Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xây dựng và bảo vệ
Thương hiệu
Một số quan điểm chưa
chính xác về xây dựng
thương hiệu
#1
Xây dựng thương hiệu
chỉ liên quan đến hoạt
động quảng cáo và tiếp
thị
Quản 
trị
Thương
Hiệu
# 2
Chất lượng tốt quan
trọng hơn Thương hiệu?
Chất lượng Thật
& Chất lượng theo Cảm nhận
#3 
Thương hiệu có brand
awarenes (nhận biết)
cao là thương hiệu mạnh
#4
Xây dựng thương hiệu
là có một logo đẹp, một
slogan ấn tượng và một
cái tên dễ nhớ.
#5
Chiến lược Marketing
bao gồm Chiến lược
thương hiệu
16
17
Brand Management at P&G now encompasses
four functions -- including, of course, Brand
Management (formerly known as market...
#6
Nhận diện thương hiệu (Brand
Identity) là Hình ảnh thương
hiệu (Brand Image)?
Brand Identity: được quyết định bởi
thương hiệu để chuyển tải thông điệp
định vị chủ quan của thương hiệu.

Brand Image: đ...
Chiến lược –> Nhận diện –> Hình ảnh
Strategy –> Identity–> Image
#7
Customer Insights (Sự thật
ngầm hiểu về khách hàng) là tất
cả những thông tin liên quan đến
khách hàng.
Data và Information có thể là có thể không
phải là Insights.
<
Insights là thông tin sử dụng được để làm
căn cứ đưa ra các...
An insight is a statement based on a deep
understanding of target audience attitudes
and beliefs, which connect at an emot...
#8
Đối với một thương hiệu
lớn, có nên truyền thông
nhiều hơn một điểm
khác biệt (USPs)?
#9
Nhận thức của khách hàng có thể
thay đổi?
Listerin 
Listerin: the taste you hate,
twice a day / Mùi vị bạn
ghét hai lần mỗi ngày 
Perception: hơi thở có mùi thuốc
Listerin vs Scope
Lê Quốc Vinh, Chairman & CEO, Le Group of Companies
| vinhlq | @vinhlq_lemedia | Lequocvinh.com |
KHỦNG
HOẢNG
TRUYỀN
THÔNG...
a Worldwide Partners, Inc. Agency
a Worldwide Partners, Inc. Agency
It’s not what happens, but what you do with
it that really counts.
Điều quan trọng không
phải những gì đã xảy ra,
mà là hà...
PR xây dựng giá trị thương hiệu
Nhận biết
thương hiệu
Chất lượng cảm nhận
Sự mong muốn
thương hiệu
Lòng trung thành với th...
HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
ẤN TƯỢNG LIÊN TƯỞNG
TÍNH CÁCH
VĂN HOÁ
PR xây dựng giá trị thương hiệu
KHÔNG CÓ
KHÔNG CÓ THƯƠNG
HIỆU
PR TẠO RA UY
TÍN ĐỂ BẢO VỆ
BRAND
Mạng xã hội...
a Worldwide Partners, Inc. Agency
a Worldwide Partners, Inc. Agency
24h0
0
12h0
0
6h0
0
0h0
0
Crisis xuất hiện
Những tin hiệu đầu tiên
của khủng hoảng
Twitter / Facebook Posts /
Báo chí tìm ...
SOCIAL
MEDIA
CORPORATE
THE MEDIA
CONSUMERS
AUTHORITIES
SHARE
HOLDERS
EMPLOYEES
PARTNERS,
DEALERS
Ma trận thông tin thời mạ...
Gustave Le Bon
(1841 - 1931)
Tâm lý học đám đông...
a Worldwide Partners, Inc. Agency
01 người
tiêu dùng
FORUM BÁO CHÍ
MẠNG
XÃ HỘI
CƠ QUAN
QUẢN LÝ
a Worldwide Partners, Inc. Agency
Doanh nghiệp hôm nay dễ bị tổn thương
hơn rất nhiều khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Một người tiêu dùng cũng có thể làm phá...
Ivy Lee
(1877 – 1934)
Hãy nói sự thực, bởi
vì sớm hay muộn,
công chúng cũng biết
mà thôi. Và nếu công
chúng không ưa
những...
•  Chủ động thông tin
•  Thành lập nhóm tác chiến
•  Gặp gỡ tư vấn
•  Bình tĩnh, sáng suốt, thực tế
•  Tích cực hợp tác vớ...
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Sự kiện Kỷ Nguyên Khách Hàng Lai nằm trong chuỗi sự kiện DIGITAL STORY - Chuỗi sự kiện tiếp thị số lớn nhất trong năm, nơi hội tụ của các best Storyteller.

