні цитокіни атеросклероз Активація проліферації проліферація ГМК
 36. 36. Порушення регуляції синтезу адипокінів
 37. 37. Поліморфізми в наступних генах збільшують ймовірність метаболічного синдрому • Аполіпопротеїни APOA1/C3/A4/A5 APOA5 rs662799 • Лептин/рецептор LEP G-2548A, LEPR Q223R • Грелін/рецептор • TRIB3 Q84R (блок інсулінової рецепції на АКТ) • Інсулінові рецептори
 38. 38. Профілактика атеросклерозу або як померти не від нього?

×