Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
הופכות עולמות 
נשים מובילות את תרבות המסחר העולמי החדש 
ב 2014 בישראל ובעולם כולו 
אלעד גולדנברג 
מנהל הפעילות העסקית של ב...
עו< להמטי כנו חלדוגי שה שעושה את ההבדל B i רg ח D סa מta 
עידן של אפשרויות חדשות שמתגלות מדי יום 
חיבור בין המסחר הישן לחד...
על מה נדבר היום? 
ישראל eBay . 1 נעים להכיר 
2 ארץ קטנה עם אונליין 
3 המספרים הגדולים של המסחר החדש 
eBay 4 חדש מישראל ב
המסחר העולמי באונליין ב 2014 
$1,500,000,000,000 
המספר הנוסף: 58% מהקניות באונליין מתבצעות על ידי נשים
סיכום עולמי 
850 
מיליארד 
2011 
1 
טריליון 
2012 
1.25 
טריליון 
2013 
2.5 
טריליון 
2017
מיליון וחצי סוחרים חדשים 
• לאיביי העולמית 150 מיליון 
קונים ברחבי העולם 
• כמיליון וחצי אמריקאים 
מתפרנסים משימוש באיביי
ישראל eBay , נעים להכיר 
250 עובדים • 
! 
• מרכז פיתוח ומחלקה עסקית 
! 
• עשרות אלפי מוכרים ישראלים 
! 
• מאות אלפי קונים ...
בישראל, ענקית שמקדמת כחול לבן eBay 
הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data 
פעילות החטיבה העסקית 
קונים ומוכרים :eBay • חיבו...
נשים וקניות 
צרכן האונליין 
הממוצע: 
אישה בת 42 
זמן ממוצע לביצוע 
קנייה ברשת: 
נשים - 14 דק׳ 
גברים - 10 דק׳ 
נשים בנות +...
ארץ קטנה עם אונליין
הישראלים והמסחר העולמי החדש: אוהבים וקונים 
ישראל: אחת מבין 3 שווקי האיקומרס 
הצומחים ביותר ביבוא בעולם
הטאצ׳ הישראלי 
סקר חדש חושף נתונים על הקניות שלנו דרך האינטרנט והסמארטפון 
91% מהגולשים הישראלים קונים אונליין 
96% גברים ...
סכום הקנייה הממוצע קפץ במאות אחוזים 
eBay המוצר הנקנה ביותר על ידי ישראלים ב 
2012 
כיסויים לסמארטפונים 
2013 
סמארטפונים ...
הישראלים והאונליין 
סקר בישראל: אילו אתרי מסחר אתם מכירים ואיפה הזמנתם מוצר? 
הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data 
88% 42...
ו ליוגי שהר אשלעושה את ההבדל e כנB טaהy > י יB חig ב D םatוaי 
מה הישראליות רוכשות ב 24 שעות 
412 
זוגות 
עגילים 
288 
שמל...
50 גוונים של קניות 
אילו קטגוריות של קניות נשים מובילות במסחר החדש 
מוצרים לבית ביגוד והנעלה תכשיטים 
ולמטבח 
חשמל 
ואלקטר...
הכלה ישראלית, השמלה עולמית 
eBay מאות נשים מתחתנות בשמלת כלה מ 
1,254 שמלות כלה ישראליות נרכשו השנה ב
הכלה ישראלית, החתונה בינלאומית 
