Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלעד גולדנברג: קנייה אונליין קוראת לכם

3,068 views

Published on

הישראלים קונים יותר ויותר באינטרנט והרשתות הקמעונאיות מאבדות נתח שוק לטובת אתרי מסחר בינלאומיים ששולחים לישראל במחירים זולים מאשר בארץ
מה אפשר לעשות?
להוריד מחירים, אבל רק על חלק מהמוצרים
ליצור קולקציות ייחודיות למכירה באונליין
להתמקד במתן ערך אמיתי באמצעות טכנולוגיה
מציאות מדומה, מציאות רבודה, אוטומטים בחנויות
ועוד הרבה דוגמאות, מספרים ונתונים מעניינים על זירת האיקומרס בארץ
ובעולם ואפילו פוקימון גו

הרצאה מכנס
Go Ecommerce 2016
Tel Aviv

Published in: Business

אלעד גולדנברג: קנייה אונליין קוראת לכם

 1. 1. ‫לכם‬ ‫קוראת‬ ‫אונליין‬ ‫קנייה‬ ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ ,‫באינטרנט‬ ‫לקנות‬ ‫בוחרים‬ ‫הישראלים‬ ‫הצרכנים‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫אלה‬ .‫מחדש‬ ‫נערכים‬ ‫בקניונים‬ ‫ובחנויות‬ ‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫בקרב‬ ‫בהם‬ ‫שמשתמשים‬ ‫החדשות‬
 2. 2. :‫מיד‬ :‫מכריזים‬ ‫ישראלים‬ ‫רוב‬ "‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫בגלל‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקנות‬ ‫"עברנו‬
 3. 3. :‫ובהמשך‬ ‫שימכרו‬ ‫האוטומטיות‬ ‫המכונות‬ ‫מוכר‬ ‫בלי‬ ‫אייפונים‬ ‫לכם‬
 4. 4. ‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ .‫הגדולה‬ ‫והעיר‬ ‫גו‬ ‫פוקימון‬ ‫להרוויח‬ ‫יכולים‬ ‫עסקים‬ ‫כך‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫שמשגע‬ ‫מהמשחק‬
 5. 5. ?‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 1eBay ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫מהסקר‬ ‫מסקנות‬ 2‫משפרים‬ ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫החנויות‬ ‫בעלי‬ ‫איך‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫עם‬ ‫הלקוח‬ ‫חווית‬ ‫את‬
 6. 6. ‫באונליין‬ ‫קנו‬ ‫מהישראלים‬ 95% 0 ‫באונליין‬ ‫קניות‬ ‫מעצמת‬ ‫ישראל‬ :‫העיתונים‬ ‫כותרות‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ‫ממון‬ ‫מוסף‬ ‫מתוך‬
 7. 7. ‫קונים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫בעולם‬ ‫הגבוה‬ ‫באיקומרס‬ ‫הקניות‬ ‫אחוז‬ ‫ישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה״ב‬ ‫צרפת‬ ‫ספרד‬ 62% 72% 77%81% 95% ‫האינטרנט‬ ‫משתמשי‬ ‫מדגם‬ ‫מתוך‬ 2016-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬
 8. 8. eBay-‫ב‬ ‫להשיג‬ ‫אפשר‬ F16 ‫של‬ ‫מנוע‬ ‫גם‬ 0 ‫באינטרנט‬ ‫קונה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ :2 ‫חדשות‬ 8.7.16 ,‫שישי‬ ‫אולפן‬ ,2 ‫ערוץ‬
 9. 9. ‫בחנויות‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מחליפות‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫יורדת‬ ‫האופנה‬ ‫רשתות‬ ‫רווחיות‬ ,‫עולה‬ ‫ברשת‬ ‫אופנה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ ‫גלובס‬ ‫מתוך‬
 10. 10. ‫בחנויות‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מחליפות‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ 60%-‫כ‬ ‫מהישראלים‬ ‫בגדים‬ ‫קונים‬ ‫ברשת‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ 40%-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫מובילות‬ ‫ברווחי‬ ‫בארץ‬ ‫האופנה‬ 2015-‫ב‬ ‫יורדת‬ ‫האופנה‬ ‫רשתות‬ ‫רווחיות‬ ,‫עולה‬ ‫ברשת‬ ‫אופנה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬
 11. 11. ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הישראלים‬ ‫אתרים‬ ‫באיזה‬ ‫בחו"ל‬ ‫קניתי‬ = ‫באיקומרס‬ ‫קניתי‬ ‫היום‬ ‫ישראל‬ ‫מתוך‬ ‫הישראלים‬ ‫״רוב‬ ‫לבצע‬ ‫מעדיפים‬ ‫באתרים‬ ‫רכישות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בינלאומיים‬ ”‫מקומיים‬ ‫אתרים‬
