Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GRUP İÇİ DENEYSEL
ARAŞTIRMA
• Katılımcı sayısının sınırlı olduğu, sadece tek bir grubun
oluşturulabildiği ya da sadece tek bir bireyle araştırmanın yü...
Deneysel araştırma
türleri
Deneysel desen çeşidi Deney grubu Kontrol grubu Katılımcıların gruplara
atanma şekli
Deneysel u...
1.Zaman Serisi Modeli
• Sadece tek bir grupla çalışma olanağının olduğu ve bu grupla uzun bir
zaman periyodu boyunca çalış...
Zaman serisi modelinin geçerliliğini etkileyen etmenler
• Zaman etkisi, ölçmeler ya da gözlemler arasındaki zaman aralıkla...
Zaman serisi modelinin iki farlı türü vardır.
- Bölünmüş zaman serisi ( interrupted time series)
- Eşit zaman aralıklı zam...
Bölünmüş Zaman Serisi Modeli
• Bu modelde önce bir zaman periyodu boyunca çok sayıda ön-test
ölçümleri yapılır sonra bir d...
Eşit Zaman Aralıklı Model
• Araştırmacı dönüşümlü olarak birbirini izleyecek şekilde son-test
ölçümleri yapar ve deneysel ...
2. Tekrarlanan Ölçümler Modeli
• Bir grubun bir deneysel işlem altındaki performansı başka bir deneysel
işlem altındaki pe...
Tekrarlanan ölçümler modelinin geçerliliğini
etkileyen etmenler
• İç geçerlilikle ilgili olan yanlı gruplama, merkeze yöne...
3. Tek Denekli Model
• Bir araştırmada gruplardan daha çok bir bireyin davranışları hakkında
bilgi sahibi olmak gerekiyors...
• Deneğin temel davranış düzeyi (başlama düzeyi) tanımlanır.
• Deneysel işlem öncesi ve sonrasındaki denek davranışları uz...
Tek denekli modelin geçerliliğini etkileyen
etmenler
Tek denekli modeller sadece birkaç kişiyle yürütüldüğü için iç geçerl...
• Tek denekli modelin bir çok farklı türü vardır. Bunlardan en çok
kullanılan üç tanesi;
-A/B tasarımı (A/B design),
-Çokl...
A/B Tasarımı
• A/B tasarımı uygulanması en basit modeldir.
• A harfi başlama düzeyi belirleme aşaması
• B harfi deneysel i...
• Bu tasarımın diğer varyasyonlarından biri, A/B/A ya da tersine tasarım
(reversal design) dır.
• Burada başlama düzeyi öl...
• Başka bir tür de ABAB desenidir.
• AB desenindeki işlemlerin bir kez daha tekrar edilmesiyle
gerçekleştirilir.
• ABA mod...
Çoklu Baseline Modeli
• Beceri ve yetenek gibi geliştirilmesi düşünülen bazı kazanımların
başlama düzeyine dönmesinin imka...
3.Alternatif Deneyler Modeli
• Araştırmacı iki ya da daha fazla deneysel işlemin etkilerini inceler
• Çıktılar üzerinde ha...
Bir uzaktan öğrenme çevresinde
transaksiyonel uzaklık ve özerklik
• Amaç: Bir akademik yıl boyunca transaksiyonel uzaklık ...
Transactional Distance and Autonomy in a
Distance Learning Environment
• G. Vasiloudis [vasiloudisg@gmail.com], M. Koutsou...
İçerik geliştirmede çevrimiçi işbirliğine dayalı takip
ve yönetim aracının geliştirilmesi ve bu aracın
etkililiği
Erinç Ka...
Changes in Student Attitudes Regarding a
Web-Based HealthProfession Course.
