Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Programele dincolo de cifre: 
lecții învățate 
Chișinău, 31 octombrie 2014
Mo tenirea programelor ș precedente este 
piatra de temelie a celor noi…
De ce este necesară cooperarea 
transfrontalieră? 
Cel puțin două argumente „pro” în favoarea cooperării 
transfrontaliere...
De ce actorii regionali și locali se înrolează în proiecte 
de cooperare transfrontalieră ? 
Acces la fonduri UE în condiț...
De ce actorii regionali și locali se înrolează în proiecte 
de cooperare transfrontalieră ? 
Crearea unor spații foarte sp...
Impact – puțin mai tîrziu … 
La moment - efecte pozitive: 
 Soluții reale 
Îmbunătățirea situației în diverse sectoare a ...
Impact – puțin mai tîrziu … 
La moment - efecte pozitive: 
 Parteneriate 
S-au creat rețele și parteneriate durabile ce p...
Impact – puțin mai tîrziu … 
La moment - efecte pozitive 
 Dezvoltarea de noi idei, soluții și asigurarea 
sinergiei 
În ...
Lec ii învă ate ț ț nivel de program: pozitive
Lecții învățate nivel de program: 
pozitive
…ce nu a mers
…la ce mai avem de lucrat 
 Lipsa unei corelări a proiectelor la nivel de priorități 
pentru atingerea obiectivului gener...
Ce spun beneficiarii? 
 Mecanism rigid și anevoios de management 
 Sunt necesare reguli unice de procedură mai simple și...
De ce avem nevoie în viitor …. 
Management comun, responsabilități comune 
Cadrul legal și instituțional perfecționat 
InS...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programele dincolo de cifre: Lecții învățate și recomandări

473 views

Published on

 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programele dincolo de cifre: Lecții învățate și recomandări

 1. 1. Programele dincolo de cifre: lecții învățate Chișinău, 31 octombrie 2014
 2. 2. Mo tenirea programelor ș precedente este piatra de temelie a celor noi…
 3. 3. De ce este necesară cooperarea transfrontalieră? Cel puțin două argumente „pro” în favoarea cooperării transfrontaliere și transnaționale: a contribuit semnificativ la învingerea inerției instituționale, mobilizarea resurselor financiare, stimularea schimburilor economice, sociale și culturale , stabilirea unor parteneriate durabile între regiunile/țările implicate  a facilitat enorm transferul de politici și ajustarea instituțională prin intermediul de parteneriate și rețelelor de cooperare - apropiind mai rapid integrarea in spatiul european
 4. 4. De ce actorii regionali și locali se înrolează în proiecte de cooperare transfrontalieră ? Acces la fonduri UE în condiții extrem de avantajoase ( doar o rată de 10% de co-finanțare) Lipsa altor surse financiare pentru soluționarea problemelor la nivel local și regional Op iuni ț pentru soluționarea problemelor pentru care nu există alte sursă financiară or posibilitate legală or este necesară implicarea instituțiilor din satele participante pentru o responsabilitate comună SSuucccceess!!!!!!
 5. 5. De ce actorii regionali și locali se înrolează în proiecte de cooperare transfrontalieră ? Crearea unor spații foarte specifice de cooperarea (ex.Euroregiunile) Promovarea imaginii unor regiuni și antrenarea în competiții între acestea Posibilitatea de a „acumula cunoștintințe” prin lucru în echipă cu cei mai experimentați și aflați la un nivel calitativ superior SSuucccceess!!!!!!
 6. 6. Impact – puțin mai tîrziu … La moment - efecte pozitive:  Soluții reale Îmbunătățirea situației în diverse sectoare a activității socio-economice la nivel de regiuni, localități (comunicații, aprovizionare cu apă și servicii de canalizare, managementul deșeurilor, locuri de muncă, diversificarea activităților economice, monumente istorice reabilitate, noi trasee turistice etc )  Informare Autoritățile și instituțiile sunt mai conștiente de posibilitățile de cooperare cu regiunile/țările vecine și de rezultatele benefice ale acestei cooperări
 7. 7. Impact – puțin mai tîrziu … La moment - efecte pozitive:  Parteneriate S-au creat rețele și parteneriate durabile ce pot fi utilizate în viitoarele programe și în alte tipuri de cooperare  Încredere Organizațiile partenere au încredere reciprocă și în colaborarea viitoare  Transfer de cunoștințe și consolidare de capacități Amplificarea performanțelor instituțiilor implicate ca rezultat al transferului de cunoștințe și abilități
 8. 8. Impact – puțin mai tîrziu … La moment - efecte pozitive  Dezvoltarea de noi idei, soluții și asigurarea sinergiei În multe cazuri ideii incipiente au fost dezvoltate și multiplicate de la nivel local la regional și chiar național în cadrul a mai multe proiecte succesorii  Angajamente pentru noi acțiuni și responsabilități Partenerii își i-au angajamente adiționale or noi ce depășesc cadrul financiar al proiectului  Eficientizarea costurilor Adesea costurile pentru atingerea rezultatelor scontate sunt mult mai mici per partener decât ar în cazul acțiunilor separate
 9. 9. Lec ii învă ate ț ț nivel de program: pozitive
 10. 10. Lecții învățate nivel de program: pozitive
 11. 11. …ce nu a mers
 12. 12. …la ce mai avem de lucrat  Lipsa unei corelări a proiectelor la nivel de priorități pentru atingerea obiectivului general al Programului (acțiuni izolate)  În unele cazuri perioada de 24 de luni este insuficientă pentru realizarea obiectivului proiectului  Probleme de sustenabilitate financiară la nivel de proiect
 13. 13. Ce spun beneficiarii?  Mecanism rigid și anevoios de management  Sunt necesare reguli unice de procedură mai simple și mai transparente aprobate la nivel de program  Este absolut necesară implicarea mai mare a instituțiilor naționale ce ar putea oferi un suport în soluționarea rapidă și eficientă a problemelor de implementare ce țin de cadrul normativ și instituțional  Consolidarea pe plan național a coordonării programelor  Agrearea la nivel de programe a unor reguli comune de achiziții  Instruire și consolidarea capacităților pentru aplicanți
 14. 14. De ce avem nevoie în viitor …. Management comun, responsabilități comune Cadrul legal și instituțional perfecționat InSistem național de susținere MMaaii mmuullttee a beneficiarilor și partenerilor ffoonndduurrii!!!!!!!!!! Sistem național de control și recuperare Sistem național de co-finațare

×