Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitate didaktikoa (ona)

 • Be the first to comment

Unitate didaktikoa (ona)

 1. 1. 0Andrea Andueza, XabiAizpuru, ErikaAizpurua, NaroaAsensio, LideAizpurua
 2. 2. 1AURKIBIDEAAURKIBIDEA .................................................................................................................................1SARRERA.......................................................................................................................................2HELBURUAK..................................................................................................................................3EDUKIAK.......................................................................................................................................3KONPETENTZIAK...........................................................................................................................3METODOLOGIA ............................................................................................................................3ESTRATEGIA METODOLOGIKOA ...............................................................................................3METODOLOGIA ........................................................................................................................5ESPAZIOAREN ANTOLAKETA.....................................................................................................5IKASLEEN TALDEKATZEA...........................................................................................................5DENBORAREN ANTOLAKETA ....................................................................................................5BALIABIDEAK ............................................................................................................................6ANIZTASUNARI ARRETA............................................................................................................6EBALUAZIOA IRIZPIDEAK ..............................................................................................................6AMAIERAKO GAITASUNA .........................................................................................................6PROZEDURA .............................................................................................................................6INSTRUMENTUAK.....................................................................................................................7UNITATE DIDAKTIKOARENETA IRAKASLE-PRAKTIKAREN EBALUAZIOA.....................................7PROBLEMAS (Jarduera sekuentzia): .............................................................................................8ANEXOS......................................................................................................................................25
 3. 3. 2SARRERAJarraian deskribatzen dugun “Goazen Baserrira” jarduera sekuentzia, Lehenhezkuntzako 3.zikloko ikasleei zuzenduta dago. Bi orduko saioan egiteko matematikakojarduera multzoa proposatzen dugu.Gure ikasle taldea 24 ikaslez osatutakoa da. Talde handia izan arren, lanerako nahikogiro ona dute eta orokorrean parte-hartzaileak dira. Hala ere, horietako batzuk ez dutematematika atsegin eta nahiko desmotibatuta jarduten dute. Gainera, problemak ebazterakoorduan, nabari da ikasle batzuk beste batzuk baino erraztasun handiagoa dutela. Dena den,problema horiek ebazterako orduan, adimen ezberdinez baliatu gaitezke, izan ere, erakutsinahi diegu matematikako ezagutzen bitartez lan egitea ez dela aukera bakarra.Gai hau aukeratzearen zergatia, kontzeptu asko lantzeko aukera eskaintzea da.Horienartean, lanbideak, baserriko animaliak, barazkiak, ingurune naturala,pasaiak…Nahiz eta, EuskalHerrian baserri bizitza gertu izan, askok ez dakite asko honi buruz. Beraz, jarduera hauenbitartez, mundu horretara gerturatu nahi ditugu eta oinarrizko gauzak erakutsi. Era berean,beste haur batzuk lotura estua dute baserriarekin eta asko dakite gai honen inguruan. Horienezagutzez baliatu gaitezke elkarri erakutsi diezaieten.Eduki horiek lantzeko aukerak jardueren bitartekoa izango da. Kontzeptu horieklantzeko adimen logiko matematikoa erabiliko da beste hainbat adimenekin batera(adimeninterpertsonala, espaziala, naturalista …). Horrela, gure helburua jarduera hauen bitartez zerada, ikasleek matematiken baliagarritasunaz ohartaraztea da, hau da, honek bizitzako bestezenbait alorretan duen erabilgarritasuna azpimarratzea, baserrian hain zuzen ere ( baserrikobaratza antolatzerako orduan, baratzeko produktuen salmentarako, …).Horrez gain, matematikaz hitz egiterakoan ikasleek eragiketak soilik dauzkate buruan,eta guk iritzi hori aldatu nahi dugu. Izan ere, jarduera multzo honekin, matematikakoproblemak ebazteko estrategia ezberdinak daudela, etahorretarako adimen anitzez baliatugaitezkeela erakutsi nahi diegu.
