Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtuaaliset Päihdepaivat 2020, seminaari 1: Ruoka-avussa näkyy tuen tarpeiden kirjo

40 views

Published on


Ruoka-aputyössä kohdataan ihmisiä, joilla on monenlaista tuen tarvetta. Ruoka-aputyön rinnalla voi toteuttaa monenlaista kohtaavaa ja yhteisöllistä toimintaa. Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hanke kehitteli osallisuutta lisäävää toimintaa ruoka-avussa asioiville kuten Helsingin Vieraskodin yhteisöruokailu ja digituki.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtuaaliset Päihdepaivat 2020, seminaari 1: Ruoka-avussa näkyy tuen tarpeiden kirjo

 1. 1. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020 Virtuaaliset päihdepäivät 9.11.2020 Ruoka-avussa näkyy avun tarpeiden kirjo Sininauhaliitto Ruokajonosta osallisuuteen –hanke, Kirkkopalvelut Osallistava yhteisö –hanke ja Tampereen Kierto -hanke
 2. 2. Ruoka-avussa näkyy avun tarpeiden kirjo • Suomessa ruoka-apua ryhdyttiin toteuttamaan 90-luvun laman aikoihin ”hätäavuksi”. • Järjestöt ja seurakunnat toteuttavat ruoka-apua. • Ruoka-avun tarvitsijoiden ryhmä on heterogeeninen. • Ruoka-apu on edelleen monille välttämätön lisä arjesta selviytymiseen. • Kauppojen ja muiden lahjoittajien hävikkiruokakassi. • Osallistavat, kohtaavat ja yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit. • Koronakriisi haastoi ruoka-aputyötä kehittämään uusia kumppanuuksia ja tapoja toimia. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 3. 3. Ruokajonosta osallisuuteen –hanke 2018-20 • Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama toimintalinja 5. valtakunnallinen ESR –hanke. Painopisteenä osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta. • Tavoitteena osallistavan toiminnan kehittäminen sekä paikallisten verkostojen käynnistäminen ja tukeminen • Kohderyhmänä yhteiskunnassa syrjään jääneet ja ruoka-avussa asioivat ihmiset. • Tarkoituksena ruoka-avussa asioivien ihmisten tilanteen paraneminen • Koordinoijana Sininauhaliitto ja toteuttajatahoina Rovaniemen päiväkeskus ry, ViaDia ry (Helsinki, Jyväskylä ja Hämeenlinna), Myrskylyhty ry, Keravan seurakunta, Turun A-kilta ja Helsingin Vieraskoti ry. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 4. 4. Ruokajonosta osallisuuteen –hankkeen osallistavat toimintamallit • Kehittämistarpeet esiin ruoka-avussa asioivien alkukartoituksella • Toimintojen kokeilu ja kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa toiminta-alueilla • Jos oli mahdollisuuksia niin oli myös haasteita. • Tuloksena alueellisten tarpeiden mukaiset osallisuutta lisäävät toimintamallit ruoka-avussa asioiville: • erilaiset keskusteluryhmät, yhteisöruokailut, matalankynnyksen tuki ja ohjaus, yksilöllisyyttä korostavat ruokajaot ja virkistystoiminta vapaaehtoisille • Arvostava kohtaaminen korostuu • Lisätietoja Sininauhaliitto Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyyrnen
 5. 5. HELSINGIN VIERASKOTI - Mitä yhteisö toivoi – alkukartoitus tienviittana. - Vahvistetaan vaikuttamisen mahdollisuuksia, edistetään aitoa osallisuutta! - Yhteisö kohdattiin yksikkönä, johon kuuluu niin asukkaat kuin henkilökunta. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 6. 6. YHTEISÖRUOKAILU - Toteuttajana pääosin yhteisön asukkaat - Toteutus kerta viikkoon -> juurruttaminen kahden vuoden projektina - Yhteistyön rakentaminen ruoka-avun verkostoihin alueella - Jatkuva kehittäminen, ydintoimijat kehittämässä! Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 7. 