Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİ

11,372 views

Published on

Temel İşlemler II- Gıda Mühendisliği - Öğrenci sunumu
Nagihan YILMAZ İSKENDER

Published in: Education
 • Login to see the comments

KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİ

 1. 1. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLĞİ BÖLÜMÜ KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI VE KÜTLE DENKLİKLERİ HESABI Nagihan YILMAZ İSKENDER 2016 @Trabzon
 2. 2. Peynir kelimesi; Modern Türkçe'ye Farsça sütten yapılmış manasına gelen panīr kelimesinden, İngilizce'ye ise Latince caseus dan gelmiştir. Bu kelimenin kökeninin Hint-Avrupa dillerinde yer alan mayalanmak-ekşimek manasına gelen kwat-kökünden geçtiği düşünülmektedir. İlk kez Memluk Türkçesinde benir, penir, beynir şekillerinde görülür. Yazılı olarak en eski Öztürkçe karşılığı ise Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan Dîvânü Lugati’t-Türk kitabında geçmektedir; udma ve udhıtma. Udhıtmak Uygur Türkçesi'nde uyutmak anlamındadır, ve Udhıtma udhıttı, sütü uyutmak, uyumuş süt, peynir anlamında kullanılmıştır. Farklı Türk lehçelerinde farklı kelimeler kullanılmıştır: ağrımışık, sogut (Karluk), kurut, kesük, çökelek, bışlak. PEYNİR
 3. 3. Peynirin Faydaları Yararları Peynir enerji değeri yüksek ve protein, kalsiyum, B2 vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besindir. • Kemik erimesini önler. • Mikrobik enfeksiyonlara karşı etkilidir. • İshali tedavi eder. • Mide rahatsızlıklarını giderir. • Sindirim sistemini düzene sokar. • Ülseri önler. • Beyine enerji verir. • Diş çürüklerini önler. • Kronik bronşiti önler. • Tansiyonu düşürür. • Yağsız süt, kolesterolü düşürür. • Kanserin önlenmesine yardımcı olur.
 4. 4. Peynir Çeşitleri  Antep Peyniri  Krem peynir  Posof çeçil peyniri  Küflü Ardahan deri peyniri  Kars kaşarı  Trakya Kaşarı  Tunceli tulum peyniri ve çökeleği  Mihaliç (kelle) peyniri  Keçi peyniri  Ezine peyniri  Edirne peyniri  Erzincan tulum (şavak) peyniri  İzmir tulum peyniri Dil peyniri  Maraş peyniri  Çerkez peyniri  Hellim  Abaza peynirleri  Civil (tel) peynir  Çökelek  Hatay cara (testi) peyniri  Örgü peyniri  Çeçil peyniri  İstanbul çayır peyniri  Golot peyniri  Manisa çayır peyniri  Ordu torba peyniri  Giresun imansız peyniri  Kars gravyer peyniri  Küp peyniri  Rokfor peyniri  Denizli Yörük peyniri  Karaman tuluk peyniri  Konya Göçmen peyniri  Van Otlu peyniri  Lor  Urfa beyaz peyniri  Yozgat çanak peyniri  Külek peyniri1. ATB, Dünyada ve Türkiye’ de Peynir Üretimi Peynirdeki çeşitlilik peynirin kıvamı, olgunlaşma durumu, yağ derecesi, tuz ve tuzlama çeşidinden ileri gelmektedir.
 5. 5. Peynir 72°C de 2 dakika ısıtılmış çiğ ya da pastörize sütlerin peynir mayası ya da organik zararsız bir asit ile pıhtılaştırılıp işlenmesi ve belli bir olgunlaşma süresi geçirmesi sonucunda elde edilen tadı, kokusu ve kıvamı kendine özgü bir süt ürünüdür. Peynir standardına göre kuru maddede yağ oranlarına göre peynirler;  Krema peynirler (en az yağ %65 )  Tam yağlı peynirler ( en az yağ % 45 )  Yağlı peynirler ( en az yağ %30 )  Yarım yağlı peynir ( en az yağ % 20 )  Yavan peynir ( % 20’nin altında yağ) olarak sınıflandırılmıştır.
