Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkeindikaattorit 2020

23 views

Published on

Työeläkeindikaattorit antaa havainnollisen kuvan eläketurvan ja eläkkeiden rahoituksen kannalta keskeisten asioiden tilasta, toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen arvioidusta kulusta.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkeindikaattorit 2020

 1. 1. Työeläkeindikaattorit 2020 Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2020
 2. 2. Työuran pituus Ydinindikaattorit
 3. 3. | Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2003–2019, kaikki työeläkkeelle siirtyneet 18.9.2020Eläketurvakeskus | 3 65 64 63 62 61 60 59 58 63,4 61,5 Vuotta 50-vuotiaan odote 25-vuotiaan odote 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2019 2019
 4. 4. | Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste 18.9.2020Eläketurvakeskus | 4
 5. 5. | 15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan ja työllisen ajan odote vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 5
 6. 6. | Työllisyysaste ikäryhmittäin vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 6
 7. 7. | Vuonna 2019 eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus, vuotta 18.9.2020Eläketurvakeskus | 7
 8. 8. Työuran pituus Täydentävät indikaattorit
 9. 9. | Eläkkeellesiirtymisiän odote, mediaani ja keskiarvo työeläkejärjestelmässä vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 9
 10. 10. | 60- ja 62-vuotiaiden eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2010–2019, kaikki työeläkkeelle siirtyneet 18.9.2020Eläketurvakeskus | 10
 11. 11. | Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista vuosina 2008, 2018 ja 2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 11 25–49-vuotiaat
 12. 12. |18.9.2020Eläketurvakeskus | 12 Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista vuosina 2008, 2018 ja 2019 50–69-vuotiaat
 13. 13. | Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus työeläke- järjestelmässä 25–62-vuotiailla vuosina 2010–2019 sukupuolen mukaan, % 18.9.2020Eläketurvakeskus | 13
 14. 14. | 15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan odote Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 14
 15. 15. | 55–67-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2010, 2018 ja 2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 15
 16. 16. | 20–29-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 16
 17. 17. | 55–64-vuotiaiden työllisyysaste Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2010–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 17
 18. 18. Eläkkeiden taso Ydinindikaattorit
 19. 19. | Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke vuosina 2010–2019 eläkelajin mukaan vuoden 2019 rahassa 18.9.2020Eläketurvakeskus | 19 *Vanhuuseläke ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä. **Sisältää työttömyyseläkkeet vuoteen 2014 asti.
 20. 20. | Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke vuosina 2010–2019 prosentteina kyseisen vuoden keskiansiosta eläkelajin mukaan 18.9.2020Eläketurvakeskus | 20 *Vanhuuseläke ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä. **Sisältää työttömyyseläkkeet vuoteen 2014 asti.
 21. 21. | Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke vuoden 2017 hinnoin ja prosentteina kunkin vuoden keskiansiosta vuosina 2015–2085 18.9.2020Eläketurvakeskus | 21
 22. 22. | Vuonna 2019 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet 18.9.2020Eläketurvakeskus | 22
 23. 23. | Eläkkeiden korvausasteet vuosina 1957, 1972 ja 1987 syntyneille esimerkkihenkilöille 18.9.2020Eläketurvakeskus | 23 *Eläke on laskettu alimmassa eläkeiässä, joka on vuonna 1957 syntyneillä 63 vuotta 9 kuukautta, vuonna 1972 syntyneillä 65 vuotta 11 kuukautta ja vuonna 1987 syntyneillä 67 vuotta 3 kuukautta. Vuonna 1972 ja 1987 syntyneiden alimmat eläkeiät ovat tämän hetkisiä arvioita.
