Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

представка мая михайлова

2,237 views

Published on

 • Login to see the comments

представка мая михайлова

 1. 1. Състав на думата. Представка Български език трети клас
 2. 2. до - по д- на- азр ри п за- и з- Днес искам да ви изредя всичко за представките. Една след друга ще ги наредя, редицата ще подредя. В началото правилата ще заредя. С малко картинки ще ги разредя. Накрая игрички с тях ще доредя. Дано да се вредя и аз да поиграя с вас. пре про- над- о- от- по- пред в- у-
 3. 3. Мечо обича да чете. Бърза книжката да про чете. След като я до чете, писмото на брат си ще из чете, ако успее почерка му да раз чете. Подчертаните думи са сродни. Имат еднакъв корен. Това, по което се различават, е представката.
 4. 4. Аз представка съм, дечица и пред корена стоя. Него хващам за ръчица думите да променя. Аз пиша. Аз ще из пиша молива. Аз ще пре пиша.
 5. 5. из ток из стрел подпис подготовка пред плата пред говор за плата за говор С представката могат да се образуват не само глаголи, но и съществителни имена.
 6. 6. Променете глаголите, като добавите представката “по”. мисля говоря вярвам по слушам търся стоя лежа карам пея С една и съща представка можем да променяме и думи с различни корени.
 7. 7. Понякога образуваме думи с повече от една представка. изпоцапах се поизмокрих изприказвах предизвикам донапиша допринасям заподскачам
 8. 8. Представките раз- , из- и въз- пишем винаги със “З”. изиграя изсмея разиграя разсмея въздъхвам възпявам
 9. 9. Представките под- , над- и пред- пишем винаги с “Д”. подгрявам надиграя надпея подскачам предрека предпиша
 10. 10. Често грешим правописа на някои от тези думи. Коя от тях има представка? измия искра изброя истина изкуство изпея изстуден история искам
 11. 11. Майката на Владко му оставила бележка. В нея пишело: “Събуй си обувките и влез в стаята! Не излизай тази вечер! Напиши си домашните сам! Мама.” Владко решил да се пошегува и сменил представките и още нещо в бележката така, че смисълът й да стане противоположен. Опитайте да го направите и вие.
 12. 12. В нея вече пишело: “Обуй си обувките и излез от стаята! Не влизай тази вечер! Препиши си домашните сам! Мама.”

×