Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלעד גולדנברג: המחיר האמיתי הוא המחיר בחו״ל. ישראל עוברת לקניות באינטרנט

3,807 views

Published on

כשני שליש מהישראלים שקונים באינטרנט עושים את זה באתרים מחו״ל.
כדי להשוות למחירים לחו״ל ולהיטיב עם הישראלים, שר האוצר מבטל את המכס על 3 מוצרים: סמארטפונים, נעליים ומוצרי תינוקות
קטגוריות המוצרים הנקנות ביותר על ידי ישראלים באיביי
מה בהרצאה
נתונים עדכניים כל קניות של ישראלים באינטרנט -
הקניות של הישראלים באיקומרס משנות את הצרכנות בישראל -
מה הכי מפריע לישראלים לקנות אונליין -

המצגת מתוך ועידת האיקומרס של ישראל, כלכליסט, יוני 2017

Published in: Internet
 • Login to see the comments

אלעד גולדנברג: המחיר האמיתי הוא המחיר בחו״ל. ישראל עוברת לקניות באינטרנט

 1. 1. ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ .‫בחו"ל‬ ‫אונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫הגבירו‬ ‫הישראלים‬ ‫לכיוון‬ ‫יורדים‬ ‫בארץ‬ ‫המחירים‬ ‫לראשונה‬ ‫לישראל‬ ‫שמחוץ‬ ‫זה‬ - ‫האמיתי‬ ‫המחיר‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫אנחנו‬ ‫באתר‬ ‫ונשארים‬
 2. 2. ‫אחרונות‬ ‫שנים‬ 5-‫ל‬ ‫עדכניים‬ ‫נתונים‬ ‫הקונים‬ ‫מספר‬ 
 -‫מ‬ ‫יותר‬‫ב‬ ‫גדל‬ 100% ‫הקניות‬ ‫היקף‬ 
 ‫גדל‬ 80%-‫ב‬ ‫הישראלים‬ ‫הקונים‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬
 3. 3. 2017 ‫חדשים‬ ‫נתונים‬ ‫הישראלים‬ ‫הקונים‬ 12 ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ :‫ישראל‬ ‫המדינות‬ 15 ‫ברשימת‬ ‫ומוכרים‬ ‫קונים‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫שלישי‬ ‫מקום‬ 
‫ב‬‫בקר‬ ‫הקניות‬ ‫בהיקף‬ ‫מקומי‬ ‫אתר‬ ‫ללא‬ ‫מדינות‬
 4. 4. ‫נתונים‬ ‫עוד‬ 3 ‫הישראלים‬ ‫הקונים‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ 
 :‫פעילים‬ ‫קונים‬ ‫מברזיל‬ 2 ‫פי‬ ‫מיפן‬ 6 ‫פי‬ ‫מסין‬ 8 ‫פי‬
 5. 5. ‫נתונים‬ ‫עוד‬ ‫ישראלים‬ 9 ‫מכל‬ 1 eBay-‫ב‬ ‫חשבון‬ ‫בעל‬ 4 ‫הישראלים‬ ‫הקונים‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬
 6. 6. ‫נתונים‬ ‫עוד‬ ‫ישראלים‬ 9 ‫מכל‬ 1 eBay-‫ב‬ ‫חשבון‬ ‫בעל‬ 5,000-‫ל‬ 1 :‫ארה"ב‬ ‫*לעומת‬ 4 ‫הישראלים‬ ‫הקונים‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬
 7. 7. 
‫ו‬‫צמח‬ ‫המכירות‬ 300%-‫ב‬ ‫אחרונות‬ ‫שנים‬ 5-‫ל‬ ‫עדכניים‬ ‫נתונים‬ ‫הישראלים‬ ‫המוכרים‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ 
 2 ‫פי‬ ‫מוכרים‬ ‫יותר‬ 
 eBay ‫ב‬
 8. 8. ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫באתר‬ ‫ונשארים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫אנחנו‬ 1‫חדשים‬ ‫נתונים‬ ‫עוד‬ :‫והאונליין‬ ‫הישראלים‬ 2"‫בחו"ל‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫כולנו‬ - ‫מטורפים‬ ‫בארץ‬ ‫"המחירים‬ 3‫באינטרנט‬ ‫לקנות‬ ‫כרגע‬ ‫לישראלים‬ ‫מפריע‬ ‫שהכי‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬
