Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PANDIWA: Kaganapan at Pokus

POKUS AT KAGANAPAN NG PANDIWA

 • Login to see the comments

PANDIWA: Kaganapan at Pokus

 1. 1. GRADE 10
 2. 2. POINTERS TO REVIEW: Ikatlong Markahan • Sanaysay • Thesis Statement • PANDIWA (aspekto, pokus, kaganapan at kaukulan) • Mga Akdang Tinalakay (Aralin 2-5)
 3. 3. Ang mga mag-aaral ay inaasahang; • A. Natutukoy ang ibat ibang pokus at kaganapan ng pandiwa • B. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus at kaganapan • C. Nakikilahok nang buong sigla at husay sa mga talakayan at pangkatang gawain
 4. 4. POKUS tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa ng simuno o paksa ng pangungusap.
 5. 5. POKUS NG PANDIWA KAHULUGAN PANANDA NA GINAGAMIT TAGAGANAP O AKTOR Ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos na sinasaad ng pandiwa “sino?” [mag- , um- , mang- , ma- , maka- , makapag- , maki- , magpa-] LAYON Paksa o binibigyang diin sa pangungusap “ano?” [-in- , -i- , -ipa- , ma- , -an] Sa Ingles, ito ay ang direct object. TAGATANGGAP Pinaglalaanan ng kilos na ipinapahiwatig ng pandiwa “para kanino?” [i- , -in , ipang- , ipag-] Sa Ingles, ito ay ang indirect object. KAGAMITAN Gamit ang siyang simuno o paksa ng pangungusao upang maisagawa ang kilos ng pandiwa “sa pamamagitan ng ano?” [ipang- , maipang-]
 6. 6. POKUS NG PANDIWA KAHULUGAN PANANDA NA GINAGAMIT GANAPAN Lugar ang binibigyang diin o ganapan ng kilos “saan?” [pag-/-an , -an/-han , ma-/- an , pang-/-an , mapag-/-an] SANHI Sanhi o dahilan ang paksang binibigyang-diin sa pangungusap “bakit?” [i- , ika- , ikina-] DIREKSYON Nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa “tungo saan/kanino?” [-an , -han , -in , -hin]
 7. 7. Halimbawa: TAGAGANAP Si Aphrodite ay tumugon sa panalangin ni Pygmalion AKTOR POKUS NG PANDIWA
 8. 8. Halimbawa: LAYON Pinag-uusapan ng mga tao ang estatwang nilikha ni Pygmalion LAYON POKUS NG PANDIWA
 9. 9. Halimbawa: GANAPAN Pinagmulan ng mga mitolohiya ang bansang Griyego. GANAPAN POKUS NG PANDIWA
 10. 10. Halimbawa: TAGATANGGAP Ipinagdala nina Pygmalion ng mga alay si Aphrodite. TAGATANGGAP POKUS NG PANDIWA
 11. 11. Halimbawa: KAGAMITAN Ginamit ni Pygmalion ang paet at martilyo sa pag-ukit ng estatwa. POKUS NG PANDIWA GAMIT
 12. 12. Halimbawa: SANHI Ikinatuwa ni Aphrodite ang patuloy na pag-aalay ng pamilya ni Pygmalion. POKUS NG PANDIWA SANHI
 13. 13. Halimbawa: DIREKSYUNAL Sinulatan niya ang kanyang mga magulang. POKUS NG PANDIWA DIREKSYUNAL
 14. 14. GAWAIN 1 POKUS NG PANDIWA Pagyamanin ang Kaalaman sa Gramatika A p. 315
 15. 15. GAWAIN 2 POKUS NG PANDIWA Gamit ang mga binilugang pandiwa sa piniling artikulo mula sa pahayagan, kumuha ng 5 pangungusap o pahayag dito at tukuyin kung anong pokus ng pandiwa ang ginamit dito.
 16. 16. KAGANAPAN Kaugnayan ng pandiwa sa panaguri ng pangungisap. Ang mga paksa ng kaganapan na ito ay kung gagamitan ng mga panandang ang/ang mga o si/sina
 17. 17. KAGANAPAN NG PANDIWA KAHULUGAN PANANDA NA GINAGAMIT TAGAGANAP O AKTOR bahagi ng panaguri na gumaganap sa kilos na isinasaad ng pandiwa. Nino? Ng, ng mga, si, sina LAYON bahagi ng panaguri na nagsasaad kung ano ang bagay o mga bagay na tinutukoy ng pandiwa Ano? TAGATANGGAP nagsasaad kung sino ang nakikinabang sa kilos ng pandiwa Para kanino? KAGAMITAN nagsasaad kung anong bagay, kagamitan, o instruento ang ginagamit upang magawa ang kilos Anong bagay o instrumento?
 18. 18. KAGANAPAN NG PANDIWA KAHULUGAN PANANDA NA GINAGAMIT GANAPAN nagsasaad ng lugar na ginanapan ng kilos ng pandiwa Saan? Nagsisimula sa “sa” Dito/rito, diyan/riyan, doon/roon SANHI nagsasaad kung ano ang dahilan ng pakakaganap ng kilos ng pandiwa Bakit? Dahil or dahil sa DIREKSYUNAL ang bahagi ng panaguri ay nagsasaad ng direksyon ng kilos na taglay ng pandiwa «ng» «sa» Mga pandiwa: punta, pasok, akyat, baba, balik, tungo, etc.
 19. 19. Halimbawa: TAGATANGGAP/AKTOR Ang puno ng saging ay itinanim ng matsing sa basang lupa. “Itinanim nino?” (Itinanim ng matsing)
 20. 20. Halimbawa: LAYON: Nagtitiklop ng mga damit si Angela para sa kanyang ate. “Nagtitiklop ng ano?” TAGATANGGAP: Si Angela ay nagtitiklop ng mga damit para sa kanyang ate. “Nagtitiklop para kanino?”
 21. 21. Halimbawa: SANHI/DAHILAN Uminom ako ng gamot dahil masakit ang aking ulo. “Bakit ka uminom ng gamot?” (Ako ay uminom ng gamot dahil masakit ang aking ulo.)
 22. 22. Halimbawa: KAGAMITAN Si Raul ay naghukay sa bakuran sa pamamagitan ng pala. “Anong bagay o instrumento ang ginamit ni Raul para maghukay?”
 23. 23. Halimbawa: DIREKSYONAL: Sina Tatay at Nanay ay pumunta sa Makati Medical Center para bisitahin si Lola Puring. “Saan pumunta sina Tatay at Nanay?” GANAPAN: Kinausap nila ang doktor sa Makati Medical Center. “Saan nila kinausap ang doktor?”
 24. 24. GAWAIN 1 KAGANAPAN NG PANDIWA Pagyamanin ang Kaalaman sa Gramatika A p. 336
 25. 25. GAWAIN Mula sa maikling kuwentong “Saranggola” ni Efren Abueg, kumuha ng 7 pangungusap na nagpapakita ng 7 pokus ng pandiwa.

×