 4. 4. 3HELBURUAK- Matematikak egunerokotasunean duen erabilgarritasunaz jabetzea, baserrikoingurumenean zentratuz.- Problemak ebazteko prestatzea: ebazteko prozedura egokia jarraitzea, datu bilketaegokia eginez, estrategiak erabiliz eta eragiketen ebazpen zuzena egiten.- Elkarri dakitena erakustea eta talde lana sustatzea, elkarri lagunduz eta errespetatuz.- Problemei motibazioz irtenbidea ematea, parte hartuz.EDUKIAK- Ikasleen arteko lankidetza- Naturarekiko jarrera positiboa- Neurriak: azalera, perimetroa eta pisua.- Buruketetan aurkezten diren datuen egituraketaKONPETENTZIAK- Matematikarako gaitasuna.- Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.- Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.- Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.METODOLOGIAESTRATEGIA METODOLOGIKOAUnitate didaktiko honetan proposatzen ditugun jarduerak aurrera nola eramangoditugun azalduko dugu:Hirugarren zikloko haurren adinaren arabera, eragiketa konkretuen etapan kokatukolituzke Piagetek. Horrela, haurren garapena aurrera doan heinean, balore eta eduki zabalagoakeskuratzeko beharra sortzen da. Behar hauek zenbait gertakizunen araberakoak dira.7 urtetik 12 urtera bitartean bere egozentrismo sozial eta intelektualetikaskatzen da etakoordinazio berrietarako gai bihurtzen da haurra. Gizabanakoezberdinen ikuspegi ezberdinakkoordinatzen ditu logikaren bidez; afektibitateari dagokionez, koordinazioen sistema horreklankidetza eta autonomia pertsonalaren moral bat sortzen du. Besteen ikuspegia ulertzeko gaibihurtzen da haurra. Beraz, Piageten arabera, ezagutza erreakzioak, erreakzio ludikoak,afektiboak,sozialak eta moralak bilduko dituen batasun funtzional bat gertatukoda orain.Hasieran familiara mugatzen zen afektibitatea giza talde zabalagora hedatuko da orain.
 5. 5. 4Sentimendu moralek elkarrekiko begirunearen alderaeboluzionatzen dute. Sentimendu sozialeidagokienez, hasieran koordinazioriketa bereizkuntzarik ez zen nabari norberaren eta besteenikuspegienartean; orain, ikuspegien koordinazioa eta lankidetza gertatzen dira.Hizkuntza egozentrikoa desagertu egiten da, eta eztabaida posiblea gertatzen da.Gainera, berdinen arteko harremanak garrantzia hartzen du eta gurasoen eragina gutxituegiten da. Harreman horietan, izaera ezegonkorra izango duen liderra agertzen da, ordezkatuaizan daitekeena eta lagun minak sortuko dira. Hauen artean hierarkiak eratzen doaz gustukodituzten gauzen arabera.Haurren autoestimua oso garrantzitsua da urte hauetan, izan ere, autoestimu on bat izateanhaurrak etor dakizkiokeen arazoak errazago gaindituko ditu eta. Nahiz eta lagun talde batekokide izan, askatasun indibidualaren kontzientziak garrantzia handia hartzen du. Eta horregatikberen eskubideak aldarrikatzen hasten dira betebeharrak dituztela ohartu gabe. Hortaz gain,esanekotasunean oinarritutako moral baten ordez, elkarrekiko begirunean oinarritutako moralbat nagusitzen da orain.Elkarrekiko begiruneak, beraz, anartean ezezagunak zitzaizkion sentimendu moralbatzuetara eramaten du haurra: jokalarien arteko ondradutasuna (tranpak egiten ez badira, ezda galarazita daudelako, gizabanakoen arteko akordioa hausten dutelako baizik), laguntasunaeta abar. Bestalde, borondatea agertzen da arrazoiaren eragiketen baliokide afektibo bezala.Borondatea sentimendu moral autonomoen funtzionamenduari loturik dago.Adin honetan ikasleak eragiketa konkretuen estadioan aurkitzen dira. Logika zehatzaerabiltzen dute egoerei aurre egiteko. Hots, aurretik dauzkaten ezagutzak informazioberriarekin kontrastatzen dute, esanahi berriak eraikiz. Horregatik, denen aurre ideiakezberdinak badira, eraikiko duten esanahi berria ezberdina izango da, bakoitzak prozesuezberdina jarraituko baitu informazio berria bereganatzeko.Eragiketa konkretuetan trebetasuna geroz eta handiagoa da. Eragiketa konkretuakhonako ondorioak izan ditzakete: egituraketa handiagoa, logika zehatzen erabilpena egoereiaurre egitea, eremu objektiboa subjektiboarekin nahasteko joera, bizitza eta ezaugarrisubjektiboak atxiki izaki bizigaberi, eragiketa mentalak egiteko gai izatea… Multzokatzeko etasailkatzeko, edo mugimendua, abiadura, denbora eta zenbakiak bezalako esanahiak inplikatzendituzten buruketak konpontzeko gaitasuna.
