Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלעד גולדנברג: לעוף על הטריליון. ישראל ממריאה לסחר של יום חדש

619 views

Published on

האיקומרס כובש את העולם וצפוי לחצות רף של טריליון וחצי דולר במסחר העולמי בשנת 2014
עד שנת 2017 יגיע להיקפים של 2.5 טריליון דולר ובארה״ב כ-10% מסך הקניות יבוצעו ברשת

איפה ישראל בעולם המסחר החדש ומה גורם לנו לישראלים להצליח
- היכולת לזהות הזדמנויות עסקיות
- מהירות תגובה
- חשיבה מחוץ לקופסא
- הצורך להרחיב את השוק
- חידושים טכנולוגיים / אומת הסטרט-אפ

מהם הדברים שמניעים את המסחר החדש ויצרו אותו בשנים הקרובות

מגוון דוגמאות וטיפים להצלחה
תהנו
אלעד

* הרצאה ב- AllJobs college
נובמבר 16 2014, תל אביב

Published in: Business
 • Login to see the comments

אלעד גולדנברג: לעוף על הטריליון. ישראל ממריאה לסחר של יום חדש

 1. 1. ?יﬠוף ﬠל הטריליון ישראל ממריאה לסחר של יום חדש אלﬠד גולדנברג מנהל הפﬠילות הﬠסקית ןצןי. ישראל
 2. 2. ' ְ אאא ִֵ זבְ ר . .ְ יװחחקנר - זבֿ ָ ן( פ, , י. יְ. ";` י נ זיי ןאיייי *איקומרס = פּסיוסװזווֹוסחפּ
 3. 3. ﬠל מה נדבר היום ש האיקומרס כובש את הﬠןלם נלון מסחר אלקטרוני כחול לבן ש נﬠים להכיּריןצתכזנ( ישראל ! י להצליח כמו הטובים ביותר
 4. 4. האיקומרס כובש את הﬠולם
 5. 5. איקומרס נותן לך כנפיים $1,500,000,000,000 סך המכירות באיקומרס ב-2014
 6. 6. 2.5 טריליון )))))® ))))))))))))® 2017 סיכום ﬠולמי 1.25 טריליון 2013 )))® ))))© 2012 850 מיליארד 2011
 7. 7. . ר ןי, יי. `ונ ` ְַ ָנלי מ ץ י; , יי , י צףיסליו ֵוו ֵ י י י ןזרובֿ]-י ְ י 1 ְ ו ק י ` יג י ְ י. . ְ~י ־ ו ְ ו אפ/ י י ן ְָי 'ן וו מ. י' א וֹ: ן ו . א ו ְְ ר ו. ` ` י ְ 1 ﬠ יד ו ָ {י , י י ְ . , ְ בֿ, , ~ ט . י ן אַ. , -ְ, ו 1 -2017 י ײ ב צפן שוק ֲ ו ה. . ְ ְָ מכלל המסחר יכ ל הקמﬠונאי בארה"ב יּ
 8. 8. ֵז דון% פֿ זזזזז ! שנן . שץ חתץץיוץזיץח אתרי המסחר המובילים בﬠולם צןוֹגּושׂויופּו; -ווּויוגּיוווויו ווסט] נוגﬠ! זוטװﬠן . מווווומוﬠושו ב זפםווווווויו , ומסך ו ויפוֹיואן( , אוֹזפּמםבּוגּ ו מהמין וו= ַי שישמשו וגז צשׁז . ו םוֹנוווסװ , וגנו ו בּוווֹויוובֿוווז ו, -ויו, -י( ו -. ..ﬠון ויווווﬠגּ פֿמזויּססיּמוו פֿושוגּונזמפּכּומכּווּגּו י טוויין' וו סוואמי , פּוזווובו יוּססוֹוזווסיפּפּװיּוובֿ 'ויומן וו יווווטא סובבו מחום 5נוןﬠגּ וח655.60זכז×8[[6 ףחסתחסופּוזזפּ וזזסס. /אפּשׂי(
