Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poliittisen viestinnan-sisapiirit-twitterissa

Tviittien politiikkaa -tutkimuksen julkistusseminaari 23.3.2015

 • Login to see the comments

Poliittisen viestinnan-sisapiirit-twitterissa

 1. 1. Poliittisen viestinnän sisäpiiritTwitterissä FM EliisaVainikka (Tampereen yliopisto) @evainikka DI Jukka Huhtamäki (Tampereen teknillinen yliopisto) @jnkka
 2. 2. Politiikan ja median yhteen- kutoutuneet verkostot  Mitä tapahtuu median ja politiikan leikkauspisteessä sosiaalisessa mediassa?  Mitkä kaikki seikat vaikuttavat: arvoasemat ja paikat systeemissä, henkilökohtaiset verkostot, tunnettuus, algoritmit ja palvelujen rakenteet  Millä tavoin suomalaisten politiikan eliitin ja politiikan toimittajien verkostot ovat yhteydessä toisiinsa?  MitenTwitter auttaa ymmärtämään johtavien poliitikkojen ja toimittajien välistä suhdetta ja mitenTwitter välineenä tuottaa näitä suhteita?
 3. 3. Verkostoanalyysi menetelmänä  Tutkimusmenetelmä, jossa keskitytään erityisesti toimijoiden välisten suhteiden analyysiin  Peruskäsitteitä solmut ja yhteydet  Listat ”eliittipoliitikoista” ja - toimittajista  Listojen perusteella kerättiin verkostodata  Verkostot visualisoitiin Gephi-ohjelmalla
 4. 4. Politiikan eliitin seurattavat Verkostovisualisointi poliitikkojenTwitter- seurattavista (puoluekannan mukaan) Poliitikkojen 10 suosituinta seurattavaa 1) @MikaelJungner 1) @alexstubb 1) @lassemannisto 1) @TarjaHalonen 2) @JuttaUrpilainen 3) @HennaVirkkunen 4) @anttikaikkonen 5) @orastynkkynen 6) @kokoomus 7) @SuomenKuvalehti 34 poliitikkoa ja 4495 seurattavaa, ka. 132 3346 (74%) yksilöllistä seurattavaa Suurin seuraajien määrä 22 (4 kpl)
 5. 5. Politiikan eliitin seurattavat Verkostovisualisointi poliitikkojenTwitter- seurattavista (vaalipiirin mukaan)
 6. 6. Somen soratiet ja valtaväylät  Politiikan ”Twitter-eliitti” käyttää palvelua aktiivisesti, osallistuu keskusteluihin, heitä seurataan paljon, mutta heistä kaikki eivät ole institutionaalisissa asemissa päivänpolitiikassa  Poliitikot seuraavat aktiivisesti muita poliitikkoja, 8/10 suosituimmista seurattavista on muita poliitikkoja, 4/10 suosituimmista seurattavista alkuperäisen otoksen ulkopuolisia  LuonnollisestiAlexander Stubb nousee näyttävästi esiin aineistossa, Mediasta poliitikot seuraavat useimmin Suomen Kuvalehteä  KaikilleTwitter ei olekaan paras väline äänestäjien tavoittamiseen (yleisönosastot, plokit, torikahvilat…)
 7. 7. Politiikan toimittajien seurattavat Verkostovisualisointi valittujen toimittajien Twitter-seurattavista Toimittajien 10 suosituinta seurattavaa 1) @MikaelJungner 2) @filsdeproust 3) @markojunkkari 4) @alexstubb 5) @JuttaUrpilainen 6) @jmpentikainen 7) @TimoHaapala 8) @pekkasauri 9) @juhasipila 10) @paavoarhinmaki 39 toimittajaa ja 7932 seurattavaa, ka. 203 5026 (63%) yksilöllistä seurattavaa Suurin seuraajien määrä 36 (1 kpl)
 8. 8. Politiikan toimittajien seurattavat  Twitteriä luonnollisella tavalla käyttävät toimittajat seuraavat laajalti myös muita kuin toimittajien verkostoon kuuluvia henkilöitä  Suurin yhteyksien määrä: Jussi Pullinen, HS (laajimmin verkostoitunut)  Toimittajien verkoston seuratuin solmu kansanedustaja Mikael Jungner  Eniten seuratut nimekkäitä poliitikkoja  Useita henkilöitä kymmenen suosituimman seurattavan listalla, jotka ovat toimineet sekä politiikan että median alueella: Mikael Jungner, Mikael Pentikäinen, Pekka Sauri  Kollegojen keskuudessa eniten seuratut toimittajat: Marko Junkkari (HS),Timo Haapala (MTV)  Toimittajien 10 suosituimman seurattavan joukossa Jutta Urpilainen ainoa nainen, ei yhtään naistoimittajaaTop 10 -listalla
 9. 9. Poliitikkojen ja toimittajien yhdistetty verkosto  Yhdistetty toimittajien ja politiikan eliitin verkosto seuraamisen perusteella  Tiheä seuraajaverkosto: Kaikki eliittiin kuuluvat seuraavat muita  Väri ilmaisee klusteria, jossa tiheämmät keskinäiset yhteydet kuin muihin verkostossa  Poliitikkojen ja toimittajien mediavälitteinen keskinäinen riippuvuus (Ekman & Widholm 2014) Visualisointi toimittajien ja poliitikkojen muodostamista klustereista
 10. 10. Poliitikkojen ja toimittajien yhdistetty verkosto Visualisointi toimittajien ja poliitikkojen muodostamista klustereista Chernyn (2012) pohjalta
 11. 11. Poliitikkojen ja toimittajien keskustelu- verkosto Keskusteluverkosto otokseen kuuluvan politiikan eliitin ja politiikan toimittajienTwitter-keskusteluista eurovaalien 2014 aikaan  Seuraava askel: verkosto Twitter-keskustelujen perusteella  Suunnattu verkosto, jossa yhteyden suunta on mainitsijasta mainittuun  Yhteys kahden solmun välille on syntynyt, kun joku on maininnut alkuperäisellä poliitikkojen tai toimittajien listalla olevan henkilön tviitissään  Esim. Stubb käy keskustelua poikkeuksellisen laajan toimijajoukon kanssa, otokseen valitun eliitin ulkopuolella, paljon ainutlaatuisia keskusteluja
 12. 12. Johtopäätöksiä  Twitter on erityisesti toimittajien väline  ”Eliitin media”? Pääkaupunkiseutukeskeisyys (merkitys alueellisen tasa-arvon kannalta?)  Twitterin käyttö keskittyy Etelä- ja Lounais-Suomeen  Myyttinen medioitunut keskus (Couldry 2012; Fenton & Barassi 2011)  Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä tästä median ja politiikan leikkauspisteestä, jossa olemassa olevat valtarakenteet vahvistuvat, sosiaalisen median demokratisoiva vaikutus ei toteudu  Menetelmän haasteet?
 13. 13. Julkaisut  Iiris Ruoho, Jaana Kuusipalo, EliisaVainikka & Jukka Huhtamäki: Twitter Networks of Political Elite and Political Journalists – A Social Network Approach of the FinnishCase (tutkimusartikkeli vertaisarvioituun tiedejulkaisuun)  EliisaVainikka & Jukka Huhtamäki:Tviittien politiikkaa – Poliittisen viestinnän sisäpiiritTwitterissä (katsaus, tarjotaan Media & viestintä -lehteen)

×