 12. 12. ‫באינטרנט‬ ‫הקנייה‬ ‫האם‬ ?‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ :‫השיבו‬ ‫מהישראלים‬ 65%”‫“כן‬
 13. 13. ‫אונלייני‬ ‫צדק‬ ‫רוצה‬ ‫העם‬ ‫שנים‬ 5 ‫לפני‬ ‫מאשר‬ ‫קניות‬ ‫יותר‬ 3.5 ‫פי‬ eBay ‫ב‬ ‫היום‬ ‫יש‬ 2011 ‫שניות‬ 7 ‫כל‬ ‫ישראלי‬ ‫מוצר‬ ‫קונה‬ eBay-‫מ‬ ‫שניות‬ 2 ‫כל‬ ‫ישראלי‬ ‫מוצר‬ ‫קונה‬ eBay-‫מ‬ 2016
 14. 14. ‫אופנה‬ ‫מוצרי‬ ‫מיליוני‬ ‫באינטרנט‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫ופרזנטורים‬ ‫חנויות‬ ‫על‬ ‫הוצאות‬ ‫ללא‬ ‫כמיליון‬ ‫אופנה‬ ‫פרטי‬ ‫לנשים‬ 250,000-‫כ‬ ‫אביזרי‬ ‫אופנה‬ 250,000-‫כ‬ ‫אופנה‬ ‫בגדי‬ ‫לגברים‬
 15. 15. ‫שופינג‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫עולם‬ ‫מחירים‬ ‫הורדת‬ 1 2‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫באונליין‬ ‫זוכה‬ ‫שהוא‬ ‫למה‬ ‫מהרשתות‬ ‫מצפה‬ ‫הצרכן‬ 3‫מוסף‬ ‫ערך‬
 16. 16. ‫נולד‬ ‫חדש‬ ‫צרכן‬ ‫ליצירת‬ ‫לאופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שבין‬ ‫דרכים‬ 5 ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫לקוחות‬ ‫חווית‬
 17. 17. ‫מחירים‬ ‫הורדת‬ .1‫מהקולקציה‬ ‫לחלק‬ ‫רק‬
 18. 18. ‫אטרקטיבית‬ ‫תמחור‬ ‫אסטרטגית‬ ‫מחירים‬ ‫הורדת‬ .1‫מהקולקציה‬ ‫לחלק‬ ‫רק‬ :‫לאונליין‬ ‫פייט‬ ‫לתת‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫במחיר‬ ‫בקולקציה‬ ‫מסוימים‬ ‫פריטים‬
 19. 19. ‫צרכנות‬ ‫מתוך‬ ‫מהרשת‬ ‫דומים‬ ‫למוצרים‬ ‫מחירים‬ ‫להשוות‬ ‫כבר‬ ‫החלו‬ ‫הגדולות‬ ‫ברשתות‬ ‫מחירים‬ ‫הורדת‬ .1‫מהקולקציה‬ ‫לחלק‬ ‫רק‬
 20. 20. ‫מיוחדים‬ ‫מוצרים‬ .2‫באונליין‬ ‫רק‬ ‫שנמכרים‬
 21. 21. ‫המכירה‬ ‫ערוצי‬ ‫בין‬ ‫בידול‬ ‫יצירת‬ ‫מיוחדים‬ ‫מוצרים‬ .2‫באונליין‬ ‫רק‬ ‫שנמכרים‬ ‫הוירטואלית‬ ‫בחנות‬ ‫שמוצעים‬ ‫המוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫הגדלת‬
 22. 22. ‫מוצרים‬ ‫בעצמם‬ ‫ליצור‬ ‫ללקוחות‬ ‫לתת‬ ‫מיוחדים‬ ‫מוצרים‬ .2‫באונליין‬ ‫רק‬ ‫שנמכרים‬ ‫שרציתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫באונליין‬ ‫נוח‬ ‫ממשק‬ zazzle.com :‫מתוך‬
 23. 23. sigmedia.ca :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 24. 24. sigmedia.ca :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫ללקוחות‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫או‬ ‫משמעותי‬ ‫ערך‬ ‫הענקת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 ‫לקוחות‬ ‫ושירות‬ ‫מידע‬ ‫לקנייה‬ ‫ממשקים‬ ‫מכירה‬ ‫תהליכי‬ ‫ייעול‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 25. 25. ‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ‫הלבשה‬ ‫תאי‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 
 ,‫ערב‬ ‫לתאורת‬ ‫מחליף‬ ‫הלבשה‬ ‫תא‬ ‫באירוע‬ ‫יראו‬ ‫הבגדים‬ ‫איך‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 26. 26. ‫מגע‬ ‫במסכי‬ ‫המדידה‬ ‫לתא‬ ‫ישירות‬ ‫פריטים‬ ‫הזמנת‬ :‫זארה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 ‫מתוך‬ retailwatch.it :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 27. 27. ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 ‫אייפון‬ ‫ועד‬ ‫מגרביים‬ ‫שמוכרים‬ ‫אוטומטים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫מכירה‬ vending machine ‫באפליקצייה‬ ‫תשלום‬ ‫ברקוד‬ ‫סריקת‬ ‫ע"י‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 28. 