 9. 9. ארצות ה : ןוופּ ברזיל, רוסיה, הודו זוסין: 40% מאוכלוסית הﬠולם רק התחילו לגלות את האיקומרס
 10. 10. הישראלים והמסחר האלקטרוני: סיפור אהבה ישראל: אחת מבין 3 שווקי האיקומרס הצןמהים ביותר בייבוא בﬠולם
 11. 11. 'ן א( זאז 'ן % , ` ישו דאוצ ץזושׂוח יאייו
 12. 12. ל ִ1 ְִ זײזזײ ארזיאז ץײזײזזײק ץְי 6 ה ק יזיז ז* ְזזז “ות , מﬠז . הח `ְ . גוז ְהזִוִשׁיּיּיְִּיי[ מהישראלים קונים ל מהגולשים הישראלים 0 אונליין לפחות פﬠם ו קונים אונליין ו ` ` ברן ודש 5, ב~ ן -ַ ֵ, 6- _ ְ י, י_יי י: י ֲ ` ֲ ־ ; ָ-. .ָ ימוזיּיורחזיץחהו* של מיכל ברומר מחקר ואסטרטגיה שנﬠרך ﬠבור , יוני 2014 ` י , ` י . ב ` ֵ י ִ ִ
 13. 13. בדרך לקניון ﬠוצרים באונליין מה ישראלים קונים ברשת? (ץ י פּ ” ןש ש (כ ו-ז . ﭏ 'ן ם כרטיסי גאדג'טים חופשות ריהוט ביגוד פיננסים מזון קוסמטיקה קולבוﬠ וצﬠצוﬠים והשכרת ומוצרי והנﬠלה והופﬠות רכב חשמל לבית
 14. 14. מהּהמי ההקשׂבֿתה ב 2013 ישראלים קנו באיביי 155 רכבים ציּ פרארי 458 קופה נקנתה ב $279,879 ﬠל ידי ישראלי
 15. 15. מהיר ןחסבני ן בכל 18 דקות נרכשת נורה לרכב / יואיּש/ ,,
 16. 16. ןצוכּזמפּ הﬠולמית ֲ י מחזור 2013: $220,000,000,000 י 30,000 ﬠובדים י חצי מיליארד פריטים באתר י 150 מיליון קונים
 17. 17. י 250 ﬠובדים י מרכז פיתוח ומחלקה ﬠסקית וֹ ׳י י ﬠשרות אלפי מוכרים ישראלים י מאות אלפי קונים ישראלים
 18. 18. מוכרים מסביב לשﬠון בכל כמה שניות מכרו ישראלים מוצר ב/ צופֿכופּ 2014 2013 50 שניות 14 שניות
 19. 19. מציון תצא סרןןרה הקטגוריות המובילות במכירות של ישראלים ב/ צפּכּןפּ ץ 3.4 ׳/ ׳׳׳׳'ר ם וֹ טישרטים אקססוריז אקססוריז סמארטפןויבן שﬠוני יד תכשיטים אופנתיים לסמארטפונים
 20. 20. מסחר ﬠולמי. ראש ישראלי 5 היתרונות של הסוחר הישראלי באיקומרס היכולת לזהות מהירות תגובה חשיבה מחוץ לקופסא הזדמנויות ﬠסקיות
 21. 21. מסחר ﬠולמי. ראש ישראלי 5 היתרונות של הסוחר הישראלי באיקומרס בֿ וֹ, ... הצורך להרחיב חידושים טכנולוגיים את השוק )אומת הסטרטאפ(
 22. 22. אנחנו ﬠל המפה סיפורי הצלחה כחול לבן באיקומרס
 23. 23. הפריט הנמכר ביותר ﬠל ירי ישראלים ב/ צ8
 24. 24. יהלנבנים )מישראל( לנצח ﬠשרןר] יהלומים נמכרים ביממה ארק מאַנזכז אראז% . [)[1