 6. 6. Peynir Üretimi Akım Şeması
 7. 7. Gıda mikrobiyolojisinde yararlı bakteriler temel olarak gıdaların üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır. Bilindiği gibi başta yoğurt, kefir, kımız olmak üzere çeşitli süt ürünleri, boza üretiminde doğrudan mikroorganizmalardan yararlanılmaktadır. Ekmeğin mayalanması, bira ve şarap yapımı yine mikroorganizmalar aracılığı ile olmaktadır. Bunlara ek olarak peynir ve tereyağı ile sucuk, turşu, zeytin vb. gıdaların yapımında mikroorganizmaların doğrudan yararı bulunmaktadır.  Çok genel bir tanımlama ile gıda üretiminde kullanılan mikroorganizmalara “starter kültür” adı verilir.  Yine basit bir tanımlama ile starter kültür (ya da sadece starter veya kültür) “kontrollü koşullarda standart kalitede ürün elde etmek için gıda sanayiinde kullanılan mikroorganizmalardır”.  Starter kültürler "Sütte bulunan zararlı mikroorganizmaların gelişimini sınırlamak, ürüne özgü tat-aroma ve yapının oluşmasını sağlamak ve her zaman aynı yüksek standart kalitede ürün elde etmek amacı ile süte katılan yararlı mikroorganizmalar" olarak da tanımlanabilir [2]. 2. http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeGoster Starter kültürler
 8. 8. Starter kültürlerin başlıca görevi;  Arzulanan değişim sürecini başlatmaktır. Kültürler bu işlevlerini laktozdan asit oluşturarak yerine getirirler. Oluşan laktik asit; peynir yapımında kazeinin pıhtılaşmasında, doku ve lezzetin gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca asit oluşumu sonucu pH’nın düşmesiyle patojen ve saprofit mikroorganizmaların gelişmeleri de önlenmiş olur.  Teknolojik yönden diğer bir işlevi de proteolizdir. Proteoliz, diğer bir anlatımla mikroorganizmaların salgıladıkları proteolitik enzimlerle proteinlerin parçalanması, starter bakterilerin hem asit oluşturma işlevi, hem de ürünün duyusal özellikleri açısından önemlidir.  Starter bakterileri, lipitlerin parçalanmasında da rol oynarlar. Özellikle hücre yüzeyine lokalize olan lipaz enzimlerinin etkinliği ile süt yağı hidrolize olarak yağ asitleri ve gliserine; yağ asitleri de keton, ester ve aldehitlere parçalanır. Oluşan bu parçalanma ürünleri de peynir aromasına katkı yaparlar.
 9. 9. Peynire İlave Edilecek Starter Kültür Miktarı:  Sert tip peynirler için % 0,2  Yarı sert tip peynirler için % 0,5 – 1,0  Yumuşak tip peynirler için % 1,0 – 2,0
 10. 10. Bu kültürler sadece laktik asit üretmeyip aynı zamanda aroma bileşenleri ve CO2 de oluştururlar. Karbondioksit yuvarlak gözenekli ve taneli tip peynirlerde delik oluşturmak için gereklidir.
