Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie 5 mijn onderneming en mijn loon

2,768 views

Published on

Hoe fiscaalvriendelijk verlonen

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sessie 5 mijn onderneming en mijn loon

 1. 1. Mijn onderneming en mijn loon Fiscaalvriendelijk belonen UNIZO Lerend netwerk – 1/6/2016
 2. 2. De menu • Loon in de éénmanszaak • Loon in de vennootschap • De sociale bijdragen • Fiscaalvriendelijk belonen • De (fiscale) addertjes
 3. 3. • Ontvangsten winst ontvangsten - BTW omzet - onkosten - Sociale lasten - Belastingen Netto inkomen Loon in de éénmanszaak
 4. 4. Loon in de éénmanszaak Éénmanszaak = geen afgescheiden vermogen tussen onderneming en privé vermogen Loon = alles wat overblijft GEVAAR = correcte planning van geldstromen Vuistregeltjes: maximum x% van verkopen opnemen als ‘leefgeld’
 5. 5. Loon in de éénmanszaak (para)fiscaal: • Personenbelasting = via voorafbetalingen per kwartaal • Sociale bijdragen = via kwartaalbijdragen, waarbij referte- inkomen kan geraamd worden  kan schommelen gedurende het jaar op basis van inschattingen en verwachtingen
 6. 6. Loon in de vennootschap • Vennootschap = afzonderlijk vermogen • Loon = bedrijfskost (rekening 618xxx in het standaard rekeningschema)
 7. 7. Loon in de vennootschap (para)fiscaal: • In vennootschap = aftrekbare beroepskost • Persoonlijk: – Personenbelasting = via inhouding van bedrijfsvoorheffing door de vennootschap – Sociale bijdragen = via kwartaalbijdragen op basis van referte- inkomen (vooraf goed bepaalbaar)
 8. 8. Sociale bijdragen • Berekeningsbasis = inkomen van het huidige jaar • ~ 21% • Voorlopige bijdragen ifv uw inkomen van 3 jaar geleden • https://www.zenito.be/sites/default/files/document_file/nzenito-bijdragen16-tabel_final.pdf
 9. 9. Sociale bijdragen 2016201520142013 Referte-inkomen = 40.000 euro Voorlopige bijdrage = 2.235 / kwartaal 8.940 / jaar
 10. 10. Sociale bijdragen 2019201820172016 Voorlopige bijdrage = 2.235 / kwartaal 8.940 / jaar Reëel inkomen = 30.000 euro Bijdragen = 6.708 euro Teruggave van 2.232 euro
 11. 11. Sociale bijdragen Referte-inkomen 3 jaar geleden Actie Risico Hoger dan huidig inkomen Referte-inkomen niet aanpasbaar, tenzij bewijs dat dit lager ligt dan: 26.021,33  bijdrage van 1.453/kwartaal 13.010,67  bijdrage van 726,94/kwartaal Aangepast referte-inkomen < werkelijk inkomen = Financiële sanctie Lager dan huidig inkomen Vrijwillig optrekken van referte- inkomen huidig jaar
 12. 12. Sociale bijdragen • Sociale bijdragen door vennootschap laten betalen of niet? – Sociale bijdragen = persoonlijke kost (‘facturen’ komen privé toe) – Betaling door vennootschap = voordeel alle aard voor de bedrijfsleider, dus vormt belastbaar loon – Conclusie: zelf betalen of via vennootschap = fiscaal neutraal • http://www.cannaerts.be/blog/sociale-bijdragen-door-de-vennootschap-laten-betalen/
 13. 13. Fiscaalvriendelijk verlonen De menu  Van éénmanszaak naar vennootschap  Dividenden (in al zijn vormen)  Vermijd beroepsinkomen
 14. 14. Fiscaalvriendelijk verlonen - vaststellingen • Beroepsinkomsten = zwaar belast – Sociale bijdragen (21%) + personenbelasting (45%/50%) • Beroepsinkomsten < 30.000 euro blijven in de personenbelasting relatief vriendelijk belast • Sociale bijdragen = plafondinkomen van 82.800 euro
 15. 15. Vennootschap oprichten • Interessant vanaf +/- 60.000 belastbaar inkomen (voor sociale bijdragen) • Enkel fiscaal interessant als je je eigen loon laag kan houden (idealiter 36.000 euro bruto voor sociale bijdragen) • Fiscale besparing, maar te relativeren…; idealiter in combinatie met andere fiscale tips (individuele pensioentoezegging(IPT), liquidatiereserves, ‘lage’ belastingdruk zolang geld niet wordt uitgekeerd  investeringen, …) • Laag loon op termijn te verhogen omwille van IPT
 16. 16. Dividenden • Belastingdruk op ‘normale’ dividenden Winst voor belastingen 100 Vennootschapsbelasting (33,99%) -33,99 Netto winst (uitkeerbaar als dividend) 66,01 Roerende voorheffing 27% -17,82 Netto voor de aandeelhouder 48,19
 17. 17. ‘belastingvriendelijke’ dividenden Wat? Netto bij aandeelhouder VVPR-bis Kapitaalinbrengen in geld na 1/7/2013 3 jaar wachttijd 56,10% VVPR-ter (liquidatiereserve) ‘anticipatieve’ heffing van 10% daarna wachttijd van 5 jaar 57,00% VVPR-ter (liquidatiereserve) ‘anticipatieve’ heffing van 10% Belastingvrij na liquidatie van vennootschap 60,00%
 18. 18. Vermijd beroepsinkomsten • Huurinkomsten – Opgelet voor huurherkwalificatie (enkel bebouwde onroerende goederen) • Roerende inkomsten – Dividenden – Intresten (opgelet: fiscaal begrensd) – Auteursrechten (contract!)
 19. 19. Vermijd beroepsinkomsten • Onkosten eigen aan de werkgever – Cfr. rulings & terugkerende bedragen • Pensioenopbouw – Individuele Pensioen Toezegging
 20. 20. Fiscaalvriendelijke beroepsinkomsten • Forfaitair geraamde voordelen alle aard – Waarbij forfait < werkelijk genoten voordeel – Meestal wel: Huispersoneel, GSM, computer & internet, personenwagen – Meestal niet: woning of 2e verblijf, elektriciteit, verwarming
 21. 21. De fiscale addertjes… Contract Stabiel Marktconform Consequent 4 elementen die je fiscale constructie veiliger maken…
 22. 22. De fiscale addertjes • Is loon altijd een fiscaal aftrekbare kost? – Link met art.49 WIB • Relatie met beroepsinkomsten / activiteit(?) van de vennootschap • Cfr recente Cassatie-rechtspraak • Boodschap 1: – Wees voorzichtig met ‘too good to be true’ verhalen… – Informeer u goed • Boodschap 2: – Er kan veel, maar met mate – overdrijf niet!
 23. 23. Extraatjes… • Fiscale planning via holdingstructuur • Fiscale planning met vastgoed
 24. 24. Meer weten? • www.cannaerts.be  kenniscentrum

×