• Lesh, Steven G.; Guffey, J. Stephen; Rampp, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elif uğurluoğlu grup içi

1,936 views

Published on

grup içi deneysel araştırma

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elif uğurluoğlu grup içi

 1. 1. GRUP İÇİ DENEYSEL ARAŞTIRMA
 2. 2. • Katılımcı sayısının sınırlı olduğu, sadece tek bir grubun oluşturulabildiği ya da sadece tek bir bireyle araştırmanın yürütüldüğü durumlarda grup içi deneysel araştırma yöntemi (within groups or individual design) kullanılır 1-Zaman serisi modeli (time series experiments) 2-Tekrarlanan ölçümler modeli (repeated measures experiments) 3-Tek denekli model (single subject experiments)
 3. 3. Deneysel araştırma türleri Deneysel desen çeşidi Deney grubu Kontrol grubu Katılımcıların gruplara atanma şekli Deneysel uyglama sayısı (en az) Ölçme ya da gözlem sayısı Grup içi Zaman serisi var Yok rasgele değil bir Her uygulamadan sonra Tekrarlanan ölçümler var Yok rasgele değil iki Her uygulamadan sonra Tek denekli tek ya da birkaç kişi Yok rasgele değil bir Birçok noktada Gruplar arası Yarı deneysel var Var rasgele değil bir bir Gerçek deneysel var Var rasgele bir bir Faktöriyel desen var Var Rasgele veya rasgele değil iki bir
 4. 4. 1.Zaman Serisi Modeli • Sadece tek bir grupla çalışma olanağının olduğu ve bu grupla uzun bir zaman periyodu boyunca çalışılabildiği durumlarda kullanılabilir. • Zaman serisi modeli kullanımında birlikte çalışmak için istekli bir sistem ya da kontrol grubunun olmadığı, bir okul alanı gibi tüm sistemin incelendiği durumlar idealdir. • Bu modeldeki geçerliliği etkileyen tehditler veri elde etme sürecinin çok uzun sürmesinden kaynaklanmaktadır.
 5. 5. Zaman serisi modelinin geçerliliğini etkileyen etmenler • Zaman etkisi, ölçmeler ya da gözlemler arasındaki zaman aralıklarının kısaltılmasıyla azaltılabilir. • Olgunlaşma, araştırmacılar tarafından istatistiksel olarak gidişat ortaya konularak kontrol altına alınabilir. • Merkeze yönelme (statistical regression) etkisi, ön-testteki puanların incelenerek uç değerlerin olup olmadığının belirlenmesiyle kontrol altına alınabilir. • Denek kaybı etkisi, araştırmacı tarafından önceden hesaba katıldığı sürece kontrol altına alınabilir. • Deney öncesinde bağımlı değişken üzerinde yapılan ölçmeler, deneklerde uyarıcı yada güdüleyici bir etki yaratarak deney sonu ölçmeyi etkileyebilir. Bu modelde, belli bir zaman periyodu boyunca tekrar eden test ve gözlemlerin yapılması ölçmenin (testing) geçerliliğe olan olumsuz etkisini azaltır.
 6. 6. Zaman serisi modelinin iki farlı türü vardır. - Bölünmüş zaman serisi ( interrupted time series) - Eşit zaman aralıklı zaman serisi (equlvalent time series)
 7. 7. Bölünmüş Zaman Serisi Modeli • Bu modelde önce bir zaman periyodu boyunca çok sayıda ön-test ölçümleri yapılır sonra bir deneysel müdahalede bulunulur, daha sonrada birkaç kez son-test yapılır. • Ön-test ve son-test arasındaki farklı skorların ya da ön-testleri kovaryans olarak kullanarak sadece son-testteki skorların incelenmesiyle veri analizi yapılır. G O1 O2 O3 O4 D O5 O6 O7 O8 G: Grup D: Deney, bağımsız değişkenin devreye girmesi O: Ölçme veya gözlem
 8. 8. Eşit Zaman Aralıklı Model • Araştırmacı dönüşümlü olarak birbirini izleyecek şekilde son-test ölçümleri yapar ve deneysel müdahalelerde bulunur. • Son test ölçümlerinin karşılaştırılmasıyla ya da bir zaman periyodu boyunca verideki değişimi (kalıp, şablon) görebilmek için son- testlerdeki değerleri grafikleştirerek veri analizi yapılır. G O1 D O2 D O3 D O4 D G: Grup D: Deney, bağımsız değişkenin devreye girmesi O: Ölçme veya gözlem
 9. 9. 2. Tekrarlanan Ölçümler Modeli • Bir grubun bir deneysel işlem altındaki performansı başka bir deneysel işlem altındaki performansıyla karşılaştırılır. • Araştırmacı çok sayıda deneysel işlem arasından tercih yapar. G O1 D1 O2 D2 O3 G: Grup D: Deney, bağımsız değişkenin devreye girmesi O: Ölçme veya gözlem
 10. 10. Tekrarlanan ölçümler modelinin geçerliliğini etkileyen etmenler • İç geçerlilikle ilgili olan yanlı gruplama, merkeze yönelme, olgunlaşma, denek kaybı gibi etmenler daha çok gruplar arası modellerin iç geçerliliğini düşürdüğünden tekrarlanan ölçümlerin bunlardan etkilenmediği söylenebilir. • Ön-test kullanılmazsa deney öncesi ölçme etmeninden de etkilenmez. • Zaman etmeni, kısa zaman aralıkları kullanılmazsa bu modelde iç geçerliliği düşürebilir. • Bir deneysel işlem diğerini etkileyebilir ve araştırmacılar deneysel işlemleri mümkün olduğunca birbirinden ayırmalıdır. • Tekrarlanan ölçümler modelinin iç geçerliliği oldukça yüksektir.