 6. 6. 5Beraz, metodologia zehazteko, Piagetek dioenez, garapena ikaskuntzaren aurretikematen da. Orduan, aurrez aipatutako ezaugarriak lortu arte itxaron beharko da ikaskuntzaesanguratsuagoa lortu ahal izateko.Piaget-en teoria genetiko kognitiboak aplikatzeaz gain, Bruner-en aurkikuntza bidezkoikaskuntzan oinarrituko gara. Haurrak berak bilatu beharko du ariketak ebazteko bidea,irakasleak baliabideak eta laguntza erraztuko dizkiolarik. Horretarako aurre-ideietatik abiatukoda, garapen kognitiboa kontuan hartuz.METODOLOGIAErabiliko dugun metodologia, aurrez esan bezala, Bruner-en aurkikuntza bidezkoikaskuntza izango da. Gainera, talde txikietan lan egitea proposatzen dugu eta autonomiaz lanegiten utziko diegu, irakaslea gida izanik. Horrela, metodologia hori aurrera eramateaerrazagoa izango da eta egindako aurkikuntzak beste ikaskideekin partekatu ahal izangodituzte.ESPAZIOAREN ANTOLAKETAEspazio antolaketari erreferentzia eginez, jarduera guztiak gelan burutuko dira. Mahaieidagokionez, lauko taldetan banatuko ditugu, ikasleak elkarri begira. Nahiz eta ariketa batzukbakarka egitekoak izan, taldetan eserita egoteak ere beraien arteko elkarlana bultzatuko du;esaterako, elkarri galdetutako zalantzak argitzeak edota batak besteari laguntzeak.IKASLEEN TALDEKATZEAJarduera batzuk taldean egitekoak izango dira, 4 pertsonaz osatutakoak hain zuzen.Talde hauek osatzeaz irakaslea arduratuko da, izan ere, ikasleen artean harreman berriakegiteko aukera emango zaie. Horrez gain, ikasleen abileziak kontuan hartuko dira taldekatzekogaraian. Adimen ezberdinetako ikasleak nahastuko ditugu, batak bestearengandik ikas dezaneta problemak ebazteko bide ezberdin ugari daudela ikus dezaten.DENBORAREN ANTOLAKETAJarduera guzti hauek aurrera eramateko denbora bi ordukoa izango litzatekeelaestimatzen dugu. Lehen bi ariketak denbora gehiago eskatzen dutenez, hamabost batminutu eskainiko genizkioke. Gainerako problemetan, hamar bat minutu nahikoakizango lirateke.
 7. 7. 6BALIABIDEAKGiza baliabideei dagokionez, berezitasunik ez balego, ikasle taldearen irakaslearekinnahikoa izango litzateke. Baina, adimen urritasuna edo bestelako berezitasunen bat duenikasleren bat izango bagenu, profesional baten laguntzaz baliatuko ginateke.Materiala dela eta, jarduera sekuentzia, arkatzak, borragomak, guraizeak, kola, kartulinaeta txantiloiak beharko genituzke. Horrez gain, jarduera batzuetan teknologia berriak(internet) erabiliko ditugu informazioa bilatzeko.Aukeratutako jarduerak direla eta, ez genuke inguruneko baliabiderik beharko.ANIZTASUNARI ARRETAGelan adimen urritasuna edo bestelako berezitasunen bat duen haurren bat izatekotan,nahiz eta errefortzuko irakaslea izan, gure helburua ez da ikasle horrekiko soilik, hau da gelaosorako da. Ikasle bakoitzaren berezitasunak onartzea izango da gure helburua. Horretarako,euren arteko elkarlana bultzatuko dugu eta ikasle bakoitzak bere ekarpena egitea sustatu.EBALUAZIOA IRIZPIDEAKAMAIERAKO GAITASUNA- Baserriko elementuak ezagutu eta identifikatu ditu eta matematikako oinarrizkoezagutzekin (neurriak…) loturak egin ditu.- Problemak ebazteko prozedura egokia erabili du (datu bilketa egokia, estrategienerabilpena eta eragiketen ebazpena).- Taldean lan egiteko gaitasuna aurkeztu du: taldekideak errespetuz tratatu ditu etabesteen iritziak kontuan hartu ditu.- Problemak ebazterako orduan, gogoz aritu da eta parte hartu du.PROZEDURAEbaluazioa aurrera eramateko metodo formatibo edo jarraian oinarrituko gara. Izanere, ez gara emaitzetan oinarrituko soilik, prozesu osoa hartuko dugu kontuan (problemakegiteko izan duten jarrera, eboluzioa …). Oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta ikasleengarapena kontuan hartzea.