 25. 25. וזואיאשׁ וליאוֹבּדואיפיבּייּא זיי 1 ו כיסויי קסדות: פיתוח ישראלי, טרנד ﬠולמי
 26. 26. ﬠשרןת אלפי פריטים נמכרים מרי הןדש . ו . ו ליניא . נו זיד וֵו וווו . וא . ו
 27. 27. ול' ו המוכר מישראל, הקונים מאפריקה, המוצר מסין א א יאוֹﬠדואיי ]`ֵ . ו ח ד. ירקומז. ז ז. ץ`זְל *ץ וו? ישאוךו ְ
 28. 28. סטוק מהﬠבודה קונים מלאי קיים ומוכרים לﬠןלם
 29. 29. יוﬠויוו ממוינים בטיח קרם מובחר 3 למריחה ִ , ומקל , נוו , ום, נוﬠ ^ למלוי ﬠוגוח וסנוויציים `
 30. 30. כמה טוב שבאתם הביתה: חבויות חדשות ב כו ]ז0|'ד00|_| _50 קחס (יןסקוּ-וֹי( יו -י יוי. . -בציץװיי ק: בה ירהיביבֿ , מייספֿ
 31. 31. מא וששיא
 32. 32. ץ ﭏ ק : חפוש ו ץץזז )יצא ץ ייח ו ולל: וו. זזקז% שיש% ְ תרשיש?
 33. 33. :ייזיוה 'בֿקןאייב הייניהּש ייגּיל . ן וייביאש יאְו לז: ו וֹשׂזזאיאﬠית וזדשלואךי ת: /אארככ י; ו `/ 'ו / פֿנצ ְו`י ` . ו יד ` נ ְ א ‎ ‏‎ פֿפבפּפ% *בּנונונומײ-גּנליא ראי אי א" ו
 34. 34. במה טוב שבאתם הביתה: חנויות חדשות ב/ צת
 35. 35. 3 שﬠורים להצלחה באונליין יגּךיי
 36. 36. 3 שﬠורים להצלחה באונליין אָיש נישה להמונים ~אָיּ| הﬠתיד כבר כאן 'ש שירות חמישה כוכבים
 37. 37. ליּלרחויר רלְִוִו: ייײ%הְ וח; ויזייוֹיאץמץי ילודוריןץוזיזמןב ךיװיזיזר נחוּי ובזיילזיץתי נזישוזנווזינייים , פּקיוֹובזח נזויוזײח יייּווווײיים ו, ְ; ויויּיפּ . ואןנ ן ) . ו , נוכו , 'ו , ְֵ ֵ מ ו `ָ מוו ווןונווטח , < ג( ֵ ש ִִ ִ ְ ֵ. ןזיּח , ., , , אז 'ש ְ ׳ בּי ~ פר ן י , שו הּפּתּוהּוו יהּוושגביחחיסם בפּיּ ﬠיוייינוווו י, כָּ-, םווֵו וםוהּפשׂפּחונוו י יֵוויו ג; וייווו וגּובגּ. פויו ֵ~ וײח פחו% יייײ' יּיד ` ְֲֵוי אווהותףו ונונחוװייג י " ֲ ְ יומונופּויו קקקןז, , א ` או חוו ו; חוות פּחיּװ נחווחגּוזו פונו; שמ פ שרופה ווהּופּ ו ' <סי1וץחוו1 פּיוווסוֹפֿפּיזםוופּוונו/ יווץ נ 'י י ן ן' ו 7 ז ﭏ ץ ָָָ. ְ ו . צ א ד .5 ָ יז י חו א יפר י 4 א ' א , 'ר ב. וֹי; ח% יּיונװיו נוזבּזי נ% נ ינץ* ונח; וזבװץ סנה נ נו ׳ חיים ב ! פיו יהץז: : והחץץי סזוהּ יייזםזיוךפֿז גּ א ׳ קסװפ ומשוב; ווםוופּ ווו פֿוםװ פּזווןוו פ, , , ן
 38. 38. ללמוד מהצלחות: נישה להמונים כןחכןיּוווסו: רק לא במלון. לינה ב34,000 ﬠרים מסביב לﬠולם ב. ֵ^ְָ/ . ֲ . ֵָ ֵ ֵ ינל . . נובו בווּיודץורפֿץ 1
