Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 28

патофізіологія білої крові

0

Share

Download to read offline

лейкоцитозы, лейкозы

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

патофізіологія білої крові

 1. 1. Патофізіологія білої крові Лектор - к.м.н, доцент Пашевін Д.О.
 2. 2. Лейкоцитоз-збільшення загальної абсолютної кількості лейкоцитів в одиниці об‘єму крові • Абсолютний – внаслідок активації лейкопоезу • Відносний (перерозподільний) – внаслідок демаргінації лейкоцитів та їх виходу з депо
 3. 3. Схема кровотворення в кістковому мозку
 4. 4. Нейтрофільні гранулоцити • До 75% лейкоцитів крові • Хемотаксис (формілметіонін, пурини, антитіла, фібрин) • МПО, еластаза, катепсин G, дефензини, лізоцим, лактоферрин • Метаболічний вибух • Фагоцитоз • Формування нейтрофільних пасток
 5. 5. Метаболічний (респіраторний, кисневий) вибух – ланцюг біохімічних реакцій, спрямований на вбивство фагоцитованого об‘єкту
 6. 6. Нейтрофільні екстрацеллюлярні пастки (НЕТ) За умов активації флогогенним агентом нейтрофіли здатні викидати свою ДНК з сорбованими на ній бактерицидними речовинами
 7. 7. Лімфоцит • 20-40% лейкоцитів • НЕ ЗДАТНІ до фагоцитозу • В-лімфоцити синтезують АТ • Антитіла НЕ МАЮТЬ прямої цитотоксичної дії. Функція АТ-активація хемотаксису, комплементу та ін.
 8. 8. Лімфоцит Т-кілер розпізнає вірус- інфіковані клітини, після чого викликає їх апоптоз
 9. 9. Моноцит • 4-8% лейкоцитів • Фагоцитоз • Секреція (ІЛ, TNF, фактори росту і тп.) • Антигенна презентація
 10. 10. Базофільний гранулоцит • В крові може взагалі не виявлятися (абазофілія) • Базофілія можебути при анафілаксії та мієлопроліферативних хворобах) Еозинофільний гранулоцит • Знижує активність алергічної компоненти запалення (інактивація БАР, гальмування дегрануляції тканинних базофілів), антигельмінтний захист
 11. 11. Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0-1 2-5 0-1 1-5 50-70 20-40 5-10
 12. 12. Методи підрахунку лейкоцитарної формули
 13. 13. Простий зсув ліворуч (L=10-12x 109 /Л) Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0-1 2 0-1 6 50 30 10
 14. 14. Регенеративний зсув (L=12-20x 109 /Л) Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0-1 2-5 5 10 45 30 5
 15. 15. Гіперрегенеративний зсув (L=20-30x 109 /Л) Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0-1 1 15 30 35 15 4
 16. 16. Регенеративно-дегенеративний зсув (L=10x 109 /Л) Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0-1 0-1 1-5 45 40 5 5
 17. 17. Дегенеративний зсув (L=3x 109 /Л) Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозинофільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Юні П/я С/я % 0 0 0 25 25 45 5
 18. 18. Приклади змін лейкоцитарної формули • Моноцитоз – туберкульоз, сифіліс, хвороби з ГЗТ (НЯК, тиреоїдит і т.п) • Еозинофілія – завершення запального процесу, алергічні реакції, гельмінтози • лімфоцитоз – вірусні інфекції, фізіологічний лімфоцитоз
 19. 19. ЛЕЙКОЗИ (класифікація FAB) Гострі Хронічні Лімфобластні (L1-L3) Мієлобластні (М0 - М7) Мієлоїдний Лімфоїдний •Волосатоклітинний •ПЛ •ХММЛ •Поліморфноклітин ний При гострих лейкозах здатність клітин до диференціації втрачена/порушена, при хронічних-збережена
 20. 20. Етіологія лейкозів • Фізичні (опромінення) • Хімічні (ПАВ, цитостатики) • Біологічні (віруси HTLV-1) Екзогенні Ендогенні • Зниження протипухлинного імунітету • Генетичні передумови
 21. 21. В етіології всіх підтипів гострих і хронічних лейкозів мають місце хромосомні аномалії
 22. 22. Гострий міелобластний лейкоз • Найчастіше є наслідком мієлодиспластичних станів (ПНГ, еритроцитоз) • Внаслідок втрати здатності до диференціювання в кров виходять бластні клітини і формується т.зв “лейкемічний провал” Гранулоцити Агранулоцити Види Базофільні Еозино фільні Нейтрофільні Лімфоцити Моноцити Б Юні П/я С/я % 0-1 4 10 0 0 50 25 10
 23. 23. Гострий лімфобластний лейкоз • При надмірній/порушеній стимуляції системи антитілоутворення можливе порушення регуляції геному, що виражається в транслокації 8 14 з утворенням активного гену С- myc
 24. 24. Хронічний мієлоцитарний лейкоз • В результаті порушеннь регуляції геному відбувається транслокація 9 22 з утворенням “Філадельфійської хромосоми” та експресією комплексу Abl-bcr, що є тирозиновою протеїнкіназою
 25. 25. Хронічний лімфолейкоз •В переважній більшості- клон В- клітин •Має значні хромосомні аберрації •Невиліковне захворювання
 26. 26. Лімфоми Неопластичне утворення з клонів лімфоцитів, що бере початок поза межами кісткового мозку Ходжкінскі (лімфогранульоматоз) Неходжкінські

×