 11. 11. Pıhtı oluşmadan önceki diğer katkılar  Kalsiyum klorür (CaCl2) : Sabit bir pıhtılaşma süresi ve yeterli sıkılıkta pıhtı elde etmek amacıyla normalde her 100 kg süt için 5 – 20 gram kalsiyum klorür yeterli olacaktır. Aşırı kalsiyum klorür ilavesi pıhtının çok sert olmasına böylece kesiminin zor olmasına neden olur.  Karbondioksit (CO2) : CO2 ilavesi peynir sütünün kalitesinin artırılması için bir metottur. Karbondioksit sütte normal olarak bulunur, fakat işlem esnasında büyük kısmı kaybolur. Yapay yollarla karbondioksit ilavesi sütün pH'sını düşürür. Bu da daha sonra daha kısa pıhtı oluşum zamanıyla sonuçlanır.  Güherçile (NaNO3 veya KNO3) :Eğer peynire işlenecek süt bütirik asit bakterileri (Clostridia) ve/veya koliform bakterileri içeriyorsa fermantasyon problemleri gelişir.Güherçile; bu bakterileri engellemek amacıyla kullanılır, fakat dozajı süt kompozisyonuna ve peynir çeşidi için işlemlere bağlı olarak doğru bir şekilde belirlenmelidir, yani çok fazla güherçile starterlerin de gelişiminin engellenmesine neden olacaktır. Aşırı dozda güherçile peynirin olgunlaşmasını etkileyebilir ve hatta olgunlaşma işleminin durmasına bile neden olabilir.
 12. 12. Mayalanma Maya’nın yabancı terminolojide adı "rennet”’dir. Peynir deyince akla ilk gelen terimlerin başında peynir mayası gelmektedir. Maya olmadan peynir,yoğurt ve kefir yapılamaz. Teknik olarak fermentasyon da denilen mayalama işlemi başlı başına mikrobiyolojik, biyolojik ve kimyasal bir olaydır. Peynir üretiminde ilk olarak buzağı midesinin peynir suyunda bir müddet bekletilmesiyle peynir mayası yapılmıştır.
 13. 13. Doğal buzağı mayası üretimi Köylerde ninelerimiz buzağı şirdeni veya kursağı dedikleri organdan mayayı şöyle hazırlarlardı: • İnek, koyun ve keçilerin genç yavrularının şirdenleri (kursakları) hayvan kesildikten sonra çıkarılır • Astar katmanı (mukozası) soyulup ince şekilde kıyılarak yağı akıtılır • Ardında da evlerin kapısına asılarak güneşte kurutulur. • İyice kuruyan astar ezilip öğütülerek, tuzlu suda veya peynir altı suyunda oda ısısında (25-30ºC’da) 4-5 gün bekletilir. Maya herhangi bir memeli midesinde üretilen bir enzim karışımıdır ve genellikle peynir üretiminde kullanılır. Mayanın içindeki etkin enzime kimozin veya renin denir.
 14. 14. Modern yöntemlerle maya üretimi • Derin dondurucuda dondurulmuş dana mideleri öğütülür ve enzim ekstraktı (çıkarılan) bir çözelti içerisine aktarılır. • Ham maya özütü daha sonra asit eklenerek aktive edilir; çünkü mide enzimleri aktif olmayan bir formda üretilmektedir ve sonra midede mide asidi ile aktive edilmektedir. • Asit daha sonra nötralize edilir ve peynir mayası özütü birkaç aşama süzülür, ardından yaklaşık 1:15000 gibi tipik bir potansiyel etki oranı elde edilene kadar konsantre edilir. Bu oranın anlamı, 1 gram ekstre 15 kg (15 litre) sütü pıhtılaştırır demektir. 1 kg maya özütünde yaklaşık 0.7 gram aktif enzim vardır, geri kalan kısımda su ve tuzun yanında bazen sodyum benzoat, E211 ve % 0.5-1 oranında koruyucu madde bulunur. Tipik olarak1 kg peynir mayası yaklaşık 0.0003 enzim gram içerir.
 15. 15. KAŞAR Dilimlenebilir yarı sert peynirler grubundan olan kaşar peyniri ülkemizde beyaz peynirden sonra en fazla üretilen ve sevilerek tüketilen bir süt ürünüdür. Telemenin belirli düzeyde asitleştirilmesinin ardından sıcak suda haşlanıp yoğrulması esasıyla elde edilen deliksiz ve bakteriler ile olgunlaştırılan bir peynir çeşididir.