 8. 8. 7INSTRUMENTUAKEbaluazio metodoa formatiboa edo jarraia izango denez, irakasleak behaketarenbitartez jaso beharko du ikasleen eboluzioaren berri. Egunero egiten diren jarduerakebaluatuko dira, beraz, egutegi bat izatea informazioa ordenatzeko era eraginkorra izandaiteke. Jarduera sekuentzia amaitu ondoren, ikasleekin elkarrizketa egingo da gaianbarneratu beharreko kontzeptu eta edukiak azaleratuko dituen galderak eginez. Elkarrizketahau gela guztiarekin batera egingo da eta hor jasotako ohar baliagarriak eta ikusten dena ereegutegiak sartu ahal izango dira.UNITATE DIDAKTIKOARENETA IRAKASLE-PRAKTIKAREN EBALUAZIOAIrakaslearen lana eta unitate didaktikoaren ebaluazioa ere egin beharko da, izan ere,beti egongo da hobetzeko edo aldatzeko zerbait. Kontuan hartu beharko da ea unitatedidaktikoak motibazioa bultzatzen duen eta ea zuzendutako zikloari benetan egokitua dagoen.Erabilitako materialak ere begiratu beharko ditugu, askotarikoak eta erabilgarriak direnkontuan hartuz. Bestalde, aniztasunari arreta eman zaion ala ez ere ebaluatu beharko dugu.Horrekin lotuta, aurrez aipatutako helburuak eta edukiak lortu ditugun ere begiratu beharkodugu, eta ea guk proposatutakoa bide egokian den edo ez. Galdera berdinak egin daitezkeirakaslearen praktika ebaluatzeko.Guzti horren ebaluazio jarraia egingo da, horrela, posible izango dugu behar deneanaldatzen. Eguneroko batean informazio guztia erregistratzen badugu, aldaketak non egin behardiren ikustea erraztuko digu.Aurrez aipatutako helburuak, konpetentziak eta edukiak lortu diren ikusteko, haurreiegindako ebaluazioaren emaitzez baliatu gaitezke.
 9. 9. 8PROBLEMAS (Jarduera sekuentzia):1) Haceruncaserío:- Dividir la claseengrupos- Repartirdistintosmateriales e instrucciones a cadagrupo (tijeras, papel, lapiz, regla,plantilla piramidal, plantillarectángulo)- Explicarlascondiciones.1. CONSTRUIR UN CASERÍOPlanteamiento del problema:¡Antes de nada, vamos a construir nuestro caserío!En primer lugar, dividimos la clase en 6 grupos de 4 alumnos. Cada grupo tendrá 6unidades de un tipo de material. Los materiales son: tijeras, papel, lápiz, regla, plantilla piramidal,plantilla prisma cuadrangular y cola. Al 1º grupo : 6 tijeras, 2º grupo: 6 lápices, 3º grupo: 6 reglas,4º grupo: 12 plantillas (6 de cada tipo), 5º grupo: 6 colas y el 6 grupo: 6 hojas. Las condiciones parallevar a cabo el ejercicio son las siguientes:- Todos los componentes del grupo deberán tomar parte en la actividad.- Antes de comenzar a construir el caserío todos los grupos deberán tener todo el materialcorrespondiente. Eso se conseguirá mediante la negociación entre los grupos- Después de terminar el caserío, cada grupo tendrá que dibujar en él el caserío de sussueños.Inteligencias que se trabajan y por qué:Lógico- matemática y, además, la interpersonal y laespacial. La interpersonal porque tendrán que negociar entre los diferentes grupos para conseguirel material, y espacial, porque se trabajan las formas geométricas.Resolución:Así es como quedaría el ejercicio terminadoEstrategias: Para resolver el problema hemos utilizado el método de ORGANIZACIÓN YCODIFICACIÓN, ya que trabajan con plantillas y están obligados a utilizar estos modelosmanipulativos para conseguir la construcción final.
 10. 10. 9CRUCIGRAMA: ¡DESCUBRE EL NOMBRE DE LAS HORTALIZAS Y VERDURAS!Planteamiento del problema:¡Ya tenemos el caserío! Ahora, queremos plantar nuestro huerto, pero no sabemosqué hortalizas plantar. ¡Ayúdanos a descubrirlas!Para ello te presentamos un crucigrama el cual deberás resolver siguiendo los siguientespasos:1. En primer lugar resolveremos los problemas* planteados.2. Una vez obtenidos los resultados, miraremos que letra corresponde a cada número(resultados).3. Y finalmente, los colocaremos en su debido lugar en la tabla (cada problema tiene un nº).Para terminar, hablaremos sobre las hortalizas mencionadas: ¿Qué sabemos sobre ellas? ¿Dedónde salen?Inteligencias que se trabajan y por qué:lógico matemática + lingüístico + naturalista. Setrabajan dichas inteligencias porque el alumno debe leer y entender el enunciado que se leplantea, además repasar el vocabulario ( nombre de las hortalizas); y la inteligencianaturalista, ya que trabajaremos las hortalizas, de donde proceden …Estrategia:DIVIDIR EL PROBLEMA EN PARTES Este ejercicio consta de varias partes, lascuales hay que ir resolviendo en orden, para después poder resolver la incógnita que seplantea en el enunciado, es decir, el nombre de las hortalizas.
