Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120830 social business_strategie_ontwikkelcentrum_ede

Presentatie social business bosdag Ontwikkelcentrum Ede (30-aug-12)

 • Login to see the comments

20120830 social business_strategie_ontwikkelcentrum_ede

 1. 1. SOCIAL BUSINESS STRATEGIEIt’s all about content, conversation en collaborationEmile Peters | @emilepeters
 2. 2. Twaalf jaar ondernemer Partner Upstream Marketingfacts TravelNext FoodNext SportNextEMILE PETERS Bestuurslid RKHVV@emilepeters | emile@upstream.nl Vader!
 3. 3. DE MAATSCHAPPIJ VERANDERT
 4. 4. TUI Quotes ‘Aan het einde van deze 45 minuten willen we…. ’Page  4
 5. 5. ONZE AANPAKVan strategie tot uitvoering Strategisch plan Tactisch plan Operationeel plan • Wat zijn de markt-  Welke middelen en kanalen • Klein starten en dan opschalen ontwikkelingen? zetten we daarvoor in? • Wie gaat het uitvoeren en hoe • Waar staat Ontwikkelcentrum  Relatie met andere kanalen? zorgen we voor embedding in de nu en waar wil het in 3 jaar  Hoe gaan we effecten meten en organisatie? staan? rapporteren?  Continu meten (bereik, bezoek, engagement, conversie) en bijsturen
 6. 6. AGENDA1 Het veranderend medialandschap en wat betekent dit voor organisaties?2 Mogelijke aanpak3 Afsluiting
 7. 7. ONZE AANPAKVan strategie tot uitvoering Strategisch plan Tactisch plan Operationeel plan • Wat zijn de markt-  Welke middelen en kanalen • Klein starten en dan opschalen ontwikkelingen? zetten we daarvoor in? • Wie gaat het uitvoeren en hoe • Waar staat Ontwikkelcentrum  Relatie met andere kanalen? zorgen we voor embedding in de nu en waar wil het in 3 jaar  Hoe gaan we effecten meten en organisatie? staan? rapporteren?  Continu meten (bereik, bezoek, engagement, conversie) en bijsturen
 8. 8. DE EEUW VAN MIJN VADERGeert Mak (1999)
 9. 9. DE EEUW VAN MIJN ZONENEmile Peters (2011)
 10. 10. COMMUNICATIE IN HET DIGITALE TIJDPERK
 11. 11. INTERNET HEEFT DE WERELD VERANDERD
 12. 12. INTERNET HEEFT DE WERELD VERANDERD
 13. 13. CONSUMER IN CONTROLPage  13
 14. 14. SEARCH RULES
 15. 15. SOCIAL RANKING WILL RULE 5.000.000 tweets/dag 12.000.000 facebook updates/dag
 16. 16. COMMUNICATIE IN HET DIGITALE TIJDPERKDe opkomst van de ‘connected consumer’ Traditional Online Connected Consumer Consumer Consumer
 17. 17. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?
 18. 18. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving van zenden naar dialoog (luisteren, interactie)
 19. 19. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Social media monitoring & webcare
 20. 20. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving van push naar pull (vindbaarheid, likability, relevantie)
 21. 21. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar content – of inboundmarketing
 22. 22. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar content – of inboundmarketing
 23. 23. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar content – of inboundmarketing
 24. 24. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar content – of inboundmarketing
 25. 25. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar content – of inboundmarketing Paid Paid Owned Media Owned Media Media Media Earned Earned Media Media
 26. 26. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar participatie (met docenten, leerlingen, partners, et cetera)
 27. 27. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Communities en co-creatie
 28. 28. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Communities en co-creatie
 29. 29. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Communities en co-creatie
 30. 30. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Communities en co-creatie
 31. 31. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Dialoog aangaan, zichtbaarheid vergroten en samenwerking!
 32. 32. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?Verschuiving naar ‘connected company’
 33. 33. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?7i-netwerkmodel als basis voor vernieuwing
 34. 34. AGENDA1 Het veranderend medialandschap en wat betekent dit voor organisaties?2 Mogelijke aanpak3 Afsluiting
 35. 35. AANPAKVan strategie tot uitvoering Strategisch plan Tactisch plan Operationeel plan • Wat zijn de markt-  Welke middelen en kanalen • Klein starten en dan opschalen ontwikkelingen? zetten we daarvoor in? • Wie gaat het uitvoeren en hoe • Waar staat Ontwikkelcentrum  Relatie met andere kanalen? zorgen we voor embedding in de nu en waar wil het in 3 jaar  Hoe gaan we effecten meten en organisatie? staan? rapporteren?  Continu meten (bereik, bezoek, engagement, conversie) en bijsturen
 36. 36. 7I-MODEL
 37. 37. TIMELINE VISIE 2013 2014 2015
 38. 38. KPI’S
 39. 39. 7I-MODELIdentiteit
 40. 40. 7I-MODELIdentiteit  Ben er op het juiste moment  Klanten Inspireren en  Luisteren innoveren op EMOTIE  Persoonlijke aandacht  Onderscheid op ‘gevoel van  Verwachtingen overtreffen inspiratie’  “Daar wil je ‘bijhoren’ – hoge coolfactor  Verlengstuk van jou  Scherpe prijs  ‘Denkt met je mee/  Vast assortiment voor jou’, verbindt juiste  Wat you see is what you get inzichten  Persoonlijk gericht
 41. 41. 7I-MODELInzicht
 42. 42. 7I-MODELInteractie
 43. 43. 7I-MODELInspirerend netwerk en Innovatie
 44. 44. 7I-MODELInstrumenten
 45. 45. 7I-MODELInterne organisatie
 46. 46. AGENDA1 Het veranderend medialandschap en wat betekent dit voor organisaties?2 Mogelijke aanpak3 Afsluiting
 47. 47. AANPAKVan strategie tot uitvoering Strategisch plan Tactisch plan Operationeel plan • Wat zijn de markt-  Welke middelen en kanalen • Klein starten en dan opschalen ontwikkelingen? zetten we daarvoor in? • Wie gaat het uitvoeren en hoe • Waar staat Ontwikkelcentrum  Relatie met andere kanalen? zorgen we voor embedding in de nu en waar wil het in 3 jaar  Hoe gaan we effecten meten en organisatie? staan? rapporteren?  Continu meten (bereik, bezoek, engagement, conversie) en bijsturen
 48. 48. TIMELINE VISIE 2013 2014 2015
 49. 49. TIMELINE 2013 2014 2015 Deelprojecten Social Intern Extern Pilots business KPI’s Organisatie
 50. 50. TIMELINEMogelijk tijdpad voor social business programma Ontwikkelcentrum 2012: Opstellen van social business strategie en plan (incl. begroting) Parallel eerste fase nieuwe website ontwikkelen 2013: Focus op intern (basis neerzetten, draagvlak creëren, webcare/reactieve inzet social media en enkele pilots gericht op pro-actieve inzet social media) 2014: Focus op extern (intern verder uitbouwen, lessons learned van pilots vertalen naar structurele externe inzet social media) 2015: Social business is volledig geïntegreerd binnen de organisatie
 51. 51. SLIDESHAREZoek op user UpstreamStrategies
 52. 52. DIGITALE STRATEGIE KENNISSESSIES ONLINE COMMUNITIES MONITORING DANK VOOR DE AANDACHT CO-CREATIEEmile Peters | @emilepeters

×