 16. 16. İyi bir kaşar peynirinin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir: • Dış görünüşü düzgün, kehribar sarısı renginde, sert ve çok kalın olmayan bir kabuğa sahip olmalıdır. • İç görünüşü sarımsı beyaz-sarı renktedir, gözeneksizdir veya çok az gözenek bulunabilir. • Orta düzeyde katı ve biraz esnektir. • Hafif tuzlu tadı vardır. • Dolgun ve oldukça keskin kokuya sahiptir. • Kuru madde oranı yaklaşık olarak %58-60 civarındadır. • Kuru maddede yağ oranı yaklaşık olarak %45-48 oranındadır. • Tuz (NaCl) oranı yaklaşık olarak %3-5 oranındadır. • Randıman kullanılan süt türüne göre değişmektedir. Sadece koyun sütüyle yapıldığında 100 kg sütten 16-18 kg; inek sütünden yapıldığında ise 9-10 kg kaşar peyniri elde edilmektedir.
 17. 17. 1. Süte Uygulanan Ön İşlemler 1.1. Sütün Temizlenmesi 1.2. Standardizasyon 1.3. Homojenizasyon 1.4. Baktofügasyon 1.5. Isıl İşlem 2. Pıhtının Elde Edilmesi 3. Pıhtının Kesilmesi 4. Peynir Altı Suyunun Ayrılması 5. Baskıya Alma (Presleme) 6. Telemenin Fermantasyonu 7. Fermantasyon Sonunun Tespiti 7.1. Sicim Çekme Yöntemi 7.2. Yaprak Açma Yöntemi 7.3. Asitlik Tayini 8. Telemenin Haşlanması 9. Yoğurma, Tuzlama ve Kalıplama 10. Dinlendirme ve şişleme 11. Sarartma ve Kalıplardan Çıkartma 12. Ambalajlama ve Depolama TAZE KAŞAR ÜRETİMİ AKIŞ ŞEMASI
 18. 18. 1.1. Sütün Temizlenmesi Sütün temizlenmesi genellikle filtreler ve separatörler yardımıyla yapılmaktadır.  Filtrelerle: Klasik ya da borulu filtreler yardımıyla süt içerisindeki gözle görülebilen çöp, kir vb. yabancı maddelerin ayrılması sağlanır.  Separatörlerle: Gözle görülemeyen kan pıhtıları, lökosit, hücre parçaları, büyük bakteriler vb. yabancı maddeler sütten ayrılır. Sütün asıl temizliğinin yapıldığı bu işleme klarifikasyon denilmektedir. Bu amaçla klarifikatör adı verilen santrifüjlü temizleme separatörleri kullanılmaktadır. Separatör
 19. 19. 1.2. Standardizasyon: Her zaman standart ve aynı kalitede peynir elde edilebilmesi için işlenecek sütlerin yağ ve protein oranlarının standardize edilmesi gerekmektedir. Yağ oranı ayarlamada yağlı ve yağsız sütün karıştırılması, yağsız süte krema ilavesi ya da fazla yağın krema separatörü ile alınması gibi yöntemler uygulanabilmektedir. 1.3. Homojenizasyon: Homojenizasyon süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek için süt yağının fiziksel olarak parçalanması işlemidir. Homojenizatör ve içi
 20. 20. 1.4. Baktofügasyon: Çiğ sütün bakteri yükünün azaltılmasında tercih edilmektedir. Bu yöntemde hermetik santrifüj aracılığı ile bakteriler ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Baktofügasyon yöntemi ile çiğ sütte yer alan bakterilerin %98’ i ortamdan uzaklaştırılabilmektedir. 1.5. Isıl İşlem: Sütteki mevcut patojen mikroorganizmaları yok etmek ve diğer mikroorganizmaları uzaklaştırmak amacıyla ısıl işlem yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle analiz edilip süzülen, ön işlemlerden geçirilen kaşar peynirine işlenecek süt 72-74ºC de 15 saniye ya da 65ºC de 30 dakika süreyle pastörize edilmektedir. Pastörizasyonu tamamlanan süt mayalama sıcaklığına (32-34ºC) soğutulmaktadır.