 11. 11. 10PROBLEMAS*1. Beatriz es 8 cm más alta que Jaime. Toña es 12 cm más baja que Beatriz. Jaime mide1metro y 25cm. ¿Cuánto mide Toña? (La respuesta debe ir en centímetros).2. De todos los números que están entre los números 1 y 110 ¿Cuántos tienen el dígito5?3. Una niña en un examen se puso muy nerviosa y en un problema en el que se le pedíaque dividiera entre 4 un número lo que hizo fue restar 4. Su resultado fue 48, si enlugar de restar, hubiera dividido ¿cuál hubiera sido su resultado?4. Resuelve: ¿ Cuál es el resultado final?36 x 15 = .… – 360 = …. : 60 = ….5. Acomoda los números 1,2,3,4,5 en la figura de manera que los que queden en lacolumna sumen 8 y que los que queden en el renglón, también sumen 8. ¿Cuál es elnúmero que va en el cuadrito del centro?6. ¿Cuántos segundos hay en una hora?7. Tenemos 48 bellotas para repartir entre 8 cerdos. ¿Cuántas bellotas corresponderán acada cerdo?8. Cuántos cuadrados hay en este dibujo?9. ¿Cuántos minutos hay entre las 11:41 y las 14:02?10. La fecha 8 de noviembre de 1988 tiene algo de especial. Si la escribimos 8-11-88, esfácil darse cuenta de que el día (8) multiplicado por el mes (11) da como resultado elaño (88) ¿Cuántas fechas que cumplieran esta propiedad hubo en 1990?
 12. 12. 1111. ¿Cuánto suman los tres números que tenemos que acomodar en los cuadritos vacíospara que la suma quede correcta?12. ¿Cuál es el +ángulo que forman las manecillas de un reloj si son las 12:15?13. Completa la siguiente secuencia: 6, 12, 18, 24, 30, 36, …, 48.14. ¿Cuánto vale el ángulo A?CRUCIGRAMAA R L I Z B O M T E C N H P5 1 21 6 121 9 13 11 3 90 42 12 360 648 10 7 110214 10 4 10 4 1064 3 8 10 4 125713 12 11 3 9 9 10
 13. 13. PROBLEMAS RESUELTOS1. Beatriz es 8 cm más alta que Jaime. Toña es 12 cm más baja que Beatriz. Jaime mide1metro y 25cm. ¿Cuánto mide Toña? (La respuesta debe ir en centímetros)Resultado: 121 cm2. De todos los números que están entre los números 1 y 110 ¿Cuántos tienen el dígito5?5,15,25,35,45,50,55,65,75,85,95,105  123. Una niña en un examen se puso muy nerviosa y en un problema en el que se le pedíaque dividiera entre 4 un número lo que hizo fue restar 4. Su resultado fue 48, si enlugar de restar, hubiera dividido ¿cuál hubiera sido su resultado? 134. Resuelve: ¿ Cuál es el resultado final?36 x 15 = 540 – 360 = 180 : 60 = 35. Acomoda los números 1,2,3,4,5 en la figura de manera que los que queden en lacolumna sumen 8 y que los que queden en el renglón, también sumen 8. ¿Cuál es elnúmero que va en el cuadrito del centro?45 1 236. ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3607. Tenemos 48 bellotas para repartir entre 8 cerdos. ¿Cuántas bellotas corresponderán acada cerdo?48 : 8 = 6
 14. 14. 138. ¿Cuántos cuadrados hay en este dibujo?Hay 11 cuadrados.9. ¿Cuántos minutos hay entre las 11:41 y las 14:02? 2110. La fecha 8 de noviembre de 1988 tiene algo de especial. Si la escribimos 8-11-88, esfácil darse cuenta de que el día (8) multiplicado por el mes (11) da como resultado elaño (88) ¿Cuántas fechas que cumplieran esta propiedad hubo en 1990?30-3-9015-6-9018-5-9010-9-909-10-9011. En total son 5 las fechas que multiplicando el mes y el día dan como resultado el año¿Cuánto suman los tres números que tenemos que acomodar en los cuadritos vacíospara que la suma quede correcta?256 + 347 = 6032+4+3= 912. ¿Cuál es el +ángulo que forman las manecillas de un reloj si son las 12:15? 90º13. Completa la siguiente secuencia: 6,12,18,24,30,36,…, 48. 4214. ¿Cuánto vale el ángulo A?80+36=116180-116=64
 15. 15. 14CRUCIGRAMA RESUELTOM 8A10I7Z1A10N2P14A10T4A10T4A10H6T4O3M8A10T4E12R5I7C13E12B11O3L9L9A10