 • Login to see the comments

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

 1. 1. Xây dựng và bảo vệ Thương hiệu
 2. 2. Một số quan điểm chưa chính xác về xây dựng thương hiệu
 3. 3. #1 Xây dựng thương hiệu chỉ liên quan đến hoạt động quảng cáo và tiếp thị
 4. 4. Quản trị Thương Hiệu
 5. 5. # 2 Chất lượng tốt quan trọng hơn Thương hiệu?
 6. 6. Chất lượng Thật & Chất lượng theo Cảm nhận
 7. 7. #3 Thương hiệu có brand awarenes (nhận biết) cao là thương hiệu mạnh
 8. 8. #4 Xây dựng thương hiệu là có một logo đẹp, một slogan ấn tượng và một cái tên dễ nhớ.
 9. 9. #5 Chiến lược Marketing bao gồm Chiến lược thương hiệu
 10. 10. 16
 11. 11. 17
 12. 12. Brand Management at P&G now encompasses four functions -- including, of course, Brand Management (formerly known as marketing), Market Research, Communications (known as public relations at some companies and up until a couple of years ago as external relations at P&G), and Design (Advertising Age, 8/2014)
 13. 13. #6 Nhận diện thương hiệu (Brand Identity) là Hình ảnh thương hiệu (Brand Image)?
 14. 14. Brand Identity: được quyết định bởi thương hiệu để chuyển tải thông điệp định vị chủ quan của thương hiệu. Brand Image: được quyết định bởi khách hàng; do khách hàng cảm nhận khách quan.
 15. 15. Chiến lược –> Nhận diện –> Hình ảnh Strategy –> Identity–> Image
 16. 16. #7 Customer Insights (Sự thật ngầm hiểu về khách hàng) là tất cả những thông tin liên quan đến khách hàng.
 17. 17. Data và Information có thể là có thể không phải là Insights. < Insights là thông tin sử dụng được để làm căn cứ đưa ra các giải pháp làm hài lòng khách hàng.
 18. 18. An insight is a statement based on a deep understanding of target audience attitudes and beliefs, which connect at an emotional level with your consumer, provoking a clear response (This brand understands me! That is exactly how I feel!) which has the power to change consumer behavior (Pat Conroy - Vice President of Deloitte)
 19. 19. #8 Đối với một thương hiệu lớn, có nên truyền thông nhiều hơn một điểm khác biệt (USPs)?
 20. 20. #9 Nhận thức của khách hàng có thể thay đổi?
 21. 21. Listerin Listerin: the taste you hate, twice a day / Mùi vị bạn ghét hai lần mỗi ngày Perception: hơi thở có mùi thuốc
 22. 22. Listerin vs Scope
 23. 23. Lê Quốc Vinh, Chairman & CEO, Le Group of Companies | vinhlq | @vinhlq_lemedia | Lequocvinh.com | KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG a Worldwide Partners, Inc. Agency
 24. 24. a Worldwide Partners, Inc. Agency
 25. 25. a Worldwide Partners, Inc. Agency
 26. 26. It’s not what happens, but what you do with it that really counts. Điều quan trọng không phải những gì đã xảy ra, mà là hành động thế nào. Ed. J. Martens President, Wordsnorth Communication Services a Worldwide Partners, Inc. Agency
