Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Час

1,170 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Час

 1. 1. ЧАС Изд. „Булвест“ 1. клас Изготвил: Геновева Йотова
 2. 2. Първите часовници 15.01.14
 3. 3. 15.01.14
 4. 4. Колко е часът? Научи Научи 15.01.14
 5. 5. Часът е … 15.01.14
 6. 6. Часът е … 15.01.14
 7. 7. Часът е … 15.01.14
 8. 8. Часът е … 15.01.14
 9. 9. Часът е … 15.01.14
 10. 10. Часът е … 15.01.14
 11. 11. Часът е … 15.01.14
 12. 12. Часът е … 15.01.14
 13. 13. Свържете 15.01.14 Провери Провери
 14. 14. В колко часа пристига в училище? В колко часа ЕмиЕми става от сън? В колко часа Еми си тръгва от училище? 15.01.14
 15. 15. Колко часа децата са се Колко часа показват часовниците? забавлявали? 15.01.14
 16. 16. Реши задачата и провери! Провери Всеки ден Надя се подготвя за училище от 14 до 16 часа. Колко часа се подготвя за училище Надя? 15.01.14 16-14=2 часа
 17. 17. Ежко тръгнал в 7 часа и пристигнал в 9 часа в горското училище. Колко часа е вървял? ? 9–7=2 часа 15.01.14
 18. 18. Постави пропуснатите знаци! = 6 = > 10 > < 16 < < 20 < > > = = 15.01.14 15 10 Провери Провери
 19. 19. Мечо има рожден ден. Ежко вървял три часа и пристигнал в 13 часа. В колко часа е тръгнал Ежко? Провери Провери 15.01.14
 20. 20. Посочете животното, което е пристигнало първо на поточето? 15.01.14
 21. 21. В презентацията са използвани картинки и шаблони от интернет 15.01.14

×