 16. 16. 153. GALLINA-HUEVOPlanteamiento del ejercicio:Parece que las gallinas que hemos comprado dan resultado.Ya hemos vendido 732 huevos. Si 30 docenas y media han costado 171 euros; ¿Cuál ha sidola recaudación correspondiente por la venta de todos los huevos?¿Cuántas docenas deberíamosvender para conseguir un beneficio igual o mayor a 500€?Inteligencias que se trabajan y por qué:En este problema se trabajan las inteligencias lógico-matemática,además de la lingüística, ya que hay un enunciado que se tiene que entender pararealizar el problema y la inteligencia espacial, porque para solucionar el problema es necesariohacer un esquema visual.Resolución:DATOS- 732 huevos vendidos30 docenas y ½  171 €- Cuánto sacaremos por la venta de todos los huevos?¿Cuántas docenas deberíamos vender para conseguir un beneficio igual o mayor a 500€?PLANTEAMIENTO30 docenas y media= 171€732 huevos / 12= 61171 x 2 = 342€ cuestan 61 docenas342/61= 5,50€500/ 5,60= 89, 28  Tendremos que vender 90 docenas de huevos para conseguir unbeneficio de 500€ o más.Estrategia:A la hora de realizar este problema hemos usado dos estrategias: MODIFICAR ELPROBLEMA, ya que hemos descompuesto el problema en partes, y HAZ RECUENTO, porque sepuede resolver también mediante el conteo parcial.
 17. 17. 164. ¡ALAMBRAR EL TERRENO!Planteamiento del ejercicio:¡Que se nos escapan las gallinas!Para ello, queremos cerrar con alambre un terreno rectángulo. Un lado mide 4 metros y el otro 3.Si además le damos cuatro vueltas a su alrededor, ¿Cuántos metros necesitaremos?Inteligencias que se trabajan y por qué:En cuanto a las inteligencias, una de las que se trabajacon este problema es el espacial, ya que el niño es capaz de crear mentalmente las ideas yrepresentarlas visualmente. Además, la lógico-matemática, ya que el niño es capaz de resolverlos cálculos y identificar algunos ejemplos. La inteligencia lingüística también está presente eneste problema, ya que se deberá utilizar bien el idioma para entender bien los datos y laincógnita del problema.Resolución:DATOS- Terreno rectángulo:o Largo 4mo Ancho 3m- ¿Cuántos metros de alambre necesitaremos si queremos cerrar con alambre el terreno?PLANTEAMIENTOCalcular el perímetro: P = 4 + 3 + 4 + 3 = 14 m3m4mSi el cuadrado mide 14 metros y tenemos que darle 4 vueltas:14 x 4= 56 metros necesitaremos para cerrar el terrenoEstrategia:ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y ESQUEMAS, ya que el alumno utiliza un esquema o undibujo para llevar a cabo el problema.
 18. 18. 175. EL CORRALPlanteamiento del ejercicio:Tenemos el corral lleno de conejos y gallinas.En total hay 200 cabezas y 548 patas. ¿Cuántas gallinas hay?Inteligencias que se trabajan y porqué: Por un lado la inteligencia lógico-matemática , ya que, alser un problema, para resolverlo se tendrán que hacer cálculos, y utilizar estrategias matemáticas.Además, inteligencia lingüística, porque para resolver el problema como es debido, es muyimportante entender bien los datos que se nos presentan. Por último, también se trabaja lainteligencia naturalista, ya que se deberán identificar los diferentes animales con sus respectivascaracterísticas que pertenecen a la naturaleza.Resolución:Cada uno de los animales tiene una cabeza, por lo tanto, se entiende que en total habrá200 animales.CONEJOS (x4) GALLINAS (x2) PATAS100 (400) 100 (200) 60050 (200) 150 (300) 50054 (216) 146 (292) 50856 (224) 144 (288) 51260 (240) 140 (280) 52064 (256) 136 (272) 52874(296) 126(252) 548 Hay 126 gallinas.Estrategias: para la resolución de este problema hemos utilizado la estrategia de ENSAYO YERROR, es decir, el resultado se ha logrado mediante el tanteo.
 19. 19. 186. CABRASPlanteamiento del ejercicio:Pedro el pastor nos va a ayudar a ordeñar las cabras.Inteligencias que se trabajan y por qué:se trabajan las inteligenciaslógico-matemático, lingüísticoy espacial. En primer lugar, la lógico-matemática, porque hay un enunciado que tienen quecomprender para realizar el problema. En segundo lugar, la espacial porque el alumno medianteeste ejercicio deberá clasificar los datos en un esquema mental para después resolverlo.Resolución:DATOS- 161 cabras- En 7 días  ordeña 14 cabras (2 por día)- Cada cabra: 3 litros- 1,30 €/ litro¿Cuánto cobrará al cabo de 126 días?PLANTEAMIENTO- 14 cabras/7 día 2 cabras/día.- 2 x 3= 6 litros obtiene al día.- 6 x 126= 756 litros de leche obtendrá en 126 días.- 756 x 1,30= 982,8 € cobrará al cabo de 126 días.Estrategia: MODIFICAR EL PROBLEMA  mediante esta estrategia dividimos el problema enpartes, para así poder resolver el problema. Es decir, resolver primero pequeñas incógnitas, paradespués poder resolver el problema completo.En total tenemos 161 cabras; ordeña 14 cabras por semana.Si de cada una obtiene 3 litros, que vende a 1,30 euros ellitro, ¿Cuánto cobrará al cabo de 126 días?
