Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang

904 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Why soft skills are so important - Vo Hoang Thuy Trang

 1. 1. Passerelles numériques DEV DAY 2015 A Gateway for Life
 2. 2. 2 KỸ NĂNG MỀM LÀ GÌ? Các kỹ năng giúp con người tư duy và tương tác với con người Kỹ năng mềm tạo nên giá trị của bạn: Quyết định bạn là ai? Bạn làm việc thế nào?
 3. 3. 3 TẠI SAO KỸ NĂNG MỀM QUAN TRỌNG? • Tạo sự khác biệt • Công cụ để nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình “ Having hard skills gets you hired; lacking soft skills gets you fired.”
 4. 4. 4 CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN CÓ CHO CÔNG VIỆC IT LÀ GÌ?
 5. 5. 5 IT MARKET STUDY 2013| 5 kỹ năng mềm hàng đầu cho nhân viên IT mới ra trường 5 Top 5 ¹ Phản hồi từ 52/61 công ty được phỏng vấn
 6. 6. 6 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 6 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập
 7. 7. 7 BÍ QUYẾT THUYẾT TRÌNH TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG • Kỹ năng giao tiếp • Cấu trúc bài thuyết trình • Thực hành
 8. 8. 8 IT MARKET STUDY 2013| Các kỹ năng khó tìm thấy ở sinh viên mới ra trường 8 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 11% 14% 16% 16% 27% 30% Critical mind Business support ability Motivation / commitment Responsibility / Reliability Sales skills Autonomy/ability to take initiative Problem solving Writing / Reporting Searching & self-learning / Autonomy Logical thinking Teamwork English skills Interpersonal and communication skillsKỹ năng giao tiếp và ứng xử Viết/ Báo cáo Giải quyết vấn đề Độc lập/ có khả năng đưa sáng kiến Kỹ năng sales Có trách nhiệm/ Đáng tin cậy Có động lực/ Cam kết Có khả năng hỗ trợ kinh doanh Tư duy phản biện Top 5 ² Phản hồi từ 37/61 công ty được phỏng vấn Kỹ năng tiếng Anh Làm việc nhóm Tư duy logic Tìm kiếm và tự học/Độc lập
 9. 9. 9 KỸ NĂNG MỀM

×