 11. 11. 3. Tek Denekli Model • Bir araştırmada gruplardan daha çok bir bireyin davranışları hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyorsa kullanılır. • Çok fazla deneğe ulaşmak mümkün değilse kullanılır. • Değişimlerin grafiklerle incelendiği bir zaman serisi olarak ya da katılımcının rasgele seçilmemiş olması nedeniyle yarı deneysel tasarımlar içinde de ele alınabilir. • Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi sadece bir denek üzerinde yada birkaç denek üzerinde incelenir. • Uygulamanın etkililiği her bir denek için ayrı ayrı hesaplanır.
 12. 12. • Deneğin temel davranış düzeyi (başlama düzeyi) tanımlanır. • Deneysel işlem öncesi ve sonrasındaki denek davranışları uzun bir süreçte gözlemlenir ve raporlanır. • Deneysel işlem sonrasında deneğin davranışları grafikle gösterilmelidir. • Başlama düzeyi puanları ile deneysel işlem sonrası puanlar arasındaki farklar için Wilcoxon Sign Testi kullanılabilir. Ya da davranışı gösterme sayısının dağılımı ki-kare ile incelenebilir. • Farklı bağımlı değişkenlerin etkisini incelemek için tekrarlı ölçümler yapılır.
 13. 13. Tek denekli modelin geçerliliğini etkileyen etmenler Tek denekli modeller sadece birkaç kişiyle yürütüldüğü için iç geçerliliği azaltan çok az etmen vardır. • Çok sayıda deneysel işlem yapıldığından bir deneysel işlemden öğrenilenler sonraki deneysel işlemin sonuçlarını etkileyebilir. • Deneysel işlem süreci çok uzun sürdüğü için zaman etmenini kontrol altına almak güçtür. • Tek denekli modellerin genellenebilirliği düşük olduğu için dış geçerliliğinin de düşük olduğu söylenebilir.
 14. 14. • Tek denekli modelin bir çok farklı türü vardır. Bunlardan en çok kullanılan üç tanesi; -A/B tasarımı (A/B design), -Çoklu baseline modeli (multiple baseline design) -Alternatif deneyler modeli (alternating treatments)
 15. 15. A/B Tasarımı • A/B tasarımı uygulanması en basit modeldir. • A harfi başlama düzeyi belirleme aşaması • B harfi deneysel işlem aşaması • Eğer ölçümler arasında anlamlı bir farklılık varsa deneysel işlemin etkili olduğu söylenebilir. • Bu desen deneysel işlem ortadan kalktıktan sonra deneğin müdahale işleminden önceki davranışlarına geri dönüp dönmediğinin belirlenmesine imkan vermediği için neden-sonuç ilişkisinin kurulması güçleşir. Bu da iç geçerliliği düşürür.
 16. 16. • Bu tasarımın diğer varyasyonlarından biri, A/B/A ya da tersine tasarım (reversal design) dır. • Burada başlama düzeyi ölçülür (A), deneysel işlem yapılır ve bağımlı değişken ölçülür (B), başlama düzeyi yeniden ölçülür (A). • Deneğin müdahale öncesi davranışlarına dönüp dönmediği tespit edilebildiği için neden- sonuç ilişkisi kurulabilir. • Deneysel işlem bittikten sonra deneğin davranışlarının tekrar başlangıçtaki düzeye gelmesinin beklenmesi bazı durumlarda etik bulunmamaktadır.
 17. 17. • Başka bir tür de ABAB desenidir. • AB desenindeki işlemlerin bir kez daha tekrar edilmesiyle gerçekleştirilir. • ABA modeline göre neden-sonuç ilişkisinin daha kuvvetli kurulmasını sağlar • ABA tasarımında deneğin davranışlarının başlama düzeyine gelmesi sorununu ortadan kaldırır.
 18. 18. Çoklu Baseline Modeli • Beceri ve yetenek gibi geliştirilmesi düşünülen bazı kazanımların başlama düzeyine dönmesinin imkansız olduğu araştırmalarda kullanılır. • Deneğin başlama düzeyine dönülmesi durumunda olumsuz etkilenmesinin söz konusu olduğu durumlarda (etik nedenlerle) kullanılır • Bir bağımsız değişkenin etkisinin birden fazla durumlarda sınanması amaçlanır. Bahsedilen durumlar farklı denekler, farklı davranışlar ve farklı ortamlardır.