 9. 9. ‫לגלובליזציה‬ ‫לגליזציה‬ 1 ‫פרק‬
 10. 10. ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫היקף‬ :‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 5-‫ב‬ eBay-‫ב‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫קניונים‬ 7-‫ב‬ ‫כמו‬ ‫לגלובליזציה‬ ‫לגליזציה‬ 1 ‫פרק‬
 11. 11. ‫בפירוט‬ ‫שניות‬ 2 ‫כל‬ ‫קונה‬ ‫ישראלי‬ eBay-‫ב‬ ‫מוצר‬ ‫ממוצעת‬ ‫קנייה‬ eBay-‫ב‬ ‫הממוצע‬ ‫כמו‬ ‫העולמי‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫ביחס‬ ‫בעולם‬ ‫מהגבוהים‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הקונים‬ ‫מספר‬
 12. 12. ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬
 13. 13. 1‫סמארטפונים‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬
 14. 14. 2‫יד‬ ‫שעוני‬ 1‫סמארטפונים‬ ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬
 15. 15. ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫כיסויים‬ 3
 16. 16. ‫ריצה‬ ‫נעלי‬ ‫ספורט‬ ‫ומוצרי‬ 4 ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫כיסויים‬ 3
 17. 17. ‫ניידים‬ ‫מחשבים‬ 5 ‫בישראל‬ ‫מבוקשים‬ ‫הכי‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫ריצה‬ ‫נעלי‬ ‫ספורט‬ ‫ומוצרי‬ 4 ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫כיסויים‬ 3
 18. 18. ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ (2016 ‫סקר‬ ‫)תוצאות‬ "‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ₪230-70 ‫חוסכים‬ ‫"אנחנו‬ :‫הישראלים‬ ‫ומתקנים‬ ‫
מטענים‬ ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ 6
 19. 19. ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ (‫)ג'ל‬ ‫לק‬ ‫לציפורניים‬ 7 ‫ומתקנים‬ ‫
מטענים‬ ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ 6 (2016 ‫סקר‬ ‫)תוצאות‬ "‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ₪230-70 ‫חוסכים‬ ‫"אנחנו‬ :‫הישראלים‬
 20. 20. ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ (‫)ג'ל‬ ‫לק‬ ‫לציפורניים‬ 7 ‫מדיה‬ ‫נגני‬ (‫)סטרימרים‬ 8 ‫ומתקנים‬ ‫
מטענים‬ ‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬ 6 (2016 ‫סקר‬ ‫)תוצאות‬ "‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ₪230-70 ‫חוסכים‬ ‫"אנחנו‬ :‫הישראלים‬
 21. 21. :2017 ‫בישראל‬ ‫קניות‬ ‫בחו"ל‬ - ‫האמיתי‬ ‫המחיר‬ 2 ‫פרק‬
 22. 22. ‫אמר‬ ‫מי‬ ‫בחו"ל‬ ‫המחירים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫"כולנו‬ "‫מטורפים‬ ‫בארץ‬ ‫והמחירים‬
 23. 23. ‫חותם‬ ,‫כחלון‬ ‫משה‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫סמארטפונים‬ ‫על‬ ‫מיסים‬ ‫להורדת‬ ‫צו‬ ‫על‬ 19.4.17 - ‫בפייסבוק‬ ‫לייב‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫"כולנו‬ ‫והמחירים‬ ‫בחו"ל‬ ‫המחירים‬ "‫מטורפים‬ ‫בארץ‬
