Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtuaaliset Päihdepaivat 2020, seminaari 2: Kemseksi Suomessa - miten haittoja voisi vähentää?

42 views

Published on

Kemseksiin, eli tarkoitukselliseen päihteidenkäyttöön seksin yhteydessä liittyy lukuisia mahdollisia haittoja, joista osa korostuu korona-aikana.

Positiivisten Chemsex-hanke keräsi 2020 kesällä 111 vastausta verkkokyselyyn, joka oli suunnattu kemseksiä omassa elämässään kohdanneille ihmisille.

Seminaarissa tiivistetään kyselyn olennaisin anti, jonka pohjalta aiheina ovat mm. omien ja muiden rajojen kunnioittaminen sekä seksi- ja pornoriippuvuus.

Kemseksin haittojen vähentämistä on paikoin myös kyseenalaistettu, joten seminaarissa käsitellään myös siihen liittyviä eettisiä ja vastuukysymyksiä.

Mm. seksuaalisuuden moninaisuutta käsitelleistä esityksistään tunnettu Juuso Kekkonen on tehnyt kemseksiin liittyvän info-videosarjan, joka on seminaarin jälkeen kokonaisuudessaan nähtävissä Positiivisten Youtube-kanavalla.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtuaaliset Päihdepaivat 2020, seminaari 2: Kemseksi Suomessa - miten haittoja voisi vähentää?