 19. 19. 3.Alternatif Deneyler Modeli • Araştırmacı iki ya da daha fazla deneysel işlemin etkilerini inceler • Çıktılar üzerinde hangi deneysel işlemin daha etkili olduğunu belirler.
 20. 20. Bir uzaktan öğrenme çevresinde transaksiyonel uzaklık ve özerklik • Amaç: Bir akademik yıl boyunca transaksiyonel uzaklık ile özerklik arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini ve bu ilişkinin demografik değişkenlerden nasıl etkilendiğini tespit etmek. • Yöntem: Deneysel desende tasarlanan bu çalışmanın örneklemi Helenistik Open University lisansüstü öğrencilerinden 29 kişilik bir gruptan oluşmaktadır. Bir akademik yıl içinde (2012-2013) öğrencilere iki farklı zamanda bir anket uygulanmıştır. Anket transaksiyonel uzaklık ölçeğini, özerklik ölçeğini ve demografik değişkenlere ilişkin soruları içermektedir. • Sonuç:Transaksiyonel uzaklıkta küçük bir farklılık olmuştur özellikle birbirini anlama (co-understanding) boyutunda. Özerkliğin boyutlarından biri olan duyarlılık boyutunda da küçük bir farklılık olmuştur. Bir akademik yıl boyunca yapılan her iki ölçümde de transaksiyonel uzaklıkla özerklik arasında bir ilişki bulunamamıştır.
 21. 21. Transactional Distance and Autonomy in a Distance Learning Environment • G. Vasiloudis [vasiloudisg@gmail.com], M. Koutsouba [makouba@phed.uoa.gr], Y. Giossos [xayiannis@gmail.com], I. Mavroidis [imavr@tee.gr], Hellenic Open University, Greece • This paper studies the transactional distance between the students and the tutor as well as the autonomy of students in a postgraduate course of the Hellenic Open University (HOU). The aim of the paper is to examine how the relation between autonomy and transactional distance evolves during an academic year and how this relation is affected by demographic parameters, such as gender, age group and student experience (year of studies). For this purpose an empirical research was conducted and a sample of postgraduate students responded to a questionnaire (which included a scale for transactional distance, a scale for autonomy and demographic questions) during two different time periods within an academic (2012-2013). The results of the statistical analysis showed that during the evolution of the learning process there was a small change in transactional distance, especially for the dimension of co-understanding, while there was also a change in one of the dimensions of autonomy, namely sensitivity to others. However, no relation was observed between transactional distance and autonomy, ether in the first or the second measurement during the academic year. This finding is also regarded in the overall framework of the different critiques and interpretations of Moore’s theory.
 22. 22. İçerik geliştirmede çevrimiçi işbirliğine dayalı takip ve yönetim aracının geliştirilmesi ve bu aracın etkililiği Erinç Karataş, Ahmet Mahiroğlu • Yöntem:Bir durum çalışması olarak ele alınan bu araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu İçerik Geliştirme Ekibinde yer alan 43 çalışan ve 2 yöneticinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlem sürecinde tek grup öntest sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni geliştirilen çevrimiçi işbirliğine dayalı proje takip ve yönetim aracının kullanımı, bağımlı değişkeni ise çalışan görüşleridir. • Sonuçlar:Bu tür araçların, içerik geliştirme süreçlerinde yönetim açısından proje yönetim sürecini desteklediği ve proje takibini kolaylaştırdığı, projenin sonuca ulaşmasındazamandan tasarruf edildiği; ekip iletişimini sağlıklı ve hızlı kıldığı ve son olarak araç açısından bakıldığında aracın kullanımının kolay, işlevsel, güvenli ve güvenilir olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
 23. 23. Changes in Student Attitudes Regarding a Web-Based HealthProfession Course. • Lesh, Steven G.; Guffey, J. Stephen; Rampp, Lary C. • Amaç: asenkron (eş zamansız) ağ tabanlı sağlık meslek kursunun öğrencilerin başarıya ilişkin tutumlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. • Yöntem: tek grup öntest son test tasarımına uygun olarak yapılan çalışmada tutum ölçeği ve başarı testi uygulanmıştır. • Sonuç: öğrenme modülleri etkili olmuştur. Öğrencilerin tutumlarında olumlu yönde değişiklik olmuştur.

×