Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SỰ KHÁC BIỆT HÓA THƯƠNG HIỆU - Diễn giả Nguyễn Đức Sơn

2,725 views

Published on

Bài thuyết trình nằm trong sự kiện Kỷ Nguyên Khách Hàng Lai nằm trong chuỗi sự kiện DIGITAL STORY - Chuỗi sự kiện tiếp thị số lớn nhất trong năm, nơi hội tụ của các best Storyteller.

Published in: Marketing

SỰ KHÁC BIỆT HÓA THƯƠNG HIỆU - Diễn giả Nguyễn Đức Sơn

 1. 1. Brand Differentiation in Today World
 2. 2. Các vấn đề liên quan đến Quản trị thương hiệu Nghiên cứu thương hiệu Chiến lược thương hiệu Bộ nhận diện thương hiệu Truyền thông thương hiệu Cơ cấu quan hệ thương hiệu Giá trị thương hiệu
 3. 3. Toàn bộ hoạt động quản trị thương hiệu chỉ có một mục đích là khác biệt hoá sản phẩm dịch vụ của bạn so với các đối thủ cạnh tranh. How you differentiate your product and service from all your competitors is the whole focus of successful brand management (Steve Cone - CMO City Group)
 4. 4. Brand & Communications Academy 7 “Marketing bao gồm 90% Chiến lược và 10% công việc Tác nghiệp”(Al Ries)
 5. 5. “Stratçgos” (stratus) (meaning Army) and “ago” (meaning Leading)
 6. 6. Brand & Communications Academy The art of marketing is the art of brand building. If you are not a brand, you are a commodity. Then price is everything and the low-cost producer is the only winner 9 P h i l i p K o t l e r
 7. 7. Brand & Communications Academy 11
 8. 8. Brand & Communications Academy 12
 9. 9. 17 Làm thể nào để Khác biệt hoá thương hiệu?
 10. 10. .....Trước tiên hãy hiểu đúng bản chất của thương hiệu
 11. 11. .....Thương hiệu không phải một logo đẹp
 12. 12. ...không chỉ là một slogan ấn tượng
 13. 13. Finger licking good The City never sleeps Sống để rong ruổi, rong ruổi để sống The bigger the burger, the better the burger
 14. 14. .....thương hiệu không phải là những gì bạn thấy mình trong gương
 15. 15. ..... thương hiệu quan trọng như thế nào?
 16. 16. Brand & Communications Academy 166 tỷ USD 114 tỷ USD 112 tỷ USD 90 tỷ USD 78 tỷ USD 50%-80% of Market Capitalization 27
 17. 17. Brand & Communications Academy $ John Stuart - Former CEO Quaker 28
 18. 18. Brand & Communications Academy 29
 19. 19. .....nhưng ngày nay
 20. 20. ...bạn không còn là ông chủ của thương hiệu
 21. 21. ...bạn không còn là ông chủ của thương hiệu
 22. 22. ..... thương hiệu dễ tổn thương hơn
 23. 23. ..... khách hàng ngày càng khó tính
 24. 24. .....họ cần nhắc rất lý tính
 25. 25. .....nhưng lại quyết định theo cảm tính
 26. 26. Nhưng bạn có thể tác động đến tình yêu của Ông chủ - khách hàng này!
 27. 27. Brand & Communications Academy 38
 28. 28. ..... Khác biệt hoá thương hiệu bắt đầu từ Định vị thương hiệu
 29. 29. 41 Brand Positioning is a battle to occupy a differentiated single word in the mind of a prospect
 30. 30. ...làm thế nào để Khác biệt thương hiệu?
 31. 31. ..... khác biệt có thể bằng chức năng
 32. 32. Brand Perfomance 45
 33. 33. ..... khác biệt bằng cảm xúc
 34. 34. Brand imagery
 35. 35. People making decision are tense, under pressure, and rationality is reassuring. But emotion are more rewarding, both in the short and long- term. (Maurice Levy, Chairman, Publicic Group, Paris)
 36. 36. ..... khác biệt này cần được truyền thông như thế nào?
 37. 37. ..... đầu tiên cần phải hấp dẫn. Không hấp dẫn không ai xem!
 38. 38. ... Thông điệp hay chưa đủ, thông điệp phải gắn với giá trị cốt lõi của thương hiệu
 39. 39. ..... không nên nói quá nhiều thứ về thương hiệu
 40. 40. 58 Thương hiệu cần một liên tưởng
 41. 41. Mercedes: “the ultimate sitting machine.” BMW: “the ultimate driving machine.” 59
 42. 42. ..... Digital trở nên công cụ để giao tiếp quan trọng
 43. 43. ..... cần phải thấu hiểu
 44. 44. ..... cần được cá nhân hoá
 45. 45. ..... cần được cá nhân hoá
 46. 46. ..... Thương hiệu không cần phải làm hài lòng tất cả
 47. 47. ..... thương hiệu mạnh thường được coi như những con người
 48. 48. The CreatorThe Outlaw The MagicianThe Hero The Lover The Jester
 49. 49. ..... luôn giữ kết nối với khách hàng
 50. 50. ... khác biệt thương hiệu qua cách kể một câu chuyện hấp dẫn
 51. 51. Thương hiệu là những gì khách hàng cảm nhận & lan truyền về bạn một cách tự nguyện
 52. 52. Nguyên tắc để Thương hiệu trở nên khác biệt bền vững Tập trung: một thông điệp Sáng tạo: biết kể câu chuyện hấp dẫn Năng lượng: tương tác thường xuyên Khác biệt: bám vào giá trị cốt lõi Phù hợp: hướng tới khách hàng mục tiêu
 53. 53. Brand Mantra Focus Unique Creativity Energy Relevance
 54. 54. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 55. 55. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 56. 56. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 57. 57. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 58. 58. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 59. 59. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 60. 60. ..... và khách hàng là những “đứa trẻ” nghe kể chuyện
 61. 61. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 62. 62. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 63. 63. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 64. 64. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 65. 65. Focus Unique Creativity Energy Relevance
 66. 66. BrandE ssence BrandAss ociation BrandReso urces Brand Market Brand Usage Brand Aw areness BrandL oyalty Brand Structure Brand Protection BrandE negy Brand Quality
 67. 67. BrandE ssence BrandAss ociation BrandReso urces Brand Market Brand Usage Brand Aw areness BrandL oyalty Brand Structure Brand Protection BrandE negy Brand Quality
 68. 68. BrandE ssence BrandAss ociation Brand Aw areness BrandL oyalty BrandReso urces Brand Market Brand Usage Brand Structure Brand Protection Bran d Enegy Brand Quality

×