 21. 21. 2. Pıhtının Elde Edilmesi Mayalama sıcaklığına getirilen süte % 0.5 oranında “Str.thermophilus + Lb.bulgaricus” veya “Str.thermophilus+Lb.bulgaricus+Lb. casei” ya da “Str.lactis+Lb.casei” bakterilerinden oluşabilen starter kültür ve %0.01(10- 15g/100litre) oranında kalsiyum klorür katılmaktadır. Süt 30-35 dakika süreyle kendi haline bırakılıp ön olgunlaşması sağlanmaktadır. pH değeri 6.40-6.45‟e gelince 45 dakikada pıhtı kesim olgunluğuna ulaşmayı sağlayacak oranda peynir mayası ile mayalanır. Kaşar mayalama, kültür ilave etme, pıhtı kırma, inkübasyon tankları
 22. 22. 3. Pıhtının Kesilmesi Pıhtıyı kesme aşamasında, oluşan pıhtı (pH:6.30-6.35) önce 1.5-2.0 cm boyutlarda kesilmekte, 5-10 dakika dinlendirilmekte ve daha sonra mercimek-bezelye tanesi iriliğine (6-7 mm) gelince kadar kırılmaktadır. Bu işlemler sonunda 5 dakika kendi haline bırakılarak pıhtı tanelerinin çökmesi sağlanmaktadır. Telemenin doğranması Doğranmış teleme
 23. 23. 4. Peynir Altı Suyunun Ayrılması Dinlendirilen pıhtının üzerine cendere bezi serilir ve üste çıkan peynir suyunun bir bölümü (teknedeki süt miktarının yaklaşık %30 kadarı) çekilir veya peynir suyu teknenin özel filtresi yardımıyla boşaltılır. Peynir altı suyu
 24. 24. 5. Baskıya Alma (Presleme) Yeterli miktarda suyunu verip sertleşen teleme, uygun bir pompa yardımıyla presleme ünitesine aktarılmakta ya da kendi özel presiyle tekne içinde preslenmektedir. Baskılamada 1kg teleme için öncelikle 1kg ağırlık uygulanır ve daha sonra bu ağırlık yavaş yavaş artırılarak 15 kg a kadar yükseltilmektedir. Baskılama işleminin yapıldığı ortam sıcaklığı 15-20ºC, toplam presleme süresi 1-2 saat kadardır.
 25. 25. 6. Telemenin Fermantasyonu Preslenen teleme 25-30cm uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde bloklar halinde kesilerek üzerleri örtülüp 15-20ºC de fermantasyona bırakılmaktadır. Telemenin pH değeri 5.0-5.05 (~60-65ºSH)‟e ulaştığında haşlama aşamasına geçilmektedir. Telemenin mayalama aşaması
 26. 26. 7. Fermantasyon Sonunun Tespiti 7.1. Sicim Çekme Yöntemi Sicim çekme kontrolünde bir parça teleme alınarak 72-75ºC‟deki suda haşlanmakta ve elle yoğrulmaktadır. Yoğrulan teleme iki ucundan çekilerek sicim gibi uzayıp uzamadığı gözlenmektedir. Tam fermente olan teleme 2-3 m uzayabilmektedir. Az ya da gereğinden fazla fermente olmuş teleme ise çabuk kopmakta ve pürüzlü olmaktadır. Sicim çekme kontrolü
 27. 27. 7.2. Yaprak Açma Yöntemi Yaprak açma Yaprak açma kontrolü Sicim çekme kontrolünde olduğu gibi haşlanıp yoğrulan telemenin düzgün ve pürüzsüz olarak yırtılmadan açılıp açılmadığı ve renginin sarımsı parlak olup olmadığı kontrol edilmektedir. Tam fermente olmuş teleme yırtılmadan açılır, pürüzsüz ve parlaktır. Yeterince fermente olmamış teleme çok az açılmakta, aşırı fermente olan teleme hiç açılmamakta ve yırtılıp parçalanmaktadır.