 27. 27. PR xây dựng giá trị thương hiệu Nhận biết thương hiệu Chất lượng cảm nhận Sự mong muốn thương hiệu Lòng trung thành với thương hiệu BIẾT QUEN THƯƠNG THÂN KHÁC BIỆT LỢI ÍCH LÒNG TIN TƯ CÁCH
 28. 28. HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG LIÊN TƯỞNG TÍNH CÁCH VĂN HOÁ PR xây dựng giá trị thương hiệu
 29. 29. KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ THƯƠNG HIỆU
 30. 30. PR TẠO RA UY TÍN ĐỂ BẢO VỆ BRAND
 31. 31. Mạng xã hội... a Worldwide Partners, Inc. Agency
 32. 32. a Worldwide Partners, Inc. Agency
 33. 33. 24h0 0 12h0 0 6h0 0 0h0 0 Crisis xuất hiện Những tin hiệu đầu tiên của khủng hoảng Twitter / Facebook Posts / Báo chí tìm đến / Tin tức đầu tiên online Mạng xã hội tràn ngập posts, comments, trích links / Báo Mới / LinkHay / Đọc báo Báo mạng đăng lại / Những bài viết sâu hơn / Báo giấy vào cuộc / CẢ THẾ GIỚI ĐÃ BIẾT Khủng hoảng truyền thông thời digital... a Worldwide Partners, Inc. Agency
 34. 34. SOCIAL MEDIA CORPORATE THE MEDIA CONSUMERS AUTHORITIES SHARE HOLDERS EMPLOYEES PARTNERS, DEALERS Ma trận thông tin thời mạng xã hội a Worldwide Partners, Inc. Agency
 35. 35. Gustave Le Bon (1841 - 1931) Tâm lý học đám đông... a Worldwide Partners, Inc. Agency
 36. 36. 01 người tiêu dùng FORUM BÁO CHÍ MẠNG XÃ HỘI CƠ QUAN QUẢN LÝ a Worldwide Partners, Inc. Agency
 37. 37. Doanh nghiệp hôm nay dễ bị tổn thương hơn rất nhiều khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Một người tiêu dùng cũng có thể làm phá sản một doanh nghiệp. Báo chí thiếu khách quan sẽ chặn đứng mọi cơ hội của doanh nghiệp Xử lý sự cố cần nhanh chóng, trực diện và tích cực, không né tránh. Đừng xem nhẹ mạng xã hội. Lấy uy tín đối với người tiêu dùng làm kim chỉ nam. a Worldwide Partners, Inc. Agency
 38. 38. Ivy Lee (1877 – 1934) Hãy nói sự thực, bởi vì sớm hay muộn, công chúng cũng biết mà thôi. Và nếu công chúng không ưa những gì bạn đang làm, thì hãy thay đổi chính sách và đưa vào quỹ đạo những điều họ muốn. a Worldwide Partners, Inc. Agency
 39. 39. •  Chủ động thông tin •  Thành lập nhóm tác chiến •  Gặp gỡ tư vấn •  Bình tĩnh, sáng suốt, thực tế •  Tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và báo chí •  Tôn trọng quyền lợi của khách hàng, công chúng •  Tìm kiếm đồng minh, cơ hội •  Tiếp tục chủ động hợp tác sau khủng hoảng •  Hoảng sợ, mất bình tĩnh •  Chia rẽ, chỉ trích, đổ trách nhiệm •  Cố chấp, bảo thủ hoặc đơn độc giải quyết •  Né tránh cung cấp thông tin •  Nói dối •  Tìm cách che dấu thông tin •  Xoá bài, xoá comment •  Can thiệp, mua chuộc báo chí Nên Không nên a Worldwide Partners, Inc. Agency

×