 1. 1. Hiv ja korona-aika Tapani Valkonen, yhteisötyöntekijä
 2. 2. Positiiviset ry, HivFinland • Vuonna 1989 perustettu edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen • Valtakunnallinen järjestö • Tietoa • Tukea ja vertaistukea • Neuvontaa, seksuaalineuvontaa • Hiv-testausta • Vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa • Terveyden ja seksuaaliterveyden edistämistä Vuosittain: • Kampissa sijaitsevassa tapaamispaikassa n. 2000 käyntiä, vuonna 2020 puolet vähemmän • Tavoitetaan n. 300 – 350 eri ihmistä, hiv-positiivista tai läheistä • Palveluiden ja toiminnan piirissä n. 3500 kontaktia / käyntiä valtakunnallisesti Chemsex-hanke 2019-2021
 3. 3. Hiv nykyään • Virustaso saadaan nykyisellä lääkityksellä niin matalaksi, ettei sairaus etene eikä hiv tartu • Vanhojen tietojen hivistä ja ennakkoluulojen aiheuttama stigma aiheuttaa ongelmia monilla tasoilla • Hiv-positiivisuus ei näytä altistavan covid19 tartunnalle tai sen vakavammalle muodolle
 4. 4. Hiv on krooninen sairaus • Suomessa on todettu 4197 hiv-tartuntaa (THL, vuoden 2019 loppuun mennessä). • Hyvä hoito ja lääkitys, toimiva lääkitys ollut yli 20 vuotta. • Hiv-positiivisen henkilön elinajanodote lähes sama kuin muulla väestöllä. • Hoidossa olevien hiv-positiivisten koronatartuntariski ei ole lisääntynyt tai sairauden vakavuus lisääntynyt.
 5. 5. Hiv on krooninen sairaus • Hiv on tarttuva tauti • Hivin pääasialliset tartuntatavat seksi ja yhteiset huumeiden käyttövälineet • Stigma ja häpeä, ongelmat korostuvat eristyksen aikana • Stigmaa koetaan eniten terveydenhuollossa
 6. 6. Suojaako hiv-lääkitys korona-virukselta tai covid19 taudin vakavammalta muodolta? Who - kysymyksiä ja vastauksia • Tutkimuksissa monia rajoituksia (pieni joukko, samalla muita toimenpiteitä) • COVID19 kuolleisuudelle altistavat ikä, sekä esim. diabetes, krooninen hengityssairaus sekä korkea verenpaine ja muut sydän- ja verisuonitaudit • Samat varotoimenpiteet kuin muulla väestöllä Hiv-positiivisten ihmisten immuunivaste • Toimivalla lääkityksellä ei hiv+ eroa perusterveeseen ihmiseen • 30.4.2020 European AIDS Clinical Society, EACS ensimmäiset tulokset tutkimuksista covid19 –sairaudesta hiv-positiivisilla, Lancet
 7. 7. Korona ei saa pysäyttää hivin hoitoa ja ennaltaehkäisyä • Hiv koskettaa erityisesti erilaisia haavoittuvassa asemassa olevia marginaaliryhmiä • Lääkkeiden saatavuus, universaali hoito • Ennaltaehkäisyn kaikkia keinoja on jatkettava • Mitä tapahtuu, jos koko terveydenhuolto valjastetaan yhden epidemian hoitamiseen? • Tiedä – hoida – ennaltaehkäise (ECDC 2010)
 8. 8. Kemseksi Suomessa 2020 Miina Kajos, projektikoordinaattori, Positiiviset ry Virtuaaliset Päihdepäivät 9.11.2020
 9. 9. Kemseksi-kysely 2020 • Kemseksi (engl. chemsex) tarkoittaa tarkoituksellista päihteiden käyttöä seksin yhteydessä • Positiivisten Chemsex-hanke teki 26.5.-31.8.2020 anonyymin verkkokyselyn kemseksiä omakohtaisesti kohdanneille ihmisille • 111 vastaajaa, joista 90% oli itse käyttänyt päihteitä tarkoituksellisesti seksin yhteydessä • Muita omakohtaisen kohtaamisen muotoja olivat esim. seksikumppanien aineiden käyttö, saadut ehdotukset, kemseksi tuttavapiirissä, mielenkiinto kemseksiin, seksityö sekä vastikkeellinen seksi • Tulokset eivät ole yleistettävissä väestötasolle
 10. 10. Kemseksi ja sukupuoli • Kemseksiä esiintyy eri sukupuolilla • Päihdetyön ja seksuaalineuvonnan välistä yhteyttä on syytä yhdistää huomioiden myös sukupuolivähemmistöt • Chemsex-hankkeen kohdennuksen vuoksi esitys keskittyy jatkossa miesvastaajiin (n=59) sekä selkeisiin eroihin sukupuolten välillä • Taulukon yli 100% selittyy sillä, että jotkut ovat valinneet useamman sukupuolen
 11. 11. Käytetyt aineet • Kloorietaanin käyttöä ilmeni vain miehillä • GHB/GBL monin verroin yleisempää miehillä kuin muilla (37% vs. 8%) • Poppersit, erektiolääkkeet sekä amfetamiini ja metamfetamiini korostuivat miehillä
 12. 12. Kemseksi ei vaikuta nuorisoilmiöltä • Suurin osa vastaajista oli kemseksi-tilanteissa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. • Miesten kemseksi-tiheys suurempi kuin muiden sukupuolten • Vastaajista n. 10% oli lopettanut kemseksin • Suurin ikäryhmä 30-39-vuotiaat (40%) • Alle 30-vuotiaita neljännes, joista vain hyvin pieni osa alle 20v • Yli kolmannes > 40-vuotiaita