 28. 28. 7.3. Asitlik Tayini Yeterince fermente olan telemenin pH değeri 5.0-5.05, titrasyon asitliği ise yaklaşık 65ºSH düzeyine ulaşmaktadır. Haşlanacak telemenin pH değeri kesinlikle 4.8‟in altına düşmemelidir; aksi takdirde haşlamada ciddi problemler görülür ve haşlama gerçekleştirilemez.
 29. 29. 8. Telemenin Haşlanması Yeterince fermente olan telemenin pH değeri 5.0-5.05, titrasyon asitliği ise yaklaşık 65ºSH düzeyine ulaşmaktadır. Haşlanacak telemenin pH değeri kesinlikle 4.8‟in altına düşmemelidir; aksi takdirde haşlamada ciddi problemler görülür ve haşlama gerçekleştirilemez. Haşlama öncesi teleme tankı Haşlamadan çıkan teleme Küçük işletmelerde telemenin haşlanması Telemenin karıştırılması
 30. 30. 9. Yoğurma, Tuzlama ve Kalıplama  Haşlanan teleme kütlesi daha sonra peynir işleme tezgâhı üzerine alınarak soğuması ve yoğrulması sağlanmaktadır. Kütle içinde hava kalmaması için haşlanan teleme tıpkı bir ekmek hamuru gibi yoğrulmaktadır.  Hamur yoğrulurken yayılır, yeniden toparlanarak kat kat iri tuzla tuzlanıp hamura tuz iyice karışana kadar dövülerek yoğrulur. Bu  Daha sonra kullanılacak kalıpların büyüklüklerine uygun miktarda hamur kesilmekte doğrudan kalıplara yerleştirilmekte ve kalıp içindeki hamurun fazlası elle veya oklava ile kesilerek kalıplanmaktadır. Telemenin yoğrulması Kalıplara doldurulması
 31. 31. 10. Dinlendirme ve şişleme Kalıplanan peynirler göbek yeri alta gelecek şekilde 12-24 saat süreyle dinlendirilerek soğumaya bırakılmaktadır. Bu süre içinde birkaç kez (1-2 saat içinde 5-6 kez) alt üst edilerek çevrilmekte şeklin düzgünleşmesi sağlanmaktadır. Bu esnada peynirler sıcaklığını yitirmeden önce şişlenmelidirler. Şişleme işlemi peynirler soğuduktan sonra yapıldığında şiş izleri kapanmamakta ve küflenme riski oluşmaktadır. Peynirler henüz sıcak iken birkaç yerinden ince şişlerle delinerek kitledeki gazların çıkması sağlanmaktadır. Olgunlaştırma odasıKaşar kalıpları
 32. 32. 11. Sarartma ve Kalıplardan Çıkartma  Şişlenen kaşar kalıpları sarartma odasında yaklaşık 1 gün süreyle bekletilmekte, kalıplarından çıkartılarak yüzey kurutma odasındaki raflara belirli aralıklar konularak dizilmektedirler.  Sabah ve akşam birer kez olmak üzere altları kurulanarak çevrilmektedirler.  Genellikle 1. hafta sonunda potasyum sorbat içeren çözelti ile yıkanıp, 1 gün daha bekletilip ambalaj bölümüne sevk edilmektedir.