eBay סיפור אמיתי על זוג ישראלי שתכננו חתונה שלמה עם פריטים מ 
Status Art Productions
ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya 
85% נשים 
מעל 1,000,000 
מבקרים בחודש 
10,000 
בלוגרים 
סל...
וסלונה הטכנולוגיה מתכבדות שעושה את > Big eBay 
להשיק ההבדל Data 
הגולשות של סלונה נשאלו מה הן קונות ברשת 
20% 
גאדג׳טים 
3...
הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data 
הגולשות של סלונה נשאלו בכמה כסף הן קונות ברשת 
קונות 
ב 400 ש״ח 
קונות 
ב 500-1000 ש...
ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya 
מתחם שופינג משותף חדש וחכם
ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya 
מתחם שופינג משותף חדש וחכם
לי < םה טמכונו כלרויגיםה לשעעוולשהם את ההבדל B אig ש רDa היta 
יושבים בבית על המחשב ומייצאים לרחבי הגלובוס
בישראל: נתוני מכירה כחול לבן eBay 
הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data 
בכל כמה שניות ישראלים מוכרים לרחבי הגלובוס? 
2014...
מ צ< יגהטה:כ נוללו קגויהח ושתע ומשהה עאותל םה,ה במדולצרים מישראל Bi ge BDaatya 
eBay 6 הקטגוריות המובילות במכירות של ישראל...
ת < מהיטשכנרולאוג לי, ה השהעו צשלהח אה ת גהלוהבבדלילת B רig כ D מו a הta 
זיהוי טרנדים: שם פרטי על שרשרת. קארי מהעיר הגדול...
ה טהכינו שלו רגי אה לישםע ומשוהכ ראית ם, ה ההבד עוללם קונה : N> oBwig Dתa ביta 
מוצרים 
למטבח 
לייף סטייל 
קולקציות 
ייחוד...
ת < מהיטשכנרולאוג לי, ה השהעו צשלהח אה ת גהלוהבבדלילת B רig כ D מו a הta 
כך היא עושה את זה: טלי, הישראלית שמלבישה את העול...
ו< ההמטכ שנותלופגיוהת שעושה את ההבדל B תig ו נו D קa הta 
קבוצות מתמחות בפייסבוק: ביקורות, שיתוף ידע וניסיון והמלצות. לנשי...
העולמית eBay חנויות ישראליות חדשות ב
אופנה ישראלית ב העולמית 
חדש 
S. wear
אופנה ישראלית ב העולמית 
חדש 
Bonita 
de Mas
אופנה ישראלית ב העולמית 
חדש 
Naot
אופנה ישראלית ב העולמית 
חדש 
Source
מה אנחנו לוקחות איתנו הלאה? 
1 עולם נולד. עולם של מסחר חדש 
2 אופליין פינת אונליין. הזדמנות חדשה 
3 הייעוד שלכן בעולם המסח...
ממשיכים להיות בקשר 
eBay פורטל המוכרים של export.ebay.co.il 
Elad Goldenberg 
linkedin.com/in/eladgoldenberg 
egoldenberg@...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: הופכות עולמות. נשים מובילות את תרבות המסחר העולמי החדש ב 2014 בישראל ובעולם כולו

