Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 53

протеасомний протеоліз-та-пастки-смерті

0

Share

Download to read offline

changes of proteasomal proteolysis, NETosis and some pathology

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

протеасомний протеоліз-та-пастки-смерті

 1. 1. Протеасомний протеоліз та пастки смерті: Участь протеасом у формуванні та реалізації імунної відповіді і NET Д.О. Пашевін, к.м.н., науковий співробітник відділу ЗМПФ інституту фізіології НАНУ ім.О.О.Богомольця
 2. 2. Відкриття убіквітин-залежного протеасомного протеолізу
 3. 3. Протеасомний протеоліз-основний механізм утилізації внутрішньоклітинних білків • Білки з коротким періодом напівжиття • Білки з порушеною структурою (missfolding, порушення через зовнішні впливи) • Білки систем передачі позаклітинних сигналів, і т.д…
 4. 4. Структура конституційної протеасоми caspase-like, trypsin-like, and chymotrypsin-like activity for cleavage after acidic, basic, and hydrophobic amino acids. And PA700 to rule them all…
 5. 5. Механізм руйнування протеїнів
 6. 6. Специфічність розпізнавання субстрату
 7. 7. АТФ-залежність
 8. 8. Стрес ендоплазматичного ретикулума
 9. 9. Аутофагія
 10. 10. Зменшення активності конституційної протеасоми
 11. 11. Збільшення активності конституційної протеасоми
 12. 12. Імунопротеасома iProteasome
 13. 13. Заміщення активних субодиниць на індуцибельні (основна причина-вплив на клітину γ – IFN)
 14. 14. Зміни експресії генів PSM у щурів із спонтанною гіпертензією
 15. 15. CANCER
 16. 16. Nakajo syndrome, also called nodular erythema with digital changes
 17. 17. • age-related macular degeneration • Huntington’s disease • aged and Alzheimer’s disease brains • traumatic brain injury • enterovirus myocarditis • human type 1 diabetes • multiple myeloma cell growth • lipodystrophy syndrome • multiple sclerosis
 18. 18. Тимопротеасома
 19. 19. Нейтрофільні екстрацелюлярні пастки
 20. 20. Що таке НЕТ?
 21. 21. Фактори, що здатні викликати формування нейтрофільних екстрацеллюлярних пасток
 22. 22. Внутрішньоклітинний каскад реалізації NET
 23. 23. Антимікробні та цитотоксичні речовини, що наявні в нейтрофільних екстрацеллюлярних пастках
 24. 24. Види формування нейтрофільних екстрацелюлярних пасток
 25. 25. NET і тромбоутворення
 26. 26. ANCA
 27. 27. NFkappaB – транскрипційна відповідь на запалення
 28. 28. Нейтрофільні гранулоцити кроля (культивування в середовищі RPMI, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide) Збільшення х 20 Збільшення х 40
 29. 29. Нейтрофільні гранулоцити кроля, вплив PMA (рhorbol 12-myristate 13-acetate), середовище RPMI, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide Збільшення х 20 Збільшення х 100
 30. 30. Нейтрофільні гранулоцити кроля, вплив CL (clasto-Lactacystin β-lactone), середовище RPMI, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide Збільшення х 20 Збільшення х 40
 31. 31. Нейтрофільні гранулоцити кроля, вплив CL і PMA (clasto-Lactacystin β-lactone), середовище RPMI, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide
 32. 32. Співвідношення кількості нейтрофілів з різними варіантами формування NETs CL 0 250 500 750 1000 клітини без ознак NETs клітини з порушеннями реалізації NETs клітини з ознаками NETs PMA 0 250 500 750 1000 клітини без ознак NETs клітини з порушеннями реалізації NETs клітини з ознаками NETs PMA+CL 0 50 100 150 200 клітини без ознак NETs клітини з порушеннями реалізації NETs клітини з ознаками NETs контроль 0 250 500 750 1000 клітини без ознак NETs клітини з ознаками NETs
 33. 33. Кокультивування нейтрофілів з неонатальними кардіоміоцитами щура, середовище DMEM, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide Збільшення х 40
 34. 34. Кокультура нейтрофілів з неонатальними кардіоміоцитами щура, вплив PMA, середовище DMEM, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide Збільшення х 40 Збільшення х 40
 35. 35. Кокультура нейтрофілів з неонатальними кардіоміоцитами щура, вплив PMA і протеасомного інгібітору CL, середовище DMEM, подвійне забарвлення Hoehst 3334, propidium iodide Збільшення х 40 Збільшення х 40
 36. 36. Кількість кардіоміоцитів з ознаками некрозу в кокультурі з нейтрофільними гранулоцитами при різних варіантах формування NETs (відсотки) 0 5 10 15 20 25 30 35 контроль PMA лактацистин PMA+лактацистин
 37. 37. Кількість кардіоміоцитів з ознаками некрозу в кокультурі з нейтрофільними гранулоцитами при різних варіантах формування NETs за умов аноксії 0 10 20 30 40 50 60 контроль PMA лактацистин PMA+лактацистин
 38. 38. Дякую за увагу
 39. 39. Цитокіни, що синтезуються в нейтрофілах
 40. 40. • reduced response to virus reduced MHC class I expression chymotrypsin-like activity of the immune subunit provides a larger pool of precursors LPS stimulation of LMP2-deficient cells was less able to activate NF-κB due to reduced IκB degradation

×