 24. 24. Eläkkeiden taso Täydentävät indikaattorit
 25. 25. | Omaeläkkeensaajadesiilien keskimääräinen kokonaiseläke vuosina 2010–2019 vuoden 2019 rahassa 18.9.2020Eläketurvakeskus | 25 Omaeläkkeensaajadesiilien osuus eläketulosta vuosina 2010–2019, % Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke ja osuus eläketulosta desiileittäin
 26. 26. | Työeläkkeelle vuonna 2019 siirtyneiden eläkkeen suhde edeltävään ansioon 18.9.2020Eläketurvakeskus | 26
 27. 27. | Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden vuosina 2009–2018, keskiarvo vuoden 2018 rahassa 18.9.2020Eläketurvakeskus | 27 Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo suhteessa palkansaajiin ja kaikkiin kotitalouksiin vuosina 2009–2018 Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo
 28. 28. | Eläkeläisten ja koko väestön pienituloisuusaste 60 ja 50 prosentin pienituloisuusrajalla vuosina 2009–2018 18.9.2020Eläketurvakeskus | 28
 29. 29. Eläkemenot ja rahoitus Ydinindikaattorit
 30. 30. | Lakisääteiset eläkemenot suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2005–2085, % 18.9.2020Eläketurvakeskus | 30 1Liikennevakuutuslaki, työtapaturma- ja ammattitautilaki, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä, sotilastapaturmalaki. 2Sisältää kansaneläkkeet ja takuueläkkeet. 3Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.
 31. 31. | Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan vuosina 2005–2085, % 18.9.2020Eläketurvakeskus | 31
 32. 32. | TyEL:n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962–2085 18.9.2020Eläketurvakeskus | 32
 33. 33. | Eläkevarat, karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste vuonna 2017, kun reaalinen diskonttokorko on -1,98 vuonna 2018, 2,5 prosenttia vuosina 2019–2028 ja 3,5 prosenttia vuodesta 2029 alkaen. Rahamäärät ovat käyvin hinnoin. 18.9.2020Eläketurvakeskus | 33
 34. 34. Eläkemenot ja rahoitus Täydentävät indikaattorit
 35. 35. | Työ- ja kansaneläkemeno eläkelajin mukaan vuosina 2010–2019 vuoden 2019 rahassa 18.9.2020Eläketurvakeskus | 35 *Maatalouden erityiseläke ja osa-aikaeläke
 36. 36. | Keskimääräiset työeläkemaksuprosentit vuosina 2010–2019 eläkelain mukaan 18.9.2020Eläketurvakeskus | 36 1TyEL-maksuprosenteissa on otettu huomioon työnantajakohtaiset asiakashyvitykset ja tilapäiset maksunalennukset. 2Kevan jäsenyhteisöjen maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat. 3Evankelis-luterilaisen kirkon maksuprosentit eivät sisällä eläkerahastomaksua, joka oli 1,2 prosenttia kirkollisverosta vuosina 2013–2015, 4,0 prosenttia siitä vuosina 2016–2017 ja 5 prosenttia vuosina 2018–2019. 4Työntekijöille vahvistetut maksuprosentit sisältyvät taulukon lukuihin ja ne ovat kaikille samat lukuun ottamatta MEL:n mukaan vakuutettuja ennen vuotta 2016, jolloin työnantajat ja työntekijät maksoivat eläkevakuutusmaksun puoliksi.
 37. 37. | Työeläkevarat suhteessa työtulosummaan vuosina 2010–2019 eläkelain mukaan, % 18.9.2020Eläketurvakeskus | 37 TyEL Työntekijän eläkelaki MEL Merimieseläkelaki JuEL Julkisten alojen eläkelaki YEL Yrittäjän eläkelaki MYEL Maatalousyrittäjän eläkelaki Muut julkiset: Suomen Pankin eläkesääntö, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkesääntö ja Kelan palveluksessa olevien työeläketurvaa koskevat säännökset.
 38. 38. | Työeläkesijoitusten keskimääräinen reaalinen vuosituotto prosentteina sitoutuneesta pääomasta vuosina 1997–2019 18.9.2020Eläketurvakeskus | 38 *Yksityisalat: Vuodelle 1997 käytetty työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskituottoa. Julkiset alat: Vuosille 1997–1999 käytetty Kevan sijoitusten keskituottoa.
 39. 39. | Sisäinen reaalituotto yksityisalojen palkansaajien työeläkemaksulle syntymävuoden mukaan, % 18.9.2020Eläketurvakeskus | 39

×