Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BM P1, Bahasa melayu klasik

14,587 views

Published on

This slide made by my friend. Hopefully it's usefull

Published in: Education
 • Login to see the comments

BM P1, Bahasa melayu klasik

 1. 1. Bahasa Melayu Kuno digantikan dengan Bahasa Melayu Klasik. Peralihan ini dikaitkan dengan kedatangan agama Islam yang ke Asia Tenggara pada abad ke-13.
 2. 2. Definisi bahasa Melayu Klasik - Bahasa Melayu Klasik bermula pada abadke- 14 apabila pengaruh Islam / Arab datang kealam Melayu. - Padaperingkat permulaan bahasa yang digunakan masih lagi dipengaruhi bahasa Sanskrit dengan bercampur-aduk bahasa Arab. Tulisan yang digunakan masih lagi tulisan kawi. - Bahan bukti pertama bahasa Melayu klasik ialah batu Bersurat Kuala Berang bertarikh 702H (22 Feb1303)
 3. 3. Ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik Sistem Tulisan -Pada peringkat permulaan sistem permulaan tulisannya di pengaruhi oleh sistem tulisan India seperti yang terdapat dalam batu bersurat Pagar Ruyung danMinye Tujuh. -Apabila Islam dan Arab datang,tulisan arab berbentuk kufi seperti dalam batu bersurat di Pekan,Phanrang dan di Champa. -Bagi menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu, huruf arab yang berjumlah 33 ditambah 6.
 4. 4. Tatabahasa -Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan bahasa istana, dan kata perdu. -Bahasa Istana seperti bersiram, santap, beradu Kosa kata klasik seperti berahi, ceritera,masygul Perdu kata (pangkal ayat) seperti alkisah, sebermula, hatta -Dari sudut ayat, bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat majmuk, ayat songsang dan ayat pasif.
 5. 5. Kosa kata -Dengan adanya pengaruh Islam, kosa kata arab banyak diserap ke bahasa Melayu sejajar dengan konsep Islam terutamanya apabila membicarakan bab hukum Contoh : sembahyang menjadi solat
 6. 6. Perkembangan Tulisan Jawi -Tulisan Jawi merupakan aksara arab yang diadaptasi ke dalam bahasa Melayu -Perkataan Jawi berasal dariperkataan al-jawah yang bermaksud pulau Sumatera. Pendapat lain mengatakan Jawi berasal dari Jawa.Manakala pendapat lain mengatakan Jawi berasal dari perkataan peranakan iaitu campuran arab, parsi dan Melayu -Bukti pertama penggunaan tulisan jawi terdapat pada batu bersurat Kuala Berang manakala manuskrip tertua dalam tulisan jawi ialah Aqa’id al-Nasafi (1590M)
 7. 7. -Pada peringkat awalnya tulisan arab menggunakan sistem baris, tetapi lama kelamaan dibuang barisnya menjadi tulisan arab gondol. -Apabila menghadapi masalah, maka huruf saksi (vokal) diletakkan pada suku kata kedua dan ketiga -Sistem ejaan jawi yang lengkap ialah Pedoman Ejaan Jawi terbitan 1956 dan disempurnakan pada tahun 1986 hingga sekarang
 8. 8. Surat-surat Awal Dalam Bahasa Melayu Klasik -Raja-raja Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan raja asing dan pedagang eropah. Oleh itu mereka menggunakan bahasa Melayu apabila mengadakan hubungan dengan mereka. -Antara surat yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu ialah: a. Surat Sultan Ternate kepada raja Portugal (1521M) b. Surat Sultan Acheh kepada nakhoda Inggeris(1602M) c. Surat Ala Al Din Shah kepada kapten Harry Middleton (1602M)
 9. 9. d. Surat Perisytiharan Lord Minto (1811M) -Surat-surat di atas menjadi bukti bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa Lingua Franca sekitar abad yang ke 19.
 10. 10. Karya sastera Dalam Melayu Klasik -Bahasa Melayu Klasik berkembang pesat ketika zaman kerajaan Melayu Melaka (1403-1511) -Antara karaya sastera zaman kerajaan Melaka ialah Sejarah Melayu,Hikayat Hang Tuah, Hukum kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah -Selepas kejatuhan Melaka perkembangan bahasa Melayu berpindah ke Acheh.
 11. 11. • Antara Penulis Karya yang Terkenal ialah : Hamzah Fansuri (Syair Dagang, Syair Burung Pingai, Syair Si Burung Pungguk) Syamsuddin AlSumaterani (Mirat Al Mukminin, Miratul Iman) Nurudin al Raniri (Siratul Mustakim, Al-Tibyan Fi Ma’rifah al-Adyan) Abdul Rauf al-Singkel (Mirat alTulub)

×