 20. 20. 197. ¡A TRABAJAR!Planteamiento del ejercicio:Empezamos a rellenar la huerta.Hemos pensado poner plástico antes de empezar a plantar lechugas. Para ello, hemosutilizado un terreno de forma triangular. Dibújalo con las siguientes coordenadas:a) Si moviésemos el triángulo 4 cuadrados a la derecha, ¿Cuáles serán las nuevascoordenadas?b) Y por último, si moviésemos 2 cuadrados abajo, ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas?Inteligencias que se trabajan y porqué: entre las inteligencias trabajadas en este problema,además de la lógico-matemática como en todos los demás, tendríamos la espacial, ya que elalumno es capaz de detectar detalles visuales y de dibujar y elaborar croquis. La tercerainteligencia sería la lingüística, para poder entender bien lo que dice el enunciado y aplicar bienlos datos que se nos dan.A(-5,+3)B(-1,+2)C(-2,0)Resolución:a)A(-1,+4)B(+3,+2)C(+4,-2)Estrategia: En este problema hemos utilizado la estrategia de ORGANIZACIÓN Y CODIFICACIÓN, yaque utiliza diagramas para resolver el problema.b)A(-5,+1)B(-1,0)C(-4,0)
 21. 21. 208. LA GALLINAPlanteamiento del ejercicio:Entre todas nuestras gallinas, tenemos una muy productiva. En el último año ha puestotantos huevos: enero: 26, febrero: 20, marzo: 23, abril: 26, mayo: 28, junio: 21, julio: 23, agosto: 19,septiembre: 22, octubre: 26, noviembre: 24 y diciembre: 20.Representa en un gráfico los datos presentados. Después, indica cuál es la media mensualde huevos que ha puesto la gallina en el último año. Después, los alumnos deberán comentar engrupo los gráficos.Inteligencias que se trabajan y por qué: lógico-matemático, espacial e interpersonal. Se trabaja lainteligencia espacial porque los alumnos tienen que realizar un esquema de los datos obtenidos yrepresentarlos. Además, la inteligencia interpersonal junto con la lingüística, porque después derepresentar los datos, deberán exponer el resultado a sus compañeros.Resolución:26 +20 + 23 + 26 + 28 + 21 + 22 + 19 +22 + 26 + 23 + 20 = 276276 : 12 = 23 huevos es la media mensual en el año.Estrategia:MÉTODOS DE RESOLUCIÓN CONOCIDOS Los alumnos deberán aplicar lo que ya hanaprendido, realizando las operaciones más adecuadas para resolver cada problema.051015202530HuevosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembre
 22. 22. 219. EN EL MERCADOPlanteamiento del ejercicio:Pedro, el pastor, tiene tantas cabras que no puede con ellas. Necesita la ayuda de un perropastor. Por ello, nos hemos acercado al mercado y nos han hecho las siguientes ofertas:Por un lado, un vendedor nos vende un perro por 25€, pero nos ha dicho que nos hará undescuento del 20%; otro nos ofrece uno por 20€ pero sin ningún tipo de descuento. ¿Cuál es lamejor oferta?Para resolver este problema los alumnos se sentaran en grupo, y compartirán los distintosmodos de resolver el problema.Inteligencias que se trabajan y por qué: Como en todos los demás problemas presentados, enestos también se trabajarán las inteligencias lógico-matemática y la lingüística. La primera para elempleo de cálculos y estrategias matemáticas para la resolución; mientras que se necesita lasegunda para entender el enunciado como es debido y recoger bien los datos e identificar laincógnita. En cuanto a la tercera inteligencia, se trabaja la interpersonal, puesto que es un trabajoen grupo, y deberán respetar las opiniones de los demás.Resolución:DATOS:- 1º vendedor  perro= 25€ con un 20% de descuento- 2º vendedor perro= 20€¿Qué oferta nos sale mejor?PLANTEAMIENTOSabemos que 20 es la quinta parte de 100 (para que la visualización sea más fácil, puedeayudar imaginarse hacer los cálculos con una tarta). ¿Cuál es la quinta parte de 25?OPERACIONES- 25 : 5 = 5  Sabiendo que se descuentan 5€, el precio del primer vendedor será:- 25 – 5 = 20€Por lo tanto, los dos vendedores nos ofrecen el perro al mismo precio, es decir, nos hacenla misma oferta.Estrategia: ANALOGÍA O SEMEJANZA Para resolver este problema hemos intentado buscar unareferencia que tenga alguna semejanza con nuestro problemay resulte más fácil entender.