 13. 13. Eniten ilmaistut tarpeet (miehet) • Tiedon tarve aineiden yhteisvaikutuksista (61%) • Keinot omien (43%) ja muiden (41%) rajojen tunnistamiseen • Tuki mielenterveyteen, ihmissuhteisiin, omaan seksuaalisuuteen sekä seksi- tai pornoriippuvuuteen liittyvissä kysymyksissä (kukin näistä 38%) • Anonyymi verkkoasiointi • Kohtaamiset ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa • Jaettavat vesipullot, elimistön suola- ja nestetasapainoa ylläpitävät valmisteet sekä puhtaat käyttövälineet • Neljännes vastaajista ei kokenut tällä hetkellä erityistä tuen tarvetta • Avoimissa vastauksissa korostuivat rangaistuspainotteisen päihdepolitiikan kyseenalaistaminen sekä nykyistä asianmukaisemman päihdekasvatuksen tarve
 14. 14. Kiitos! Positiiviset ry, HivFinland Malminkatu 24 C, 00100 Helsinki +358 9 6925 441 positiiviset@positiiviset.fi www.positiiviset.fi Facebook: Positiiviset ry, HivFinland Twitter: @positiiviset Instagram: Positiiviset_hivfinland Youtube: youtube.com/channel/positiiviset Maailmanaidspaiva.com
 15. 15. Kemseksin haittojen vähentämisen etiikka ja vastuu Johanna Ahola-Launonen Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto Bioeetikko ja yhteiskuntafilosofi
 16. 16. Mitä on haitallisuus? Haittojen vähentäminen = harm reduction Vahinko, vaurio, tappio, häiriö, kiusa, vaiva, hankaluus, este; terveyden, elinympäristön tms. vaurio ja häiriö Tekeminen ja tekemättä jättäminen haitan tuottamisessa Kemseksin haitoiksi luetellaan erityisesti terveys (ja –sosiaalisia) haittoja • Addiktio • Yliannostus • Psykoosi • Riskikäyttäytyminen • Trauma • Syrjintä • Painostus • Vahingoittavat vuorovaikutussuhteet • Rajojen ylitykset • Haitallinen vaikutus omaan sosiaaliseen elämään • Toksisen kulttuurin edistäminen • Ja toki lain rikkominen Terveyshaitat tapahtuvat monia vähemmistöjä yhdistävässä moninkertaisessa marginaalissa – siksi on tärkeää olla tarkkana, mitä näistä haitoista ajattelee
 17. 17. Luennon sisältö 1. Miksi terveys on niin tärkeää ja terveyshaitta niin vakavaa? • Terveyden ja sairauden monet määrittelytavat • Terveyden tärkeä moraalinen asema yhteiskunnassa, terveyden suojelu itsemääräämisoikeutta rajoittamalla, ja ”normaalin” kategoriaan liittyvä valta ja syrjintä 2. Kemseksin haittojen toimija-, olosuhde-, ja vastuuketjut • Ja miksi toisten olosuhteita voi olla vaikea ymmärtää 3. Lopuksi: Huomioita ”uusista ilmiöiden” etiikasta ”Mitä on syytä ottaa huomioon, kun puhutaan terveyshaitoista ilmiössä, joka sijoittuu moninkertaiseen marginaaliin?” Tavoitteena tarjoilla ajattelun työkaluja ja näkökulmia.
 18. 18. Mitä on terveys ja sairaus? Humanistiset Yhteiskunta- tieteet Psykologia Biologia Kemia Fysiikka Ideaalitila, jota yritetään saavuttaa Kaukana ideaalista oleva tila Tila, jossa sairaus Tila, jossa ei ole sairautta Normaali- toiminnot Biolääke- tieteellinen malli: kliininen yksilö ”Reduktio- nismi” Sosiaalinen malli: olosuhteet ”Holismi” Subjektiivinen selitysmalli Kokemus, kulttuuri Objektiivinen selitysmalli Tilastonormaali, empiria Minkälaista tietoa ja tiedettä tuotetaan, kuka saa määrittää?
 19. 19. Terveyden tärkeä moraalinen asema Hieno homma, koska… ▪ Yksilön toimintakyky, autonomia ▪ Yhteiskunnan toimintakyky ja veronmaksukyky ▪ Yhteiskunta haluaa huolehtia meistä kehdosta hautaan, koska se on yksilön ja yhteiskunnan etu Ongelmallista, koska… ▪ Yliajava moraalinen asema tuottaa dogmaattista tunkeutumista muiden arvojen reviirille ▪ Terveyden vaalimiseen perustuva hyvän kansalaisen käsitys ▪ Yhteiskuntasuunnittelun oletus ”normaalista terveestä” Paradoksi: yhteiskunnassamme korostetaan yksilön oikeuksia ja vapauksia, mutta kuitenkin pitäisi elää melko tarkalla ”terveellisellä” tavalla Joten onko terveys ja sen edistäminen aina tärkeintä? Ja tarkoittaa terveyden edistäminen yhdelle samaa kuin toiselle?