יש היום מהפיכת קניות באונליין. מאות מיליוני אנשים קונים מדי יום ברחבי העולם וגם בארץ
ההערכות העולמית מצביעות כי 58% מהקניות מתבצעות על ידי נשים
הנשים מנהגיות כוח קנייה ועשייה עולמית

ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם ביבוא מקניות באונליין

נתוני סקר קונים באונליין בישראל - מסחר אלקטרוני

הישראלים מוכרים לעולם
איך הם עושים את זה

שלל דוגמאות וטיפים שימושיים

הרצאת פתיחה בועידת נשים ועסקים בהבימה, תל אביב
אוקטובר 2014

אלעד גולדנברג: הופכות עולמות. נשים מובילות את תרבות המסחר העולמי החדש ב 2014 בישראל ובעולם כולו

 1. 1. הופכות עולמות נשים מובילות את תרבות המסחר העולמי החדש ב 2014 בישראל ובעולם כולו אלעד גולדנברג מנהל הפעילות העסקית של בישראל
 2. 2. עו< להמטי כנו חלדוגי שה שעושה את ההבדל B i רg ח D סa מta עידן של אפשרויות חדשות שמתגלות מדי יום חיבור בין המסחר הישן לחדש צרכן חדש נולד, צרכן עם טאצ׳ עולם שהישראלים והישראליות מובילים בו
 3. 3. על מה נדבר היום? ישראל eBay . 1 נעים להכיר 2 ארץ קטנה עם אונליין 3 המספרים הגדולים של המסחר החדש eBay 4 חדש מישראל ב
 4. 4. המסחר העולמי באונליין ב 2014 $1,500,000,000,000 המספר הנוסף: 58% מהקניות באונליין מתבצעות על ידי נשים
 5. 5. סיכום עולמי 850 מיליארד 2011 1 טריליון 2012 1.25 טריליון 2013 2.5 טריליון 2017
 6. 6. מיליון וחצי סוחרים חדשים • לאיביי העולמית 150 מיליון קונים ברחבי העולם • כמיליון וחצי אמריקאים מתפרנסים משימוש באיביי
 7. 7. ישראל eBay , נעים להכיר 250 עובדים • ! • מרכז פיתוח ומחלקה עסקית ! • עשרות אלפי מוכרים ישראלים ! • מאות אלפי קונים ישראלים
 8. 8. בישראל, ענקית שמקדמת כחול לבן eBay הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data פעילות החטיבה העסקית קונים ומוכרים :eBay • חיבור בין העולמות של • חבילת שירותים עולמית לעסקים ישראליים • זיהוי הזדמנויות ישראליות בשווקי בחו״ל • סטנדרט בינלאומי מכאן: חווית קניות ללקוח
 9. 9. נשים וקניות צרכן האונליין הממוצע: אישה בת 42 זמן ממוצע לביצוע קנייה ברשת: נשים - 14 דק׳ גברים - 10 דק׳ נשים בנות +55 מבלות את הזמן הרב ביותר באתרי אופנה: 80 דקות בחודש
 10. 10. ארץ קטנה עם אונליין
 11. 11. הישראלים והמסחר העולמי החדש: אוהבים וקונים ישראל: אחת מבין 3 שווקי האיקומרס הצומחים ביותר ביבוא בעולם
 12. 12. הטאצ׳ הישראלי סקר חדש חושף נתונים על הקניות שלנו דרך האינטרנט והסמארטפון 91% מהגולשים הישראלים קונים אונליין 96% גברים 85% נשים מנתוני מחקר של מיכל ברומר מחקר ואסטרטגיה שנערך עבור , יוני 2014
 13. 13. סכום הקנייה הממוצע קפץ במאות אחוזים eBay המוצר הנקנה ביותר על ידי ישראלים ב 2012 כיסויים לסמארטפונים 2013 סמארטפונים * עליה של 50% משנה לשנה
 14. 14. הישראלים והאונליין סקר בישראל: אילו אתרי מסחר אתם מכירים ואיפה הזמנתם מוצר? הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data 88% 42% 34% פחות מ 31% 27% 6% 1% מנתוני מחקר של מיכל ברומר מחקר ואסטרטגיה שנערך עבור , יוני 2014
 15. 15. ו ליוגי שהר אשלעושה את ההבדל e כנB טaהy > י יB חig ב D םatוaי מה הישראליות רוכשות ב 24 שעות 412 זוגות עגילים 288 שמלות 84 משקפי שמש 180 תיקי יד 360 שעוני יד