7. DIGITUKI - Digitukipäivystykset, ”Digi-tiistai” ryhmätoiminta sekä ajanvaraus - Myös talon työntekijöille! (Asukastoimijoiden tarvittaessa työhön kutsuminen, kalenterit ja tapahtumamarkkinointi, some) - MargIt-verkoston rakentaminen 09/2018 - Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 8. 8. KOKEILUSTA HANKKEEKSI - Kokeilu takana, hanke edessä? - Margit-verkoston tuki - Digituen merkityksellisyys: digi kuuluu kaikille - Digiosallisuutta asunnottomille –hanke käynnistynyt 5/2020 Kumppanuus mm. Helsingin vieraskoti, Raittila, Kipinä ry, Tukikohta ry, Sininauhasäätiö Illusia, Hermannin erityisdiakonia, Espoon ViaDia sekä UusiX-verstas Helsingissä, Digi –ja väestötietovirasto, Kela, Helsingin kaupunki Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 9. 9. #DIGIOSALLISUUS - Päivystykset, kurssitukset, etätuki. - Asiakastyö, toimijat sekä vaikuttaminen. - Kokeile, innostu ja etene! Rohkeus palkitsee. - Taidot, välineet ja mahdollisuudet vaihtelevat paljon! - Digiosallisuus kuuluu kaikille – korona viimeisteli perustelut. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 10. 10. Piia Niilola 11/2020Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi
 11. 11. Kiitos, että kuuntelit! Piia Niilola Projektipäällikkö p. 050 428 6106 piia.niilola@sininauha.fi https://twitter.com/PiiaNiilola https://www.facebook.com/Niilola.Piia https://www.instagram.com/piia_niilola/ Facebook: https://www.facebook.com/digiosallisuus/ YouTube: Digitukea – ihan jokaiselle https://www.youtube.com/watch?v=J2Q5uDUHFjQ Janne Haikka Projektityöntekijä p. 044 491 85 66 janne.haikka@sininauha.fi https://twitter.com/digitaattori https://www.facebook.com/digitaattori https://www.instagram.com/digitaattori/ Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Piia Niilola 11/2020
 12. 12. Tutkimusjulkaisu Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? - - havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä • Torsten winter ja Tuukka Niemi • Julkaistu 30.9.2020 • Kirja on saatavilla osoitteesta: www.sininauhaliitto.fi • Aineisto kerättiin Ruokajonosta osallisuuteen –hankkeeseen osallistuneilta kyselyn avulla ja haastattelemalla hankehenkilöstöä ja yhteisötoimijoita syksyllä 2019. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 13. 13. Tutkimusjulkaisun tavoitteet 1) Ketkä Ruokajonosta osallisuuteen -hanke tavoitti? 2) Lisäsikö osallistuminen hankkeessa kehitettyyn toimintaan osallisuutta? 3) Mitkä asiat edistävät ja mitkä estävät ruoka- avun rinnalle rakennettavaa osallistavaa prosessia? Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 14. 14. Ketkä osallistuivat hankkeeseen? Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 15. 15. Ketkä osallistuivat hankkeeseen? Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen
 16. 16. Osallisuuskysymykset Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020 Taulukko 4. Osallisuuskysymysten vertailu Yhteinen keittiö -hankkeen arvioinnin* ja Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen kyselyn välillä.
 17. 17. Yhteisötoimijoiden ja hanketyöntekijöiden ajatuksia • Kohderyhmän tavoittamisen haasteet On hankalaa tehdä jotain flyeria tai millä ikinä sä mainostatkaan sitä sun ryhmää. Miten sen kirjoittaa, että ”sinä siellä ojan pohjalla, tämä on just sulle”? • Osallisuus on kohtaamista ”samalla tasolla” Ei [asiakkaat] välttämättä työntekijää kaipaa, vaan se on se kontakti toisiin ihmisiin, mitä kaivataan. • Kehittäminen vaatii organisaation innostusta ja sitoutumista. Heillä oli sellainen luulo, että heille tuodaan joku systeemi, että ”tässä ole hyvä, ruvetkaa tekemään sitä”. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 18. 