 23. 23. 2210. ¡A REGAR!Planteamiento del ejercicio:Hemos colocado una manguera en nuestra huerta para regar las verduras y hortalizas yasí conseguir que estén frescas y riquísimas. Salen 5 litros de agua por minuto:Inteligencias que se trabajan y por qué: En cuanto a las inteligencias de este problema diremosque trabajamos la lógico-matemática, ya que para resolver se necesita hacer cálculos. Además, lanaturalista, porque identifican los objetos de alrededor y trabajan con ellos. Y, por último, laespacial, por la capacidad de interpretar el problema mediante dibujos, gráficos..,ResoluciónDATOS5 l/ minutoPLANTEAMIENTO 12 x 5 = 60 litros 15 x 5 = 75 litros 100 : 5 = 20 minutos 150 : 5 = 30 minutos o sino 1/2h = 0.5horas = 30minutosEstrategia: en esta resolución de problema no hemos empleado ninguna estrategia. Simplemente,hemos aplicado los MÉTODOS DE RESOLUCIÓN CONOCIDOS.¿Cuántos litros caerán en 12 minutos?¿Cuántos litros caerán en un cuarto dehora?¿Cuántos minutos necesitará para dar 100litros?¿Cuántos minutos necesitará para dar 150litros?Responde en horas.
 24. 24. 2325m11. EL GATO Y EL RATONPlanteamiento del ejercicio:Hemos subido al desván y hemos encontrado un ratón a una distancia de 25m del agujerode la pared. En un momento dado, ha aparecido nuestro gato que observa al ratón a una distanciade 50m. Los dos comienzan a correr; el ratón para meterse en el agujero y el gato para cazar alratón.Sabiendo que el gato corre a una velocidad de 25m/seg y que el ratón corre a 10m/seg,¿logrará el gato cazar al ratón, o conseguirá este meterse antes en el agujero?Inteligencias que se trabajan y por qué:Con este problema trabajaremos la inteligencia lógicomatemática, ya que son capaces de identificar el problema y hacer los cálculos necesarios pararesolverlo. La espacial, por la capacidad de interpretar el problema mediante dibujos, gráficos... Y,por último, la inteligencia lingüística por la capacidad de entender la lectura del ejercicio, inclusode plantearlo junto con algún compañero.Resolución:DATOS- Ratón a 25 metros del agujeroRatón 10m/seg- Gato a 50m del ratónGato 25m/segPLANTEAMIENTORatón AgujeroGato 50m Ratón 25m AgujeroOPERACIONES50m + 25m = 75m75/25 = 3 segundos más tardará el gato, es decir,no logrará alcanzar al ratón y, por lo tanto,este conseguirá meterse en el agujero antes.Estrategia:Hemos utilizado la estrategia de ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y ESQUEMAS, ya quedibujamos unos gráficos que nos sirven de ayuda para resolver el problema25m
 25. 25. 2412. ¡VALLEMOS NUESTRA HUERTA!Planteamiento del ejercicio:Queremos poner una valla alrededor de nuestra huerta y cerrarla para que los conejos nose coman las zanahorias. Si la huerta tiene la forma y las medidas que se muestran en la imagen,¿cuántos metros de valla necesitaremos? Si queremos saber el área de este polígono ¿Quéfórmula necesitaríamos (recomendable mirar en internet)?Inteligencias que se trabajan y por qué: Con este problema trabajaremos la inteligencia lógicomatemática, ya que son capaces de identificar el problema y hacer los cálculos necesarios pararesolverlo. La espacial, por la capacidad de interpretar una figura geométrica y, por último,la inteligencia lingüística por la capacidad de entender la lectura del ejercicio, incluso deplantearlo junto con algún compañero.Resolución:Escontrarás la explicación de la fórmula de Pitagoras aquí:http://youtu.be/Y2CW0oNzsTAa2+ b2=c 2Perímetro= 4 + 6 + 3 + 5 = 18m de valla32+ 42 =c2Area:9 + 16 = c2A= h (B + b)/225 =c2A= 4 (6 + 3)/2√25 = c A= 24 + 12 /2 = 18 m25 = cEstrategias: hemos utilizado la estrategias de DIVIDIR EL PROBLEMA EN PARTES y APLICACIÓN DEMÉTODOS DE RESOLUCIÓN CONOCIDOS. Por un lado, hemos logrado sacar el perímetromediante la fórmula de Pitágoras y a partir de ahí (con el lado del triángulo antes logrado) hemossacado el área del trapecio (huerta).6m4m3m4m3m 3mcab
 26. 26. 25ANEXOS:
 27. 27. 26

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • bidaurratzaga

  Oct. 7, 2014
 • mherguedas001

  Mar. 3, 2015

Views

Total views

3,516

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

208

Actions

Downloads

31

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×