 24. 24. ‫המדינה‬ ‫בהתערבות‬ - ‫בהוזלה‬ ‫הישראלים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫התוכנית‬ ‫סמארטפונים‬ ‫ממכס‬ ‫פטורים‬ ‫באונליין‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫נעליים‬‫ובגדי‬ ‫תינוקות‬ {{
 25. 25. ‫הפטור‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫הקונים‬ ‫לכל‬ ‫במחירים‬ 16% ‫עד‬ ‫של‬ ‫מיידית‬ ‫הוזלה‬ 1‫בחו"ל‬ - ‫האמיתי‬ ‫המחיר‬ :‫מודיעה‬ ‫המדינה‬ 2‫באינטרנט‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מחיר‬ ‫שיש‬ ‫כנראה‬ ?‫בארץ‬ ‫קניתם‬ 3 ‫בארץ‬ ‫המחיר‬ ‫להשוואת‬ ‫חדשה‬ ‫כלכלית‬ ‫תכנית‬ ‫ממכס‬ ‫פטור‬ :‫בחו״ל‬ ‫למחיר‬
 26. 26. ‫המדינה‬ :‫ממכס‬ ‫פטור‬ ‫הצרכנים‬ ‫למען‬ ‫פועלת‬ ‫ובחנויות‬ ‫באונליין‬ ‫המחירים‬ ‫על‬ ‫השפיעה‬ ‫התוכנית‬ ‫איך‬
 27. 27. ,eBay-‫ב‬ ‫"מבדיקה‬ 2,269 ‫עולה‬ 7 ‫אייפון‬ ‫זול‬ ‫כלומר‬ - ‫שקל‬ "‫ישראל‬ ‫ממחירי‬ ‫יותר‬ Ynet 20.4.17 ‫ר‬‫ל‬‫ו‬‫ל‬‫ס‬ ‫סלולר‬ ‫בקטגוריות‬ ‫״‬eBay-‫ב‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫עדיין‬ ‫המכסים‬ ‫הורדת‬ ‫״אחרי‬ :1 ‫צרכנית‬ ‫בדיקה‬
 28. 28. .‫זול‬ ‫יותר‬ ‫"באינטרנט‬ ”‫ופעוטות‬ ‫תינוקות‬ ‫בגדי‬ Ynet 20.4.17 ‫י‬‫ד‬‫ג‬‫ב‬ ‫ת‬‫ו‬‫ק‬‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ת‬ ‫תינוקות‬ ‫בגדי‬ :‫בקטגוריית‬ ‫״‬eBay-‫ב‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫עדיין‬ ‫המכסים‬ ‫הורדת‬ ‫"אחרי‬ :2 ‫צרכנית‬ ‫בדיקה‬
 29. 29. ‫הצרכנים‬ ‫למען‬ ‫צעד‬ - ‫ממכס‬ ‫פטור‬ 
 :‫השתלם‬ ‫החו"ל‬ ‫הרוויח‬ - ‫באונליין‬ ‫קונה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫גם‬
 30. 30. ?‫ישראל‬ ‫איפה‬ - ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫מיסים‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫הפטור‬ ‫סכומי‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫ס‬‫נ‬‫כ‬‫ל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ל‬‫כ‬‫ל‬‫כ‬ 2017 3 ‫פרק‬‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫החסם‬ ‫את‬ ‫תכירו‬
 31. 31. The Global Express Association represents the four leading international express delivery companies (DHL Express, FedEx Express, TNT, and UPS). Express delivery has been described as ‘the business class of cargo services’. ‫ישראל‬ ‫איפה‬ $75 ‫העולמי‬ ‫הממוצע‬ ‫כמחצית‬ ,‫בישראל‬ ‫הפטור‬ ‫ישראל‬
 32. 32. ‫מעלינו‬ ‫מי‬ $400 $300 $296 $200 $170 $120 $75 The Global Express Association represents the four leading international express delivery companies (DHL Express, FedEx Express, TNT, and UPS). Express delivery has been described as ‘the business class of cargo services’. ‫ישראל‬‫רוסיה‬‫האיחוד‬‫פרו‬‫סינגפור‬‫ארמניה‬‫אקוודור‬ ‫בעולם‬ ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫אונליין‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫ממיסים‬ ‫מלא‬ ‫פטור‬