 33. 33. 12. Ambalajlama İçine konulan ürünü, üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar, dağıtım zincirindeki dış etkilerden koruyan, bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma işlemlerini kolaylaştıran sargılar ve kaplar olarak tanımlanmaktadır. Peynir ambalaj materyalinin hiçbir şekilde ürüne dış ortamdan yabancı madde, mikroorganizma vb. geçişine izin vermemesi gerekmektedir. Ambalajlama ve etiketleme Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Ambalajlama ve Etiketleme işaretleme” bölümünde belirtilen genel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Ambalajlanmış kaşar peyniri
 34. 34. Ambalajlanan kaşar peynirleri +4/+10ºC ısıda depolanmaktadır. Gıdaların taşınması ve depolanmasına ilişkin şartlar Türk Gıda Kodeksi ‘’Gıdaların Taşınması ve Depolanması‟ bölümünde yasal bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. • Depo, daima temiz ve düzenli olmalıdır. • Depo havalanabilir olmalıdır. • Depo sıcaklığı daima 2-4°C arasında olmalı, rutubet ve nem bulunmamalıdır. • Depoda gerekli izolasyon sağlanmalıdır. • Depolar giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari bölüm ile dinlenme yerlerinden ayrı bir yerde bulunmalı ve amacı dışında kullanılmamalıdır. • Depolamada ürünlerin ambalaj ve etiketinin zarar görmesi önlenmeli, ürün ve ambalajın özelliğine göre istifleme yapılmalıdır. • Ürünler toksik maddeler ve temizlik malzemeleri ile birlikte depolanmamalı ve taşınmamalıdır. • Depolamada gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalı ve çevreye zarar verilmemelidir. • Depo şartları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca denetlenir. 13. Depolama
 35. 35. Yayladan gelen inekler sağılır. Sütler içinde pamuk ve bez bulunan ince gözenekli süzgeçten geçirilerek partiküllerinden arındırılır. Süt mayalama kazanına alınır. Maya katılır. Oda ısısında 45-60 dakika mayalanmaya bırakılır. Mayalanan süt baskı adını alır,burada bastırılarak suyundan arındırılır.
 36. 36. Pişen peynir hünerli bir başka el tarafından yoğrulur. Haşlamacı peyniri haşlar ve haşlama sepetinde sağa sola çevirerek kıvama getirir. Haşlama suyu ısıtılır (70-80 derece) ve içerisine öğütülmüş kaya tuzu atılır. Baskı peynir pişirilmek üzere küçük küçük makine yardımı ile doğranır.
 37. 37. İçinde hava kalmayacak şekilde iyice yoğrulur. Kıvama getirilen peynir kalıplara yerleştirilir. Kalıplara iyice yerleştirilir. Kalıplara dökülen peynir dinlenmeye bırakılır.
 38. 38. Depoya alınır, eskitilmeye başlanır. Taze kaşar eskitilmeden de piyasaya sürülebilir. Kaşar peyniri iyice eskitilir. Çuvallanarak soğuk hava deposuna alınır ve piyasa sürülecek zamana kadar burada bekletilir.
 39. 39. KÜTLE DENKLİĞİ: A + B + C – D + E = F KURU MADDE DENKLİĞİ: Ax0.126 + Bx0.005 + Cx0.0001 + E = Fx0.6 TUZ DENKLİĞİ: F x 0.6 x 0.05 = E
 40. 40. %87.4 SU 1000kg ham maddeyle başladığımızı varsayarsak; A = 1000kg B = 1000 x 0.005 = 5kg C = 1000 x 0.0001 = 0.1kg Tuz denkliğinden; F x 0.6 x 0.05 = E E = 230 x 0.6 x 0.05 = 6.9 kg Kuru Madde Denkliğinden; Ax0.126 + Bx0.005 + Cx0.0001 + E = Fx0.6 1000x0.126 + 5 + 0.1 + E = Fx0.6 1000x0.126 + 5 + 0.1 + Fx0.6x0.05 = Fx0.6 F = 230 kg peynir
 41. 41. Su ? 5kg 1000kg 6.9kg 230kg 0.1kg KÜTLE DENKLİĞİ: A + B + C – D + E = F 1000 + 5 + 0.1 – D + 6.9 = 230 D = 782kg

×