 20. 20. Terveyden suojelu rajoituksilla ▪ Milloin on eettisesti perusteltua rajoittaa itsemääräämisoikeutta? ▪ Haittaperiaate: jos on täysissä päätöksentekovoimissaan, saa rajoittaa vain jos haittaa muille ▪ Toisaalta – milloin ihminen valitsee aivan vapaasti ”haittansa”? ▪ Kaikessa tarpeellisuudessaan rajoittaminen on altista satunnaiselle moralisoinnille ja poliittiselle väärinkäyttämiselle ▪ Tyypillisesti argumentoidaan kuluilla tai terveyshaitoilla, vaikka taustalla onkin mielipide toiminnan moraalisesta turmeltuneisuudesta ▪ Perinteisesti seksi, syöminen ja päihteet ja ovat yliedustettuina näissä mielipiteissä ▪ Rajoitusten on perustuttava parhaisiin faktoihin, ei mielipiteisiin siitä mikä kenenkin mielestä on inhaa Mikä sinun mielestäsi on inhaa, mutta mitä (parhaan tiedon mukaan) ei tulisi kieltää?
 21. 21. ”Normaalin” kategoria, valta, ja syrjintä ▪ Epätoivottavia ilmiöitä ja käyttäytymistä on perinteisesti ”siivottu” sairauksien luokkaan poliittisena vallankäyttönä ▪ Homoseksuaalisuus, hysteria, drapetomania, toisinajattelu, ylivilkkaus… ▪ Elintapojen stigmatisointi: ”terveyshaitat ja kulut” ▪ Lihavuus ja liikkumattomuus vs. baarissa uhoaminen, liukkailla kengillä kävely, tikan heitto mahaan, kilpaurheilu, auringon otto, autolla ajaminen, kiusaaminen… ”Normaalin” joukkoon mahtuvat ilmiöt ovat usein yhteiskunnan vallassa olevien ryhmien suosiossa Siksi on pohdittava tarkasti miten puhutaan moninkertaisen marginaalin ilmiöstä ja sen haitoista
 22. 22. Kemseksin haittojen toimija-, olosuhde-, ja vastuuketjut
 23. 23. Kuka aiheuttaa haittaa? Henkilö A, joka kokee kemseksissä terveyshaitan Henkilö B myötävaikuttaa tai tuottaa A:n terveyshaitan Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle tarpeen käyttää päihteitä haitallisesti Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle vaikeuden puolustaa omia rajojaan, tai B:lle taipumuksen rikkoa toisten rajoja Päihde Päihdetalouden toimijat
 24. 24. Henkilö A, joka kokee kemseksissä terveyshaitan Henkilö B myötävaikuttaa tai tuottaa A:n terveyshaitan Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle tarpeen käyttää päihteitä haitallisesti Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle vaikeuden puolustaa omia rajojaan, tai B:lle taipumuksen rikkoa toisten rajoja Päihde Päihdetalouden toimijat Mistä sosiaalis-yhteiskunnallisista tekijöistä haitan aiheuttaminen voi johtua? Niukkuus Tulot ja varallisuus Työn olosuhteet Pääsy koulutukseen Pääsy terveydenhuoltoon Fyysinen ja mielen terveys Poliittisen järjestelmän luonne Sosiaali- ja työllisyyspolitiikka Elinolosuhteet Psykologiset olosuhteet Kulttuuriset ja sosiaaliset normit Koettu syrjintä
 25. 25. Henkilö A, joka kokee kemseksissä terveyshaitan Henkilö B myötävaikuttaa tai tuottaa A:n terveyshaitan Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle tarpeen käyttää päihteitä haitallisesti Hän/he, jotka ovat aiheuttaneet A:lle vaikeuden puolustaa omia rajojaan, tai B:lle taipumuksen rikkoa toisten rajoja Päihde Päihdetalouden toimijat Niukkuus Tulot ja varallisuus Työn olosuhteet Pääsy koulutukseen Pääsy terveydenhuoltoon Fyysinen ja mielen terveys Poliittisen järjestelmän luonne Sosiaali- ja työllisyyspolitiikka Elinolosuhteet Psykologiset olosuhteet Kulttuuriset ja sosiaaliset normit Koettu syrjintä Biolääketieteellinenmalli:kliininenyksilö Sosiaalinenmalli:olosuhteet Mihin pitäisi vaikuttaa, että vähennettäisiin haittoja?
 26. 26. Nyt kaikki yhdessä päihteitä ja suojaamatonta seksiä vastaan! Miksi osalle meistä fiksut ja hyvät päätökset ovat helpompia kuin toisille?
 27. 27. Miksi on vaikea ymmärtää ”niitä toisia”? Empatiakuilu Jos sosiaaliset elämät ovat tarpeeksi kaukana toisistaan, on vaikeampi ymmärtää miksi ”nuo” elävät tuolla tavalla
 28. 28. Mutta nuo itse valitsivat elämäntapansa, ihan syystä ovat huonommassa asemassa! Minä itse olen tämän kaiken tehnyt, kyllä minä ansaitsen sen mitä minulla on! Jos sosiaaliset elämät ovat tarpeeksi kaukana toisistaan, on vaikeampi ymmärtää miksi ”nuo” elävät tuolla tavalla Miksi on vaikea ymmärtää ”niitä toisia”? Vastuun moralismi
 29. 29. Lopuksi: ”Uusien ilmiöiden” etiikka • Uuden ilmiön kynnyksellä usein ajatellaan, että siihen liittyvät kysymykset ovat aivan uusia ja vailla mitään valmiita ratkaisuja tai aiempaa pohdintaa • Tai että “vanhat moraalisäännöt” eivät olisi sovellettavissa siihen • Tämä ei miltei ikinä ole totta • Kemseksi kuuluu jatkumoon: kokonaisvaltainen seksuaaliterveys ja sen edistäminen, kokonaishyödyllinen päihdepolitiikka, syrjinnän vähentäminen, jne.

×