 39. 39. הﬠתיד כבר כאן 3 המגמות החמות באיקומרס מובייל לוקאלי רשתות חברתװת ְְְ, ְס| ׳`| ְְְס. | ְְְְס5
 40. 40. הﬠתיד כבר כאן 505ו0ו: קניית מןצרים גם דרר פייסבוק סיוןצבּפּ /539 פּדחססןפּץוֹ ח, ‎ ‏‎ ‏מ: ח ובו ווו ווופּ ו וו; ְ טח וחס ײסווופּיי' 'טי-כמוס פּנוחיווזו חומץ נווֹﬠחו ו אנװאָ ן אזזישוחו” ן ום מיומו; ו ביזהבֿ% אי [גּנז-ז זןייץ ץכּזנוסוץ 705' 18505 5.00 52 120.00 ןוֹוסאין שסא חוגּזספּסזפּ (ץיגןנז חזוװ וחוש ץמנזסןץ סשׁװ סחוזװיגּפּק , זגח זןפּ( ץםססהּ . בוסו פח( ס! בֿזחבּמ םחשׁפ 526 ךךגּש חס: קגתש ויָ'יֵ. א `<~ [י-ײ יּ-לבתּוויאו חי: מיריץוץי פֿװ זטםפּגּ קװ הּקהּגּ (וםסו תני: ֵנַיֵוי: ,וַוײ. ְם= ו , 53586! ןגּװסגּ
 41. 41. כביופֿזנזך ןזיּקובייחות; וץווזומימי ייניייל יניײזיייזיק: ייזיח (ח גּﬠיזקיזאי י חיגּבחפּ -יןוזוזבןיוןינ השװיזן`ן` וזןבןץץייץןזא חםזןוֹוזזבּוּן חששׂחשנוס יןןז ייייי” 'יּייּישׁיּ' וגּוומגּוש חומץ םו גּווווחיוז מנוף, פּזנרןפּ יש( פחץ 50 ! פּייולפּוא שב% ס: דחגּש יוסץ פוזה רון סוסי, .וחוּיזיחיז שמץ חה ײיווין נתחי' וֹזחגּ יבֿזריו , י חחח השרון -שיני וניו 8;-55 'יי חי% 1: נזםד חבגּזיוײוגנ} װיפיגס אזגןפּ פּוס( וגןלזווי ויי רן י מתחייב. , ייﬠשו, , ני יום יסנוויוויו ומנחי משווי
 42. 42. הﬠתיד בבר כאן כפרוור הקניות הרןדש של פייסבוק. ככה זה ﬠובד: "א פֿלב% ב רשרוור] הברואויווא] חסןןוֹדחבּװ חשסדחשסם נװװ' שלב 1 ְָ לחיצה ﬠל כפתור ־ מוסיפה את המוצר לזפּווךופּוןו/ ו'
 43. 43. .וו יז: יוייויןווז ד-וווו- די 'וף הש ץיזןיזייוזויזשקיוֹווי יןיגזן ו (11 . פּחוװונזאך פּוװקץ ! ח סו ִ *ג יסו-ק פּויואר שום פין יּחגּ( זס? (וזוזזיּוװ ובּיזח ן. וס זפּםוֹויןיּו יחן חוֹ יוגּ יװו ׳ בֿיץזיובֿיובֿ! ססשׁ ץזיווﭏק . חסוֹזנװסןויוז . ובּיוז פּוֹ זבּוץ( טסס} יפּוהק פורוז יאוֹו בֿיו םו סמסןון/ ח בֿיﭏון ןגּןװוס ויוזוֹחחיו] פּסשזזובּז פיווגּווזוס בּווסוזסנמח יוקוו בֿקו מלפבּ ! בֿסוק סוזן יוﭏוֹן מחוש מװסﬠ יוחבּ שﭏ 3 יזפּװו װסץ חפּןיּוש , פּﭏוֹו . וס פחו; ו ו' ו . פּווװ פּיﭏוֹו וֹקבֿיײסנם , וווי "וי ﬠ; ו, :י חןפּזפּחפּנ . בֿיחםסיופ פּווז חס שסחפּ , פֿחפּנזוֹ 4.1? יייייבבויו% פֿןוֹסוֹזוֹגיווֹזיוסא ֵ! ְָ ץשסץ חס חיוחידחוחס: חחנײןץיװסט ' , ויכּק יּזיּאא ְסזסן׳| וֹ י' , וא, ת ! הגש ' פחוֹופּחס שטח פּו יוסבּוחן ויסזבּןח