18. Pohdintaa tutkimusjulkaisusta Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020 • Nuorten ja kaikkein huono-osaisimpien osallistaminen on ruoka-avun yhteydessä hankalinta. • Vapaamuotoinen yhdessäolo menee ryhmätoiminnan edelle osallisuuden kannalta. • Rooleja korostavat asenteet asiakkaita kohtaan yhteisöissä voivat olla osallisuuden rakentumiselle kielteisiä. • Muutosvastaisuus yhteisöissä on usein ruoka-aputoiminnan kehittämisen esteenä. • Osallisuustyö nähdään ruoka-apuyhteisöissä usein toissijaisena resurssien puutteen takia. • Ruoka-avun rinnalle voi kehittää kaikenlaista osallistavaa, kohtaavaa toimintaa sekä rakentaa erilaisia kumppanuuksia kohderyhmän tavoittamiseksi ja tukemiseksi
 19. 19. Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun Reetta Nick, projektipäällikkö Osallistava yhteisö 2019-2021, Ruoka-apu.fi Päihdepäivät 9.11.2020
 20. 20. Ruoka-apu Suomessa • Suomessa jaetaan vuosittain 20 milj. kg ruoka-apua, josta 90% on hävikkiruokaa • Jakajia ovat yhdistykset, seurakunnat ja kunnalliset toimijoita, yht. yli 1000 toimijaa • Ruoka-avussa asioi arvioiden mukaan 100- 200 000 suomalaista vuodessa • Korona lisäsi ruoka-avun tarvetta
 21. 21. Päihdepäivät 9.11.2020
 22. 22. Tutkimuskysymykset • miten asiakasmäärät muuttuivat keväällä 2020? • miten ylijäämä- tai lahjoitusruokaa riitti jaettavaksi keväällä 2020? • miten ruoka-aputoimijat selviytyivät keväästä 2020? • mitä ruoka-aputoimijat toivovat tehtävän, että avuntarve vähenisi? Päihdepäivät 9.11.2020 Aineistot • Verkkokysely lähetettiin Osallistava yhteisö –hankkeen verkostoille kesällä 2020, 186 vastausta • Osallistava yhteisö –hankkeen ja Sininauhaliiton järjestämien ruoka- aputoimijoiden verkkotapaamisten muistiot aj. 19.3.-4.6.2020: 11 tapaamista, 131 eri osallistujaa
 23. 23. Verkkokyselyaineisto (N = 186) Taulukko 1. Minkä kokoisella paikkakunnalla pääasiassa toimitte? (%) N Yli 200 000 asukkaan 19,4 % 36 100 000 - alle 200 000 asukkaan 8,6 % 16 50 000 - alle 100 000 asukkaan 12,9 % 24 30 000 - alle 50 000 asukkaan 7,5 % 14 alle 30 000 asukkaan 51,6 % 96 Yhteensä 100 186 Päihdepäivät 9.11.2020
 24. 24. Kuvio 1. Ruoka-aputoimijoiden raportoima asiakasmäärien muutos maalis- huhtikuussa 2020 paikkakunnan koon mukaan (%). (N = 186) Päihdepäivät 9.11.2020 33 61 34 31 24 43 6 11 15 15 5 6 15 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yli 100 000 asukkaan 30 000 - alle 100 000 asukkaan alle 30 000 asukkaan Kasvoi huomattavasti Kasvoi jonkin verran Pysyi ennallaan väheni jonkin verran Eos
 25. 25. Kuvio 2. Ruoka-aputoimijoiden raportoima asiakasmäärien muutos touko-kesäkuussa 2020 paikkakunnan koon mukaan (%). (N = 186) Päihdepäivät 9.11.2020 21 32 27 29 42 35 12 13 23 15 5 7 23 8 7 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yli 100 000 asukkaan 30 000 - alle 100 000 asukkaan alle 30 000 asukkaan Kasvoi huomattavasti Kasvoi jonkin verran Pysyi ennallaan väheni jonkin verran Eos
 26. 26. Kuvio 3. Ruoka-aputoimijoiden raportoima asiakasmäärien muutos vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paikkakunnan koon mukaan (%). (N = 186) Päihdepäivät 9.11.2020 19 53 26 38 26 51 8 8 15 19 11 4 15 3 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yli 100 000 asukkaan 30 000 - alle 100 000 asukkaan alle 30 000 asukkaan Kasvoi huomattavasti Kasvoi jonkin verran Pysyi ennallaan väheni jonkin verran Eos
 27. 27. Ylijäämäruoan riittävyys Taulukko 5. Miten ruoka-aputoimintanne on saanut ylijäämä- tai lahjoitusruokaa jaettavaksi maalis-kesäkuussa vuonna 2020? (%) N Ruoan saatavuus on ollut hyvä 36,0 67 Ruoan saatavuus on ollut suhteellisen normaalia 44,6 83 Ruoan saatavuus on ollut normaalia vaikeampaa 19,4 36 Yhteensä 100 186 Päihdepäivät 9.11.2020