 33. 33. ‫ישראל‬ ‫איראן‬ ‫אינדונזיה‬ ‫וייטנאם‬ ‫תאילנד‬ ‫ירדן‬ ‫ארגנטינה‬ ‫אתיופיה‬ ‫דולרים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫בהן‬ ‫שהפטור‬ ‫המדינות‬ $75 $50 $50 $40 $28 $28 $25 $23 The Global Express Association represents the four leading international express delivery companies (DHL Express, FedEx Express, TNT, and UPS). Express delivery has been described as ‘the business class of cargo services’. ‫הפטורים‬ ‫טבלת‬ ‫בתחתית‬ :‫העולמי‬ ‫הדירוג‬ ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫פטור‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬
 34. 34. ‫גבוה‬ ‫השיאניות בפטור‬ ‫גבוה‬ ‫בארה"ב‬ ‫הפטור‬ ‫מישראל‬ 1,000%-‫ב‬ { $800 $756 $75 The Global Express Association represents the four leading international express delivery companies (DHL Express, FedEx Express, TNT, and UPS). Express delivery has been described as ‘the business class of cargo services’. ‫ישראל‬‫אוסטרליה‬‫ארה״ב‬ $800 ‫עד‬ ‫באונליין‬ ‫לקניות‬ ‫ומע״מ‬ ‫מכס‬ ‫בלי‬
 35. 35. ‫גבוה‬ ‫השיאניות בפטור‬ ₪ 2,860 The Global Express Association represents the four leading international express delivery companies (DHL Express, FedEx Express, TNT, and UPS). Express delivery has been described as ‘the business class of cargo services’. ‫ישראל‬‫אוסטרליה‬‫ארה״ב‬ ₪ 2,700 ₪ 270 { ‫מזה‬ ‫עשירית‬ ‫בישראל‬ .₪2,860 ‫הוא‬ ‫באונליין‬ ‫לקניות‬ ‫הפטור‬ ‫בארה"ב‬ ‫גבוה‬ ‫בארה"ב‬ ‫הפטור‬ ‫מישראל‬ 1,000%-‫ב‬
 36. 36. ‫העולמי‬ ‫הממוצע‬ ‫בגובה‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקניות‬ ‫פטור‬ ‫לתת‬ ‫רצוי‬ ‫הישראלים‬ ‫לצרכנים‬ ‫ענק‬ ‫חסם‬ :‫המשמעות‬ ‫המכס‬ ‫עלות‬ :‫לצרכן‬ ‫והמיסים‬ ‫בנוסף‬ 50% ‫עד‬ ‫הקנייה‬ ‫לעלות‬ $75 ‫ד‬‫ע‬ ‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫פ‬ (₪270) :‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬ ‫לדגום‬ ‫מצליח‬ ‫המכס‬ ‫מכל‬ ‫אחוז‬ ‫רק‬ ‫שמגיעות‬ ‫החבילות‬
 37. 37. 
‫ר‬‫פטו‬ ‫באינטרנט‬ 
‫ד‬‫ע‬ ‫אישי‬ ‫ייבוא‬ ‫על‬ (₪715) $200 ‫מחו”ל‬ ‫שחוזר‬ ‫לנוסע‬ 
$200 ‫עד‬ ‫פטור‬ (₪715) ‫לצרכנים‬ ‫טוב‬ ‫כן‬ ‫פטור‬ ‫איזה‬ ‫בחו"ל‬ ‫קניה‬ ‫מחו״ל‬ ‫שחוזרים‬ ‫לישראלים‬ ‫ממיסים‬ ‫הפטור‬ ‫השוואת‬
 38. 38. "‫באתר‬ ‫ונשארים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫"אנחנו‬ 1‫ולאזרחים‬ ‫למדינה‬ ‫חשוב‬ :‫באינטרנט‬ ‫למוצרים‬ ‫ראוי‬ ‫פטור‬ 2‫בישראל‬ ‫מוצרים‬ ‫קטגוריות‬ ‫בעוד‬ ‫אפשרי‬ ‫בחו"ל‬ ‫כמו‬ ‫נכון‬ ‫מחיר‬ 3‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫למקובל‬ :‫הפטור‬ ‫גובה‬ ‫תיקון‬
 39. 39. ‫ו‬‫מ‬‫ל‬‫צ‬ ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫כ‬‫ז‬‫ת‬‫ל‬ ‫באתר‬ ‫ונשארים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫אנחנו‬ ‫ישראל‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ Elad Goldenberg ‫שלי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫המצגת‬

×