 16. 16. 50 גוונים של קניות אילו קטגוריות של קניות נשים מובילות במסחר החדש מוצרים לבית ביגוד והנעלה תכשיטים ולמטבח חשמל ואלקטרוניקה חלקי חילוף ואביזרים לרכב 11% מנתוני מחקר של מיכל ברומר מחקר ואסטרטגיה שנערך עבור , יוני 2014 18% 38% 60% 37% 47% 61% 45% 9% 6%
 17. 17. הכלה ישראלית, השמלה עולמית eBay מאות נשים מתחתנות בשמלת כלה מ 1,254 שמלות כלה ישראליות נרכשו השנה ב
 18. 18. הכלה ישראלית, החתונה בינלאומית eBay סיפור אמיתי על זוג ישראלי שתכננו חתונה שלמה עם פריטים מ Status Art Productions
 19. 19. ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya 85% נשים מעל 1,000,000 מבקרים בחודש 10,000 בלוגרים סלונה:
 20. 20. וסלונה הטכנולוגיה מתכבדות שעושה את > Big eBay להשיק ההבדל Data הגולשות של סלונה נשאלו מה הן קונות ברשת 20% גאדג׳טים 30% קוסמטיקה ובגדי ילדים 80% אופנה מנתוני סקר קניות שערך אתר , יוני 2014
 21. 21. הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data הגולשות של סלונה נשאלו בכמה כסף הן קונות ברשת קונות ב 400 ש״ח קונות ב 500-1000 ש״ח קונות ב 2000 ש״ח וסלונה מתכבדות להשיק eBay מנתוני סקר קניות שערך אתר , יוני 2014
 22. 22. ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya מתחם שופינג משותף חדש וחכם
 23. 23. ס< לוהנטהכ נומלותגיכה בשדועותש הל האתש יהקה בדל Bו ige BDaatya מתחם שופינג משותף חדש וחכם
 24. 24. לי < םה טמכונו כלרויגיםה לשעעוולשהם את ההבדל B אig ש רDa היta יושבים בבית על המחשב ומייצאים לרחבי הגלובוס
 25. 25. בישראל: נתוני מכירה כחול לבן eBay הטכנולוגיה שעושה את ההבדל > Big Data בכל כמה שניות ישראלים מוכרים לרחבי הגלובוס? 2014 14 שניות 2013 50 שניות
 26. 26. מ צ< יגהטה:כ נוללו קגויהח ושתע ומשהה עאותל םה,ה במדולצרים מישראל Bi ge BDaatya eBay 6 הקטגוריות המובילות במכירות של ישראלים ב תכשיטים 1 שעוני יד 2 סמארטפונים 3 אקססוריז לסמארטפונים 4 אקססוריז אופנתיים 5 טישרטים 6
 27. 27. ת < מהיטשכנרולאוג לי, ה השהעו צשלהח אה ת גהלוהבבדלילת B רig כ D מו a הta זיהוי טרנדים: שם פרטי על שרשרת. קארי מהעיר הגדולה ענדה ונוצר ביקוש
 28. 28. ה טהכינו שלו רגי אה לישםע ומשוהכ ראית ם, ה ההבד עוללם קונה : N> oBwig Dתa ביta מוצרים למטבח לייף סטייל קולקציות ייחודיות לבית ישראלים מאפיינים ומעצבים קולקציות ייחודיות
 29. 29. ת < מהיטשכנרולאוג לי, ה השהעו צשלהח אה ת גהלוהבבדלילת B רig כ D מו a הta כך היא עושה את זה: טלי, הישראלית שמלבישה את העולם
 30. 30. ו< ההמטכ שנותלופגיוהת שעושה את ההבדל B תig ו נו D קa הta קבוצות מתמחות בפייסבוק: ביקורות, שיתוף ידע וניסיון והמלצות. לנשים בלבד e-ma-bay המציאות שלי באיביי mamazone 11,555 לייקים 33,720 חברים 50,000 חברים
 31. 31. העולמית eBay חנויות ישראליות חדשות ב
 32. 32. אופנה ישראלית ב העולמית חדש S. wear
 33. 33. אופנה ישראלית ב העולמית חדש Bonita de Mas
 34. 34. אופנה ישראלית ב העולמית חדש Naot
 35. 35. אופנה ישראלית ב העולמית חדש Source
 36. 36. מה אנחנו לוקחות איתנו הלאה? 1 עולם נולד. עולם של מסחר חדש 2 אופליין פינת אונליין. הזדמנות חדשה 3 הייעוד שלכן בעולם המסחר החדש
 37. 37. ממשיכים להיות בקשר eBay פורטל המוכרים של export.ebay.co.il Elad Goldenberg linkedin.com/in/eladgoldenberg egoldenberg@ebay.com הפייסבוק שלי לינקדין מייל בישראל eBay אלעד גולדנברג מנהל הפעילות העסקית של

×