 28. 28. Yhteenveto: Asiakasmäärien kasvu ja ruoan saatavuus • Peräti kolme neljästä raportoi asiakasmäärien kasvaneen joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran • Eniten asiakasmäärät kasvoivat maalis-huhtikuussa • Eniten asiakasmäärät kasvoivat asukasluvultaan 30 000 ja 100 000 välillä olevissa keskisuurissa kaupungeissa • Joka viides raportoi hävikkiruoan saatavuuden olleen riittämätöntä koronakevään aikana • Koronakriisi ei vaikuttanut yhtä merkittävästi hävikkiruoan saatavuuteen kaikissa Suomen kunnissa, normaali saatavuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita riittävää saatavuutta Päihdepäivät 9.11.2020
 29. 29. Koronatilanne vaikutti ruoka-avun järjestämiseen • Aineistona ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisten muistiot • Toiminnassa oli huomioitava • kokoontumisrajoitukset • riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset jäivät pois • hygienia- ja turvallisuusohjeet • Toiminnan muutokset • yhteisöllisten toimintojen sulkeminen • muutokset jakotilanteen sujuvoittamiseksi • jakoaikojen laajentaminen ja hajauttaminen • puhelinpalvelu, kotiinkuljetus • Tiedottamisen haasteet • muuttuneet järjestelyt, ajat ja paikat • koronaan liittyvä tiedotus Päihdepäivät 9.11.2020
 30. 30. …ja lisäsi avun tarvetta • Ruoka-avun tarve kasvoi, huhtikuussa moni kertoi jo kaksinkertaistuneista asiakasmääristä • Uudet avuntarvitsijat: erityisesti lapsiperheet, lomautetut • Hävikin saatavuus vaihteli ja ennustettavuus heikkeni →Poikkeusajan voimavarana tiivistynyt paikallinen yhteistyö sekä yhdistystoimijoiden ketteryys ja joustavuus →Yhteistyö mahdollisti hyvien käytäntöjen jakamisen, tiedon kokoamisen, antoi välineitä ja loi toivoa →Juuri nyt: kohtaavan työn, yhteisöllisyyden sekä ohjaus- ja neuvontapalvelujen jälleenrakennus Päihdepäivät 9.11.2020
 31. 31. Toimijat toivovat pitkäjänteisiä ratkaisuja • Ruoka-avun kasvaneesta tarpeesta uhkaa tulla pitkäaikaista • Mielenterveys-, päihde- ja talousvaikeudet lisääntyneet, perheiden hyvinvoinnista huolta • Yhdistykset ja seurakunnat kantoivat suuren vastuun kriisiajan hätäavusta Toimijat tunnistivat ruoka-avun tarvetta ylläpitäviä ongelmakohtia: • Perusturvan ja eläkkeiden taso ei ole kohdillaan, kun tulot eivät riitä ruokaan • Palvelujärjestelmän byrokraattisuus ja monimutkaisuus • Heikko työllisyystilanne etenkin pienillä paikkakunnilla • Asumismenojen kohtuuttomuus etenkin suurissa kaupungeissa • Ohjaus- ja neuvontapalvelujen ja kohtaavan työn puutteet Päihdepäivät 9.11.2020
 32. 32. Johtopäätökset • Suomessa on paljon niin huonosti pärjääviä kotitalouksia, että pienikin muutos toimeentulossa tai arjessa uhkaa suistaa elämän raiteiltaan. Koronakriisi paljasti, että määrä on merkittävä. • Koronakriisin alkuvaiheessa ruoka-aputoimijat ja heidän asiakkaansa olivat vaarassa jäädä oman onnensa nojaan. • Avustustoiminta on täysin riippuvaista ruokahävikistä ja jo ennen korona-aikaa sen saatavuudessa on ollut haasteita • Heikossa asemassa olevien auttamisen ei pitäisi jäädä kolmannen sektorin harteille varsinkaan kriisitilanteessa. Päihdepäivät 9.11.2020
 33. 33. Päihdepäivät 9.11.2020 Yle 12.10.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11571688
