Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació taller de lectura text instructiu fer connexions

Programació taller de lectura text instructiu fer connexions

  • Login to see the comments

Programació taller de lectura text instructiu fer connexions

  1. 1. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid TALLER DE LECTURA ESTRATÈGIA QUE ES DESENVOLUPA: Fer connexions TEXT: Ús pràctic – Instructiu. Recomanacions. http://www.slideshare.net/GloriaCastillo1/fer-connexions-text-prctic-instructiu-recomanacions 1. MINILLIÇÓ 15’-20’ CONNEXIÓ MODELATGE PARTICIPACIÓ ACTIVA ENLLAÇ Ja comença a fer calor i volem anar a refrescar-nos a la piscina, a la platja… M’he trobat a la bústia de casa un vano amb consells. Avui llegirem textos que ens donen algun tipus de recomanacions i aprendrem a fer connexions quan els llegim, a tres nivells: Llegeixo el text i amb l’ajuda de post-it de colors vaig apuntant les meves connexions. També ho puc fer amb una graella de colors. Ara per parelles practicareu l’estratègia de fer connexions a partir d’un text d’instruccions: “Estalviem energia”. Ara amb el teu company o companya decidiu quina recomanació voleu fer servir o si en voleu fer-ne dues.  Us podeu ajudar de la fitxa que us donaré per seguir els passos. Ara ho fareu tots sols i triareu quina recomanació voleu fer servir  Us podeu ajudar de la fitxa que us donaré per seguir els passos. AMB EXPERIÈNCIES PERSONALS AMB ALTRES TEXTOS QUE JA HE LLEGIT AMB ALGUNA COSA QUE PASSA AL MÓN EXPERIÈNCIES VISCUDES La meva mare sempre em diu que deixi passar una bona estona abans de tornar a l’aigua quan hem acabat de dinar. Anem nedant fins “la boia” perquè més enllà passen motos aquàtiques, barquetes... ALTRES TEXTOS LLEGITS Quan vaig estudiar l’aparell digestiu vam llegir un text sobre els talls de digestió. Tenien un altre nom. Quan la mare va comprar la crema solar li van donar un llibret que explicava que era millor no prendre el sol després d’esmorzar i fins després de dinar. AMB EL QUE PASSA AL MÓN A les nostres platges, els socorristes els podem identificar perquè normalment van vestits de vermell i blanc i duen una creu vermella de logotip. Les banderes indiquen com està la mar i si ens podem banyar. En altres països hi ha els mateixos colors de bandera, o no existeixen o bé trobem un altre color, el porpra que indica vida marina perillosa.
  2. 2. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid 2. LECTURA INDIVIDUAL (20’) Durant la lectura independent, els alumnes llegeixen de manera autònoma la recomanació “Estalviem energia” i practiquen l’estratègia. L’adult observa mentre llegeix cadascú al seu ritme i ajuda els que tenen un pèl de dificultat. Falca oral: L’adult interromp breument per aclarir, recordar i reforçar el procés per seguir l’estratègia (fer connexions) “Recordeu que heu de connectar la recomanació en relació a una experiència viscuda, algun text que ja hàgiu llegit i amb algun fet que passi al món que pugueu ampliar. Podeu anar seguint la fitxa per omplir”. Material de suport:  Fitxa o post-its de 3 colors per fer les anotacions pertinents al text.
  3. 3. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid 3. PARLEM DEL TEXT (COMPARTIR I REFLEXIONAR) (5’) Posarem en comú les graelles de colors o bé els post-it que hem anat escrivint, tot explicant els passos que hem anat realitzant per fer els tres tipus de connexions i les nostres respostes. També exposarem les dificultats que ens han sorgit. Creació del referent d’aula sobre l’estratègia de fer connexions. Un bon exemple és: http://www.lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/2013/11/referent-daula-fer-connexions.html 4. TRACTAMENT A LA DIVERSITAT. Durant la lectura independent anem ajudant a buscar la informació als alumnes que ho necessitin. També s’amplien les fitxes per si hi ha parelles o nens/nenes que volen fer-ne més d’una, o per poder triar la recomanació adequada al seu nivell.
  4. 4. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid Fitxa per aprendre a llegir una recomanació fent connexions JO LES MEVES EXPERIÈNCIES TEXTOS ALTRES TEXTOS QUE JA HE LLEGIT MÓN FETS, CONCEPTES IDEES QUE PASSEN AL MÓN
  5. 5. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid AUTOAVALUACIÓ estratègia: fer connexions d’un text instructiu. Recomanacions Reflexiono sobre… Considero que SI Considero que NO He llegit el text? He fet connexions amb experiències que he viscut? He fet connexions amb altres textos que he llegit? He fet connexions amb el què jo sé del món? Què he après? Què he de millorar per fer connexions?
  6. 6. Estratègies per a ser un lector competent I Fer connexions Glòria Cid Reflexiono i avaluo la meva tasca docent Taller de lectura: Estratègia: Molt Força Poc Gens Millorar*  La tasca d'aprenentatge es refereix a un context versemblant i rellevant per l’alumnat i el seu entorn?  Parteix de la relació dels coneixements nous amb l’experiència i els coneixements previs?  El text triat té una funció educativa?  És adient a l'edat?  L'objectiu és clar i entenedor per l'alumnat?  La tasca a realitzar és concreta?  Les orientacions són explícites?  Els coneixements previs necessaris per accedir al text?  S'ha tingut en compte:  La dificultat lèxica i sintàctica?  L'estructura interna del text?  S'ha usat ajuts especials?  Han servit a l'alumnat?  L'agrupament ha estat el correcte?  El grau d'autonomia de l'alumnat ha estat coherent?  Les ajudes abans, durant i després de la lectura han estat correctes?  Han ajudat a motivar i regular les emocions?  Han servit per aplicar estratègies de lectura?  L’estratègia treballada ha estat clara?  Les activitats de reflexió han estat adequades en tot el procés lector?  L'autoavaluació de l'alumnat ha servit com a evidència d'assoliment?  S’ha realitzat una autoavaluació de la tasca docent? Observacions de l’activitat

×