ופּשפּןאז זבּפּוח פֿרחיווֹ בֿוסווזוֹוץ ונוסﬠ חס בוסו! ! וס 5100 חס 510 . זו-וסﭏסיוו( ! ה )װץיוגּ ! טסם : פט בס רקנ. יּויװוּוויּן פומס] פחו. חנססיול( ויּןגּזהפּ ְ ”ﭏ חסזגּגּ חס צזסזחסוחוזיוס( ספּןבּ ו ו . סזסויום פיזחווסחן דו : וס ! ן נ יןיּווֹןונן! יוװו חו שׁוזפּסס יו! ›ן›ס!5 סן-וז! ,וחיוב-וﬠו סחר. זווי זאוס פּגו סחוןוברין וס( װסץ מהמוח'
 44. 44. הﬠתיד כבר כאן רשתות הבואתיות שלב 2 קבלת חסוויּבּכסויווזסח ﬠל מבצﬠים רלוונטיים ﬠל בסיס הבהירות שלך יּורסץ רים בסורוייוריריוםז חחבוחזחזכןנ( סוס וו; י וחג/ וי פוטון! ! ופּנןװיוןוּל יפווֹואַןאן והשוח )ו פןטוֹיח ונ( 8100 "0 510 ושווה? פּגּחסנ טיוב. חוכססזח ויּורחבּוי חסץבﭏ', רוס שׁקןוויוודיירוסז ספּור. 1 ו 'חוֹץוווו 10” ויו בֿ(6!, ־ זס| (ס[5 ססץ שם פֿש פרחו ויז נכו
 45. 45. מובייל ב 2017 ל 70% מאוכלוסית הﬠןלם יהיה מכשיר נייד הﬠתיד כבר באן 'ןב אַ * או יונ בסין יש 1.28 מיליארד טלפונים סלולריים ברןסיה ארןןז חדירת הסלולר ﬠומד ﬠל 184%
 46. 46. הﬠתיד כבר באן יותר מ 40% מהקניות אונליין מבוצﬠות באמצﬠות סמארטפון
 47. 47. הﬠתיד כבר כאן סופרמרקט וירטואלי: סורקים בהמתנה לרבבת התהתית והמשלוה ישירות הביתה וןןו ִ' ָ - ְ ך, , , ִ ְ י-וייחו י , אַ ~ י, י, ֵ וו ש ו {י ` : יץ, י צ; י ב וו א 'ייּ: תת י ן ָ, ְָ וֹ ֵ / ,רג ֵ י י י ם י יח _7 וֹ ֵ י ְ ' ־ ְֵת ֲ א ֵ א -ָָָ. ,ו א סריקת תמונות המוצרים ֲ היּ יבטלפוןהסלןלרי ל
 48. 48. הﬠתיד כבר כאן רואים רחוק: גוגל גלאס
 49. 49. הﬠתיד כבר כאן אפליקציה מיוחדת לזמן שבו אתה נמצא בחנות
 50. 50. הﬠתיד כבר כאן צשׁ8י(: כמה לייקים המוצרים בחנות קיבלו
 51. 51. הזמנה מחלון הראווה ומשלוח בתוך שﬠה י , ב, _ בֿ. -ו% בבי. י, ו , יזוגובואזישר יבֿלת; ביז . .רב זווז ֵ ֵֵ י , ר ֵ ֵ ו ו ֵ ֵ _ ֵ י ֵ . ִֵ . ֵב ב אזץ ץ ץ ו ׳ 6^
 52. 52. הצלחה ﬠולמית בזכות השירות פּסכזןכזןפּו: חנות הנﬠליים הגדולה בﬠולם - חווית לקוח בלתי נשכחת - החזרות בלי שאלות - מﬠוה טלפוני אנושי ואישי
 53. 53. מה אנחנו לוקחים איתנו הלאה ש ﬠולם חדש נפתח 0 התמחו בנישה שלכם ררן יש מקום לכולם
 54. 54. ב וגּ/ י פנו אלי בכל שאלה או מחשבה אלﬠד גולדנברג מ פײוסנןחפּןיןספּ 8136 חן פּזפּכּוחפּשׁוססןסבּופּ/ חו/ חזסתחו|60<| חוו בוזפםוופישׁורושוחתו%/ זיּפואושהואופּפוורזווופּ כוש

×