Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КЛІТИННИЙ ЦИКЛ:
ВІД МІТОЗУ ТО СМЕРТІ
Основні види
клітинного
поділу
• Мітоз
• Мейоз
Клітинний
цикл
МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
ФАКТОРИ, ЩО
КОНТРОЛЮЮТЬ
КЛІТИННИЙ ЦИКЛ
Цикліни – білки,
концентрація яких
циклічно змінюється
протягом клітинного
циклу
Ци...
МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
Фактори, що стимулюють
клітинний цикл – фактори росту
• Стимулюють клітини до поділу
• Запускають зв`язування циклінів із ...
Фосфорилювання-дефосфорилювання та
протеасомний протеоліз – найважливіші
внутрішньоклітинні регуляторні
механизми клітинно...
ДЕГРАДАЦІЯ (ПРОТЕОЛІЗ) БІЛКІВ
ОБМЕЖЕНИЙ
НЕОБМЕЖЕНИЙ
ПОЗА-
КЛІТИННИЙ
ВНУТРІШНЬО-
КЛІТИННИЙ
ОБМЕЖЕНИЙ
НЕОБМЕЖЕНИЙ
- активаці...
1977 р. - нелізосомний шлях руйнування
внутрішньоклітинних білків
80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ
Альфред Гольдберг
Білок-мішень
Убіквітин
E1
ПРОТЕАСОМА
20S cубодиниця
α-кільце
β-кільце
19S cубодиниця
УБІКВІТИН-ЗАЛЕЖНИЙ ПРОТЕАСОМНИЙ
ПРОТЕ...
Арон Чехановер Аврам Гершко Ірвін Роуз
За відкриття убіквітин-залежного механізму
руйнування білків
The Nobel Prize in Che...
Роль протеасомного протеолізу в
організмі
Протеоліз “зношених”,
модифікованих,
окиснених білків
Регуляція поділу та
дифере...
ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИНИ
ЗАПРОГРАМОВАНА НЕЗАПРОГРАМОВАНА
АПОПТОЗ АУТОФАГІЯ НЕКРОЗ
НЕОНАТАЛЬНИЙ КАРДІОМІОЦИТ ЩУРА
ПІСЛЯ 24 ГОДИН КУЛЬТИВУВАННЯ
АПОПТОЗ (від грец. apoptosis – опадання, листопад) –
біологічно запрограмована загибель клітини, процес елімінації
клітин,...
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПОПТОЗУ ТА
НЕКРОЗУ
АПОПТОЗ НЕКРОЗ (ОНКОЗ)
ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ + + + -
ЗМІНИ КЛІТИННОЇ
МЕМБРА...
ФАКТОРИ, ЩО ІНДУКУЮТЬ АПОПТОЗ
Фізичні – іонізуюче
випромінювання, УФ-
випромінювання, гіпертермія
Хімічні – канцерогени (П...
• Мембранні
• Мітохондріальні
• Ядерні
Механізми запуску апоптозу
МЕМБРАННИЙ МЕХАНІЗМ АПОПТОЗУ
Caspases (Cysteine-
dependent
aspartate-directed
proteases)
активуються
шляхом
обмеженого
протеолізу!
ЯДЕРНИЙ МЕХАНІЗМ АПОПТОЗУ
АУТОФАГІЯ - [греч. auto и phagos – самопоїдання] –
біологічно запрограмований шлях деградації білків та
цілих органел за у...
DIFFERENT TYPES OF CELL DEATH IN
CULTURE OF NEONATAL CARDIOMYOCYTES
Visualization of living, necrotic and apoptotic cells ...
АУТОФАГІЧНА КЛІТИННА
СМЕРТЬ
Молекулярні
механізми
аутофагії
mTOR –
mammalian target of
rapamycin
РАПА-нуї – батьківщина
Streptomyces hygroscopicus,
продуцента РАПАміцина
Duran A. et al. p62 is a key regulator of nutrient sensing in the mTORC1 pathway //
Mol Cell. 2011 Oct 7;44(1):134-46.
Активація mTOR відбувається на
поверхні лізосом за рахунок
активації амінокислотами
Н+
-АТФази (водневої помпи)
Jenna L. J...
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія

Download to read offline

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології

Клітинний цикл, апоптоз, аутофагія

 1. 1. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ: ВІД МІТОЗУ ТО СМЕРТІ
 2. 2. Основні види клітинного поділу • Мітоз • Мейоз
 3. 3. Клітинний цикл
 4. 4. МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
 5. 5. ФАКТОРИ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬ КЛІТИННИЙ ЦИКЛ Цикліни – білки, концентрація яких циклічно змінюється протягом клітинного циклу Циклін-залежні кінази (Cdks) – ферменти, що активують інші протеїни за наявності циклінів та забезпечують: - конденсацію хроматину - формування веретена поділу - деградацію ядерної оболонки та органел клітини
 6. 6. МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
 7. 7. Фактори, що стимулюють клітинний цикл – фактори росту • Стимулюють клітини до поділу • Запускають зв`язування циклінів із циклін- залежними кіназами
 8. 8. Фосфорилювання-дефосфорилювання та протеасомний протеоліз – найважливіші внутрішньоклітинні регуляторні механизми клітинного циклу
 9. 9. ДЕГРАДАЦІЯ (ПРОТЕОЛІЗ) БІЛКІВ ОБМЕЖЕНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ ПОЗА- КЛІТИННИЙ ВНУТРІШНЬО- КЛІТИННИЙ ОБМЕЖЕНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ - активація внутрішньоклітинних проферментів системи апоптозу, ПОМК та ін. - активація проферментів системи травлення, зсідання крові, -комплементу та ін. - перетравлення білків у системі травлення - протеасомний протеоліз - лізосомний протеоліз
 10. 10. 1977 р. - нелізосомний шлях руйнування внутрішньоклітинних білків 80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ Альфред Гольдберг
 11. 11. Білок-мішень Убіквітин E1 ПРОТЕАСОМА 20S cубодиниця α-кільце β-кільце 19S cубодиниця УБІКВІТИН-ЗАЛЕЖНИЙ ПРОТЕАСОМНИЙ ПРОТЕОЛІЗ
 12. 12. Арон Чехановер Аврам Гершко Ірвін Роуз За відкриття убіквітин-залежного механізму руйнування білків The Nobel Prize in Chemistry 2004
 13. 13. Роль протеасомного протеолізу в організмі Протеоліз “зношених”, модифікованих, окиснених білків Регуляція поділу та диференціації клітин Регуляція транскрипції та трансляції Регуляція аутофагії Регуляція апоптозу Імунна відповідь, презентація антигенів Деградація білків з коротким терміном “напівжиття”
 14. 14. ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИНИ ЗАПРОГРАМОВАНА НЕЗАПРОГРАМОВАНА АПОПТОЗ АУТОФАГІЯ НЕКРОЗ
 15. 15. НЕОНАТАЛЬНИЙ КАРДІОМІОЦИТ ЩУРА ПІСЛЯ 24 ГОДИН КУЛЬТИВУВАННЯ
 16. 16. АПОПТОЗ (від грец. apoptosis – опадання, листопад) – біологічно запрограмована загибель клітини, процес елімінації клітин, що вичерпали ліміт поділу, завершили виконання своїх функцій або клітин з порушеннями генетичного апарату МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ АПОПТОЗУ: фрагментація ДНК, каріорексис, каріолізис, конденсація мітохондрій, утворення апоптотичних тілець та ін.
 17. 17. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПОПТОЗУ ТА НЕКРОЗУ АПОПТОЗ НЕКРОЗ (ОНКОЗ) ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ + + + - ЗМІНИ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ Збереження цілісності, утворення апоптотичних тілець Порушення цілісності ЗМІНИ В ЦИТОПЛАЗМІ Конденсація цитоплазми, деградація білків цитоскелету Аутоліз ЗМІНИ ЯДЕРНОГО АПАРАТ У Конденсація, впорядкована фрагментація хромосом Набухання, невпорядкована фрагментація хромосом ЕНЕРГОЗАЛЕЖНІСТЬ + - СИНТЕЗ БІЛКА + - ШВИДКІСТЬ від 10 сек до 12 год від секунд до 1 години ЗВОРОТНІСТЬ + - ЗАПАЛЬНА ВІДПОВІДЬ - + + +
 18. 18. ФАКТОРИ, ЩО ІНДУКУЮТЬ АПОПТОЗ Фізичні – іонізуюче випромінювання, УФ- випромінювання, гіпертермія Хімічні – канцерогени (ПАВ, нітрозаміни, аміноазосполуки та ін.), цитостатики Біологічні – віруси, в тому числі онкогенні ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ - підсилення (ослаблення) впливу гормонів і факторів росту (статеві гормони, катехоламіни, TGF-β та ін.) - дефіцит або надлишок інтерлейкінів (цитокінів) - вплив інтерферонів - аноїкоз - втрата більшої частини цитоплазми - активація перекисного, вільнорадикального окиснення - гіпоксія - гіпоглікемія, - гіперглікемія та ін.
 19. 19. • Мембранні • Мітохондріальні • Ядерні Механізми запуску апоптозу
 20. 20. МЕМБРАННИЙ МЕХАНІЗМ АПОПТОЗУ
 21. 21. Caspases (Cysteine- dependent aspartate-directed proteases) активуються шляхом обмеженого протеолізу!
 22. 22. ЯДЕРНИЙ МЕХАНІЗМ АПОПТОЗУ
 23. 23. АУТОФАГІЯ - [греч. auto и phagos – самопоїдання] – біологічно запрограмований шлях деградації білків та цілих органел за участі лізосомного апарату, механізм, що запезпечує клітину поживними речовинами в разі переходу на ендогенне харчування
 24. 24. DIFFERENT TYPES OF CELL DEATH IN CULTURE OF NEONATAL CARDIOMYOCYTES Visualization of living, necrotic and apoptotic cells with use of Hoechst 33342 Visualization of autophagic cells with use of monodansylcadaverine
 25. 25. АУТОФАГІЧНА КЛІТИННА СМЕРТЬ
 26. 26. Молекулярні механізми аутофагії
 27. 27. mTOR – mammalian target of rapamycin
 28. 28. РАПА-нуї – батьківщина Streptomyces hygroscopicus, продуцента РАПАміцина
 29. 29. Duran A. et al. p62 is a key regulator of nutrient sensing in the mTORC1 pathway // Mol Cell. 2011 Oct 7;44(1):134-46.
 30. 30. Активація mTOR відбувається на поверхні лізосом за рахунок активації амінокислотами Н+ -АТФази (водневої помпи) Jenna L. Jewell, Ryan C. Russell & Kun-Liang Guan Amino acid signalling upstream of mTOR Nature Reviews Molecular Cell Biology 14, 133-139 (March 2013)
 • ssuser6895911

  Jan. 18, 2020

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології

Views

Total views

525

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×