 34. 34. Verkostot ja yhteistyö kantavat • Huolet: mielenterveys-, päihde- ja talousvaikeudet lisääntyneet, perheiden hyvinvointi, yksinäisyys, pitkittyvä köyhyys • On tärkeää, että ihmisten kokonaisvaltainen avuntarve kohdataan asianmukaisin keinoin ja pitkäjänteisesti • Edellyttää yhdistysten, seurakuntien ja kuntien yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa: asiakasryhmien etu ja hyvinvoinnin edistäminen • Tulee tuntea toiset alueella toimivat ja saada riittävästi tietoa toisten toiminnasta • Verkostoyhteistyö ja koordinaatio eivät synny itsestään • Tietoa tuottamalla ja siitä viestimällä voidaan muuttaa köyhyyttä ylläpitäviä rakenteita Päihdepäivät 9.11.2020
 35. 35. Kiitokset! Reetta Nick, projektipäällikkö p. 040 809 1684 reetta.nick@kirkkopalvelut.fi Ruoka-apu.fi Myös Twitter, Facebook ja Instagram #enemmänkuinruokaa Päihdepäivät 9.11.2020
 36. 36. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020 Virtuaaliset päihdepäivät 9.11.2020 Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset mahdollistava monenlaista
 37. 37. Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset • Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset käynnistyivät 19.3.2020 yhteistyössä Osallistava yhteisö –hankkeen kanssa. • Teams-alustalla onnistuu isonkin joukon kohtaaminen • Kevään poikkeusaikana toteutuivat viikoittain, kesäkuusta alkaen joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 12-14. • Osallistujia noin 40/tapaaminen, kaiken kaikkiaan lähes 150 eri toimijaa. • Mahdollistaa tiedon saamista, hyvien käytäntöjen jakamista, vertaistukea, toimijoiden yhteistyötä. • Tapaamisten sisällön suunnittelu • Ilmoittautuminen info@ruoka-apu.fi Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Anne Hyyrynen 9.11.2020
 38. 38. Ruoka-apu.fi Osallistava yhteisö 2019-2021 9.11.2020 Projektipäällikkö Reetta Nick Verkkoviestinnän kehittäjä Annmari Salmela
 39. 39. Osallistava yhteisö 2019-2021 • Ruoka-apu.fi-verkkoalustan yhteiskehittäminen, tuottaminen ja käyttöönoton tukeminen • Valtakunnallisen yhteistyön edistäminen ja tilaisuuksien toteuttaminen • Paikallisten yhteistyöverkostojen tukeminen • Osallisuutta lisäävien työmuotojen vahvistaminen • Vaikuttamisviestintä • Rahoittaja STEA • Hallinnointi Kirkkopalvelut ry
 40. 40. • Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu • Asiakasohjauksen väline • Ajantasaiset tiedot ruoka- aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitulla alueella • Tapahtumia voi tarkastella kartan, listan tai kalenterinäkymän avulla • Palvelu on kaikille avoimesti käytettävissä ja maksuton • Käyttäjätunnukset tarvitaan vain tapahtumien ilmoittamiseen, ruoka-apua etsivä ei koskaan kirjaudu • Avattu 28.1.2020
 41. 41. • Käyttäjätunnuksia 418 (29.10.2020) • Mukana 225 eri organisaatiota, joista yli puolet yhdistyksiä, 40 % seurakuntia ja n. 5 % kuntatoimijoita • Sivulla vierailuja ka. 22 600/kk, yht. 136 000 (viimeiset 6kk) • Yhteensä 45 000 eri kävijää (6kk) Eniten vierailuja sivulla/kunta Käytetyimmät alasivut Pääsivu/hakutoiminnot Sivulla vierailleiden ikäjakauma (kaikki vierailut)
 42. 42. Mukaan Ruoka-apu.fi-sivulle • Palvelu on avoimesti käytettävissä ja maksuton • Kirjautumistunnukset voi hakea ”Hae tunnuksia”-sivulta • Tapahtumia voi ilmoittaa nimetty henkilö toimipisteestä, myös esim. vapaaehtoinen • Kysy neuvoa tai tilaa maksuton käyttöönottokoulutus: info@ruoka- apu.fi. Koulutamme myös etänä!
 43. 43. Ota yhteyttä! Reetta Nick, projektipäällikkö, p. 040 809 1684 reetta.nick@kirkkopalvelut.fi Annmari Salmela, verkkoviestinnän kehittäjä, p. 0405761017, annmari.salmela@kirkkopalvelut.fi Asiakaspalvelu: info@ruoka-apu.fi Twitter, Facebook ja Instagram: Ruoka-apu.fi #enemmänkuinruokaa
 44. 44. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Etunimi sukunimi Päiväys Monenlainen yhteistyö on tulevaisuudessa tärkeää! Kiitos kun kuuntelit!

×