28. ‫בתור‬ ‫העמידה‬ ‫ללא‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬ ‫המגוון‬ ‫חווית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 calcalist.co.il :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫בתור‬ ‫עמידה‬ ‫ללא‬ ‫תשלום‬ :‫עד‬ ‫אושר‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫שסורקת‬ ‫מיוחדת‬ ‫מערכת‬ ‫באמצעות‬ ‫מהאפליקציה‬ ‫ישירות‬ ‫ומחייבת‬ ‫העגלה‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 29. 29. ‫מוצר‬ ‫קנה‬ ‫שכבר‬ ‫לקוח‬ ‫מזהה‬ ‫המערכת‬ 1 ‫המקום‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫הנחה‬ ‫או‬ ‫מתנה‬ 2 ‫לקוחות‬ ‫למועדון‬ ‫חיבור‬ 3 ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3 ‫האונליין‬ ‫בחנות‬ ‫בעבר‬ ‫שקנו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫אבחון‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬
 30. 30. ‫דיגיטלית‬ ‫חוויה‬ .3‫הפיזית‬ ‫בחנות‬ ‫לביתכם‬ ‫הקרובה‬ ‫בחנות‬ ‫גו‬ ‫פוקימון‬ ‫לפתוח‬ ‫יכול‬ ‫עסק‬ ‫כל‬ ‫שיוצב‬ ‫ולהזמין‬ ‫חשבון‬ ‫פוקימון‬ ‫אצלנו‬ :‫העסקי‬ ‫המודל‬
 31. 31. ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫האיקומרס‬ ‫בשירות‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬
 32. 32. ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4 ‫של‬ ‫באפליקציה‬ ‫בקניון‬ ‫וירטואלית‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬
 33. 33. ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4 ‫של‬ ‫באפליקציה‬ ‫בקניון‬ ‫וירטואלית‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫והחיפוש‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫פרסונלית‬ ‫התאמה‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬
 34. 34. ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4 ‫של‬ ‫באפליקציה‬ ‫בקניון‬ ‫וירטואלית‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫ורכישה‬ ‫מידע‬ ,‫דפדוף‬ ,‫חיפוש‬ :‫העיניים‬ ‫עם‬ ‫קונים‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬
 35. 35. StubHub ‫של‬ VR ‫ה‬ ‫באפליקצית‬ ‫במשחק‬ ‫ישיבה‬ ‫מקום‬ ‫לבחור‬ ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4 recode.com :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬
 36. 36. StubHub ‫של‬ VR ‫ה‬ ‫באפליקצית‬ ‫במשחק‬ ‫ישיבה‬ ‫מקום‬ ‫לבחור‬ ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .4 geekwire.com :‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬
 37. 37. ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .5‫בבית‬ ‫אצלכם‬
 38. 38. ‫בשירות‬ ‫ולנצח‬ ‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫קמעונאית‬ ‫חוויה‬ .5 ‫וזול‬ ‫מהיר‬ ‫משלוח‬ ‫והחלפה‬ ‫להחזרה‬ ‫פשוטות‬ ‫אפשרויות‬ ‫הקנייה‬ ‫תהליך‬ ‫בכל‬ ‫ללקוחות‬ ‫מלאה‬ ‫זמינות‬ …‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ובעיקר‬ ‫בבית‬ ‫אצלכם‬
 39. 39. ‫תובנות‬ ‫המסורתיות‬ ‫לקניות‬ ‫תחליף‬ ‫מהוות‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ 1 ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫צריכות‬ "‫"פיזיות‬ ‫חנויות‬ 3 2‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫באונליין‬ ‫שבוחרים‬ ‫הצרכנים‬ ‫אחוז‬ ‫הקנייה‬ ‫לשיפור‬ ‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מטמיעים‬ ‫באינטרנט‬ ‫המוכרים‬ 4 ‫לאופליין‬ ‫אונליין‬ ‫בין‬ :‫נולד‬ ‫חדש‬ ‫צרכן‬
 40. 40. ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫מובילה‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ eBay ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ slideshare.net/eladgoldenberg ‫במצגות‬ ‫לצפייה‬ ‫שלי‬ ‫הבלוג‬eladgoldenberg.com ‫בסושיאל‬ ‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬

×